På denne side kan du se alle {0} for eIndkomst

Renteberegning ved anvendelse af tilbageførsel17-07-2024 kl. 13:4617-07-2024 kl. 13:46

Det er konstateret, at der i nogle situationer er opkrævet for meget i rente på Skattekontoen ved betaling af A-skat og am-bidrag.Det kan være tilfældet, når virksomhederne retter tidligere indberetninger i eIndkomst ved brug af ”Tilbagefør”.  

Fejlen, som går tilbage til 1.7.2023, er identificeret, og den forventes rettet i 4. kvartal 2024. Når fejlen er rettet, vil de berørte virksomheder få korrigeret den for meget opkrævede rente på skattekontoen.

17-07-2024 13:46:00
Nyt underbilag 116-07-2024 kl. 15:3816-07-2024 kl. 15:38

Underbilag 1 er netop blevet opdateret til version 1.56

Underbilaget medtager den kommende indkomsttype 31 Nordisk træk. Desuden er der sket en række andre opdateringer i bilaget, bl.a. er der fjernet en del BlanketFeltNumre. Det skyldes at felterne er udgået for mere end 10 år siden. Dvs. at det ikke er muligt at hente data fra dem.

Man bedes være opmærksom på dette, sådan at integrationen bliver opdateret, næste gang en aftale ajourføres. Det kan f.eks. være i forbindelse med tilføjelse af den nye Indkomsttype til aftalen.

Hvis man har brug for den nye Indkomsstype 31 Nordisk træk, så kræver det en opdatering af aftalen. Send meget gerne besked om den ønskede opdateret i løbet af august. Send besked til dataudstilling@ufst.dk

Særligt anvendere med IndkomstOplysningKlassiskAbonnenentHent (IOKAH) også kendt som 'Klassisk dag', skal være opmærksomme på at give besked om en opdatering, hvis de ønsker den nye indkomsttype fra første produktionsdag.

16-07-2024 15:38:00
Ny indkomsttype12-07-2024 kl. 16:1512-07-2024 kl. 16:15

I løbet af efteråret 2024 kommer der en ny indkomsttype 31.

Indkomsttype 31 - Nordisk træk

Indkomsttypen informerer anvender om, at en indkomst er blevet overført fra et nordisk land til et andet pga. placering af beskatningsretten for den pågældende indkomst.
Det er alene sagsbehandlere i Skattestyrelsen der kan behandle denne type overførsel.

Vi har endnu ikke den præcise dato for, hvornår indkomsttype 31 kommer i produktion. Forvent at det bliver i oktober eller november 2024. Når vi har den præcise dato, vil den blive offentliggjort her på driftsloggen.

Som konsekvens af den nye indkomsttype vil der komme en ny version af Underbilag 1. Desuden vil Vejledning til feltoversigt for eIndkomst blive opdateret. Når de nye filer er klar til brug, vil det blive offentliggjort her på driftsloggen.

12-07-2024 16:15:00
Release den 4/7-202403-07-2024 kl. 13:5003-07-2024 kl. 13:50

Der kan den 4/7-24, mellem kl. 8:00 og kl.: 11:00, opleves uregelmæssig drift pga opdateringer i eIndkomst.

03-07-2024 13:50:00
Release den 4/7-202403-07-2024 kl. 13:5003-07-2024 kl. 13:50

Der kan den 4/7-24, mellem kl. 8:00 og kl.: 11:00, opleves uregelmæssig drift pga opdateringer i eIndkomst.

03-07-2024 13:50:00
TIN-inkompatible webservices nedlægges d. 30. juni 202413-06-2024 kl. 13:0313-06-2024 kl. 13:03

Kære anvender af eIndkomst Udstilling,

Vi vil gerne gøre dig opmærksom på, at ti webservices, som er relateret til Tax Identification Number (TIN), ikke længere kører parallelt efter den 30. juni 2024.

Det betyder, at webservices, som ikke kan håndtere TIN, vil blive nedlagt fra denne dato.

Hvis du anvender en af de påvirkede webservices, skal du sikre dig, at du skifter til en TIN-kompatibel version inden den 30. juni 2024.

Du kan finde flere detaljer om de påvirkede webservices og om TIN-kompatibilitet i vores tidligere meddelelser på driftsloggen.

Ophør af paralleldrift - info.skat.dk og Breaking Change: Klassisk Dag (IOKAH) og TIN - info.skat.dk


13-06-2024 13:03:00
Ny version 15.0 af indberetningsvejledningen13-06-2024 kl. 10:0613-06-2024 kl. 10:06

Nyt i denne version (15.0):

I afsnit 8.1 Løntimer er der foretaget ændringer til afsnittet "Ad 2. Du skal ikke opgøre løntimer, men indberette 0 i antal når...". Udbetaling for ikke afholdte feriedage eller for den 6. ferieuge er tilføjet som en del af de eksempler, hvor der ikke skal opgøres løntimer. Ændringen er i overensstemmelse med tidligere udgaver af afsnittet fra før version 14.5.      

13-06-2024 10:06:00
Ny version 14.9 af indberetningsvejledningen29-05-2024 kl. 08:3129-05-2024 kl. 08:31

Nyt i denne version (14.9):

I afsnit 6.1. Periodebegreber - forklaring er der tilføjet en mindre rettelse i beskrivelsen af dispositionsdatoen. 

I afsnit 8.2. Løn, pension og skatten heraf mv. er der tilføjet henvisninger til afsnit 17. Hjemmearbejde i udlandet mv. under beskrivelsen af indberetning af skattefri indkomst under Felt 14 Am-bidragfri A-indkomst.

I afsnit 8.3. Optjente feriepenge - generelt er der i underafsnittet "Om anvendelse af fradrag ved udbetaling af feriepenge" foretaget en mindre rettelse. Det er præciseret, at hvis medarbejderen er i et uafbrudt ansættelsesforhold hos en arbejdsgiver, som også betaler feriepenge i perioden, kan arbejdsgiver anvende det skattekort, de normalt bruger, men der må ikke gives fradrag for selve ferieperioden.

I afsnit 8.4.2 Personalegoder, der er B-indkomst og andre felter er der tilføjet rettelser til de beskrevne satser i afsnittet "Felt 55 Værdi af andre personalegoder, der overstiger bagatelgrænsen".

I afsnit 17. Hjemmearbejde i udlandet er der tilføjet oplysninger om, at de regler for indberetning, der er beskrevet i afsnittet også gælder tilfælde, hvor en medarbejder har bopæl i udlandet og af og til udfører arbejdsopgaver udenfor sin bopæl i udlandet således, at beskatningsretten i perioder overgår til bopælslandet.

I afsnit 18. Landekoder er Makedonien omdøbt til Nordmakedonien. Landekoden MK er uændret. 

I afsnit 19. Excel- og CSV-format til indberetning er der oprettet et nyt underafsnit: 19.1 Link til lønskabeloner i Excel. Afsnittet indeholder link til lønskabeloner i Excel til brug for indberetning, der er tilpasset særlige situationer, fx medarbejdere, der bor i udlandet, honorarer og arbejdsudleje. 

29-05-2024 08:31:00
Der er problemer med download af skattekort17-05-2024 kl. 09:0417-05-2024 kl. 16:04

Fejlen er nu rettet og normal drift er genetableret.

17-05-2024 09:04:00
24.05.16 Opdatering i Produktion15-05-2024 kl. 07:5716-05-2024 kl. 13:22

Opdateringen er gennemført og normal drift genetableret.

15-05-2024 07:57:00
Ophør af paralleldrift23-04-2024 kl. 15:2323-04-2024 kl. 15:23

Pr. 30. juni 2024 ophører perioden med parallel drift på de 10 webservicer, der er påvirket af TIN.
Her er tale om:

 • AnsaettelseForholdPersonHent (AFPH)
 • AnsaettelseForholdPersonKontroller (AFPK)
 • IndkomstOplysningKlassiskAbonnentHent (IOKAH)
 • IndkomstOplysningPersonAbonnementAjourfoer (IOPAA)
 • IndkomstOplysningPersonAbonnentBestil (IOPAB)
 • IndkomstOplysningPersonHent (IOPH)
 • IndkomstOplysningPersonTidAbonnentBestil (IOTAB)
 • IndkomstOplysningPersonTidHent (IOTIH)
 • IndkomstOplysningVirksomhedAbonnentBestil (IOVAB)
 • IndkomstOplysningVirksomhedHent (IOVH)

Når paralleldriften ophører, vil linket til de gamle versioner af servicerne forsvinde. Området kaldes ’Område specielt for eIndkomst OIO.services før TIN.

Herefter skal man hente alle servicebeskrivelserne via dette link til UdviklerWiki

Det gælder også disse servicer:

 • eSkattekortHent
 • IndkomstOplysningPersonAdvisBestil (IOPAD)
 • IndkomstOplysningSumAbonnentBestil (IOSAB)
 • IndkomstOplysningSumHent (IOSUH)
 • ØkonomiskYdelseBerettigetProcentHent (ØYBPH)
 • OIOAbonnentCVRSENummerRelationHent
 • OIOAbonnentVirksomhedStamOplysningHent

der ikke er berørt af TIN.

23-04-2024 15:23:00
Der kan i dag opleves uregelmæssig drift11-04-2024 kl. 09:1311-04-2024 kl. 14:43

Der er ikke længere ustabil drift

11-04-2024 09:13:00
Der kan i dag opleves uregelmæssig drift11-04-2024 kl. 09:1311-04-2024 kl. 14:43

Der er ikke længere ustabil drift

11-04-2024 09:13:00
2 x OIO-servicer med virksomhedsoplysninger ude af drift19-03-2024 kl. 15:5202-04-2024 kl. 13:32

De 2 x OIO-servicer er blevet opdateret og kan samlet findes her

Her findes CVR-SE-NummerRelation

Her findes VirksomhedStamOplysning

19-03-2024 15:52:00
Problemer med at logge på eIndkomst online22-03-2024 kl. 12:0922-03-2024 kl. 13:38

Problemet på TastSelv er nu løst.

22-03-2024 12:09:00
Revideret Leveranceplan for 202422-03-2024 kl. 10:4622-03-2024 kl. 10:46

Data fra eIndkomst Udstilling

Bemærk den ændrede levering i juni 2024.

 

Hele aftalen inkl. underskrifter eller ændringer til eksisterende aftaler skal være afklaret

Seneste kl. 12.00

Leverancen går i drift

Første tirsdag i måneden om aften kl. 20:30-20:31, dog ikke april pga. påsken og juni pga. Grundlovsdag

NB januar 2025

April

1. marts 2024

9. april 2024

Maj

5. april 2024

7. maj 2024

Juni

3. maj 2024

11. juni 2024

Juli

31. maj 2024

2. juli 2024

August

5. juli 2024

6. august 2024

September

2. august 2024

3. september 2024

Oktober

30. august 2024

1. oktober 2024

November

4. oktober 2024

5. november 2024

December

1. november 2024

3. december 2024

Januar 2025

29. november 2024

7. januar 2025

22-03-2024 10:46:00
Ustabil drift på eIndkomst Udstilling04-03-2024 kl. 11:5504-03-2024 kl. 14:02

Så er der normal drift igen 

04-03-2024 11:55:00
Servicevindue 2. marts 2024 mellem kl. 17:00 - 21:0001-03-2024 kl. 08:4401-03-2024 kl. 08:44

Der er et service vindue lørdag den 2/3 mellem kl.: 17:00 - 21:00

Der må beregnes ustabil drift under servicevinduet.

01-03-2024 08:44:00
Servicevindue 2. marts 2024 mellem kl. 17:00 - 21:0001-03-2024 kl. 08:4401-03-2024 kl. 08:44

Der er et service vindue lørdag den 2/3 mellem kl.: 17:00 - 21:00

Der må beregnes ustabil drift under servicevinduet.

01-03-2024 08:44:00
Indberetterforum den 15. april 2024 - Kl. 9-1128-02-2024 kl. 09:3328-02-2024 kl. 09:33

Kære Alle

Så er det ved at være tid til indberetterforum. Det næste møde bliver den 15. april 2024 kl 9 - 11

Hvis I ønsker emner til mødet, er I velkommen til at indsende dem til eindkomst.proces@sktst.dk

 Den foreløbige dagsorden til indberetterforum

 • Velkomst
 • Status på eIndkomst
 • Opfølgning fra sidste møde
 • Aktuelle emner
 • Sidste nyt fra anvender forum
 • Indkommende emner
 • Eventuelt

Mødet vil blive afholdt via Teams.

Venlig hilsen

Frank Normann Olsen

28-02-2024 09:33:00
Indberetterforum den 15. april 2024 - Kl. 9-1128-02-2024 kl. 09:3328-02-2024 kl. 09:33

Kære Alle

Så er det ved at være tid til indberetterforum. Det næste møde bliver den 15. april 2024 kl 9 - 11

Hvis I ønsker emner til mødet, er I velkommen til at indsende dem til eindkomst.proces@sktst.dk

 Den foreløbige dagsorden til indberetterforum

 • Velkomst
 • Status på eIndkomst
 • Opfølgning fra sidste møde
 • Aktuelle emner
 • Sidste nyt fra anvender forum
 • Indkommende emner
 • Eventuelt

Mødet vil blive afholdt via Teams.

Venlig hilsen

Frank Normann Olsen

28-02-2024 09:33:00
Klassisk dag23-02-2024 kl. 08:2623-02-2024 kl. 12:57

Fejlen var begrænset til 2 leverancer, som blev leveret idag kl.: 11:13

Resten af Klassisk Dag ér leveret.

23-02-2024 08:26:00
Ustabil drift den 20/2-24 mellem kl. 12:45 og 13:3021-02-2024 kl. 10:1721-02-2024 kl. 10:17

Det er konstateret at der i går den 20/2-2024 var ustabil drift på Udstillingsløsningen, 

mellem kl.: 12:45 og kl.: 13:30.

I vil have modtaget fejl 500

Vi beklager ulejligheden

21-02-2024 10:17:00
Ny version 1.55 af Underbilag 120-02-2024 kl. 13:1420-02-2024 kl. 13:14

Den nye version 1.55 af Underbilag 1 er blevet offentliggjort.

Oversigten over SOAP-servicer er ajourført

Blanket 90000 har fået tilføjet afstemning af TIN

Resten er justeringer af tekster som er præciseret.

20-02-2024 13:14:00
Ny version 14.8 af indberetningsvejledningen19-02-2024 kl. 14:2019-02-2024 kl. 14:20

Nyt i denne version (14.8):

I afsnit 9.4.2. Indhold i skærmbilleder og CSV-filer med sumoplysninger for virksomhed og pr. medarbejder er det tilføjet, at felt 113 A-indkomst, udbetalt som feriepenge fremgår af skærmbilleder og CSV-filer med sumoplysninger for virksomhed og pr. medarbejder.   

Afsnit 17. Grænsegængere har ændret navn til 17. Hjemmearbejde i udlandet. Tidligere versioner af afsnittet har beskrevet indberetningsreglerne for personer, der bor i Sverige og arbejder i Danmark. I det nye afsnit er det præciseret, at de indberetningsregler, der er beskrevet for personer, der ikke er omfattet af Øresundsaftalen, gælder for alle personer, der bor i udlandet og arbejder i hjemme i et omfang, der medfører, at skatten af lønindkomsten ikke tilkommer Danmark.

19-02-2024 14:20:00
Ny version af feltoversigt13-02-2024 kl. 12:1913-02-2024 kl. 12:19

Vejledning til feltoversigt for eIndkomst Udstilling er blevet opdateret til version 6.0

13-02-2024 12:19:00
Afstemningsfiler til download09-02-2024 kl. 11:0212-02-2024 kl. 13:17

Filerne er nu leveret og normal drift genetableret.

09-02-2024 11:02:00
24.02.08 Opdatering i Produktion07-02-2024 kl. 14:5608-02-2024 kl. 14:29

Opdateringen er gennemført og normal drift er genetableret.

07-02-2024 14:56:00
Netværksproblemer01-02-2024 kl. 12:5802-02-2024 kl. 10:47

Så er der normal drift igen 

01-02-2024 12:58:00
Rettelse af fejl på to webservicer30-01-2024 kl. 16:5330-01-2024 kl. 16:53

Den 10. januar 2024 blev der meldt fejl på:

 • IOPAA - IndkomstOplysningPersonAbonnementAjourfoer
 • AFPEK - AnsaettelseForholdPersonKontroller

Nu er disse fejl blevet afhjulpet.

30-01-2024 16:53:00
Ny version 14.7 af indberetningsvejledningen18-01-2024 kl. 16:3418-01-2024 kl. 16:34

Nyt i denne version (14.7):

I afsnit 8.1. Løntimer er der indført oplysninger om, at afskaffelsen af store bededag fra og med 2024 ikke ændrer på fuldtidsnormen for fastlønnede. 

I afsnit 8.2. Løn, pension og skatten heraf mv. er kompensation, der udbetales til medarbejdere som følge af afskaffelsen af store bededag, listet som eksempel på am-bidragspligtig A-indkomst, der skal indberettes til felt 13.  

I afsnit 8.4.1 Personalegoder, der er A-indkomst, er det under felt 20 Fri telefon præciseret, at ægtefællerabatten beregnes automatisk på årsopgørelsen og rabatten derfor ikke skal fratrækkes ved indberetning.

I afsnit 8.2 Løn, pension og skatten heraf mv. og afsnit 8.7 Indtægtsarter er der tilføjet en mindre rettelse til beskrivelsen af hjemmel vedrørende anvendelsen af indtægtsart 106, der fortsat skal bruges ved anvendelse af servicelovens § 120.  

18-01-2024 16:34:00
Forsinkelse på behandling af skattekortrekvisitioner05-01-2024 kl. 13:1816-01-2024 kl. 10:08

Der er ikke længere forsinkelse.

