DatoTitel
05-05-14Fremtidig udsendelse af Importspecifikationer
30-04-14Tonnageskat - fordelingen af rederiernes ejede bruttotonnage
30-04-14Tonnageskat - fordelingen af operatørselskabernes opererede bruttotonnage
19-03-14Du kan nu indberette og betale den årlige lønsumsafgift tidligere
23-12-13Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
21-12-13Satsændringer i motorlovgivningen pr 1. januar 2014
20-12-13Moms af affaldsbehandling af skrotbiler
20-12-13Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
20-12-13Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
19-12-13South Africa - EU TDCA and GSP
18-12-13Valutakurser (toldkurser) 1. december - 31. december 2013
18-12-13Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
13-12-13Ændringer til Motorregistret
12-12-13Valutakurser (toldkurser) 1. december - 31. december 2013 - 5% udsving (IDR)
11-12-13Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold/udligningstold
09-12-13Release 2.5 til Motorregistret implementeres søndag den 15. december 2013
06-12-13Tariferingsforordninger og Forklarende Bemærkninger til KN
04-12-13Ændringer i toldsystemerne
04-12-13Tariferingsforordninger og Forklarende Bemærkninger til KN
04-12-13Ny GSP ordning
03-12-13Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
03-12-13Frihandelsaftale med Guatemala træder i kraft pr. 1. december 2013
02-12-13Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
28-11-13Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
28-11-13Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
27-11-13Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
23-11-13TastSelv Erhverv er lukket til lørdag kl.17
21-11-13TastSelv Borger lukker for adgang med autorisation
21-11-13Valutakurser (toldkurser) 1. november - 30. november 2013 - 5% udsving (CZK)
18-11-13TastSelv Erhverv er lukket fra fredag aften den 22. november til lørdag eftermiddag
15-11-13Ændret og ny funktionalitet på FTPS Gatewayen i produktions- og testmiljøet
08-11-13Brugerbåndstest 2013 for eKapital samt årets sidste produktionskørsel
08-11-13Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
05-11-13Bestemmelsesland ved proviantering af skibe og fly
05-11-13Toldsystemet (Import- og e-Export) kan nu anvendes med Java version 7 Update 45
28-10-13Ændrede procedurekoder i e-Export
28-10-13Vækstplan DK; om ændringer af bl.a. energiafgiftslovene og CO2-afgiftsloven, samt forbedring af likviditeten for virksomheder
10-10-13Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
08-10-13Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
07-10-13Rettelse til toldtariffen - tekst ændringer
07-10-13Automatisk lukning af eksportangivelser
07-10-13Vejledning vedrørende den statslige inddragelse af uidentificerede konti
04-10-13Frihandelsaftale med Costa Rica og El Salvador træder i kraft per 1. oktober 2013
03-10-13Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
02-10-13Nyt om eIndkomst
25-09-13Rettelse til toldtariffen - udligningstold
24-09-13Nyt om eIndkomst
19-09-13Nyhedsbrev om rettelser af visse fejl i Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit A.B.4
16-09-13Tariferingsforordning
16-09-13Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
13-09-13Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
13-09-13Opdatering af momsrefusionssystemet
13-09-13Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
12-09-13Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
12-09-13Valutakurser (toldkurser) 1. september - 30. september 2013 - 5% udsving (BRL)
10-09-13Fejl i forbindelse med Importspecifikationen for august måned 2013
10-09-13Rettelse til toldtariffen - udligningstold
04-09-13Elafgift - nettoafregning på timebasis for lejere i udlejningsejendomme med vedvarende energianlæg
02-09-13Nye oblatbanderoler til spiritus og cigaretpapir
02-09-13Nye regler for betaling (læs om din skattekonto)
30-08-13Rettelse til toldtariffen - tekst ændringer
29-08-13Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
29-08-13Valutakurser (toldkurser) 1. september - 30. september 2013 - 5% udsving (TRY)
28-08-13Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
