Ansættelsesoplysninger kan bestå af disse data

 • Cvr-/se-nr. på den indeholdelsespligtige
 • Cpr-nr. på lønmodtager/modtager af indkomsten
 • Supplerende medarbejdernummer
 • Ansættelsesdato
 • Fratrædelsesdato - når abonnement for det pågældende cpr-nr. skal bringes til ophør. Hvis der angives fratrædelsesdato i forbindelse med oprettelse af ansættelsesoplysninger, vil abonnementet løbe i ansættelsesperioden. 
 • Skattekorttype -
  • hovedkort - rekvisitionstype 1
  • bikort - rekvisitionstype 2
  • hovedkort med trækprocent forbeholdt §17-ydelser - rekvisitionstype 6 - kræver bevilling. 
  • bikort med trækprocent forbeholdt §17-ydelser - rekvisitionstype 7 - kræver bevilling.
 • Anvendelsesdato - fra hvornår skal den rekvirerede skattekorttype anvendes - bruges også ved skift af skattekorttype
 • Genrekvisition - hvis indsenderen ønsker eSkattekortet gentilsendt 

Skattekort rekvisitionstyperne 6 og 7 er til brug ved udbetaling af ydelser, jf. inddrivelsesbekendtgørelsens §17, med en trækprocent forbeholdt disse ydelser. Ydelsesudbetalere skal søge om bevilling hos Skattestyrelsen for at kunne rekvirere disse eSkattekort. Se evt. indberetningsvejledningen afsnit 3, hvor udbetaling af §17-ydelser med lønindeholdelse er beskrevet nærmere.

Ud over ovenstående data registreres det også hvilket cvr-/se-nr., der har indsendt oplysningerne (fx et lønservicebureau), fordi det netop er denne virksomhed, der registreres som abonnent - og som dermed er modtager af eSkattekortet. Lønservicebureauer kan ikke via eIndkomst-online downloade for flere virksomheder samtidig. Dette kan kun ske via SFG/MQ.

Der kan kun rekvireres hovedkort eller bikort. Hvis en medarbejder har frikort, bruttokort eller ikke har noget skattekort ("intet skattekort"), vil abonnenten automatisk få dette. I de fleste tilfælde vil den, der rekvirerer hovedkort eller bikort også modtage det.

Når der rekvireres et hovedkort, og der ikke modtages et hovedkort, men frikort, bruttokort eller intet skattekort, så er der oprettet et abonnement på hovedkort. Hvis lønmodtageren fx ændrer fra bruttokort til hoved-/bikort, udsendes der således et hovedkort til virksomheden. Samme situation når virksomheden rekvirerer hovedkort og får "intet skattekort". Når lønmodtageren får et hoved-/bikort, udsendes der hovedkort til virksomheden.

Det vil fremgå af det modtagne eSkattekort, hvilken type der er tale om.

Der kan kun abonneres på én skattekorttype til ét ansættelsesforhold. Man kan derfor ikke under samme se-nr. rekvirere bikort til én afdeling og hovedkort til en anden afdeling på samme cpr-nr. Det betyder også, at to lønbureauer eller arbejdsgiver og et lønbureau ikke kan have abonnement på samme ansættelsesforhold.