05-01-2024 13:18:00
15.01.2024 Opdatering uden for eIndkomst12-01-2024 kl. 14:5415-01-2024 kl. 11:58

Normal drift genetableret

12-01-2024 14:54:00
15.01.2024 Opdatering uden for eIndkomst12-01-2024 kl. 14:5415-01-2024 kl. 11:58

Normal drift genetableret

12-01-2024 14:54:00
TIN - ny vejledning om MQ10-01-2024 kl. 13:2110-01-2024 kl. 13:21

Vejledningen til MQ-snitfladen er blevet opdateret. Den nyeste version 7.0 kan findes her: MQ levering af data

Afsnit 1.4.3 Datastrukturer med eksempler er det blevet opdateret med præcisering af, hvornår der kan være oplysning om 'AdgangReferenceNummerIdentifikator' i data og hvornår oplysningen ikke kan findes.

Afsnittet har desuden fået tilføjet eksempler på, hvordan data præsenteres afhængig af om den pågældende indberetning rummer TIN.

10-01-2024 13:21:00
TIN - Ny fejlmelding på to webservicer10-01-2024 kl. 11:0210-01-2024 kl. 11:02

Desværre har det vist sig at der fortsat er fejl på disse to webservicer:

 • IOPAA - IndkomstOplysningPersonAbonnementAjourfoer
 • AFPEK - AnsaettelseForholdPersonKontroller

Vi arbejder på at få rettet fejlen hurtigst muligt.

10-01-2024 11:02:00
TIN - Fejlrettelse på to webservicer er gennemført08-01-2024 kl. 15:0408-01-2024 kl. 15:04

I sidste uge meldte vi om fejl på disse to webservicer:

 • IOPAA - IndkomstOplysningPersonAbonnementAjourfoer
 • AFPEK - AnsaettelseForholdPersonKontroller

Fejlen er rettet og det er version 2 af servicerne der er offentliggjort på UdviklerWiki

08-01-2024 15:04:00
TIN - ny vejledning om MQ02-01-2024 kl. 15:3202-01-2024 kl. 15:32

Vejledningen til MQ-snitfladen er blevet opdateret. Den nyeste version 6.0 kan findes her: Vejledning efter TIN

I afsnit 1.4.3 Datastrukturer med eksempler er det blevet præciseret, hvornår der kan være oplysning om 'AdgangReferenceNummerIdentifikator' i data og hvornår oplysningen ikke kan findes.

02-01-2024 15:32:00
TIN - versionsfejl på to webservicer02-01-2024 kl. 14:4202-01-2024 kl. 14:42

Det har vist sig, at det er den forkerte (gamle og udgående) version af disse webservicer:

 • IOPAA - IndkomstOplysningPersonAbonnementAjourfoer
 • AFPEK - AnsaettelseForholdPersonKontroller

der er offentliggjort på UdviklerWiki:

Efter TIN i eInkomst

For IndkomstOplysningPersonAbonnementAjourfoer der anvendes til opdatering af en personkreds, gælder det at man kan benytte den offentliggjort version sammen med den nye version af den / de servicer, som man benytter den sammmen med.

Vi arbejder på at få de nye versioner offentliggjort hurtigst muligt. Når det sker, kommer der en opdatering her.

02-01-2024 14:42:00
23.12.21 Opdatering i Produktion21-12-2023 kl. 08:5621-12-2023 kl. 14:29

Opdateringen er gennemført og normal drift genetableret.

21-12-2023 08:56:00
Ny version 14.6 af indberetningsvejledningen21-12-2023 kl. 13:4421-12-2023 kl. 13:44

Nyt i denne version (14.6):

I afsnit 0. Nyhedsbrev er indsat frister for indberetninger til Årsopgørelsen 2023.

I afsnit 8.2 Løn, pension og skatten heraf mv. og afsnit 8.7 Indtægtsarter er der tilføjet yderligere beskrivelser af hjemmel vedrørende anvendelsen af indtægtsart 105 og 106. 

I afsnit 8.4.1 Personalegoder, der er A-indkomst, er der tilføjet satser for 2024 for personalegoder. Det samme gælder for Skatterådets satser for 2024 for fri kost og logi. 

I afsnit 15.2 DIS-indkomst har der tidligere været en beskrivelse af muligheden for at undlade det fulde cpr-nummer ved indberetning af DIS-indkomst for begrænsede skattepligtige personer og i stedet anvende et fiktivt cpr-nummer. Dette er ikke længere gældende. 

21-12-2023 13:44:00
Forsinkelse på indberetning13-12-2023 kl. 08:4119-12-2023 kl. 15:54

Der er nu almidelig drift

13-12-2023 08:41:00
TIN Indberetning – midlertidig inaktivering af validering13-12-2023 kl. 11:0813-12-2023 kl. 11:08

Implementering af TIN – midlertidig inaktivering af validering ” TIN og landekode for TIN skal begge udfyldes” i PROD

Efter henvendelse fra flere indberetningspligtige vil ovenstående validering blive inaktiveret fra 13/12-2023.

Baggrunden herfor er, at flere oplever, at tidligere autoudfyld af record 6000.7 og 6000.8 aktiverer valideringen for indberetninger til 2023. Fx med autoudfyldelse med 000 i record 6000.7 og blank 6000.8.

Ændringen vil i første omgang kun være tilgængelig i PROD. Testmiljøer herunder ekstern test vil blive opdateret i senere release.

Inaktiveringen vil ske ved, at hvis 6000.7 indberettes uden 6000.8 eller omvendt, så fjerner eIndkomst data i den indberettede record, så begge records bliver tomme.
Vær opmærksom på at indberetninger hvor begge records er udfyldt vil blive accepteret og vil blive valideret mod, at landekode i 6000.8 og 8001.5 er ens.

Vi vil orientere via driftsloggen, når valideringen aktiveres igen.

13-12-2023 11:08:00
Ny version 14.5 af indberetningsvejledningen12-12-2023 kl. 14:0512-12-2023 kl. 14:05

Nyt i denne version (14.5):

I afsnit 5.2 Indkomstmodtagere bosiddende i udlandet er der i afsnittet "Supplerende personoplysninger" tilføjet oplysninger om, at der undtagelsesvist kan indberettes "Ukendt" til felter i de supplerende personoplysninger, hvis den indberetningspligtige pga. særlige omstændigheder ikke kan indhente de korrekte oplysninger.

I afsnit 8.1 Løntimer er der foretaget ændringer til afsnittet "Ad 2. Du skal ikke opgøre løntimer, men indberette 0 i antal når...". Udbetaling for ikke afholdte feriedage eller for den 6. ferieuge er ikke længere en del af de eksempler, hvor der ikke skal opgøres løntimer.         

I afsnit 8.5 Særlige Pensionsfelter er der foretaget ændringer til afsnittene "Felt 57 A-indkomst fra aldersopsparing" og "Felt 58 A-skat af aldersopsparing". Der har tidligere stået at der kan ske løbende indberetning til felterne, hvilket ikke længere er gældende. 

I afsnit 12. Nulangivelse er der foretaget en mindre præcisering af beskrivelsen af de pligter der gælder for en arbejdsgiver, der registreret for indeholdelse af A-skat og am-bidrag. 

I afsnit 19. Excel- og CSV-format til indberetning er indsat et nyt link til en lønskabelon, der indeholder record 6000.7 TIN og record 6000.8 TIN landekode.  

12-12-2023 14:05:00
23.12.05 Opdatering i Produktion05-12-2023 kl. 09:3607-12-2023 kl. 07:42

Normal drift er genetableret. 

05-12-2023 09:36:00
Breaking Change: eIndkomst og TIN27-11-2023 kl. 13:5327-11-2023 kl. 13:53

De nye versioner af webservicerne:

 • AnsaettelseForholdPersonHent (AFPH)
 • AnsaettelseForholdPersonKontroller (AFPK)
 • IndkomstOplysningPersonAbonnementAjourfoer (IOPAA)
 • IndkomstOplysningPersonAbonnentBestil (IOPAB)
 • IndkomstOplysningPersonHent (IOPH)
 • IndkomstOplysningPersonTidAbonnentBestil (IOTAB)
 • IndkomstOplysningPersonTidHent (IOTIH)
 • IndkomstOplysningVirksomhedAbonnentBestil (IOVAB)
 • IndkomstOplysningVirksomhedHent (IOVH)

kommer planmæssigt i produktion tirsdag den 5. december 2023 (i praksis i løbet af dagen den 4. december 2023).

I perioden fra 4. december 2023 til den 30. juni 2024 vil der være paralleldrift med en version 1 og 2 af hver webservice. Det betyder, at man i denne periode kan benytte version 1, der er uden TIN eller version 2, der er med TIN. Efter den 30. juni 2024 vil version 1 af alle webservicerne blive lukket.

Det er ikke muligt at sige noget om, hvor mange indberetninger der vil indeholde indberetninger med TIN. Læs evt. om kravene i forbindelse med indberetning af TIN her:
Indberetningsvejledningen - nyhedsbrev version 14.4 vær desuden opmærksom på afsnit 5 om Identifikation af indkomstmodtagere samt eIndkomst Teknisk vejledning 

De tekniske beskrivelser af servicerne findes på UdviklerWiki.  Her kan man finde to mapper med tekniske oplysninger om webservicen.

27-11-2023 13:53:00
Breaking Change: Klassisk Dag (IOKAH) og TIN27-11-2023 kl. 13:4827-11-2023 kl. 13:48

Den nye version af webservicen til Klassisk dag - IndkomstOplysningKlassiskAbonnentHent - IOKAH kommer planmæssigt i produktion tirsdag den 5. december 2023 (i praksis i løbet af dagen den 4. december 2023).

I perioden fra 4. december 2023 til den 30. juni 2024 vil der være paralleldrift. Det betyder, at man i denne periode kan vælge mellem version 1 af IOKAH der er uden TIN eller version 2 der er med TIN.

Hvis man har aftalt, at leverancen skal indeholde TIN fra første produktionsdag, ser planen sådan ud:

 • Sidste levering uden TIN afvikles den 4. december 2023. Den indeholder data fra 3. december 2023.
 • Første levering med TIN afvikles den 5. december 2023. Den indeholder data fra 4. december 2023.

Hvis man IKKE har aftalt omlægning til at modtage TIN fra første produktionsdag, vil produktionen fortsætte uden ændringer indtil ophør af perioden med paralleldrift.

Anvendere med en Message Que vil helt som sædvanligt få pakken levereret i deres MQ.
Anvendere med en 'selv-henter-løsning' skal huske at de har maksimalt 30 dage til at hente pakkerne.

Alle anvendere med aftaler, der inkluderer levering via IOKAH, er blevet kontaktet for at afklare, om de ønsker at få TIN inkluderet i data fra den første produktionsdag. Hvis der ikke er givet positivt tilsagn om dette, bliver de ikke omlagt til at få TIN inkluderet. Det er vigtigt at huske, at det IKKE er muligt at få data efterleveret. Dvs. at der kan opstå huller i data pga. manglende TIN.

Det er ikke muligt at sige noget om, hvor mange indberetninger der vil indeholde indberetninger med TIN. Læs evt. om kravene i forbindelse med indberetning af TIN her:
Indberetningsvejledningen - nyhedsbrev version 14.4 vær desuden opmærksom på afsnit 5 om Identifikation af indkomstmodtagere samt eIndkomst Teknisk vejledning 

De tekniske beskrivelser af servicerne findes på UdviklerWiki. Her kan man finde to mapper med tekniske oplysninger om webservicen.
Efter TIN i eIndkomst 
Før TIN i eIndkomst

27-11-2023 13:48:00
2023.11.20 eSkattekort for 2023 er forsinket20-11-2023 kl. 11:5521-11-2023 kl. 07:09

Alle skattekort er leveret og normal drift genetableret.

20-11-2023 11:55:00
2023.11.13 eSkattekort for 2023 er forsinket13-11-2023 kl. 10:3213-11-2023 kl. 14:59

Alle eSkattekort er nu leveret og normal drift genetableret.

13-11-2023 10:32:00
Leveranceplan for 202409-11-2023 kl. 10:1609-11-2023 kl. 10:16

Data fra eIndkomst Udstilling

 

Hele aftalen inkl. underskrifter eller ændringer til eksisterende aftaler skal være afklaret

Seneste kl. 12.00

Leverancen går i drift

Første tirsdag i måneden om aften kl. 20:30-20:31, dog ikke i april pga. påsken

NB januar 2025

Januar

1. december 2023

9. januar 2024

Februar

5. januar 2024

6. februar 2024

Marts

2. februar 2024

5. marts 2024

April

1. marts 2024

9. april 2024

Maj

5. april 2024

7. maj 2024

Juni

3. maj 2024

4. juni 2024

Juli

31. maj 2024

2. juli 2024

August

5. juli 2024

6. august 2024

September

2. august 2024

3. september 2024

Oktober

30. august 2024

1. oktober 2024

November

4. oktober 2024

5. november 2024

December

1. november 2024

3. december 2024

Januar 2025

29. november 2024

7. januar 2025

09-11-2023 10:16:00
eSkattekort 2024 i Testmiljøet09-11-2023 kl. 07:4809-11-2023 kl. 07:48

Der er nu lagt nye eSkattekort for 2024 i Test. Disse eSkattekort kan kun vises under forespørgsel på eSkattekort, hvis der er afgivet en rekvisition på eSkattekortet.

 Indholdet i testskattekortene:

 Alle med fødselsdato 01 = Bruttokort med 24 i trækprocent

 • Alle med fødselsdato 02 = Intet skattekort med 00 i trækprocent
 • Alle med fødselsdato 03 = Frikort med 44 i trækprocent og 33024 i frikortsaldo
 • Alle med fødselsdato 15 = Har lønindeholdelse med 24 i ekstra trækprocent
 • Alle med fødselsdato 18 = Har minimum lønindeholdelse med 14 i ekstra trækprocent
 • Alle med fødselsdato 23 = Har både lønindeholdelse på 24 procent og 14 i minimum lønindeholdelse i ekstra trækprocent
 • Alle andre fødselsdatoer = Hoved/bikort med 44 i trækprocent - dagsfradrag 224, uge 1524, 14 dage 3024, måned 6124. 
09-11-2023 07:48:00
OBS! eSkattekort 2024 leveres fra den 3. november26-10-2023 kl. 11:4707-11-2023 kl. 12:52

Alle eSkattekort for 2024 er nu leveret og normal drift genetableret.

26-10-2023 11:47:00
Ny version 14.4 af indberetningsvejledningen06-11-2023 kl. 14:0406-11-2023 kl. 14:04

Nyt i denne version (14.4):

Afsnit 0. Nyhedsbrev er opdateret med information om indberetning af skatteidentifikationsnummer (TIN) og information om afvisning af indberetninger frem i tid.  

Afsnit 5. Identifikation af indkomstmodtagere er opdateret med en fuld beskrivelse af ændringerne vedrørende pligten til indberetning af TIN, der træder i kraft 1. januar 2024. Derudover gennemføres også en række ændringer, der er relevante, når der indberettes for en indkomstmodtager, der bor i udlandet.  Læs mere i de tre nye underafsnit 5.1 Indkomstmodtagere bosiddende i Danmark5.2 Indkomstmodtagere bosiddende i udlandet og 5.3 Valideringer i forbindelse med identifikation af indkomstmodtager.   

I afsnit 6.1 periodebegreber - forklaring og afsnit 12. Nulangivelse, er der tilføjet information om, at indberetninger frem i tid, vil blive afvist. Der kan fremover indberettes for indeværende måned og to måneder frem.

06-11-2023 14:04:00
Ny version 11.1 af den tekniske vejledning til eIndkomst06-11-2023 kl. 14:0206-11-2023 kl. 14:02

Nyt i version 11.1:

I afsnit 4.9 Record 6000 (Start pr. cpr-nr.) eIndkomst og LetLøn er der foretaget ændringer i bemærkningerne til felt 4 og felt 6, herunder, at fra 1. januar 2024 skal fiktive cpr-numre ikke længere indberettes til felt 6000.4. 

Tabellen i afsnit 4.9.2 Formater på TIN er opdateret for Letland (LV). Beskrivelsen er ændret til \d{11} (eksempel 99999999999) og 32\d{9} (eksempel 32999999999).

06-11-2023 14:02:00
eIndkomst, Drift - 23.10.12 Opdatering i Produktion11-10-2023 kl. 18:0326-10-2023 kl. 11:44

Normal drift genetableret.

11-10-2023 18:03:00
HUSK at skifte fra OCES2 til OCES3 - organisationscertifikat26-10-2023 kl. 07:5126-10-2023 kl. 07:51

I løbet af den 31. oktober 2023 kan der ikke længere benyttes et OCES2 certifikater ved kald af webservicene til eIndkomst Udstilling. Webservicekald bliver afvist, hvis der benyttes et OCES2 certifikat.

Så det er nu, der skal skiftes til brug af et OCES3 organisationscertifikat, hvis det ikke allerede er sket.

26-10-2023 07:51:00
Forsinkelse på afstemning af indberetninger12-10-2023 kl. 08:4112-10-2023 kl. 08:41

Der har været et stop i behandlingen af bestilte oplysninger til afstemning af indberetninger. Bestilte oplysninger forventes leveret 13. oktober 2023.

12-10-2023 08:41:00
eIndkomst, Drift - 23.10.11 Opdatering i Produktion11-10-2023 kl. 18:0311-10-2023 kl. 18:04

Forkert dato i overskriften

11-10-2023 18:03:00
Varsling - Fra OCES2 til OCES3 – Gælder Test og Produktion16-03-2023 kl. 12:5005-10-2023 kl. 14:32

Der er fortsat anvendere, som signerer webservicekald med et OCES2 certifikat. Senest 31. oktober 2023 ophører denne mulighed. Det anbefales straks at skifte til brug af OCES3 organisationscertifkat.

16-03-2023 12:50:00
eSkattekort - forsinkelse02-10-2023 kl. 11:0302-10-2023 kl. 12:45

Køen er afviklet.

02-10-2023 11:03:00
Ny version 2.8 af eSkattekortvejledningen29-09-2023 kl. 15:0529-09-2023 kl. 15:05

Nyt i denne version 2.8

Der er foretaget ændringer i en række afsnit så de nye regler for lønindeholdelse pr. 1. oktober 2023 reflekteres mere præcist i afsnittene.

De nye regler betyder, at særskilt lønindeholdelse ophører og der fremadrettet kan lønindeholdes med almindelig lønindeholdelse i indkomsttyper, der tidligere var forbeholdt særskilt lønindeholdelse. De berørte afsnit er afsnit 1afsnit 2.6afsnit 3.1afsnit 3.2afsnit 3.3afsnit 4.1afsnit 4.3afsnit 6afsnit 7, afsnit 9.1 samt bilag 1.

Vejledningen vil kun indeholde oplysninger om aktuelle regler for lønindeholdelse og der henvises derfor til tidligere versioner af eSkattekortvejledningen for oplysninger om lønindeholdelse til perioder med fx særskilt lønindeholdelse.

Derudover er strukturen ændret så afsnit med beslægtet indhold er samlet under de relevante hovedafsnit. Strukturen af vejledningen fremgår altid af indholdsfortegnelsens træstruktur til venstre for afsnittene.

29-09-2023 15:05:00
Ny version 11.0 af den tekniske vejledning til eIndkomst29-09-2023 kl. 15:0229-09-2023 kl. 15:02

Nyt i version 11.0

Der er foretaget mindre præciseringer til indkomsttyperne i record 5000 i afsnit 4.8 i forbindelse med overgangen til nyt regelsæt på lønindeholdelse.

Derudover er der i denne udgivelse foretaget en mindre præcisering til Nyt i version 10.8 nedenfor. I afsnittet "Rettelser af TIN" står nu: "Hvis en virksomhed ønsker at rette et TIN, skal rettelsen foretages ved først at foretage indberetningen igen med det korrekte TIN og dernæst tilbageføre den oprindelige indberetning".   

29-09-2023 15:02:00
Ny version 14.3 af indberetningsvejledningen29-09-2023 kl. 15:0029-09-2023 kl. 15:00

Nyt i denne version (14.3):

Der gælder nye regler for lønindeholdelse pr. 1. oktober 2023. De nye regler betyder, at særskilt lønindeholdelse ophører og at der fremadrettet kan lønindeholdes med almindelig lønindeholdelse i indkomsttyper, der tidligere var forbeholdt særskilt lønindeholdelse. Der er indført et nyt afsnit 3.1 om de nye regler for lønindeholdelse, som tidligere var beskrevet til sidst i afsnit 3. Derudover henvises til eSkattekortvejledningen for yderligere oplysninger om lønindeholdelse og anvendelse af skattekort.

I afsnit 8.3 Optjente feriepenge - generelt er reglerne for brug af skattekort og fradrag præciseret under afsnittet "Om anvendelse af fradrag ved udbetaling af feriepenge".

I afsnit 8.4 Personalegoder mv. er der foretaget ændringer til beskrivelsen af valideringen af felt 19, 20, 21 og 26. Det har tidligere været beskrevet, at rettelser til disse felter skulle foretages med rettelsesmarkering (R-markering), hvilket ikke længere er gældende. Derudover er afsnittet opdelt i to underafsnit til hhv. personalegoder, der er A-indkomst og personalegoder, der er B-indkomst og andre felter, se afsnit 8.4.1 og afsnit 8.4.2.

I afsnit 14.1 Rettelser uden rettelsesmarkering (uden R-markering) er der tilføjet oplysninger om, at positive rettelser til forudløn, skal indberettes som bagudløn.

I afsnit 14.3 Tilbageførsler er det i afsnittet "Fejlrettelser af forkerte felter, krydsmarkeringer, indkomsttyper m.v." præciseret at en eventuel genindberetning skal foretages før en tilbageførsel.    

29-09-2023 15:00:00
Timeout ved filupload via online28-09-2023 kl. 13:0028-09-2023 kl. 14:57

Normal drift er genetableret.

28-09-2023 13:00:00
Ustabil drift online adgang til eIndkomst/LetLøn27-09-2023 kl. 08:5827-09-2023 kl. 10:21

Der er normal drift.

27-09-2023 08:58:00
Risiko for ustabil drift tirsdag d. 26/9 202322-09-2023 kl. 12:5022-09-2023 kl. 12:50

I forbindelse med opdateringer uden for eIndkomst, kan der være driftsforstyrrelser tirsdag d. 26/9 2023.

22-09-2023 12:50:00
Test af TIN - ETU15-09-2023 kl. 07:4615-09-2023 kl. 07:46

Kære anvendere 

Version2 af webservices som er ændret i forbindelse med TIN, ligger nu klar til jeres test

15-09-2023 07:46:00
23.09.13 Opdatering i Produktion13-09-2023 kl. 08:3113-09-2023 kl. 13:12

Opdateringen er nu afsluttet og normal drift genetableret.

13-09-2023 08:31:00
Problemer med adgang til online13-09-2023 kl. 08:3813-09-2023 kl. 10:24

Normal drift genetableret.

13-09-2023 08:38:00
eIndkomst online17-08-2023 kl. 07:5417-08-2023 kl. 08:44

Normal drift er genetableret.

17-08-2023 07:54:00
23.08.11 Opdatering i Produktion11-08-2023 kl. 09:2711-08-2023 kl. 12:55

Normal drift genetableret.

11-08-2023 09:27:00
Ny teknisk vejledning 10.926-07-2023 kl. 14:3526-07-2023 kl. 14:35

Nyt i version 10.9

Tabellen i afsnit 4.9.2 Formater på TIN er opdateret og der er tilføjet flere eksempler. Det drejer sig om landekoderne EI, ES, FR, HU, LV, SI og SK.

Der er derudover tilføjet en vejledning til, hvordan eksemplerne skal læses. Regelsættet er indlæst i ekstern test d. 26. juli 2023.

26-07-2023 14:35:00
Ny version 14.2 af indberetningsvejledningen06-07-2023 kl. 16:1306-07-2023 kl. 16:13

Nyt i denne version (14.2):

Afsnit 0. Nyhedsbrev er opdateret med oplysninger om, at 14-dages fristen for betaling af en rettelse eller en foreløbig fastsættelse ophører den 1. juli 2023.

I afsnit 8.4 Personalegoder mv. er det i afsnittet "Felt 26 Værdi af arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring og -behandling" præciseret, at arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring og -behandling også omfatter tandforsikring og -behandling.

I afsnit 14.3 Tilbageførsler er der tilføjet en præcisering i afsnittet "Renteberegning af tidligere negative indberetninger".

I afsnit 18. Landekoder er landekoden EL tilføjet for Grækenland. Bemærk, at det også er muligt at bruge landekoden GR for Grækenland.

06-07-2023 16:13:00
Indberetterforum den 5. september 2023 - kl 13 -1506-07-2023 kl. 14:5006-07-2023 kl. 14:50

Kære Alle

Så er det ved at være tid til indberetterforum. Det næste møde bliver den 5. september 2023 kl 13-15

Hvis I ønsker emner til mødet, er I velkommen til at indsende dem til eindkomst.proces@sktst.dk

 Den foreløbige dagsorden til indberetterforum

 • Velkomst
 • Status på eIndkomst
 • Opfølgning fra sidste møde
 • Aktuelle emner
 • Sidste nyt fra anvender forum
 • Indkommende emner
 • Eventuelt

Mødet vil blive afholdt via Teams.

Venlig hilsen

Frank Normann Olsen

06-07-2023 14:50:00
23.07.06 Opdatering i Produktion06-07-2023 kl. 08:1306-07-2023 kl. 08:13

På grund af opdatering i Produktion torsdag den 06/07 2023 kan der ikke forventes svar på Indberetninger mellem kl. 8 og 12.

06-07-2023 08:13:00
Opdatering af Vejledning til feltoversigt27-06-2023 kl. 14:4227-06-2023 kl. 14:42

Vejledningen til feltoversigt for eIndkomst Udstilling er opdateret til version 5.0. Find den her 

Link til at åbne vejledningen direkte er her 

Næste version af vejledningen kan forventes i efteråret 2023.

27-06-2023 14:42:00
TIN - ny vejledning om MQ23-06-2023 kl. 09:3223-06-2023 kl. 09:32

Anvendere der benytter sig af 'klassisk dag' (IndkomstOplysningKlassiskAbonnentHent - også kendt som IOKAH) kan nu finde den nye vejledning til beskrivelse af snitfladen, når man har levering via MQ (Message Que).

I vejledningen kan man se, hvordan TIN bliver implementeret. Se vejledningens pkt. 1.8 samlet eksempel og find linjen, der begynder med '1'2'0'

Vejledningen findes her

23-06-2023 09:32:00
Afstemningsoplysninger21-06-2023 kl. 11:3222-06-2023 kl. 07:31

Der er igen normal drift.

21-06-2023 11:32:00
Ekstern Test Indberetning21-06-2023 kl. 12:5721-06-2023 kl. 13:45

Fejlen er rettet. Normal drift er genetableret. Køen er under afvikling.

21-06-2023 12:57:00
Rykkermails15-06-2023 kl. 09:1521-06-2023 kl. 08:05

Løst

15-06-2023 09:15:00
Ny teknisk vejledning 10.8 - information om TIN09-06-2023 kl. 11:5516-06-2023 kl. 14:00

Vi er blevet opmærksomme på, at meddelsen om opdateringen af den tekniske vejledning med information om TIN ikke indeholder et direkte link til beskrivelsen af løsningen.

Beskrivelsen kan læses her.

09-06-2023 11:55:00
Oplysning om 0 -angivelser08-06-2023 kl. 13:5914-06-2023 kl. 11:10

Normal drift genetableret

08-06-2023 13:59:00
Online adgang til eIndkomst/LetLøn05-06-2023 kl. 10:1907-06-2023 kl. 13:03

Normal drift er genetableret.

05-06-2023 10:19:00
Ustabil drift02-06-2023 kl. 14:5903-06-2023 kl. 16:45

Normal drift er genetableret.

02-06-2023 14:59:00
Ny indberetningsvejledning 14.1 / Udskudte betalingsfrister31-05-2023 kl. 17:3431-05-2023 kl. 17:34

Bemærk, at nyhedsbrevet i indberetningsvejledningen indeholder informationer om udskudte betalingsfrister for betaling af A-skat og am-bidrag i juli og august måned 2023

Nyt i denne version (14.1):

Afsnit 0. Nyhedsbrev er opdateret med information om udskydelse af betalingsfrister for A-skat og am-bidrag i juli og august 2023 og ny struktur for indberetningsvejledningens afsnit om rettelser.

I afsnit 8.3 Optjente feriepenge - generelt er reglerne for brug af fradrag og skattekort ved hhv. optjening og udbetaling af feriepenge præciseret i et nyt underafsnit. Det er ikke ny information, men alene et forsøg på at gøre de eksisterende regler iht. den ny ferielov klarere.

I afsnit 8.5 Særlige pensionsfelter er der i afsnittet "Felt 96 Sundhedsforsikring i pensionsindskud" tilføjet, at en arbejdsgiverbetalt tandforsikring er omfattet af de oplysninger der skal indberettes til feltet.

I afsnit 14. Rettelser er der indsat fem nye underafsnit således at vejledningen om rettelser er inddelt i emner. Indholdet i de nye underafsnit er ikke nyt. Læs mere herom i nyhedsbrevet.

31-05-2023 17:34:00
Servicevindue 20. og 21. maj 2023 mellem kl. 19.30 og 01.3012-05-2023 kl. 11:2716-05-2023 kl. 10:57

Servicevinduet er udviddet til at slutte den 21. maj kl. 06.00.

12-05-2023 11:27:00
Servicevindue 20. og 21. maj 2023 mellem kl. 19.30 og 01.3012-05-2023 kl. 11:2716-05-2023 kl. 10:57

Servicevinduet er udviddet til at slutte den 21. maj kl. 06.00.

12-05-2023 11:27:00
Breaking Change: Ændring af webservicer12-05-2023 kl. 10:1212-05-2023 kl. 10:12

Der sker ændringer i de webservicer, som giver adgang til eIndkomst Udstilling, som følge af implementering af TIN og lukning af rep.oio.

Rep.oio lukning

Rep.oio er lukket. Som følge af lukningen af rep.oio har vi gennemført en række ændringer, sådan at alle definitioner nu er placeret lokalt på UdviklerWiki.

Alle nuværende webservicer er påvirket af de ændringer, der opstår som følge af lukningen af rep.oio.

For jer som anvender har det betydning, hvis I har behov for en re-konfigurering af jeres implementering af en webservice eller, hvis I skal etablere en ny aftale. I den situation kan I ikke undgå de ændringer, der følger af lukningen af rep.oio.

Hvis I ikke har et sådant behov og i øvrigt har hentet WSDL-filerne til egne systemer, kan I fortsætte uberørt af lukningen af rep.oio indtil paralleldriften ophører.

Ændringerne har ikke noget at gøre med TIN, men falder desværre sammen med denne.

TIN

eIndkomst skal ændres, så der fra 2024 kan indberettes TIN (Taxpayer Identification Number).

Formålet med ændringen er at gennemføre Rådets direktiv 2021/514/EU af 22. marts 2021 om ændring af direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbejde på beskatningsområdet i dansk ret også kaldet DAC7.

I forbindelse med ændringerne som følge af TIN gennemføres der en navneharmonisering af strukturer og dataelementer.

Paralleldrift

Efter seneste møde i Anvenderforum den 22. marts 2023 er det besluttet at etablere paralleldrift frem til 30. juni 2024. Paralleldriften betyder at det er muligt at anvende den nuværende version af de webservicer, som giver adgang til eIndkomst Udstilling.

Tidsplan

Ændringerne er klar til test 13. september 2023.

Der planlægges efter at sætte ændringerne i produktion primo december 2023 samtidig med, at der åbnes for indberetning til indkomstår 2024.

Beskrivelserne til de ændrede webservicer er offentliggjort under eIndkomst på ’Udvikler Wiki’ under folderen: ’Efter TIN i eIndkomst’.

Gældende webservicer findes i folderen ’Før TIN i eIndkomst’.

Paralleldrift samt indførelsen af TIN medfører nye oplysninger, flytning af eksisterende oplysninger samt gennemførelse af ændre nødvendige ændringer.

Anvendere som benytter IndkomstOplysningKlassiskAbonnentHent (IOKAH) vil blive særskilt kontaktet, da der gælder helt særlige forhold for dem i forbindelse med implementeringen af TIN.

Ændrede webservicer

Punkt A - Det er større eller mindre ændringer i disse webservicer:

 • IndkomstOplysningPersonHent (IOPH)
 • IndkomstOplysningVirksomhedHent (IOVH)
 • IndkomstOplysningPersonAbonnentBestil (IOPAB)
 • IndkomstOplysningVirksomhedAbonnentBestil (IOVAB)
 • IndkomstOplysningPersonTidHent (IOTIH)
 • IndkomstOplysningPersonTidAbonnentBestil (IOTAB)
 • IndkomstOplysningKlassiskAbonnentHent (IOKAH)
 • AnsættelseForholdPersonHent (AFPH)
 • AnsættelseForholdPersonKontroller (AFPEK)
 • IndkomstOplysningPersonAbonnementAjourfør (IOPAA)

Punkt B - Der er ikke ændringer i disse webservicer ud over de ændringer, der følger af lukningen af rep.oio:

 • IndkomstOplysningPersonAdvisBestil (IOPAD)
 • konomiskYdelseBerettigetProcentHent (ØYBPH)
 • IndkomstOplysningSumHent (IOSUH)
 • IndkomstOplysningSumAbonnentBestil (IOSAB)
 • eSkattekortHent
 • OIOAbonnentCVRSENummerRelationHent
 • OIOAbonnentVirksomhedStamOplysningHent

Samlet set og lidt mere teknisk ser det sådan ud:

 1. For at kunne understøtte paralleldrift ændres URL’en i WSDL-filen for de webservicer, der er nævnt under ’Punkt A’ ovenfor.

  URL-en vil rumme V2 – se den detaljerede beskrivelse i Driftsloggen
 1. Ændringer til ’SupplerendePersonOplysningStruktur’
 • ’SupplerendePersonOplysningStruktur’ udvides med TIN som optionelt dataelement
 • Dataelementet ’SupplerendePersonOplysningKøn’ gøres optionelt
 • ’SupplerendePersonOplysningStruktur’ flyttes i response så den entydigt gælder for én indkomstindberetning.

  Dette gælder:
 • IndkomstOplysningPersonHent (IOPH)
 • IndkomstOplysningVirksomhedHent (IOVH)
 • IndkomstOplysningPersonAbonnentBestil (IOPAB) *
 • IndkomstOplysningVirksomhedAbonnentBestil (IOVAB) *
 • IndkomstOplysningPersonTidHent (IOTIH)
 • IndkomstOplysningPersonTidAbonnentBestil (IOTAB)
 • IndkomstOplysningKlassiskAbonnentHent (IOKAH) *

  * Se punkt 11 om MQ, hvis du modtager oplysningerne på denne måde
 1. ’SupplerendePersonOplysningStruktur’ fjernes i response for AnsaettelseForholdPersonHent
 2. Strukturen ’IndkomstOplysningPersonStruktur’ omdøbes til PersonIndkomstOplysningStruktur i:
 • IndkomstOplysningPersonTidHent (IOTIH)
 • IndkomstOplysningPersonTidAbonnentBestil (IOTAB)
 1. Dataelementet ’AbonnentBestillingCallbackReference’ udgår i requesten for nedenstående webservicer, da elementet ikke benyttes.
 • IndkomstOplysningVirksomhedAbonnentBestil (IOVAB)
 • IndkomstOplysningPersonAbonnentBestil (IOPAB)
 1. Response IndkomstOplysningPersonAbonnentBestil_O_O (IOPAB) udvides med elementet NySoegeDatoTidFraDatoTid.