27-08-13Importforbud mod sild (atlantisk-skandinavisk) og makrel fra Færøerne samt forbud for visse fartøjer mod at bruge havne i EU
23-08-13VIGTIGT: Vedrørende den statslige inddragelse af uidentificerede konti
22-08-13Valutakurser (toldkurser) 1. august - 31. august 2013 - 5% udsving (BRL)(IDR)(MXN)(ZAR)
21-08-13Rettelse til toldtariffen - Erstatter nyhedsbrev af 13. august 2013 vedrørende nye opdelinger i kapitel 0307
13-08-13Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
09-08-13Mulighed for præferencetold fra Myanmar/Burma med tilbagevirkende kraft
09-08-13Frihandelsaftaler med Nicaragua, Panama, Honduras og Columbia træder i kraft per 1. august 2013
06-08-13Tariferingsforordninger
06-08-13Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
29-07-13Rettelse til toldtariffen - Antidmpingtold
26-07-13Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
24-07-13Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
18-07-13Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
18-07-13Nyhedsbrev om midlertidig lukning af SKATs kassesystemer i starten af august
16-07-13Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
11-07-13Identifikation af udenlandske AEO-virksomheder i den summariske indgangsangivelse (ENS)
03-07-13Håndtering af sammenblandede fordringer
03-07-13Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
02-07-13Registreringsafgiftsloven - ændring af reparationsgrænser
28-06-13Nyt om Motorregistret - juni 2013
28-06-13Fristen for at selvangive er forlænget til den 3. juli
28-06-13Information om EU's forsendelsesordning - Sikkerhedsstillelse og opdatering af NCTS
27-06-13Nyhedsbrev, 27. juni 2013 om Vækstplan DK: om at afgifter på øl og mineralvand sættes ned og om afgiftsgodtgørelse m.v.
26-06-13Nyhedsbrev om Motorregistret - Release 2.4.2
24-06-13Information om brugen af ICS og manifestsystemet - luftfartsselskaber m.v. - engelsk version
20-06-13Valutakurser (toldkurser) 1. juni - 30. juni 2013 - 5% udsving (AUD)(TRY)
17-06-13Informationsmøde "Årsultimo 2013" torsdag d. 20. juni 2013
14-06-13Kroatien - Frafald af krav om indgangs- og udgangsangivelse for EU-varer, der krydser Neumkorridoren
13-06-13Valutakurser (toldkurser) 1. juni - 30. juni - 5% udsving (MXN)(MYR)(PHP)(RUB)(THB)(ZAR)
13-06-13Nedlukning af FTPS-Gatewayen i TFE-miljøet torsdag den 13.6.2013 kl 15 -17
10-06-13Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
10-06-13Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
07-06-13Valutakurser (toldkurser) 1. juni - 30. juni 2013 - 5% udsving (BRL)
06-06-13Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
04-06-13Ansøg om momsrefusion i god tid
03-06-13Verifikation af tyske momsnumre - SKAT kan desværre stadig ikke hjælpe
31-05-13Varsling om nedetid på IT-systemer på toldområdet
31-05-13SKAT justerer de tekniske krav til virksomhederne vedrørende adgang til Toldsystemet
31-05-13Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
31-05-13Omlægning af bekæmpelsesmiddelafgiften
30-05-13Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
29-05-13Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
29-05-13Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
27-05-13Omlægning af eIndkomst
24-05-13Rettelse til toldtariffen - udligningstold
23-05-13Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
21-05-13Fortoldning af varer i forbindelse med Kroatiens intræden i EU den 1. juli 2013
17-05-13Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
17-05-13Rettelse til toldtariffen - tekst ændringer
15-05-13Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
10-05-13Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold/udligningstold
10-05-13EU's forsendelsesordning - Omladning mv
08-05-13Tonnageskat - fordelingen af operatørselskabernes opererede bruttotonnage
08-05-13Tonnageskat - fordelingen af rederiernes ejede bruttotonnage
08-05-13Toldekspeditionen i Frihavnen får ny adresse den 13. maj 2013
07-05-13Varsling om nedetid på IT-systemer på toldområdet
03-05-13Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
30-04-13Tariferingsforordninger
29-04-13Indførsel af sælprodukter fra Grønland
25-04-13Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
