DatoTitel
27-12-19Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
20-12-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
20-12-19Godtgørelse af visse punktafgifter på varer, der anvendes til humanitære formål
19-12-19Ny release til Motorregistret - eksportgodtgørelse, straks-ibrugtagning
19-12-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
19-12-19Ny release til Motorregistret - eksportgodtgørelse, straks-ibrugtagning
19-12-19Opbygning af chassiskøretøjer
18-12-19Afgiften på nødder bliver afskaffet den 1. januar 2020
17-12-19Nye regler fra den 1. januar 2020 ved leasing af køretøjer
16-12-19Status: Omberegning af grøn ejerafgift og registreringsafgift for biler indregistreret før 14. september 2018 med brændstofforbrug opgjort efter WLTP-metoden
16-12-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
13-12-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
13-12-19Rettelse til Toldtariffen - udligningstold
09-12-19Præcisering af krav om én kontrakt ved køb og salg af køretøjer
06-12-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
06-12-19Fristen for sikkerhedsstillelse for selvanmeldere udskydes
05-12-19Nye tariferingsforordninger og forklarende bemærkninger til KN
04-12-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
03-12-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
03-12-19Tariferingsudtalelser og ændringer til FBHS (HS Komitéens 63. session)
02-12-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
27-11-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
27-11-19Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
25-11-19Nyt krav om én kontrakt ved køb og salg af køretøjer, samt en udvidelse af kredsen af virksomheder og personer, som kan kontrolleres efter registreringsafgiftsloven, træder i kraft den 1. januar 2020
21-11-19Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
21-11-19Ny lovgivning ved godtgørelse af registreringsafgift ved eksport af køretøjer
20-11-19Ny release til Motorregistret – fejlrettelser
20-11-19Ny KN 2020
15-11-19Trappemodel for fastsættelse af sikkerhedsstillelse for selvanmeldere
11-11-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
08-11-19Rettelser for køretøjer, der ved registreringssyn eller andre handlinger i Motorregistret fejlagtigt er blevet påført forkerte brændstofforbrugstal
22-10-19Nye tariferingsforordninger og forklarende bemærkninger til KN
21-10-19Ny release til Motorregistret - fejlrettelser ifm. brændstofforbrugsberegninger
15-10-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
11-10-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
11-10-19Ny mailservice fra Motorstyrelsen om Motorregistret
11-10-19Rettelse til Toldtaifffen - nye opdelinger
10-10-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
10-10-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
07-10-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
07-10-19Retningslinjer for håndtering af køretøjer på månedsangivelsen, som er ramt af brændstofforbrugsfejlen i Motorregistret
04-10-19Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
27-09-19Endelige beskyttelsesforanstaltninger mod importen af visse stålprodukter
27-09-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
26-09-19Registreringsafgift – fradrag for særlig anvendelse samt fradrag/tillæg for stand under/over middel – nye regler fra 1. oktober 2019
24-09-19Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
20-09-19Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
19-09-19Ny release til Motorregistret - fejlrettelser
19-09-19Retningslinjer for håndtering af fejlagtigt opkrævede periodiske afgifter ved borgere og virksomheder
13-09-19Retningslinjer for håndtering af køretøjer på månedsangivelsen, som er ramt af brændstofforbrugsfejlen i Motorregistret
11-09-19Ny release til Motorregistret - fejlrettelse
10-09-19Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
10-09-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
05-09-19Fejl i Motorregistret
03-09-19Ny release til Motorregistret
03-09-19Køretøjer anmeldt til eksport skal være udført, inden månedsangivelsen kan godkendes
30-08-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
30-08-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
29-08-19Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
28-08-19Ny forklarende bemærkning til position 3004
15-08-19Rettelse til toldtariffen - udligningstold
05-08-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
05-08-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
01-08-19Rettelse til Toldtariffen - udligningstold
31-07-19Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
30-07-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
26-07-19Meddelelse om ikrafttrædelsesdatoen for aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko - EUCJ C-104/16P (Western Sahara)
26-07-19Oprindelse - EU og Japan aftalen - Anvendelse af artikel 3.16, stk. 3.
26-07-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
24-07-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
24-07-19Oprindelse – EU-Japan aftalen – EU mailboks – spørgsmål fra EU virksomheder
22-07-19Oprindelse - Anvendelse af EUTK artikel 78
17-07-19Anvendelsen af EU-Japan aftalens artikel 3.16
16-07-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
11-07-19Ansøgning om toldsuspension eller toldkontingent med virkning fra 1. juli 2020
11-07-19Offentliggørelse af toldsuspensioner og toldkontingenter med virkning fra 1. juli 2019
11-07-19Tariferingsudtalelser og ændringer til FBHS (HS Komitéens 61. og 62. session)
11-07-19Ny tariferingsforordning og forklarende bemærkninger
04-07-19Øget fokus på selvanmelderes adfærd
04-07-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
03-07-19Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
01-07-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
28-06-19Fra den 1. juli 2019 indføres registreringsmulighed som oplagshaver i emballageafgiftsloven
26-06-19Tinglysningsafgiftsloven ændres den 1. juli 2019
26-06-19Introduction of distance selling provisions in the Danish CFC Tax Act, the Danish Act on Taxes on Ice Cream and the Danish Act on Various Excise Duties
25-06-19Ny forklarende bemærkning til underpos. 0408 99 80
20-06-19Retningslinjer for værdifastsættelse af højrestyrede biler
20-06-19Vær opmærksom på dokumentationskravene til EUR.1-varecertifikat
19-06-19Indførelse af fjernsalgsbestemmelser i CFC-, konsum-is- og forbrugsafgiftsloven
18-06-19Tilmeld dig nyhedsbrev: RSS-feed for nyt om told afløses af mailnyhedsbreve
14-06-19Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
07-06-19Opkrævning af sikkerhedsstillelse under SKATs sikkerhedsstillelse for potentiel toldskyld
07-06-19Nye tariferingsforordninger - bl.a. for position 2208
06-06-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
03-06-19Tilmeld dig Toldstyrelsens nyhedsbrev
28-05-19Nye tariferingsforordninger og forklarende bemærkninger til KN
27-05-19Motorekspeditionen i Aalborg flytter 3. juni 2019
16-05-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
13-05-19Meddelelse fra Kommissionen om anvendelsen af PEM konventionen for præferenceoprindelse - diagonal kumulation
03-05-19EU-Japan aftalen - Informationsportaler
03-05-19Rettelse til Toldtariffen - udligningstold
03-05-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
02-05-198 nye tariferingsforordninger
02-05-19Status: Omberegning af grøn ejerafgift og registreringsafgift, for biler indregistreret før 14. september 2018, med brændstofforbrug opgjort efter WLTP-metoden
30-04-19Ny release til Motorregistret
30-04-19Erhvervsmæssig eksport, angivet som eksport foretaget af uregistreret eksportør
30-04-19Rettelse til Toldtariffen - tillægstold
29-04-19Niveaulister udskydes
29-04-19Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
25-04-19Den 20. maj 2019 skal visse afgiftsfri tobaksprodukter påføres et afgiftsfrit stempelmærke
23-04-19Ny release til Motorregistret udskudt
23-04-19Ny release til Motorregistret
23-04-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
12-04-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
11-04-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
11-04-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
11-04-19Opdatering af FB til KN
01-04-19Afgiften af kaffeerstatning og kaffetilsætning afskaffes den 1. april 2019
01-04-19Fra den 1. april 2019 skal I ikke længere bruge en bevilling for at få afgiftsgodtgørelse ved eksport af varer
01-04-19Den 1. april 2019 ophører kravet om banderoler på cigaretpapir
01-04-19Affaldsafgiftsloven ændres den 1. april 2019
01-04-19Afgiften af kardusskrå, snus og anden røgfri tobak ændres den 1. april 2019
01-04-19Afgiften af øl og vin ændres den 1. april 2019
01-04-19Lystfartøjsforsikringsafgiften ændres den 1. april 2019
01-04-19Afgiften af elektriske sikringer til stærkstrømsanlæg afskaffes den 1. april 2019
01-04-19Afgifterne for konsum-is ændres den 1. april 2019
01-04-19Reglerne om emballageafgift ændres
01-04-19Chokoladeafgiftsloven ændres den 1. april 2019
01-04-19Afgiftsperioden for afgift af spil (offentlige forlystelser) ændres den 1. april 2019
28-03-19Forlængelse af overgangsperioden for fastsættelse af bilers brændstofforbrug (NEDC2 / WLTP)
28-03-19Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
27-03-19Mulighed for indsigelse mod ansøgninger om suspension/kontingent
27-03-19Åbningstider i Påsken 2019 for Toldekspeditionsstederne og Told ServiceDesk
25-03-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
22-03-19Oprindelse - Gennemførelse af økonomiske partnerskabsaftaler med AVS-landene - forskellige meddelelser vedrørende protokol om oprindelsesregler
22-03-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
21-03-19Ophævelse af tariferingsforordninger samt afgørelse om gyldighed af BTO
18-03-19Tariferingsforordninger, antidumpingtold og Forklarende Bemærkninger til KN
15-03-19Japanske toldmyndigheder har offentliggjort oplysninger om anvendelsen af EU-Japan aftalens artikel 3.16, stk. 3.