  Elementet benyttes som SoegeDatoTidFra ved næste bestilling af indkomstoplysninger for samme kreds af borgere for at undgå at der springes indkomstoplysninger over.
 1. Asynkrone webservicer

  Asynkrone webservicer består af 3 synkrone metoder. I den del, hvor der kvitteres for modtagelsen, ændres OK_I og OK_O til Afslut_I og Afslut_O, så der anvendes ens navngivning.
  Ændring sker i webservicerne:
 • IOPAB
  IndkomstOplysningPersonAbonnentBestil_OK_I ændres til IndkomstOplysningPersonAbonnentBestil_Afslut_I

  IndkomstOplysningPersonAbonnentBestil_OK_O ændres til IndkomstOplysningPersonAbonnentBestil_Afslut_O
 • IOVAB
  IndkomstOplysningVirksomhedAbonnentBestil_OK_I ændres til IndkomstOplysningVirksomhedAbonnentBestil_Afslut_I

  IndkomstOplysningVirksomhedAbonnentBestil_OK_O
  IndkomstOplysningVirksomhedAbonnentBestil_Afslut_O
 • IOKAH
  IndkomstOplysningKlassiskAbonnentHent_OK_I ændres til IndkomstOplysningKlassiskAbonnentHent_Afslut_I

  IndkomstOplysningKlassiskAbonnentHent_OK_O ændres til IndkomstOplysningKlassiskAbonnentHent_Afslut_O
 1. Strukturen ’LønPeriodeOplysningStruktur’ ændres til ’VirksomhedLønPeriodeStruktur’ i ’IndkomstOplysningVirksomhedSamling’

  Ændringen er nødvendig, da SupplerendePersonOplysningStruktur ikke anvendes for indkomstoplysninger, der er indberettet på et PersonSENummer. Ændringen berører webservicerne:
 • IndkomstOplysningPersonAbonnentBestil (IOPAB)
 • IndkomstOplysningKlassiskAbonnentHent (IOKAH)
 • IndkomstOplysningVirksomhedAbonnentBestil (IOVAB)
 • IndkomstOplysningVirksomhedHent (IOVH)
 1. De særlige danske karakterer i Strukturer og dataelementer ændres, så æ bliver til ae, ø bliver til oe og å bliver til aa. Det gælder såvel store som små bogstaver. Det giver ændringer i følgende webservicer:
 • IndkomstOplysningPersonAbonnentBestil (IOPAB)
 • IndkomstOplysningVirksomhedAbonnentBestil (IOVAB)
 • IndkomstOplysningKlassiskAbonnentHent (IOKAH)
 • IndkomstOplysningPersonHent (IOPH)
 • IndkomstOplysningVirksomhedHent (IOVH)
 • AnsættelseForholdPersonHent (AFPH)
 • AnsættelseForholdPersonKontroller (AFPK)
 1. Elementet ’SEnummerIdentifikator’ ændres til ’VirksomhedSENummerIdentifikator’ i følgende webservicer:
 • IndkomstOplysningPersonAbonnentBestil (IOPAB)
 • IndkomstOplysningVirksomhedAbonnentBestil (IOVAB)
 • IndkomstOplysningKlassiskAbonnentHent (IOKAH)
 • IndkomstOplysningPersonHent (IOPH)
 • IndkomstOplysningVirksomhedHent (IOVH)
 • AnsættelseForholdPersonHent (AFPH)
 • IndkomstOplysningPersonAbonnementAjourfør (IOPAA)
 • AnsættelseForholdPersonKontroller (AFPK)
 1. Leverancer via MQ
  Strukturen i de indkomstoplysninger, der leveres via MQ, ændres ikke. TIN tilføjes i slutningen af rækken, der starter med '1'2'0'

Alle ændringer er beskrevet, sådan som vi kender dem dags dato. Vi kan ikke fuldstændigt udelukke yderligere ændringer. Skulle der komme flere ændringer, vil driftsloggen blive opdateret.

Spørgsmål kan rettes til: dataudstilling@ufst.dk med angivelse af spørgsmål til TIN i eIndkomst Udstilling i emnefeltet.

12-05-2023 10:12:00
TIN - ændret URL til servicer med TIN-implementering11-05-2023 kl. 09:3911-05-2023 kl. 09:39

Planen om paralleldrift på webservicerne medfører en ændring i den URL, der skal benyttes ved kald af en webservice, hvor TIN er integreret.

Hver URL får tilføjet V2. Vær opmærksom på at dette alene gælder webservicerne, som benytter OIOXML.

For de asynkrone servicer dvs.:

 • eIndkomst4 - service indkomstOplysningPersonTidAbonnentBestil
 • eIndkomst6 - service IndkomstOplysningPersonAbonnentBestil
 • eIndkomst7 - service IndkomstOplysningVirksomhedAbonnentBestil
 • eIndkomst8 - service IndkomstOplysningKlassiskAbonnentHent

vil tilføjelsen af V2 gælde ved Bestilling, BestillingHent og BestillingModtaget.

Det vil se sådan ud for servicen IndkomstOplysningPersonAbonnentBestil:

<wsdl:service name="IndkomstOplysningPersonAbonnentBestil">
<wsdl:port binding="fase2:Binding1" name="Binding1Port">
<soap:address location=https://services.extranet.demo.skat.dk/vericert/services/IndkomstOplysningPersonAbonnentBestilV2ServicePort/>
</wsdl:port>
<wsdl:port binding="fase2:Binding2" name="Binding2Port">
<soap:address location=https://services.extranet.demo.skat.dk/vericert/services/V2/BestillingHent />
</wsdl:port>
<wsdl:port binding="fase2:Binding3" name="Binding3Port">
<soap:address location=https://services.extranet.demo.skat.dk/vericert/services/V2/BestillingModtaget />
</wsdl:port>
</wsdl:service>


For de synkrone servicer dvs.:

 • eIndkomst3 - service indkomstOplysningPersonTidHent
 • eIndkomst9 - service IndkomstOplysningPersonAbonnementAjourfoer
 • eIndkomst10 - service IndkomstOplysningPersonHent
 • eIndkomst11 - service IndkomstOplysningVirksomhedHent
 • eIndkomst17 - service AnsaettelseForholdPersonHent
 • eIndkomst18 - service AnsaettelseForholdPersonKontroller

vil det ser sådan ud ved brug af servicen IndkomstOplysningPersonHent:


<wsdl:service name="IndkomstOplysningPersonTidHentServiceBindingQSService" xmlns:wsdl=http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/>
<wsdl:port binding="fase2:IndkomstOplysningPersonTidHentServiceBinding" name="IndkomstOplysningPersonTidHentServiceBindingQSPort">
<soap:address location=https://services.extranet.demo.skat.dk/vericert/services/IndkomstOplysningPersonTidHentV2ServicePort xmlns:soap=http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap//>
</wsdl:port>
</wsdl:service>

Rettelserne kan ses på UdviklerWiki i mappen med servicer efter TIN.

Webservicer uden implementering af TIN kan findes i denne mappe på UdviklerWiki

11-05-2023 09:39:00
Indberetning til test - Ekstern Test Udstilling10-05-2023 kl. 10:5310-05-2023 kl. 10:53

Der vil blive arbejder på adgangen til at indberette testoplysninger til brug i Ekstern Test Udstilling 16. maj 2023 mellem kl. 08 og 14.

Det vil ikke være muligt at indberette testoplysninger i perioden.

10-05-2023 10:53:00
'Klassisk dag' 9. maj 2023 i ETU - udsat09-05-2023 kl. 09:0009-05-2023 kl. 09:00

Den daglige leverance af 'klassisk dag' fra Ekstern Test Udstilling er udsag fra kl. 12. til senere. Udsættelsen skyldes idriftsættelse af en større applikationsændring.

09-05-2023 09:00:00
Indberetning i Produktion11-04-2023 kl. 14:2013-04-2023 kl. 13:08

Der er normal drift.

Behandlingen af filindberetninger mm. er igangsat. Køen er under afvikling.

11-04-2023 14:20:00
Servicevindue 19. april 2023 - Sterling File Gateway13-04-2023 kl. 11:2913-04-2023 kl. 11:29

Der er servicevindue 19. april 2023 i tidsrummet fra kl. 20.00 til 23.59, som berører kommunikationen til og fra Sterling File Gateway.

I tidsrummet 19.30 til 21.30 bør I undlade at indberette og bestille eSkattekort mm.

Indberetter I, er der risiko for, at I må gensende indberetningsfiler mm.

I bør ligeledes undlade at hente kvittering for indberetning, bestilte eSkattekort mm. i tidsrummet 19.30 til 21.30.

13-04-2023 11:29:00
TIN Paralleldrift og ændring af tidsplan for webservices03-04-2023 kl. 08:2403-04-2023 kl. 08:24

Det er blevet besluttet at etablere en periode med paralleldrift af alle de webservices, der påvirkes i forbindelse med implementeringen af TIN.


Den nye tidsplan for implementering af TIN i eIndkomst Udstilling ændres til:

Åbning for test i ETU

13. september 2023

Produktion for de reviderede services
Særlige forhold for levering via Klassisk Dag.

Forventes 2. – 3. december 2023

Deadline for overgang til de reviderede services

30. juni 2024

Planen er med forbehold for ændringer ved detailplanlægningen af opgaven.

Ved etablering af parallel drift gives der mulighed for fortsat at kalde services, hvor TIN ikke bliver implementeret, samt services hvor TIN bliver implementeret. For de anvendere der ikke har et umiddelbart behov for at modtage TIN i deres aftale straks fra indkomståret 2024, forsvinder kravet om at være klar til nye services pr. december 2023.


Der er nogle særlige forhold vedr. servicen IndkomstOplysningKlassiskAbonnentHent (IOKAH) også kendt som Klassisk Dag.


Hvis man vurderer, at man har brug for TIN i den opgaveløsning, der håndteres via en klassisk dag-leverance, så skal man være klar til skiftet i december 2023.

Hvis man derimod vurderer, at man ikke har brug for TIN i opgaveløsningen, er der ikke krav om at være klar til skiftet i december 2023. Her skal man dog være opmærksom på, at det ikke vil være muligt at aftale en efterlevering af data på et senere tidspunkt.

Når man vælger at forsætte på services uden TIN, skal man være opmærksom på, at det fiktive CPR vil forsvinde fra indberetningen og dermed også fra udstillingen af eIndkomst. Hensigten er at TIN skal træde i stedet for det fiktive CPR.


På de øvrige services kan man fortsætte, som de er i driften i dag.


Spørgsmål kan rettes til: dataudstilling@ufst.dk med angivelse af spørgsmål til TIN i eIndkomst Udstilling i emnefeltet.

03-04-2023 08:24:00
Opfølgning på nyhedsbrev om TIN23-03-2023 kl. 14:2223-03-2023 kl. 14:22

Skattestyrelsen udsendte i version 13.9 af indberetningsvejledningen et nyhedsbrev om implementering af TIN i eIndkomst.

Skattestyrelsen kan i den forbindelse præcisere følgende:  

 • Indberetning af TIN er først et krav for lønindberetninger med en lønperiode, hvor slutdatoen er 1. januar 2024 og frem. Det betyder, at der vil være krav om indberetning af TIN for indberetninger på forudlønnede, der får deres januar-løn udbetalt i december 2023.
 • TIN skal indberettes i forbindelse med indberetning af supplerende personoplysninger for personer, der ikke er tilmeldt en adresse i Danmark. Dvs. at TIN bliver en tilføjelse til identifikationen af en indkomstmodtager, jf. indberetningsvejledningens afsnit 5. Afsnit 5 vil blive opdateret i en senere udgave med de nye oplysninger om TIN.

Der er derudover truffet beslutning om, at krydsmarkeringen "Officielt TIN" udgår som en del af indberetningsløsningen.

Ovenstående oplysninger vil blive udgivet sammen med den næste udgave af indberetningsvejledningen.

23-03-2023 14:22:00
Ad hoc fejl ved logind23-03-2023 kl. 11:0223-03-2023 kl. 13:15

Normal drift er genetableret ved logind til eIndkomst samt ved filindberetning via Sterling File Gateway.

23-03-2023 11:02:00
TIN - Offentliggørelse af ændrede webservicer15-03-2023 kl. 14:1715-03-2023 kl. 14:17

Beskrivelserne til de ændrede webservicer er blevet offentliggjort. HUSK at de først kommer i produktion december 2023.

Find dem i mappen eIndkomst efter TIN 

Beskrivelsen af webservicerne der er i drift frem til ultimo 2023 findes her eIndkomst før TIN

Alternativt kan de to mapper findes via: UdviklerWiki - startside

Se efter punkterne: 'eIndkomst dokumentationstart ...'

Vær opmærksom på at eIndkomst efter TIN også rummer de webservicer, som ikke bliver ændret. Det er således samlet oversigt over webservicer, der vil blive tilbudt.

15-03-2023 14:17:00
eIndkomst utilgængelig10-03-2023 kl. 09:2210-03-2023 kl. 12:41

Normal drift er genetableret.

10-03-2023 09:22:00
eIndkomst utilgængelig10-03-2023 kl. 09:2210-03-2023 kl. 12:41

Normal drift er genetableret.

10-03-2023 09:22:00
23.03.09 Opdatering i Produktion07-03-2023 kl. 13:5410-03-2023 kl. 09:20

normal drift genetableret

07-03-2023 13:54:00
eSkattekortHent - Produktion09-03-2023 kl. 10:1509-03-2023 kl. 10:34

Normal drift er genetableret.

09-03-2023 10:15:00
Ingen adgang til eIndkomst Online09-03-2023 kl. 10:1109-03-2023 kl. 10:26

Online er igen tilgængelig.

09-03-2023 10:11:00
Udsendelse af eSkattekort via MQ03-03-2023 kl. 06:2603-03-2023 kl. 08:55

Der er normal drift igen.

03-03-2023 06:26:00
TIN - Forsinkelse på ændrede webservicer14-02-2023 kl. 16:1214-02-2023 kl. 16:12

Kvalitetskontrollen af de ændrede webservicer er stadig i gang. Derfor må vi desværre udskyde offentliggørelsen af dem. Den nye dato bliver offentliggjort så hurtigt som overhovedet muligt.

14-02-2023 16:12:00
Servicevindue hos NemLog-in produktion lørdag d. 11. februar10-02-2023 kl. 15:1710-02-2023 kl. 15:17

Der er servicevindue hos NemLog-in i produktion lørdag d. 11. februar 2023 fra kl. 01 - 06.

Servicevinduet giver risiko for ustabil drift på eIndkomst Udstilling i produktion.

10-02-2023 15:17:00
23.02.09 Opdatering i Produktion09-02-2023 kl. 09:2709-02-2023 kl. 14:53

Normal drift er genetableret.

09-02-2023 09:27:00
Ny versioner af vejledninger vedrørende indberetning09-02-2023 kl. 13:1709-02-2023 kl. 13:17

Nyt i version 13.9 af indberetningsvejledningen

Nyhedsbrevet er opdateret med oplysninger om indberetning af TIN (Taxpayer Identification Number) i eIndkomst.

I afsnit 8.6 B-indkomst og øvrige felter er listen med organisationer, der er registreret som FGO i eIndkomst opdateret.

Der er tilføjet ændringer til afsnit 17. Grænsegængere. I afsnittet "Hvordan skal der indberettes" for ansatte, der er omfattet af Øresundsaftalen, er det specificeret, at arbejdsgiver skal rette allerede foretagne indberetninger, hvis det viser sig, at de er forkerte fordi beskatningsretten, som følge af Øresundsaftalen, er overgået til bopælslandet.

Nyt i version 10.7 af den tekniske vejledning

Der er i afsnit 4.8 præciseret, at der kun undtagelsesvist bør forekomme flere enslydende record 5000 pr. se-nr. fordi det kan føre til forlængede svartider.

09-02-2023 13:17:00
Indberetterforum den 14. marts 2023 - kl 13-1506-02-2023 kl. 13:3606-02-2023 kl. 13:36

Kære Alle

Så er det ved at være tid til indberetterforum. Det næste møde bliver den 14. marts kl 13-15.

Hvis I ønsker emner til mødet, er I velkommen til at indsende dem til eindkomst.proces@sktst.dk

 Den foreløbige dagsorden til indberetterforum

 • Velkomst
 • Status på eIndkomst
 • Opfølgning fra sidste møde
 • Aktuelle emner
 • Sidste nyt fra anvender forum
 • Indkommende emner
 • Eventuelt

Mødet vil blive afholdt via Teams.

Venlig hilsen

Frank Normann Olsen

06-02-2023 13:36:00
Aflysning af ’klassisk dag’ 6. februar 2023 – ETU06-02-2023 kl. 11:5306-02-2023 kl. 11:53

Den daglige leverance ’klassisk dag’ er aflyst. De oplysninger, som I skulle have modtaget i dag d. 6. februar 2023, vil indgå i leverancen d. 7. februar 2023.

06-02-2023 11:53:00
Anvenderforum mødes mandag den 6. februar 202330-01-2023 kl. 10:3730-01-2023 kl. 10:37

Fordi vi har breaking change medio november 2023, vil årets første anvenderforum have markant fokus på implementeringen af TIN i eIndkomst Udstilling. Vi vil fortælle om ændringerne, og hvad du som anvender skal forberede dig på.

Agenda for Anvenderforum eIndkomst Udstilling mandag den 6. februar 2023 ser sådan ud:

Velkomst

Gennemgang af igangværende og kommende ændringer og udvikling
&bull; TIN (Tax Identification Number) &ndash; en del af EU forordningen DAC 7

Nyt fra Skattestyrelsen SKTST

Nyt fra Anvenderne
Input til overvejelse:
&bull; Hvilke fokuspunkter er der pt?
&bull; Hvilke nye opgaver er er i pipelinen?
&bull; Brug anledningen til at udveksle viden og erfaringer

Næste Møde

Hvis du vil vide mere om Anvenderforum og mulighederne for at deltage bedes du sende en e-mail på til dataudstilling@ufst.dk mærket Anvenderforum eIndkomst

30-01-2023 10:37:00
eIndkomst Udstilling - Ustabil drift 28. januar 202325-01-2023 kl. 10:3927-01-2023 kl. 08:23

Servicevinduet på systemer uden for eIndkomst er annulleret.