18-04-13Nye procedurer for forskudsopgørelse og eSkattekort
18-04-13Rettelse til toldtariffen - tillægstold
15-04-13Tariferingsforordninger og forklarende bemærkninger til KN
12-04-13Indførsel af sælprodukter fra Grønland
12-04-13Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
11-04-13Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
11-04-13Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
05-04-13Nyhedsbrev om Motorregistret - Release 2.4
05-04-13Rettelse til Toldtariffen - Antidumpingtold
04-04-13Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
27-03-13Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
26-03-13Nødprocedure for toldsystemerne
25-03-13Ændring af åbningstider hos Told Servicedesk
25-03-13Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
22-03-13Forkerte satser på indbetalingskort til betaling af lønsumsafgift
21-03-13Rettelse til toldtariffen - nye toldsatser i kapitel 1602
21-03-13Nyhedsbrev om Motorregistret - Marts 2013
21-03-13Valutakurser (toldkurser) 1. marts - 31. marts 2013 - 5% udsving (THB)
19-03-13Rettelse til toldtariffen - tekst ændringer
18-03-13Rettelse til toldtariffen - Referencepriser for fiskerivarer for fangsåret 2013
18-03-13Rettelse til toldtariffen - udligningstold
18-03-13Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
18-03-13Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
17-03-13Information om brugen af manifestsystemet - luftfartsselskaber m.v.
17-03-13Indførsel og midlertidig opbevaring på grænsen (MIG) - hvem gør hvad?
15-03-13Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
14-03-13Valutakurser (toldkurser) 1. marts - 31. marts 2013 - 5% udsving (MXN)
13-03-13Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
08-03-13Verifikation af tyske momsnumre - SKAT kan p.t. ikke hjælpe
08-03-13Frihandelsaftale med Peru træder i kraft
07-03-13Nye regler og praksis for moms ved EU-handel
07-03-13Import fra Israel
06-03-13Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
06-03-13Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
06-03-13Nye regler for punktafgift af mineralolieprodukter, spiritus, tobak samt øl og vin.
05-03-13Forsikringsselskaber får mulighed for at afmelde køretøjer i Motorregistret
05-03-13Autogenbrugsvirksomheder får mulighed for at afmelde køretøjer
04-03-13Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
04-03-13Nu kan du selvangive for 2012
01-03-13Rettelelse til toldtariffen - antidumpingtold
27-02-13Omvendt betalingspligt for moms på metalskrot
27-02-13Rettelse til Toldtariffen - Antidumpingtold
27-02-13Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
26-02-13Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
26-02-13Selskabsselvangivelsen 2012
18-02-13VAB C - plantesundhed
13-02-13Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
07-02-13Valutakurser (toldkurser) 1. februar - 28. februar 2013 - 5% udsving (JPY)
06-02-13Prøvemærker kan købes ved SKATs fire motorcentre og i fem toldekspeditioner
01-02-13Hjælp til Tarifering
31-01-13Ændring af afgiftssatserne på fossile brændsler pr. 1. februar 2013 - forsyningssikkerhedsafgift
31-01-13CO2-kvoteomfattet affaldsforbrænding mv. - ændringer i kul- og CO2-afgiftsloven
30-01-13Rettelse til toldtariffen - ny opdeling
29-01-13Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
29-01-13Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
29-01-13VAB E - Importsystemet
28-01-13Tariferingsforordninger
28-01-13Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
24-01-13Valutakurser (toldkurser) 1. januar - 31. januar 2013 - 5% udsving (ZAR)
24-01-13Nye funktioner i Motorregistret efter Release 2.3
23-01-13Lukning af skat.dk og it-systemer natten mellem torsdag og fredag
23-01-13Rettelse til toldtariffen - ændring af autonome toldsatser for toldpositon 1602 32 og 1602 39
22-01-13Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
18-01-13Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
08-01-13Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
04-01-13Nye regler og praksis for moms ved EU-handel
02-01-13Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold