SKM nummerSKM OverskriftDato for offDato for afgEmne
SKM2005.551.VLRKendelse - salærfastsættelse - skattestraffesag - forsvarerbistandsloven30-12-0524-09-04Straf Kendelse
SKM2005.550.ØLRInddrivelse - udlæg - arv30-12-0501-11-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse Kendelse
SKM2005.549.LRGenerationsskiftemodel - oprettelse af ny aktieklasse - vedtægtsændringer - Erstatter SKM2005.320.LR på grund af talfejl29-12-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.548.ØLRBestyrelsesmedlemmers ansvar - konkurs - ligelig fordeling til kreditorerne28-12-0501-12-05Told + Inddrivelse Dom
SKM2005.546.LSRGave til datter fra forældre - et eller to bundfradrag22-12-0506-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.545.LSRFradrag for moms vedrørende udgifter til ombygning af kantine22-12-0504-10-05Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2005.544.LSREnergiforbrug ikke godkendt i udendørs badeland samt i værestedsbygninger, pladsbelysnimng mv.22-12-0518-10-05Afgifter Kendelse
SKM2005.543.SKATSpaltning - generationsskifte - tilladelse22-12-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2005.542.SKATEF-dommen i den danske firmabilsag22-12-05 Afgifter SKAT-meddelelse
SKM2005.541.LSRGaveafgift - ikke børsnoterede anparter fra forældre22-12-0504-11-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.540.LSRBefordring mellem hjem og arbejde22-12-0514-11-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.539.LSRKorresponderende fradrag i forbindelse med værdi af sportstøj modtaget som sponsorbidrag - genoptagelse22-12-0509-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.538.LSRAvance ved salg af ejendom med blandet benyttelse22-12-0511-11-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.537.LSREjendom overgået til erhverv/virksomhedsordningen - indskud og hævning22-12-0502-09-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.536.LSRArbejdsmarkedsbidrag - forfatterhonorar22-12-0509-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.535.LSRIndregistreringsbeskatning af varebil - blandet erhvervsmæssig/privat anvendelse22-12-0504-11-05Afgifter Kendelse
SKM2005.534.LSRUdgifter til sagkyndig bistand22-12-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2005.533.LSRUgyldig ansættelse - forældelse22-12-0502-11-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.532.LSRBegrænset skattepligt - svensk AB medicinalselskab22-12-0524-11-05Afgifter + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.531.LSRTilbagebetaling af tillægsafgift for privat anvendelse af varebil22-12-0504-11-05Afgifter Kendelse
SKM2005.530.LSRAktieavance - urealiseret fortjeneste ved flytning fra Danmark - Fratrædelsesgodtgørelse i form af brugt bil22-12-0509-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.529.LSRMoms af opkrævning af gebyrer22-12-0502-12-05Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2005.528.LSRMoms af udgifter til ejendomsmægler22-12-0518-11-05Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2005.527.LSRSkattefri aktieombytning med ophørsspaltning af det modtagende selskab22-12-0528-11-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.526.LSROmkostningsgodtgørelse22-12-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2005.525.LSRKontor i privatbolig22-12-0517-11-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.524.LSRAnmodning om ekstraordinær genoptagelse -glemte rentefradrag22-12-0515-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.523.LSRTysk kapitalpension - privattegnet - fradrag22-12-0501-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.522.LSREjendom overdraget fra selskab til hovedaktionær -ejendomsværdi/ kostpris22-12-0508-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.521.LSRAndelsboligforening - sidste udlejede lejlighed overgået til andelsbolig - ejendomsavance22-12-0509-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.520.LSRKonvertible obligationer - overkurslånsgevinst22-12-0530-09-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.519.LSRLandbrug - udlejning af hetebokse - tidligere landsskatteretskendelse - forventningsprincip22-12-0508-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.518.LSRGaveafgiftsberegning - selskab stiftet ved apportindskud22-12-0517-11-05Afgifter Kendelse
SKM2005.517.SKATGenoptagelsescirkulærer, der fortsat er gældende frem til bortfaldsdatoen21-12-05 Afgifter + Moms og lønsumsafgift + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning SKAT-meddelelse
SKM2005.516.SKATVærdiansættelse af forskellige skønsposter for erhvervsdrivende for indkomståret 200621-12-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning SKAT-meddelelse
SKM2005.514.LSRGolfklub - momsfritagelse21-12-0513-09-05Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2005.513.LSRArbejdsmarkedsbidrag - anmodning om tilbagebetaling efter udløb af ansøgningsfrist21-12-0511-11-05Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.509.VLRStraffesag - passiv skattesvig - strafudmåling19-12-0525-11-04Straf Dom
SKM2005.508.VLRStraffesag - momssvig - straffeloven § 289 - rettighedsfrakendelse19-12-0529-09-04Straf Dom
SKM2005.507.ØLRStraffesag - momssvig - uregistreret momsvirksomhed19-12-0527-09-04Straf Dom
SKM2005.506.VLRStraffesag - momssvig - urigtige momsangivelser19-12-0516-09-04Straf Dom
SKM2005.505.ØLRStraffesag - momssvig - urigtige momsangivelser - fortsat forbrydelse19-12-0514-09-04Straf Dom
SKM2005.504.VLRStraffesag - skattesvig - lejeindtægt af sommerhuse19-12-0502-09-04Straf Dom
SKM2005.503.ØLRFri bil - flere biler15-12-0502-12-05Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.502.VLRRentefiksering - hovedaktionær - mellemregning15-12-0502-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.501.ØLRToldtarifering - trehjulet scooter - Trike15-12-0501-12-05Told Dom
SKM2005.500.HRVindmøller - køb eller leje af jord - afskrivning - tilbagekøbspligt14-12-0511-11-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.499.ØLRPeriodisering - hensættelser - indtræden af skattepligt14-12-0506-12-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.497.LSRElforsyningsvirksomhed - fradrag for overdækning nægtet ved opgørelse af skattepligtig indkomst13-12-0506-10-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.496.SKATVejledende satser for beregnet handelsværdi for tyre på tyrestationer og fremstillingspriser for 2005. Normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 200613-12-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning SKAT-meddelelse
SKM2005.495.ØLRAfskrivningsgrundlag - ombygning - lejede lokaler - interesseforbundne parter13-12-0525-11-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.494.ØLRMomsfradrag - gulpladebil - anskaffelse09-12-0529-11-05Moms og lønsumsafgift Dom
SKM2005.493.HRRette indkomstmodtager - kommanditister - renteindtægt09-12-0524-11-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.492.ØLRRejseudgifter - Metroprojekt - midlertidigt arbejdssted - afstand- transporttid - arbejdstidens længde09-12-0523-11-05Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.491.VLREjendomsavance - faktisk anskaffelsessum - dokumentation09-12-0514-11-05Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.490.HRSalg af aktier - afståelsestidspunkt - køberet07-12-0511-11-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.489.VLRSkattemæssig omgørelse - rejsegodtgørelse07-12-0521-11-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.488.LSRAfgiftspligtig værdi af køretøj - transportomkostninger07-12-0512-10-05Afgifter Kendelse
SKM2005.487.LSRMoms - fritagelse - forenings hovedformål ikke anset for fagforeningsmæssigt07-12-0518-11-05Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2005.486.LSRYdelser ikke anset momsfritaget i tilknytning til hospitalsbehandling og pleje07-12-0521-10-05Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2005.485.LSRFradrag for moms af rådgivningsudgifter vedrørende salg af fast ejendom07-12-0511-10-05Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2005.484.LSRMoms - fradrag for tab på debitorer - datterselskab07-12-0517-11-05Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2005.483.LSRFradrag for advokat- og revisorudgifter ved køb af datterselskaber07-12-0515-11-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.482.LSRSalg af selskab - fradrag for bonus udbetalt til direktører i selskabet07-12-0520-10-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.481.LSRStiftelse af selskab - afholdte udgifter i forbindelse hermed ikke godkendt07-12-0513-10-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.480.LSRVedligeholdelsesudgifter afholdt i forbindelse med byfornyelsesprokelt - offentlig støtte07-12-0528-10-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.479.LSRKommanditselskaber - skibe, der samarbejder i pool - bindende forhåndsbesked07-12-0521-11-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.478.LSRMoms af husleje efter virksomhedens ophør07-12-0506-10-05Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2005.477.LSRFradrag ikke godkendt for bonusbeløb - udlodning til aktionærkreds07-12-0520-10-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.474.VLRMoms - holdingselskab - delvis fradragsret - fællesomkostninger06-12-0510-11-05Moms og lønsumsafgift Dom