25-01-2023 10:39:00
'Klassisk dag' - 26. januar 2023 - forsinket26-01-2023 kl. 06:5526-01-2023 kl. 16:32

Alle leverancer af 'klassisk dag' fra den 26. januar 2023 er nu leveret eller lagt klar til afhentning.

26-01-2023 06:55:00
eIndkomst Sterling File Gateway udfaser FTP med VPN23-01-2023 kl. 12:4823-01-2023 kl. 12:48

Adgangen til indberetning til eIndkomst via Sterling File Gateway med FTP med VPN ophører i 2023.

Adgangen bliver lukket 1. september 2023. Det betyder, at der skal skiftes til en anden integrationsform for at kunne indsende og afhente filer fra Sterling File Gateway.

Der er sendt informationsbrev til berørte brugere.

Har I ikke modtaget et informationsbrev og benytter I FTP med VPN til indberetning mm., kan der rettes henvendelse til ei_udstilling@ufst.dk

23-01-2023 12:48:00
Servicevindue den 21. og 22. januar 202311-01-2023 kl. 09:1111-01-2023 kl. 09:11

Der er servicevindue uden for eIndkomst den 21. og 22. januar 2023 mellem kl. 20.30 og 05.00. Der må påregnes med utilgængelighed på eIndkomst i hele perioden.

Det betyder, at

&bull; Filindberetninger og bestillinger af skattekort kan modtages under servicevinduet, men behandles først efter kl. 5.00 den 22. januar.

&bull; Klassisk dag 22. januar aflyses. Oplysninger der skulle have været leveret den 22. januar leveres den 23. januar. Anvendere der selv bestiller og henter klassisk dag, skal springe den 22. januar over.

&bull; Der kan være adgang, under servicevinduet, til eIndkomst online indberetning og eIndkomst udstilling.

11-01-2023 09:11:00
Servicevindue den 21. og 22. januar 202311-01-2023 kl. 09:1111-01-2023 kl. 09:11

Der er servicevindue uden for eIndkomst den 21. og 22. januar 2023 mellem kl. 20.30 og 05.00. Der må påregnes med utilgængelighed på eIndkomst i hele perioden.

Det betyder, at

&bull; Filindberetninger og bestillinger af skattekort kan modtages under servicevinduet, men behandles først efter kl. 5.00 den 22. januar.

&bull; Klassisk dag 22. januar aflyses. Oplysninger der skulle have været leveret den 22. januar leveres den 23. januar. Anvendere der selv bestiller og henter klassisk dag, skal springe den 22. januar over.

&bull; Der kan være adgang, under servicevinduet, til eIndkomst online indberetning og eIndkomst udstilling.

11-01-2023 09:11:00
eIndkomst - Ustabil drift06-01-2023 kl. 10:0906-01-2023 kl. 13:13

Normal drift er genetableret. Driftsafviklingen følges dog nøje, da den bagvedliggende årsag ikke er fundet.

06-01-2023 10:09:00
eIndkomst - Ustabil drift06-01-2023 kl. 10:0906-01-2023 kl. 13:13

Normal drift er genetableret. Driftsafviklingen følges dog nøje, da den bagvedliggende årsag ikke er fundet.

06-01-2023 10:09:00
Mange bestillinger af eSkattekort03-01-2023 kl. 09:0603-01-2023 kl. 10:39

Køen er afviklet

03-01-2023 09:06:00
Mange bestillinger af eSkattekort02-01-2023 kl. 10:1303-01-2023 kl. 06:44

Det gik hurtigere end anslået. Køen var afviklet kl. 17.30 2. januar 2023.

02-01-2023 10:13:00
Breaking Change: Ændring af webservices19-12-2022 kl. 11:4619-12-2022 kl. 11:46

eIndkomst skal ændres så der fra 2024 kan indberettes TIN (Taxpayer Identification Number).

Formålet med ændringen er at gennemføre Rådets direktiv 2021/514/EU af 22. marts 2021 om ændring af direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbejde på beskatningsområdet i dansk ret også kaldet DAC7.

Det medfører flere og omfattende ændringer i response til følgende webservices:

 • IndkomstOplysningPersonHent (IOPH)
 • IndkomstOplysningVirksomhedHent (IOVH)
 • IndkomstOplysningPersonAbonnentBestil (IOPAB)
 • IndkomstOplysningVirksomhedAbonnentBestil (IOVAB)
 • IndkomstOplysningPersonTidHent (Kun OIO XML) (IOTIH)
 • IndkomstOplysningPersonTidAbonnentBestil (Kun OIO XML) (IOTAB)
 • IndkomstOplysningKlassiskAbonnentHent (IOKAH)
 • AnsættelseForholdPersonHent (AFPH)


Samtidig kommer der ændreringer af de særlige danske karakterer således: æ = ae, ø = oe og å = aa. Det giver ændringer i request og response for følgende webservices:

 • IndkomstOplysningPersonAbonnentBestil
 • IndkomstOplysningVirksomhedAbonnentBestil
 • IndkomstOplysningKlassiskAbonnentHent
 • IndkomstOplysningPersonHent
 • IndkomstOplysningVirksomhedHent
 • AnsaettelseForholdPersonHent
 • AnsaettelseForholdPersonKontroller

Der forventes ikke yderligere ændringer i disse webservices:

 • IndkomstOplysningPersonAdvisBestil (IOPAD)
 • konomiskYdelseBerettigetProcentHent (ØYBPH)
 • IndkomstOplysningSumHent (IOSUH)
 • IndkomstOplysningSumAbonnentBestil (IOSAB)

Tidsplan:

Ændringerne er klar til test 8. juni 2023.

Ændringerne sættes i produktion i november 2023. Fra dette tidspunkt vil det ikke være muligt at hente data uden ændringer hos anvender.

Beskrivelserne til de ændrede webservices vil blive offentliggjort under eIndkomst på &rsquo;Udvikler Wiki&rsquo; under folderen: TIN i eIndkomst.

Gældende webservices findes i folderen &rsquo;Før TIN i eIndkomst&rsquo;.

Indførelsen af TIN medfører nye oplysninger og flytning af eksisterende oplysninger. Samlet set og lidt mere teknisk ser det sådan ud,:

 • &rsquo;SupplerendePersonOplysningStruktur&rsquo; udvides med TIN som optionelt dataelement
 • dataelementet &rsquo;SupplerendePersonOplysningKøn&rsquo; gøres optionelt
 • &rsquo;SupplerendePersonOplysningStruktur&rsquo; flyttes så den entydigt gælder for &eacute;n indkomstindberetning.
 • &rsquo;SupplerendePersonOplysningStruktur&rsquo; fjernes i response for AFPH
 • Danske karakterer ændres sådan: æ = ae, ø = oe, å = aa

Alle ændringer er beskrevet, sådan som vi kender dem dags dato. Vi kan ikke fuldstændigt udelukke yderligere ændringer. Skulle der komme flere ændringer, vil driftsloggen blive opdateret.

Spørgsmål kan rettes til: dataudstilling@ufst.dk med angivelse af spørgsmål til TIN i eIndkomst Udstilling i emnefeltet.

19-12-2022 11:46:00
Ny version 13.8 af indberetningsvejledningen19-12-2022 kl. 08:3319-12-2022 kl. 08:33

Nyt i denne version (13.8):

  I afsnit 0. Nyhedsbrev er indsat frister for indberetninger til Årsopgørelsen 2022.

  I afsnit 8.4 personalegoder mv., er der tilføjet satser for 2023 for personalegoder. Det samme gælder for Skatterådets satser for 2023 for fri kost og logi.

  Der er indsat nyt afsnit 20.2 Slutafregning om indberetning af slutafregning af coronastøtte. Afsnittet henvender sig til offentlige myndigheder der udbetaler corona hjælpepakker.

  I afsnit 8.6 B-indkomst og øvrige felter og afsnit 8.7 Indtægtsarter er det tilføjet, at felt 37 kan anvendes med indtægtsart 70 og 71.   

  19-12-2022 08:33:00
  Leveranceplan for 202315-12-2022 kl. 14:0015-12-2022 kl. 14:00

  Data fra eIndkomst Udstilling

   

  Hele aftalen inkl. underskrifter eller ændringer til eksisterende aftaler skal være afklaret

  Seneste kl. 12.00

  Leverancen går i drift

  Første tirsdag i måneden om aften kl. 20:30-20:31

  NB gælder ikke april 2023 og januar 2024

  Januar

  2. december 2022

  10. januar 2023

  Februar

  6. januar 2023

  7. februar 2023

  Marts

  3. februar 2023

  7. marts 2023

  April

  10. marts 2023

  10. april 2023

  OBS anden tirsdag

  Maj

  31. marts 2023

  2. maj 2023

  Juni

  5. maj 2023

  6. juni 2023

  Juli

  9. juni 2023

  4. juli 2023

  August

  7. juli 2023

  1. august 2023

  September

  11. august 2023

  5. september 2023

  Oktober

  8. september 2023

  3. oktober 2023

  November

  6. oktober 2023

  7. november 2023

  December

  10. november 2023

  5. december 2023

  Januar 2024

  1. december 2023

  9. januar 2024

  OBS anden tirsdag

  15-12-2022 14:00:00
  Manglende behandling af filer modtaget via SFG08-12-2022 kl. 17:1209-12-2022 kl. 11:41

  Alle filer er nu behandlet og normal drift genetableret.

  08-12-2022 17:12:00
  08.12.2022 Opdatering i Produktion05-12-2022 kl. 15:1508-12-2022 kl. 14:05

  Normal drift genetableret.

  05-12-2022 15:15:00
  eIndkomst Udstilling - Test30-11-2022 kl. 07:1730-11-2022 kl. 07:17

  Testmiljøet til eIndkomst skal opdateres 2. december 2022 mellem kl. 07.00 og 12. Der må forventes hel eller delvis utilgængelighed under opdateringen.

  Servicevinduet betyder, at der ikke er adgang til at indberette indkomstoplysninger til Test samt hente oplysninger via Ekstern Test Udstilling.

  30-11-2022 07:17:00
  eIndkomst Udstilling – Produktion – Opdatering29-11-2022 kl. 12:4930-11-2022 kl. 07:03

  Adgangen til eIndkomst Udstilling opdateres torsdag 15.12.2022 kl. 12.00 og ikke som det fremgår af overskriften kl. 10.

  29-11-2022 12:49:00
  Servicevindue den 10. og 11. december 202229-11-2022 kl. 14:2229-11-2022 kl. 14:22

  Der er servicevindue uden for eIndkomst den 10. og 11. december 2022 mellem kl. 20.30 og 05.00. Der må påregnes med utilgængelighed på eIndkomst i hele perioden.

  Det betyder, at

  - Filindberetninger og bestilling af skattekort kan modtages under servicevinduet, men behandles først efter kl. 5.00 den 11. december.

  - Klassisk dag 11. december aflyses. Oplysninger der skulle have været leveret den 11. leveres den 12. december. Anvendere der selv bestiller og henter klassisk dag, skal springe den 11. december over.

  - Der kan være adgang, under servicevinduet, til eIndkomst online indberetning og eIndkomst udstilling.

  29-11-2022 14:22:00
  Servicevindue den 10. og 11. december 202229-11-2022 kl. 14:2229-11-2022 kl. 14:22

  Der er servicevindue uden for eIndkomst den 10. og 11. december 2022 mellem kl. 20.30 og 05.00. Der må påregnes med utilgængelighed på eIndkomst i hele perioden.

  Det betyder, at

  - Filindberetninger og bestilling af skattekort kan modtages under servicevinduet, men behandles først efter kl. 5.00 den 11. december.

  - Klassisk dag 11. december aflyses. Oplysninger der skulle have været leveret den 11. leveres den 12. december. Anvendere der selv bestiller og henter klassisk dag, skal springe den 11. december over.

  - Der kan være adgang, under servicevinduet, til eIndkomst online indberetning og eIndkomst udstilling.

  29-11-2022 14:22:00
  Skift af public certifikat på OIO Gateway28-11-2022 kl. 10:4228-11-2022 kl. 10:42

  Skift af publiccertifikat på OIO Gatewayen - Produktion gennemføres 29. november 2022, kl. 12.00 som annonceret under 'Information' den 14. november 2022.

  28-11-2022 10:42:00
  OBS! eSkattekort 2023 leveres fra den 4. november24-10-2022 kl. 11:5523-11-2022 kl. 14:03

  eSkattekortene for 2023 er nu leveret.

  24-10-2022 11:55:00
  Længere svartid på skattekort rekvisitioner23-11-2022 kl. 09:4323-11-2022 kl. 14:02

  Normal drift er genetableret.

  23-11-2022 09:43:00
  Manglende levering af eSkattekort21-11-2022 kl. 16:2921-11-2022 kl. 17:17

  Leverancerne af eSkattekort er genoptaget og normal drift er genetableret.

  21-11-2022 16:29:00
  Skift af public certifikat på OIO Gatewayen14-11-2022 kl. 13:0821-11-2022 kl. 14:25

  Ændringen følger planen.

  14-11-2022 13:08:00
  eIndkomst Indberetning og Udstilling17-11-2022 kl. 09:2917-11-2022 kl. 11:19

  Normal drift er genetableret.

  17-11-2022 09:29:00
  eIndkomst Indberetning og Udstilling17-11-2022 kl. 09:2917-11-2022 kl. 11:19

  Normal drift er genetableret.

  17-11-2022 09:29:00
  eSkattekort 2023 i Testmiljøet17-11-2022 kl. 10:2617-11-2022 kl. 10:26

   Nye eSkattekort for 2023 er opdateret i ekstern Test. Disse eSkattekort kan kun vises under forespørgsel på eSkattekort, hvis der er afgivet en rekvisition på eSkattekortet.

   Indholdet i testskattekortene:

   Alle med fødselsdato 01 = Bruttokort med 23 i trækprocent

  • Alle med fødselsdato 02 = Intet skattekort med 00 i trækprocent
  • Alle med fødselsdato 03 = Frikort med 43 i trækprocent og 33023 i frikortsaldo
  • Alle med fødselsdato 15 = Har lønindeholdelse med 23 i ekstra trækprocent
  • Alle med fødselsdato 18 = Har Særskilt lønindeholdelse med 13 i ekstra trækprocent
  • Alle med fødselsdato 23 = Har både lønindeholdelse på 23 procent og 13 i særskilt lønindeholdelse i ekstra trækprocent
  • Alle andre fødselsdatoer = Hoved/bikort med 43 i trækprocent - dagsfradrag 223, uge 1523, 14 dage 3023, måned 6123. 
  17-11-2022 10:26:00
  eIndkomst Indberetning Online - Afstemning af indberetninger14-11-2022 kl. 15:3215-11-2022 kl. 18:02

  Fejlen er fundet og rettet.

  14-11-2022 15:32:00
  Længere behandlingstid på filindberetninger15-11-2022 kl. 14:2215-11-2022 kl. 15:34

  Køen er afviklet. Der er normal drift.

  15-11-2022 14:22:00
  Nedlukning af OIOXML på digitaliser.dk15-11-2022 kl. 10:1715-11-2022 kl. 10:17

  Nedlukning af OIOXML på digitaliser.dk

  OIOXML servicen lukker på digitaliser.dk den 30. november 2022. Fra 1. december 2022 kan OIOXML materiale tilgås via https://eksternwiki.skat.dk/oioxml/

  Dette påvirker ikke anvendere af systemet. 

  15-11-2022 10:17:00
  22.11.14 Opdatering i Produktion10-11-2022 kl. 13:4414-11-2022 kl. 15:36

  Opdatering er udført. Der er normal drift.

  10-11-2022 13:44:00
  eSkattekort 202307-11-2022 kl. 08:4507-11-2022 kl. 08:45

  I forbindelse med udsendelse af eSkattekort for 2023 er der fejlagtigt udsendt mails til enkelte modtagere af eSkattekort 2023. Der kan ses bort fra de modtagne mails.

  Vi beklager de gener det må være skyld i.

  07-11-2022 08:45:00
  Indberetning og Udstilling i Produktion02-11-2022 kl. 14:5502-11-2022 kl. 14:55

  eIndkomst Indberetning og Udstilling i produktion samt Ekstern Test Indberetning opdateres 13. december 2022 mellem kl. 08.00 og 09.00.

  Der må påregnes med 30 minutters utilgængelighed under opdateringen.

  Herudover er der risiko for ustabil drift.

  02-11-2022 14:55:00
  Indberetning og Udstilling i Produktion02-11-2022 kl. 14:5502-11-2022 kl. 14:55

  eIndkomst Indberetning og Udstilling i produktion samt Ekstern Test Indberetning opdateres 13. december 2022 mellem kl. 08.00 og 09.00.

  Der må påregnes med 30 minutters utilgængelighed under opdateringen.

  Herudover er der risiko for ustabil drift.

  02-11-2022 14:55:00
  Indberetning i Test og Ekstern Test Udstilling02-11-2022 kl. 14:5102-11-2022 kl. 14:51

  Indberetning i Test og Ekstern Test Udstilling opdateres 17. november 2022 mellem kl. 08.00 til 12.00.

  Under opdateringen må der påregnes med utilgængelighed i 30 minutter. Herudover kan der være risiko for perioder med ustabil drift.

  02-11-2022 14:51:00
  Indberetning i Test og Ekstern Test Udstilling02-11-2022 kl. 14:5102-11-2022 kl. 14:51

  Indberetning i Test og Ekstern Test Udstilling opdateres 17. november 2022 mellem kl. 08.00 til 12.00.

  Under opdateringen må der påregnes med utilgængelighed i 30 minutter. Herudover kan der være risiko for perioder med ustabil drift.

  02-11-2022 14:51:00
  eIndkomst Udstilling – Produktion – Opdatering02-11-2022 kl. 14:1302-11-2022 kl. 14:13

  Adgangen til eIndkomst Udstilling opdateres tirsdag 15.11.2022 kl. 10.00.

