Følgende tabel viser de TIN landekoder hvortil der er opsat et format. Hvis der indberettes oplysninger i felt 6000.7, vil disse valideres på baggrund af nedenstående liste: 

Landekode Format regex Formateksempel
AT \d{9} 999999999
AT \d{2}-\d{3}/\d{4} 99-999/9999
BE \d{11} 99999999999
BG \d{10} 9999999999
CY \d{8}[a-zA-Z] 99999999L
CZ \d{6}/\d{3} 999999/999
CZ \d{9} 999999999
CZ \d{6}/\d{4} 999999/9999
CZ \d{10} 9999999999
DE \d{11} 99999999999
EE \d{11} 99999999999
EL \d{9} 999999999
GR \d{9} 999999999
ES [Xx]\d{7}[a-zA-Z] X9999999L
ES [Yy]\d{7}[a-zA-Z] Y9999999L
ES [Zz]\d{7}[a-zA-Z] Z9999999L
ES [Kk]\d{7}[a-zA-Z] K9999999L
ES [Ll]\d{7}[a-zA-Z] L9999999L
ES [Mm]\d{7}[a-zA-Z] M9999999L
ES \d{8}[a-zA-Z] 99999999L
FI \d{6}+\d{3}[A-Za-z0-9] 999999+999(L/9)
FI \d{6}-\d{3}[A-Za-z0-9] 999999-999(L/9)
FI \d{6}[aA]\d{3}[A-Za-z0-9] 999999A999(L/9)
FR 0\d{12} 0999999999999
FR 1\d{12} 1999999999999
FR 2\d{12} 2999999999999
FR 3\d{12} 3999999999999
HR \d{11} 99999999999
HU \d{10} 9999999999
IE \d{7}[a-zA-Z] 9999999L
IE \d{7}[a-zA-Z]{2} 9999999LL
IT [a-zA-Z]{6}\d{2}[a-zA-Z]\d{2}[a-zA-Z]\d{3}[a-zA-Z] LLLLLL99L99L999L
LT \d{11} 99999999999
LU \d{13} 9999999999999
LV \d{11} 99999999999 
LV 32\d{9} 32999999999
MT \d{0,4}\d{3}[a-zA-Z] 9999999L 
MT \d{9} 999999999
NL \d{9} 999999999
PL \d{11} 99999999999
PL \d{10} 9999999999
PT \d{9} 999999999
RO \d{13} 9999999999999
SE \d{10} 9999999999
SE \d{6}-\d{4} 999999-9999
SI \d{8} 99999999
SK \d{10} 9999999999
SK \d{6}/\d{3} 999999/999
SK \d{6}/\d{4} 999999/9999
NO \d{11} 99999999999
FO \d{9} 999999999
FO \d{6}-\d{3} 999999-999
GL \d{10} 9999999999
GL \d{6}-\d{4} 999999-9999
IS \d{10} 9999999999
IS \d{6}-\d{4} 999999-9999

Vejledning til hvordan eksemplerne skal læses: Udgangspunktet for eIndkomst-valideringen på TIN-formaterne er, at der valideres på tal og bogstaver og deres rette placering. I eksemplerne er et vikårligt tal eller bogstav angivet med 9 for tal og L for bogstaver. Et alfanumerisk tegn angives som (L/9) og parentesen skal ikke indtastes som en del af formatet.     

Som hovedregel valideres det ikke hvilke tal eller bogstaver, der indberettes. For visse lande er det dog i dokumentationen fra EU-kommissionen angivet, hvilke bogstaver og tal et TIN består af og hvordan de er placeret i den enkelte blok. Ovenstående eksempler er derfor vist med disse konkrete tal og bogstaver (i stedet for 9 og L).