14-03-19Rettelse til Toldtariffen - tekst ændring
13-03-19Implementering af automatisk kontrol af REX numre
12-03-19Tonnageskat - fordelingen af operatørselskabernes opererede bruttotonnage
12-03-19Tonnageskat – fordelingen af rederiernes ejede bruttotonnage
11-03-19Ansøgning om momsrefusion fra Storbritannien
04-03-19Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
26-02-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
26-02-19Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
22-02-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
20-02-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
20-02-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
20-02-19Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
15-02-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
14-02-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
13-02-19Toldsystemet (Import og e-Export) - ny tilgang til onlinedelen
13-02-19Rettelse til Toldtariffen - udligningstold
12-02-19EU-Japan aftalen – import af vin fra Japan
08-02-19Frihandelsaftale med Japan - TARIC er nu opdateret med de manglende data
06-02-19Rettelse til Toldtariffen - udgåede toldtarifpositioner pr. 1. januar 2019
05-02-19Ny release til Motorregistret
05-02-19EU-Japan aftalen – Importørens kendskab (Importer´s knowledge)
01-02-19Ansøgning om toldsuspension eller toldkontingent med virkning fra 1. januar 2020
01-02-19Endelige beskyttelsesforanstaltninger mod importen af visse stålprodukter
31-01-19Opdateret: Afgiften på øl er sat ned den 1. januar 2019 for mindre bryggerier
31-01-19Frihandelsaftale med Japan - mangelfulde data i TARIC
29-01-19Udstedelse af erstatningsoprindelsescertifikater og erstatningsudtalelse om oprindelse vedr. GSP ordningen - Exchange of Letters (EoL)
29-01-19Udsættelse af servicevindue (ny klient)
28-01-19EU-Japan handelsaftale - præferencedokumentationskoder
21-01-19Rettelse til Toldtariffen - antidumping- og udligningstold
18-01-19Rettelse til Toldtariffen - Beskyttelsesforanstaltninger vedrørende import af indica-ris
17-01-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
15-01-19Præcisering vedrørende anvendelsen af forsendelsesproceduren for godkendt modtager
15-01-19Rettelse til Toldtariffen - udligningstold
15-01-19Toldsystemet (Import og e-Export) - ny tilgang til onlinedelen
14-01-19EU-Japan aftalen – relevante oplysninger og guidances
11-01-19Nye tariferingsforordninger og Forklarende Bemærkninger til KN
11-01-19Opdateret: Den 1. januar 2019 steg progressionsgrænserne for tillægsafgift på visse spil
11-01-19Offentliggørelse af toldsuspensioner og toldkontingenter med virkning fra 1. januar 2019
10-01-19Ændring af Delegerede Forordning (EU) 2015/2446 vedrørende EU-forsendelse og varers toldmæssig status
08-01-19EU-Japan handelsaftale
04-01-19Ikke-præferentielle oprindelsescertifikater udstedt i Finland