  Skulle opdateringen give anledning til spørgsmål eller andet, kan der rettes henvendelse til ei_udstilling@ufst.dk

  En tilsvarende opdatering er udført på adgangen til eIndkomst Udstilling i Test mandag den 31. oktober 2022, kl. 12.00

  02-11-2022 14:13:00
  Arbejdsudleje klar til test26-10-2022 kl. 11:3926-10-2022 kl. 11:39

  Det er nu muligt at teste indberetning af indkomst ved arbejdsudleje.

  Se evt. yderligere information i version 13.7 af Indberetningsvejledningen.

  26-10-2022 11:39:00
  Aflysning af 'klassisk dag' 17. oktober 202216-10-2022 kl. 12:3119-10-2022 kl. 07:11

  'Klassisk dag' 18. oktober 2022 er leveret.

  16-10-2022 12:31:00
  Ny version af Underbilag 114-10-2022 kl. 13:3714-10-2022 kl. 13:37

  Vi har netop lagt en ny version af Underbilag 1 i drift.

  Den væsentligste rettelse er tilføjelsen af Indkomsttype 2 Særlig Indkomst - se informationen om den nye Indkomsttype i en særskilt orientering.

  Samtidig er der en tilføjelse på blanket 90000 afstemningsdata, hvor der er kommet beskrivelser på, sådan at det er nemmere at se, hvilke felter der indgår i summeringen.

  Endelig er der mindre tekstmæssige rettelser rundt omkring i Underbilaget.

  Underbilag 1 findes her: eIndkomst Udstilling (vejledning for abonnenter og databehandlere) eIndkomst Udstilling (vejledning for abonnenter og databehandlere)

  Husk at hente en ny skabelon uanset om der er brug for en ny aftale eller revision af en eksisterende aftale. På den måde har du altid de nyeste oplysninger og vejledninger.

  14-10-2022 13:37:00
  Ny Indkomsttype og Indtægtsart14-10-2022 kl. 12:2214-10-2022 kl. 12:22

  Vi laver en omlægning af metoden til indberetning af indkomst vedr. Arbejdsudleje. Omlægningen betyder at disse indberetninger fremover kommer ind i eIndkomst og dermed bliver de tilgængelige i eIndkomst Udstilling.

  For at håndtere denne type indberetninger har vi oprettet en ny indkomsttype med tilhørende Indtægtsart.

  Ny Indkomstype 2 Særlig beskatning

  Ny Indtægtsart 0132 Arbejdsudleje - leje af udenlandsk arbejdskraft

  Læs evt. mere om Indtægtsarter

  Læs evt. mere om indberetningen af indkomst med Indkomsttype 2 Særlig beskatning: Nyhedsbrev til version 13.7 af Indberetningsvejledningen

  Særligt anvendere med abonnement på Klassisk dag-leverancer bør være ekstra opmærksomme på Indkomsttype 2. Det vil være lettest for alle parter, hvis vi får tilføjet Indkomsttypen fra begyndelsen. Derfor bør du kontakte os snarest, sådan at vi kan få justeret aftalen.

  Hvis du ønsker at inkludere Indkomsttype 2 i leverancen, bedes du kontakte dataudstilling@ufst.dk . Når du skriver til os, har vi brug for oplysningerne om CVR/SE-nummer samt abonnementskoder til abonnementet.
  8.7. Indtægtsarter - Skat.dk
  Denne side er din adgang til skat.dk

  14-10-2022 12:22:00
  eIndkomst Indberetning og Udstilling - Servicevindue07-10-2022 kl. 14:2814-10-2022 kl. 10:14

  OBS!

  Servicevinduet er forlænget til den 16. oktober kl. 06.00. Det betyder at der heller ikke er adgang til eIndkomst Udstilling og eIndkomst online via TastSelv Erhverv mellem 02.30 og 04.30.

  Herudover vil filindberetninger og bestillinger af eSkattekort først blive behandlet fra kl. 06.30.

  'Klassisk dag' vil ligeledes blive udsat til at starte kl. 06.30 i stedet for kl. 03.00.

  07-10-2022 14:28:00
  eIndkomst Indberetning og Udstilling - Servicevindue07-10-2022 kl. 14:2814-10-2022 kl. 10:14

  OBS!

  Servicevinduet er forlænget til den 16. oktober kl. 06.00. Det betyder at der heller ikke er adgang til eIndkomst Udstilling og eIndkomst online via TastSelv Erhverv mellem 02.30 og 04.30.

  Herudover vil filindberetninger og bestillinger af eSkattekort først blive behandlet fra kl. 06.30.

  'Klassisk dag' vil ligeledes blive udsat til at starte kl. 06.30 i stedet for kl. 03.00.

  07-10-2022 14:28:00
  Ny version 13.7 af indberetningsvejledningen13-10-2022 kl. 16:3213-10-2022 kl. 16:32

  Nyt i denne version (13.7):

  • Nyhedsbrevet er opdateret med en ny proces for indberetning af arbejdsudleje, der træder i kraft 1. januar 2023. 
  • I afsnit 3. Indkomsttype er indkomsttype "02 = Særlig beskatning" tilføjet.
  • I afsnit 8.2 Løn, pension og skatten heraf mv. er arbejdsudleje tilføjet som eksempel på ydelser, der skal indberettes i felt 13. 
  • I afsnit 8.7 Indtægtsarter er "Arbejdsudleje - leje af udenlandsk arbejdskraft" med indtægtsart 132 tilføjet til oversigten over indtægtsarter.   

  Der gives særskilt besked når der åbnes for test af indberetning af arbejdsudleje.   

  13-10-2022 16:32:00
  eIndkomst Indberetning og Udstilling10-10-2022 kl. 15:2510-10-2022 kl. 16:08

  Normal drift var genetableret fra kl. ca. 15.45

  10-10-2022 15:25:00
  eIndkomst Indberetning og Udstilling10-10-2022 kl. 15:2510-10-2022 kl. 16:08

  Normal drift var genetableret fra kl. ca. 15.45

  10-10-2022 15:25:00
  22.10.06 Opdatering i Produktion05-10-2022 kl. 13:1310-10-2022 kl. 15:09

  Opdateringen er gennemført.

  05-10-2022 13:13:00
  eIndkomst Udstilling - utilgængelig03-10-2022 kl. 21:2504-10-2022 kl. 07:41

  Status 4. oktober 2022

  Normal drift var genetableret kl. ca. 01.00.

  03-10-2022 21:25:00
  Ny version 13.6 af indberetningsvejledningen03-10-2022 kl. 08:1503-10-2022 kl. 08:15

  Nyt i denne version (13.6):

  I afsnit 8.3. Optjente feriepenge - generelt er det præciseret hvordan feriepenge indberettes for funktionærer, der forlader arbejdsmarkedet.

  I afsnit 8.3.5 Registrerede feriekasser og administrative feriepengeudbetalere er listen over administrative feriepengeudbetalere opdateret.

  I afsnit 8.4 Personalegoder mv. er felt 53 blevet præciseret da medie-/radiolicens er ophørt pr. 31. december 2021, men feltet stadig kan anvendes, hvis du betaler for dine ansattes lignende indhold, fx abonnementer til betalingskanaler mv.

  I afsnit 16. Grønlandsskat er det blevet præciseret hvad der skal indberettes på det se-nr., der er registreret for indeholdelse af grønlandsskat.

  03-10-2022 08:15:00
  Forlængede svartider - Indberetning og Udstilling23-09-2022 kl. 07:0623-09-2022 kl. 07:06

  En driftsforstyrrelse uden for eIndkomst har 22. september 2022 medført forlængede svartider mellem kl. 15.30 og 17.30. Der er normal drift igen.

  23-09-2022 07:06:00
  Forlængede svartider - Indberetning og Udstilling23-09-2022 kl. 07:0623-09-2022 kl. 07:06

  En driftsforstyrrelse uden for eIndkomst har 22. september 2022 medført forlængede svartider mellem kl. 15.30 og 17.30. Der er normal drift igen.

  23-09-2022 07:06:00
  22.09.15 Opdatering i Produktion14-09-2022 kl. 14:0220-09-2022 kl. 10:08

  Opdatering afslutttet som planlagt. 15. september 2022

  14-09-2022 14:02:00
  TEST og Ekstern TEST Udstilling - Utilgængelig13-09-2022 kl. 08:2613-09-2022 kl. 12:50

  Normal drift er genetableret.

  13-09-2022 08:26:00
  TEST og Ekstern TEST Udstilling - Utilgængelig13-09-2022 kl. 08:2613-09-2022 kl. 12:50

  Normal drift er genetableret.

  13-09-2022 08:26:00
  Forsinkelse på udsendelse af eSkattekort09-09-2022 kl. 12:0209-09-2022 kl. 12:02

  På grund af fejl i dagens udsendelse af eSkattekort kan der opleves forsinkelser på modtagelse af eSkattekort.

  09-09-2022 12:02:00
  eIndkomst Indberetning – Ustabil drift08-09-2022 kl. 10:1208-09-2022 kl. 10:36

  Normal drift er genetableret.

  08-09-2022 10:12:00
  eIndkomst Test05-09-2022 kl. 11:3905-09-2022 kl. 14:18

  Normal drift er genetableret

  05-09-2022 11:39:00
  eIndkomst Test05-09-2022 kl. 11:3905-09-2022 kl. 14:18

  Normal drift er genetableret

  05-09-2022 11:39:00
  02.09.2022 Klassisk dag på Test02-09-2022 kl. 15:0805-09-2022 kl. 14:17

  Normal drift er genetableret.

  02-09-2022 15:08:00
  Ny dato - Indberetterforum den 14. september kl 13 - 1530-08-2022 kl. 09:2430-08-2022 kl. 09:24

  Kære Alle

   Den foreløbige dagsorden

  • Velkomst
  • Status på eIndkomst
  • Opfølgning fra sidste møde
  • Aktuelle emner
  • Sidste nyt fra anvender forum
  • Indkommende emner
  • Eventuelt

  Emner til dagsorden kan sendes til eIndkomst.proces@sktst.dk

  Mødet vil blive afholdt via Teams.

  Venlig hilsen

  Frank Normann Olsen

  30-08-2022 09:24:00
  Ny dato - Indberetterforum - 14 september - kl 13-1530-08-2022 kl. 09:2330-08-2022 kl. 09:23

  Kære Alle

   Den foreløbige dagsorden

  • Velkomst
  • Status på eIndkomst
  • Opfølgning fra sidste møde
  • Aktuelle emner
  • Sidste nyt fra anvender forum
  • Indkommende emner
  • Eventuelt

  Emner til dagsorden kan sendes til eIndkomst.proces@sktst.dk

  Mødet vil blive afholdt via Teams.

  Venlig hilsen

  Frank Normann Olsen

  30-08-2022 09:23:00
  Ny dato - Indberetterforum - 14 september - kl 13-1530-08-2022 kl. 09:2330-08-2022 kl. 09:23

  Kære Alle

   Den foreløbige dagsorden

  • Velkomst
  • Status på eIndkomst
  • Opfølgning fra sidste møde
  • Aktuelle emner
  • Sidste nyt fra anvender forum
  • Indkommende emner
  • Eventuelt

  Emner til dagsorden kan sendes til eIndkomst.proces@sktst.dk

  Mødet vil blive afholdt via Teams.

  Venlig hilsen

  Frank Normann Olsen

  30-08-2022 09:23:00
  Ny dato - Indberetterforum - 14 september - kl 13-1530-08-2022 kl. 09:2230-08-2022 kl. 09:22

  Kære Alle

   Den foreløbige dagsorden

  • Velkomst
  • Status på eIndkomst
  • Opfølgning fra sidste møde
  • Aktuelle emner
  • Sidste nyt fra anvender forum
  • Indkommende emner
  • Eventuelt

  Emner til dagsorden kan sendes til eIndkomst.proces@sktst.dk

  Mødet vil blive afholdt via Teams.

  Venlig hilsen

  Frank Normann Olsen

  30-08-2022 09:22:00
  Indberetterforum 15 september - kl 13-1517-08-2022 kl. 11:1718-08-2022 kl. 11:10

  Kære Alle

   Den foreløbige dagsorden

  • Velkomst
  • Status på eIndkomst
  • Opfølgning fra sidste møde
  • Aktuelle emner
  • Sidste nyt fra anvender forum
  • Indkommende emner
  • Eventuelt

  Emner til dagsorden kan sendes til eIndkomst.proces@sktst.dk

  Mødet vil blive afholdt via Teams.

  Venlig hilsen

  Frank Normann Olsen

  17-08-2022 11:17:00
  Måneds release af nye eller ændrede aftaler er forsinket03-08-2022 kl. 09:1503-08-2022 kl. 12:58

  Fejlen er fundet, og releasen bliver implementeret i produktion i aften kl 20:30.

  03-08-2022 09:15:00
  eIndkomst Indberetning - forlængede svartider01-08-2022 kl. 09:2502-08-2022 kl. 12:46

  Der er nu normal drift.

  01-08-2022 09:25:00
  Ustabil drift - eIndkomst Indberetning28-07-2022 kl. 09:3030-07-2022 kl. 10:38

  Status 30. juli 2022, kl. 10.00

  Der har siden 29. juli 2022, kl. ca 16.00 været normal drift.

  28-07-2022 09:30:00
  eIndkomst Udstilling/Aflysning 'Klassisk dag' 27. juli 202226-07-2022 kl. 23:5128-07-2022 kl. 09:27

  Klassisk dag leverancerne er afviklet som planlagt 28. juli 2022.

  26-07-2022 23:51:00
  eIndkomst Udstilling - Begrænset eller ingen adgang26-07-2022 kl. 21:3827-07-2022 kl. 01:57

  Status 27. juli 2022, kl. 01.55

  Normal drift er genetableret ca. 01.45

  26-07-2022 21:38:00
  2022.07.06 Opdatering i Produktion06-07-2022 kl. 13:4711-07-2022 kl. 09:17

  Opdatering er gennemført.

  06-07-2022 13:47:00
  Online adgang til eIndkomst/LetLøn27-06-2022 kl. 12:3327-06-2022 kl. 14:08

  Normal drift er genetableret.

  27-06-2022 12:33:00
  eIndkomst Udstilling - Delvis utilgængelig22-06-2022 kl. 06:4126-06-2022 kl. 09:43

  Normal drift er genetableret.

  22-06-2022 06:41:00
  22.06.14 Opdatering i Produktion14-06-2022 kl. 07:3017-06-2022 kl. 12:17

  Opdatering udført uden påvirkning af drift.

  14-06-2022 07:30:00
  eIndkomst utilgængelig08-06-2022 kl. 08:4808-06-2022 kl. 11:12

  Der har været normal drift siden 09.20

  08-06-2022 08:48:00
  eIndkomst utilgængelig08-06-2022 kl. 08:4808-06-2022 kl. 11:12

  Der har været normal drift siden 09.20

  08-06-2022 08:48:00
  ERHVERV: Er du LetLøns kunde og har fået rykker fra ATP?25-05-2022 kl. 16:1631-05-2022 kl. 12:21

  Vi oplever, at betaling af 1. kvartals ATP fra LetLøn er overført for sent, og det har medført, at ATP har udsendt rykkere.

  Vi har fundet fejlen, og ATP godtgør de renter, som er beregnet for LetLøns-virksomheder.

  Hvis du som virksomhed har indbetalt renter og eventuelt ekstra ATP-bidrag, vil virksomheden få beløbet udbetalt fra ATP.

  Har du indtil videre ikke reageret på rykkeren fra ATP, kan du se bort fra den.

  Hvis du i dit kontoudtog eller via menupunktet Afregningsoplysninger kan se, at du har betalt til tiden den 9. maj 2022, så er du omfattet af fejlen.

  25-05-2022 16:16:00
  eIndkomst Indberetning - ustabil drift25-05-2022 kl. 08:5025-05-2022 kl. 13:05

  Normal drift er genetableret fra kl. ca. 13.00

  25-05-2022 08:50:00
  eIndkomst online - utilgængelig25-05-2022 kl. 07:2025-05-2022 kl. 08:17

  Normal drift er genetableret.

  25-05-2022 07:20:00
  eIndkomst i TEST20-05-2022 kl. 14:4120-05-2022 kl. 14:41

  Testsystemet til eIndkomst kan det næste par timer være ramt af helt eller delvis utilgængelighed grundet opdatering.

  20-05-2022 14:41:00
  eIndkomst i TEST20-05-2022 kl. 14:4120-05-2022 kl. 14:41

  Testsystemet til eIndkomst kan det næste par timer være ramt af helt eller delvis utilgængelighed grundet opdatering.

  20-05-2022 14:41:00
  Klassisk dag 12. maj 2022 - forsinket12-05-2022 kl. 06:5112-05-2022 kl. 09:02

  Den sidste leverance er nu leveret. Opdatering af driftslog ophører.

  12-05-2022 06:51:00
  Manglende skattekort fra Forskud09-05-2022 kl. 09:0510-05-2022 kl. 11:21

  Manglende skattekort er nu leveret.

  09-05-2022 09:05:00
  Nye og ændrede fejltekster10-05-2022 kl. 08:5510-05-2022 kl. 08:55

  Indkomstregisteret leverer oplysninger, som er maximal 10 år jf. bekendtgørelse om et indkomstregister, nr. 906 §10.

  I denne forbindelse er der oprettet nye fejltekster og andre er ændret. Fremover vil nedenstående tekster returneres, hvis der forespørges på data, der er ældre end 120 måneder.

   Fejltekster - Tekstændringer

  • Webservices: IOPH IOVH IOPAB IOVAB
   • F1004 – Startdato for lønperiode må højest være 120 måneder før aktuel måned
  • Webservices: IOPH IOVH IOPAB IOVAB, samt IOSUH og IOSAB, hvor den erstatter F1033
   • F1008 – Startmåned må højest være 120 måneder før aktuel måned

   Fejltekster - Nye

  • Webservices: AFPH AFPAB AFPH AFVAB AFPEK
   • F1004 – Startdato for ansættelse må højest være 120 måneder før aktuel måned

   

  • Webservices: IOPAD 50000 – advisering om ændringer i indkomst mm.
   • F1008 – Startmåned må højest være 119 måneder før aktuel måned

   

  Ændringen træder i kraft den 7. juli 2022.

  10-05-2022 08:55:00
  Indberetterforum 17. maj - kl 13-1509-05-2022 kl. 11:0309-05-2022 kl. 11:03

  Kære Alle

   Den foreløbige dagsorden

  • Velkomst
  • Status på eIndkomst
  • Opfølgning fra sidste møde
  • Aktuelle emner
  • Sidste nyt fra anvender forum
  • Indkommende emner
  • Eventuelt

  Emner til dagsorden kan sendes til eIndkomst.proces@sktst.dk

  Hvis I har kollegaer, som I ønsker at deltage er I velkommen til at videresende invitationen til dem.

   

  Venlig hilsen

  Frank Normann Olsen

  09-05-2022 11:03:00
  Indberetning og Udstilling - 11. maj 2022 - utilgængelig06-05-2022 kl. 14:4206-05-2022 kl. 14:42

  Der er ikke adgang til eIndkomst Indberetning og Udstilling 11. maj 2022 mellem kl. 19.30 og 21.30 grundet en nødvendig opdatering af systemet.

  Beklager det sene varsel.

  06-05-2022 14:42:00
  Indberetning og Udstilling - 11. maj 2022 - utilgængelig06-05-2022 kl. 14:4206-05-2022 kl. 14:42

  Der er ikke adgang til eIndkomst Indberetning og Udstilling 11. maj 2022 mellem kl. 19.30 og 21.30 grundet en nødvendig opdatering af systemet.

  Beklager det sene varsel.

  06-05-2022 14:42:00
  2022.05.05 Produktion03-05-2022 kl. 13:3306-05-2022 kl. 09:42

  Normal drift genetableret.

  03-05-2022 13:33:00
  Ustabil drift - eIndkomst04-05-2022 kl. 10:2404-05-2022 kl. 10:47

  Normal drift er genetableret. Årsagen til ustabiliteten skyldtes systemer uden for eIndkomst/LetLøn

  04-05-2022 10:24:00
  Ustabil drift - eIndkomst04-05-2022 kl. 10:2404-05-2022 kl. 10:47

  Normal drift er genetableret. Årsagen til ustabiliteten skyldtes systemer uden for eIndkomst/LetLøn

  04-05-2022 10:24:00
  2022.04.22 Produktion07-04-2022 kl. 14:2603-05-2022 kl. 13:36

  Normal drift genetableret.

  07-04-2022 14:26:00
  Kø på behandling af indberetninger28-04-2022 kl. 09:5828-04-2022 kl. 11:13

  Normal drift genetableret.

  28-04-2022 09:58:00
  Ustabil drift - grænsende til utilgængelighed26-04-2022 kl. 10:0628-04-2022 kl. 10:36

  Normal drift var genetableret 26. april 2022 kl. ca. 11

  26-04-2022 10:06:00
  Ustabil drift25-04-2022 kl. 07:4825-04-2022 kl. 08:23

  Fejlen er rettet. Der er normal drift igen. Der kan dog være køer, som der er opstået i forbindelse med fejlen, der skal afvikles. Dette gælder bl.a.

  • 'Klassisk dag' der er fortsat under afvikling
  • Filindberetninger via Sterling File Gateway
  25-04-2022 07:48:00
  Ustabil drift25-04-2022 kl. 07:4825-04-2022 kl. 08:23

  Fejlen er rettet. Der er normal drift igen. Der kan dog være køer, som der er opstået i forbindelse med fejlen, der skal afvikles. Dette gælder bl.a.

  • 'Klassisk dag' der er fortsat under afvikling
  • Filindberetninger via Sterling File Gateway
  25-04-2022 07:48:00
  Ustabil drift - Indberetning og Udstilling22-04-2022 kl. 11:0722-04-2022 kl. 12:34

  Normal drift er genetableret

  22-04-2022 11:07:00
  Ustabil drift - Indberetning og Udstilling22-04-2022 kl. 11:0722-04-2022 kl. 12:34

  Normal drift er genetableret

  22-04-2022 11:07:00
  Manglende skattekort fra Forskud07-04-2022 kl. 08:1711-04-2022 kl. 09:29

  Normal drift genetableret.

  07-04-2022 08:17:00
  Ny version 2.7 af Vejledning om eSkattekort07-04-2022 kl. 08:3207-04-2022 kl. 08:32

  Nyt i denne version 2.7:

  Der er foretaget mindre præciseringer i afsnit 10. Brug af skattekortfradrag.

  07-04-2022 08:32:00
  2022.04.06 - Produktion05-04-2022 kl. 10:4907-04-2022 kl. 08:14

  Normal drift genetableret.

  05-04-2022 10:49:00
  2022.04.06 - ustabil drift online01-04-2022 kl. 11:5007-04-2022 kl. 08:13

  Normal drift genetableret.

  01-04-2022 11:50:00
  Manglende levering af eSkattekort05-04-2022 kl. 10:2006-04-2022 kl. 11:15

  Normal drift er genetableret.

  05-04-2022 10:20:00
  eIndkomst utilgængelig05-04-2022 kl. 11:1906-04-2022 kl. 06:35

  Status 6. april 2022, kl 06.00

  Normal drift er genetableret. Der bliver nu fulgt op på, om alt er afviklet som forudsat. Hvis dette ikke skulle være tilfældet, vil der blive informeret herom på driftsloggen i løbet af i dag.

  05-04-2022 11:19:00
  eIndkomst utilgængelig05-04-2022 kl. 11:1906-04-2022 kl. 06:35

  Status 6. april 2022, kl 06.00

  Normal drift er genetableret. Der bliver nu fulgt op på, om alt er afviklet som forudsat. Hvis dette ikke skulle være tilfældet, vil der blive informeret herom på driftsloggen i løbet af i dag.

  05-04-2022 11:19:00
  Kø på levering af afstemningsfiler25-03-2022 kl. 13:1501-04-2022 kl. 11:46

  Køen er afviklet og normal drift er genetableret.

  25-03-2022 13:15:00
  Ny version 13.5 af indberetningsvejledningen24-03-2022 kl. 11:1124-03-2022 kl. 11:11

  Nyt i denne version (13.5):

  I nyhedsbrevet er omtalen af ny indberetningspligt vedr. bonus af finansielle kontrakter, blevet præciseret, idet der er tale om beløb, som er betalt som led i kunde- eller medlemsprogrammer.

  I afsnit 3. Indkomsttype er processen for at få bevilling til at indberette med indkomsttype 24 blevet rettet.

  I afsnit 8.3.0 Beskrivelse af feriepengefelter, er de nye regler for beskatning af feriepenge udbetalt efter ansættelsesophør, beskrevet. Se i øvrigt nyhedsbrevet.

  24-03-2022 11:11:00
  eIndkomst SFG – styrket sikkerhed21-02-2022 kl. 10:4704-03-2022 kl. 10:43

  Som følge brugerhenvendelser er det besluttet at styrke sikkerheden på SFG i Ekstern Test Indberetning fra i dag, så der er mulighed for teste med den styrkede sikkerhed før ændringen udføres i Produktion.

  21-02-2022 10:47:00
  Ustabil drift på både indberetning og udstilling01-03-2022 kl. 11:5401-03-2022 kl. 12:39

  Normal drift er genetableret

  01-03-2022 11:54:00
  Ustabil drift på både indberetning og udstilling01-03-2022 kl. 11:5401-03-2022 kl. 12:39

  Normal drift er genetableret

  01-03-2022 11:54:00
  Ustabil drift på TEST – 28. februar - 2. marts 202217-02-2022 kl. 12:0117-02-2022 kl. 12:01

  I perioden 28. februar til 2. marts 2022 bliver der udført vedligeholdes arbejde på TEST-systemet.

  Brugere af eIndkomst Udstilling kan i perioden risikere at få fejl, når de indberettet indkomstoplysninger til brug for test via grænsefladerne til eIndkomst Udstilling.

  17-02-2022 12:01:00
  Servicevindue m/utilgængelighed 03.04.2022 fra kl. 09 og 1714-02-2022 kl. 13:2714-02-2022 kl. 13:27

  Der er servicevindue på eIndkomst Indberetning og Udstilling 3. april 2022 mellem kl. 09 og 17 grundet opgradering af DB2.

  Der er ikke adgang til eIndkomst Indberetning og Udstilling, herunder LetLøn, under servicevinduet. Der er heller ikke adgang til Ekstern Test Indberetning.

  Under servicevinduet kan indberetninger, herunder bestillinger af eSkattekort, der foretages via MQ modtages. Modtagne indberetninger mm. behandles dog først efter servicevinduet.

  Andre indberetningskanaler er utilgængelige, dvs. der kan ikke indberettes eller bestilles eSkattekort via Sterling File Gateway, online via TastSelv Erhverv, herunder filupload via online.

  Bliver det nødvendigt med fallback forlænges servicevinduet frem til 4. april 2022 kl. 01.00.

  I tilfælde af fallback vil de daglige leverancer af indkomstoplysninger kaldet ’klassisk dag’ blive aflyst. Indkomstoplysninger, som skulle have været leveret 4. april, vil indgå i leverancen den 5. april 2022. Anvendere, som selv bestiller og henter ’klassisk dag’ leverancer, vil i så tilfælde skulle springe leverancen 4. april 2022 over. Aflysning vil blive annonceret på driftsloggen.

  14-02-2022 13:27:00
  Servicevindue m/utilgængelighed 03.04.2022 fra kl. 09 og 1714-02-2022 kl. 13:2714-02-2022 kl. 13:27

  Der er servicevindue på eIndkomst Indberetning og Udstilling 3. april 2022 mellem kl. 09 og 17 grundet opgradering af DB2.

  Der er ikke adgang til eIndkomst Indberetning og Udstilling, herunder LetLøn, under servicevinduet. Der er heller ikke adgang til Ekstern Test Indberetning.

  Under servicevinduet kan indberetninger, herunder bestillinger af eSkattekort, der foretages via MQ modtages. Modtagne indberetninger mm. behandles dog først efter servicevinduet.

  Andre indberetningskanaler er utilgængelige, dvs. der kan ikke indberettes eller bestilles eSkattekort via Sterling File Gateway, online via TastSelv Erhverv, herunder filupload via online.

  Bliver det nødvendigt med fallback forlænges servicevinduet frem til 4. april 2022 kl. 01.00.

  I tilfælde af fallback vil de daglige leverancer af indkomstoplysninger kaldet ’klassisk dag’ blive aflyst. Indkomstoplysninger, som skulle have været leveret 4. april, vil indgå i leverancen den 5. april 2022. Anvendere, som selv bestiller og henter ’klassisk dag’ leverancer, vil i så tilfælde skulle springe leverancen 4. april 2022 over. Aflysning vil blive annonceret på driftsloggen.

  14-02-2022 13:27:00
  Servicevindue TEST 20. marts 2022 m/utilgængelighed 09 - 1514-02-2022 kl. 13:0614-02-2022 kl. 13:06

  Der er servicevindue på eIndkomst Indberetning og Udstilling i TEST 20. marts 2022 mellem kl. 9 og 15 grundet opgradering af DB2.

  Der er ikke adgang til eIndkomst Indberetning og Udstilling under servicevinduet. Brugere af eIndkomst Udstilling kan således hverken hente indkomstoplysninger eller indberette oplysninger til testbrug.

  Bliver det nødvendigt med fallback, forlænges servicevinduet med op til 6 timer.

  14-02-2022 13:06:00
  Afvisning ved indberetning til eIndkomst/LetLøn09-02-2022 kl. 14:4914-02-2022 kl. 10:25

  Normal drift er genetableret

  09-02-2022 14:49:00
  Ny version 13.4 af indberetningsvejledningen09-02-2022 kl. 14:0809-02-2022 kl. 14:08

  Nyt i denne version (13.4):

  I afsnit 0. Nyhedsbrev er ny indberetningspligt vedr. bonus af finansielle kontrakter præsenteret. Bonussen skal indberettes med indkomsttype 05 og i felt 38 uden indtægtsart.

  I afsnit 8.8. Ydelsesrefusion er valideringsreglerne for enkelte felter præciseret.

  I afsnit 9.3 Brugen af CSV-filer fra Afstemning er beskrivelsen af CSV-filen opdateret.

  09-02-2022 14:08:00
  Servicevindue m/utilgængelighed 13.02.2022 fra kl. 16 til 2008-02-2022 kl. 09:5808-02-2022 kl. 09:58

  Det servicevindue, der blev varslet 4. februar 2022 gennemføres. Der er således servicevindue på eIndkomst Indberetning og Udstilling 13. februar 2022 mellem kl. 16 og 20 grundet en nødvendig teknisk opgradering.

  Der er ikke adgang til eIndkomst Indberetning og Udstilling, herunder LetLøn, under servicevinduet. Der er heller ikke adgang til Ekstern Test Indberetning.

  Under servicevinduet kan indberetninger, herunder bestillinger af eSkattekort, der foretages via MQ modtages. Modtagne indberetninger mm. behandles dog først efter servicevinduet.

  Andre indberetningskanaler er utilgængelige, dvs. der kan ikke indberettes eller bestilles eSkattekort via Sterling File Gateway, online via TastSelv Erhverv, herunder filupload via online.

  08-02-2022 09:58:00
  Servicevindue m/utilgængelighed 13.02.2022 fra kl. 16 til 2008-02-2022 kl. 09:5808-02-2022 kl. 09:58

  Det servicevindue, der blev varslet 4. februar 2022 gennemføres. Der er således servicevindue på eIndkomst Indberetning og Udstilling 13. februar 2022 mellem kl. 16 og 20 grundet en nødvendig teknisk opgradering.

  Der er ikke adgang til eIndkomst Indberetning og Udstilling, herunder LetLøn, under servicevinduet. Der er heller ikke adgang til Ekstern Test Indberetning.

  Under servicevinduet kan indberetninger, herunder bestillinger af eSkattekort, der foretages via MQ modtages. Modtagne indberetninger mm. behandles dog først efter servicevinduet.

  Andre indberetningskanaler er utilgængelige, dvs. der kan ikke indberettes eller bestilles eSkattekort via Sterling File Gateway, online via TastSelv Erhverv, herunder filupload via online.

  08-02-2022 09:58:00
  Kø på levering af afstemningsfiler01-02-2022 kl. 12:4007-02-2022 kl. 09:45

  Alle filer er nu leveret og normal drift er genetableret.

  01-02-2022 12:40:00
  Varsling – eIndkomst – Ind og Ud - utilgængelig 13. feb 202204-02-2022 kl. 12:5304-02-2022 kl. 12:53

  Der planlægges med et servicevindue 13. februar 2022 mellem kl. 16 og 20 grundet en nødvendig teknisk opgradering.

  Der er ikke adgang til eIndkomst Indberetning og Udstilling, herunder LetLøn, under servicevinduet.

  Under servicevinduet vil det være muligt at indsende indberetninger, herunder bestillinger af eSkattekort, via MQ. Modtagne indberetninger mm. behandles dog først efter servicevinduet.

  Ander indberetningskanaler er utilgængelige, dvs. der kan ikke indberettes eller bestilles eSkattekort via Sterling File Gateway, online via TastSelv Erhverv, herunder filupload via online.

  04-02-2022 12:53:00
  Varsling – eIndkomst – Ind og Ud - utilgængelig 13. feb 202204-02-2022 kl. 12:5304-02-2022 kl. 12:53

  Der planlægges med et servicevindue 13. februar 2022 mellem kl. 16 og 20 grundet en nødvendig teknisk opgradering.

  Der er ikke adgang til eIndkomst Indberetning og Udstilling, herunder LetLøn, under servicevinduet.

  Under servicevinduet vil det være muligt at indsende indberetninger, herunder bestillinger af eSkattekort, via MQ. Modtagne indberetninger mm. behandles dog først efter servicevinduet.

  Ander indberetningskanaler er utilgængelige, dvs. der kan ikke indberettes eller bestilles eSkattekort via Sterling File Gateway, online via TastSelv Erhverv, herunder filupload via online.

  04-02-2022 12:53:00
  Kø på behandling af filindberetninger25-01-2022 kl. 09:0925-01-2022 kl. 10:33

  Køen er afviklet. Der er normal drift.

  25-01-2022 09:09:00
  Ny version 13.2 Indberetningsvejledning21-01-2022 kl. 10:5221-01-2022 kl. 10:52

  Versionen indeholder nyhedsbrev vedrørende frister til indberetning af oplysninger til årsopgørelse 2021, samt opdatering af satser 2022 for personalegoder i afsnit 8.4.

  21-01-2022 10:52:00
  Manglende levering af eSkattekort for 202213-01-2022 kl. 09:2313-01-2022 kl. 09:23

  Vi har konstateret en fejl i forbindelse med den årlige leverance af eSkattekort i november 2021. Her var der nogle virksomheder der benytter SFG, der ikke fik alle deres eSkattekort.


  Vores leverandør har oplyst, at de vil gendanne de filer, der mangler.


  De berørte virksomheder er informeret direkte.

  13-01-2022 09:23:00
  Ustabil drift18-11-2021 kl. 13:2210-01-2022 kl. 11:28

  Løst

  18-11-2021 13:22:00
  Servicevindue weekenden 15. - 16. januar 202210-01-2022 kl. 11:2710-01-2022 kl. 11:27

  Der er servicevindue på systemer uden for eIndkomst/LetLøn i tidsrummet 15. januar 2022 fra kl. 20.30 til 16. januar 2022, kl. 05.00.

  Det betyder,

  at behandlingen af filindberetninger og behandlingen bestillinger af eSkattekort sættes i bero fra 15. januar 2021 fra kl. 19.00 til 16. januar 2022, kl. 06.00.

  Filindberetninger, herunder bestillinger af eSkattekort, kan modtages under servicevinduet, men behandles først fra 16. januar 2022, kl. 06.00.

  at ’klassisk dag’ fra eIndkomst Udstilling den 16. januar 2022 aflyses. Oplysninger, der skulle have været leveret 16. januar 2022, leveres 17. januar 2022.

  Brugere, som selv bestiller og henter oplysninger, skal springe leverancen den 16. januar 2022 over.

  at onlineadgangen via TastSelv Erhverv til eIndkomst, herunder LetLøn, er lukket en del af perioden. Primært i tidsrummet kl. 20.30 til 23.59 den 15. januar 2021. Hvis der må udføres fallback, er der lukket frem til kl. 05.00 den 16. januar 2021.

  at adgangen til eIndkomst Udstilling i perioden for servicevinduet kan være ramt af utilgængelighed eller ustabil drift.

  10-01-2022 11:27:00
  Servicevindue weekenden 15. - 16. januar 202210-01-2022 kl. 11:2710-01-2022 kl. 11:27

  Der er servicevindue på systemer uden for eIndkomst/LetLøn i tidsrummet 15. januar 2022 fra kl. 20.30 til 16. januar 2022, kl. 05.00.

  Det betyder,

  at behandlingen af filindberetninger og behandlingen bestillinger af eSkattekort sættes i bero fra 15. januar 2021 fra kl. 19.00 til 16. januar 2022, kl. 06.00.

  Filindberetninger, herunder bestillinger af eSkattekort, kan modtages under servicevinduet, men behandles først fra 16. januar 2022, kl. 06.00.

  at ’klassisk dag’ fra eIndkomst Udstilling den 16. januar 2022 aflyses. Oplysninger, der skulle have været leveret 16. januar 2022, leveres 17. januar 2022.

  Brugere, som selv bestiller og henter oplysninger, skal springe leverancen den 16. januar 2022 over.

  at onlineadgangen via TastSelv Erhverv til eIndkomst, herunder LetLøn, er lukket en del af perioden. Primært i tidsrummet kl. 20.30 til 23.59 den 15. januar 2021. Hvis der må udføres fallback, er der lukket frem til kl. 05.00 den 16. januar 2021.

  at adgangen til eIndkomst Udstilling i perioden for servicevinduet kan være ramt af utilgængelighed eller ustabil drift.

  10-01-2022 11:27:00
  Ny version 13.1 af indberetningsvejledningen20-12-2021 kl. 11:4320-12-2021 kl. 11:43

  Afsnit 14.1 Regulering af offentlige ydelser er omskrevet, og der er foretaget en række præciseringer fx hvornår der er tale om brutto- eller nettoreguleringer af offentlige ydelser.

  20-12-2021 11:43:00
  Afstemningsfiler16-11-2021 kl. 13:0815-12-2021 kl. 08:08

  Normal drift genetableret

  16-11-2021 13:08:00
  Sterling File Gateway - lukket12-12-2021 kl. 16:5313-12-2021 kl. 16:45

  Der nu igen normal drift på Sterling File Gateway.

  12-12-2021 16:53:00
  Pause for udsendelse af beskeder fra eIndkomst og LetLøn08-12-2021 kl. 16:0609-12-2021 kl. 11:22

  Opdateringen af afsluttet. Der er normal drift.

  08-12-2021 16:06:00
  eSkattekort 2022 i Testmiljøet24-11-2021 kl. 08:1324-11-2021 kl. 08:13

  Nye eSkattekort for 2022 er opdateret i Testsystemet. Disse eSkattekort kan kun vises under forespørgsel på eSkattekort, hvis der er afgivet en rekvisition på eSkattekortet.

   Indholdet i testskattekortene:

   Alle med fødselsdato 01 = Bruttokort med 22 i trækprocent

  • Alle med fødselsdato 02 = Intet skattekort med 00 i trækprocent
  • Alle med fødselsdato 03 = Frikort med 42 i trækprocent og 33022 i frikortsaldo
  • Alle med fødselsdato 15 = Har lønindeholdelse med 22 i ekstra trækprocent
  • Alle med fødselsdato 18 = Har Særskilt lønindeholdelse med 12 i ekstra trækprocent
  • Alle med fødselsdato 23 = Har både lønindeholdelse på 22 procent og 12 i særskilt lønindeholdelse i ekstra trækprocent
  • Alle andre fødselsdatoer = Hoved/bikort med 42 i trækprocent - dagsfradrag 222, uge 1522, 14 dage 3022, måned 6122. 
  24-11-2021 08:13:00
  Bestillinger af eSkattekort - forsinket22-11-2021 kl. 09:5722-11-2021 kl. 11:45

  Puklen af bestilte eSkattekort er afviklet. Der er normal drift.

  22-11-2021 09:57:00
  Indberetning til eIndkomst/LetLøn utilgængelig22-11-2021 kl. 07:2822-11-2021 kl. 08:40

  Normal drift fra kl. ca. 08.20

  22-11-2021 07:28:00
  Webservicen eSkattekortHent fejler22-11-2021 kl. 06:5222-11-2021 kl. 08:39

  Normal drift fra kl. ca. 08.20

  22-11-2021 06:52:00
  Servicevindue eIndkomst/LetLøn 21.november 2021fra kl. 09.0008-11-2021 kl. 17:5219-11-2021 kl. 11:22

  Der er dog risiko for ustabil drift omkring kl. 11 – 12 og igen mellem kl. 15.30 – 17.30.

  08-11-2021 17:52:00
  Servicevindue eIndkomst/LetLøn 21.november 2021fra kl. 09.0008-11-2021 kl. 17:5219-11-2021 kl. 11:22

  Der er dog risiko for ustabil drift omkring kl. 11 – 12 og igen mellem kl. 15.30 – 17.30.

  08-11-2021 17:52:00
  Leveranceplan for 2022 - Data fra eIndkomst Udstilling16-11-2021 kl. 09:2116-11-2021 kl. 09:21

  Leveranceplanen for behandling og release af nye eller ændrede aftaler for eIndkomst i 2022. Ændringer kan forekomme og vil blive offentliggjort her på driftsloggen.

   

  Hele aftalen inkl. underskrifter eller ændringer til eksisterende aftaler skal være afklaret

  Seneste kl. 12.00

  Leverancen går i drift

  Første tirsdag i måneden om aften kl. 20:30-20:31
  OBS Januar er en undtagelse

  Januar

  3. december 2021

  11. januar 2022

  Februar

  7. januar 2022

  1. februar 2022

  Marts

  4. februar 2022

  1. marts 2022

  April

  11. marts 2022

  5. april 2022

  Maj

  1. april 2022

  3. maj 2022

  Juni

  6. maj 2022

  7. juni 2022

  Juli

  10. juni 2022

  5. juli 2022

  August

  8. juli 2022

  2. august 2022

  September

  12. august 2022

  6. september 2022

  Oktober

  9. september 2022

  4. oktober 2022

  November

  7. oktober 2022

  1. november 2022

  December

  11. november 2022

  6. december 2022

  Januar 2023

  2. december 2022

  10. januar 2023

  16-11-2021 09:21:00
  OBS! eSkattekort 202201-11-2021 kl. 12:4515-11-2021 kl. 16:21

  Servicevinduet er nu afsluttet og eSkattekort for 2022 er leveret. Rekvisitioner på eSkattekort 2021 som er modtaget i weekenden påbegynder behandling i aften kl. 20.

  01-11-2021 12:45:00
  Til modtagere af daglige leverancer – kaldet ’klassisk dag’15-11-2021 kl. 11:5715-11-2021 kl. 15:12

  Oplysningerne bliver leveret d. 16. november 2021.

  15-11-2021 11:57:00
  Ny version 13.0 af indberetningsvejledning10-11-2021 kl. 09:1410-11-2021 kl. 09:14

  Opdateret indberetningsvejledning

  10-11-2021 09:14:00
  Filtrering på Indtægtsart19-10-2021 kl. 14:5619-10-2021 kl. 14:56

  I oktober 2020 implementerede eIndkomst Udstilling en ny funktionalitet, som giver adgang til filtrering på indtægtsart-niveau. Det betyder, at du som anvender skal tage stilling til, hvilke indtægtsarter, der er relevante for aftalens formål.

  Helt kort om funktionaliteten

  Første skridt er at tage stilling til hvilke Indkomsttyper, der skal indgå i aftalen.

  Se fanen: Indkomstyper i Underbilag 1

  Næste skridt er at tage stilling til om og i givet tilfælde hvilke indtægtsarter der skal indgå.

  Se fanen: Indtægtsarter i Underbilag 1

  Husk at det ikke er alle services der udstiller data, hvor det er muligt at filtrere på Indtægtsarter.

  Se hvilke services der tilbyder filteret enten på fanen: SOAP Webservices - kolonne F (Blanket (Filtrering af data)) eller fanen Indtægtsarter.

  Du kan orientere dig om indtægtsarter, koder og definitioner i Indberetningsvejledningen afsnit 8.7 Indtægtsarter på www.skat.dk

  I Underbilag 1 findes en vejledning inklusive eksempler på, hvordan du udfylder Indtægtsarter (Blanket 80000) på fanen, hvor du skal tage stilling til filteret.

  Husk at hente den nyeste version af Underbilag 1 på data.aspx?oid=oid=2248828.

  19-10-2021 14:56:00
  Nye dokumentskabeloner til eIndkomst19-10-2021 kl. 14:5019-10-2021 kl. 14:50

  Skabelonerne der anvendes til indgåelse af abonnement på data fra eIndkomst er blevet ajourført.    De findes her: Skat.dk: 1. Indledning


  Husk at hente en ny skabelon uanset om der er brug for en ny aftale eller revision af en eksisterende aftale. På den måde har du altid de nyeste oplysninger og vejledninger.   

  19-10-2021 14:50:00
  Produktion - kø på afstemningsfiler13-10-2021 kl. 10:4218-10-2021 kl. 09:03

  Alle bestilte afstemningsfiler er nu leveret og normal drift er genetableret.

  13-10-2021 10:42:00
  Sterling file gateway11-10-2021 kl. 14:2113-10-2021 kl. 07:54

  Normal drift er genetableret.

  11-10-2021 14:21:00
  eIndkomst/LetLøn - utilgængelig09-10-2021 kl. 12:0610-10-2021 kl. 09:11

  Status 10. oktober 2021

  Normal drift blev genetableret mellem kl. 21 og 22 9. oktober 2021.

  09-10-2021 12:06:00
  eIndkomst/LetLøn - utilgængelig09-10-2021 kl. 12:0610-10-2021 kl. 09:11

  Status 10. oktober 2021

  Normal drift blev genetableret mellem kl. 21 og 22 9. oktober 2021.

  09-10-2021 12:06:00
  2021.10.12 Produktion – ustabil drift07-10-2021 kl. 14:5707-10-2021 kl. 14:57

  Der releases til Produktion på ovenstående tidspunkt mellem kl. 8 og kl. 13. Det bevirker at der kan forekomme forlængede svartider på filindberetninger og skattekorts rekvisitioner.

  Der kan forventes ustabil drift hele dagen.

  07-10-2021 14:57:00
  Ustabil drift - er løst28-09-2021 kl. 09:3028-09-2021 kl. 09:30

  Der har været ustabil drift mellem kl 9 og 09.30 28. september 2021. Normal drift er genetableret.

  28-09-2021 09:30:00
  eIndkomst vejledninger ajourført23-09-2021 kl. 10:1523-09-2021 kl. 10:15

  Der er i dag udgivet version 10.6 af eIndkomst: Teksnisk vejledning og version 12.9 af eIndkomst: Indberetningsvejledning.

  I afsnittet "Hvad er nyt" af vejledningerne, er de vigtigste ændringer beskrevet.

  23-09-2021 10:15:00
  eSkattekort udsendes med forsinkelse21-09-2021 kl. 09:4421-09-2021 kl. 10:32

  Normal drift er genetableret

  21-09-2021 09:44:00
  2021.09.15 Produktion – ustabil drift14-09-2021 kl. 11:2214-09-2021 kl. 11:22

  Der releases til Produktion på ovenstående tidspunkt. Det bevirker at der kan forekomme forlængede svartider på filindberetninger og skattekorts rekvisitioner. Specielt om eftermiddagen vil der opleves forlængede svartider på skattekorts rekvisitioner.

  Der kan forventes ustabil drift hele dagen.

  14-09-2021 11:22:00
  Transformation af oplysninger30-08-2021 kl. 15:1202-09-2021 kl. 12:47

  Vi transformerer ikke oplysninger fra Indberetning til Udstilling igen dag d. 2. september 2021 mellem kl. 13.00 og 14.00.

  30-08-2021 15:12:00
  2021.09.05 Produktion – ustabil drift31-08-2021 kl. 09:5931-08-2021 kl. 09:59

  Søndag den 5. september 2021 mellen kl. 9 og 23 kan der forekomme kortvarige udfald på grund af ændringer i Netværket.

  31-08-2021 09:59:00
  2021.09.05 Produktion – ustabil drift31-08-2021 kl. 09:5931-08-2021 kl. 09:59

  Søndag den 5. september 2021 mellen kl. 9 og 23 kan der forekomme kortvarige udfald på grund af ændringer i Netværket.

  31-08-2021 09:59:00
  Sterling file gateway30-08-2021 kl. 16:0030-08-2021 kl. 19:58

  .

  30-08-2021 16:00:00
  Sterling file gateway25-08-2021 kl. 12:3026-08-2021 kl. 14:01

  Alle filer er nu behandlet og normal drift er genetableret.

  25-08-2021 12:30:00
  Indberetterforum den 14. september - Kl. 13-1525-08-2021 kl. 13:5825-08-2021 kl. 13:58

  Der afholdes indberetterforum den 14. september - Kl. 13-15 

  Mødet afholdes på Teamslige måde

  Den foreløbige dagsorden

  • Velkomst
  • Præsentation af nye medlemmer
  • Status på eIndkomst
  • Opfølgning fra sidste møde
  • Aktuelle emner
   • Nye valideringer på personalegoder - Skatteforvaltnings erfaringer.
  • Sidste nyt fra anvender forum
  • Indkommende emner
   • Indberetning af feriedage
   • Oprettes af virksomhedsejer/administratorer i et lønsystem
  • Eventuelt

  Emner til dagsorden kan sendes til eIndkomst.proces@sktst.dk

  Der vil blive udsendt link til 14 dage før mødet.

  Indberetterforum er et forum for lønbureauer med fokus på samarbejde, vidensdeling og indsigt i eIndkomst. Skattestyrelsen faciliterer møderne, der afholdes 3 gange om året.

  Hvis du er interesseret i at deltage, kan du skrive til eIndkomst.proces@sktst.dk.

  25-08-2021 13:58:00
  Advis på personalegodefelter19-08-2021 kl. 09:4619-08-2021 kl. 09:46

  I nyhedsbrev i indberetningsvejledningen version 12.7 varslede vi nye valideringer på personalegoder.

  Til jeres orientering har vi fra den 18. august 2021 opsat valideringerne som adviser i eIndkomst.

  19-08-2021 09:46:00
  2021.08.18 - Produktion17-08-2021 kl. 09:3119-08-2021 kl. 08:28

  Normal drift er genetableret

  17-08-2021 09:31:00
  Problemer på Erhvervssystemet16-08-2021 kl. 09:3816-08-2021 kl. 11:04

  Normal drift er genetableret.

  16-08-2021 09:38:00
  Problemer på Erhvervssystemet16-08-2021 kl. 09:3816-08-2021 kl. 11:04

  Normal drift er genetableret.

  16-08-2021 09:38:00
  Til modtagere af daglige leverancer – kaldet ’klassisk dag’06-08-2021 kl. 13:4116-08-2021 kl. 09:47

  Sagen blev løst d. 10. august 2021.

  06-08-2021 13:41:00
  Ny indtægtsart 116 Tidlig pension09-08-2021 kl. 18:5709-08-2021 kl. 18:57

  Til brug for tilbagetrækningsydelse Tidlig pension, vil der blive oprettet en ny indtægtsart, som er gyldig pr. 1.1.2022.

  Indtægtsart 116 Tidlig pension, kan anvendes i forbindelse med Indkomsttype 4 Anden personlig indkomst.

  09-08-2021 18:57:00
  Ny Indtægtsart til brug for Indkomsttype 2809-08-2021 kl. 18:4009-08-2021 kl. 18:40

  Det er blevet vedtaget, at alle indfrosne feriemidler skal udbetales, hvis borgen har et ønske herom. Beslutningen har medført et behov for at kunne kende forskel på udbetalinger af indefrosne feriemidler.

  Der er derfor oprettet indtægtsarter til formålet, og den 16 marts 2021 blev der udsendt information, hvad angår indtægtsarter 174 og 176.

  Det har nu vist sig, at der også er behov for en indtægtsart, som dokumenterer ordinær udbetaling fra Lønmodtagerne Feriemidler, hvorfor der er oprettet endnu &eacute;n indtægtsart for området.

  1. 174 Corona - førtidig udbetaling af feriemidler; Udbetales af Lønmodtagernes Feriemidler/ATP. 1. udbetaling efteråret 2020. Ansøgt inden 1. december 2020.

   Indtægtsarten er gyldig fra d. 1 september 2020


  2. 176 Corona - førtidig restudbetaling af feriemidler; Udbetales af Lønmodtagernes Feriemidler/ATP. 2. udbetaling forår 2021. Ansøgt efter 1. marts 2021 

   Indtægtsarten er gyldig fra d. 1 marts 2021

  3. 177 Ordinær udbetaling fra Lønmodtagerne Feriemidler 

   Indtægtsarten er gyldig fra d. 1 oktober 2021

  Læs mere om de forskellige indtægtsarter

  09-08-2021 18:40:00
  3. august 2021 - forlængede svartider28-07-2021 kl. 11:0028-07-2021 kl. 11:00

  3. august 2021 mellem kl. 8 og 11 vil der være forlængede svartider på behandlingen af indberetninger, bestillinger af eSkattekort samt kvittering for indberetning mm.

  Den forlængede svartid skyldes udførelse af nødvendig vedligehold.

  28-07-2021 11:00:00