SKM2005.472.LSRGrundlag for beregning af værdi af fri bil05-12-0503-08-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.471.ØLREjendomsvurdering - grundværdi - vindmølletillæg - skøn05-12-0518-11-05Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.470.ØLRHovedaktionær - merløn - selskab afholdt private udgifter - objektiv udlejningsværdi - lejlighed05-12-0510-11-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.469.VLRMomsfritagelse - hovedsagelig flyvning i udenrigstrafik - fortolkning af fællesskabsbestemmelserne - erstatningskrav - delvis overvæltning05-12-0509-11-05Moms og lønsumsafgift Dom
SKM2005.468.SKATKommanditselskab - skattefri aktieombytning - afslag01-12-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2005.467.VLRRegistreringsafgift - demobiler og udlejningsbiler - leasing med tilbagekøbspligt - overvæltning28-11-0511-11-05Afgifter Dom
SKM2005.466.HRRette indkomstmodtager - konsulenthonorar - hovedanpartshaver28-11-0511-11-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.465.LREl-selskaber - sambeskatning24-11-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.464.VLRRestance - frivillig betalingsordning - betalingsevneberegning23-11-0531-10-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse Dom
SKM2005.463.SKATKooperationsbeskattede selskaber ikke omfattet af begrebet "selskab" i fusionsskattedirektivet22-11-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2005.462.BRSyn og skøn - værdifastsættelse - A og B aktier - tillægsspørgsmål22-11-0527-10-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.461.ØLRDen dansk-franske dobbeltbeskatningsoverenskomst - indkomst som kommanditist - fast driftssted - udbytte18-11-0504-11-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.460.HRGenoptagelse - nye oplysninger18-11-0509-11-05Moms og lønsumsafgift Dom
SKM2005.459.SKATOffentliggørelse af vilkår i afgørelse om skattefri fusion17-11-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2005.458.VLRMomsfradrag - generalomkostninger - børsintroduktion16-11-0507-11-05Moms og lønsumsafgift Dom
SKM2005.457.VLRVederlag - aktier eller lejemål15-11-0528-10-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.456.HRDomstolsprøvelse - uregistreret virksomhed - forsømmelse - erstatningsansvar uden for kontraktforhold - professionsansvar15-11-0502-11-05Moms og lønsumsafgift Dom
SKM2005.455.HRLejeværdi - egen lejlighed14-11-0527-10-05Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.454.VLRMoms - salg af ferielejligheder - udgifter til ejendomsmægler14-11-0526-10-05Moms og lønsumsafgift Dom
SKM2005.453.DEPTilbagebetaling af kirkeskat - ansættelsesfristerne i skattestyrelsesloven (nu skatteforvaltningsloven) - praksisændring09-11-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kommentar
SKM2005.452.LRInvesteringsselskab - overgang fra indkomstbeskattet selskab til ikke beskattet investeringsselskab07-11-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.451.VLREjendomsavance - pristalsregulering af anskaffelsessummen - ejendomme erhvervet før 1975 - forbedringer - lovhjemmel04-11-0519-10-05Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.450.VLREngelsk ejendomsprojekt - skattemæssig realitet - fradragskonto - kommanditister - afskrivningsgrundlag for købsomkostninger - anpartsreglerne.03-11-0520-10-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.448.ØLRMoms - overtagelse - igangværende byggeentreprise - entreprisesum og gældsforpligtelse02-11-0519-10-05Moms og lønsumsafgift Dom
SKM2005.446.HRMoms - rejsebureauvirksomhed - datadrift - produktionsydelser01-11-0525-10-05Moms og lønsumsafgift Dom
SKM2005.445.ØLRRealrenteafgift - realisationssaldo - fordeling mellem forsikringsselskaber01-11-0529-09-05Afgifter Dom
SKM2005.444.DEPFradrag for hensættelser til retablering af grusgrave mv. - kommentar til SKM2005.254.LSR01-11-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kommentar
SKM2005.443.TSSTransfer pricing-godkendelsesordningen fortsætter31-10-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Kontrol og revision Meddelelse
SKM2005.442.LSRRentefiksering af tilgodehavende mellem selskab og dets datterselskab27-10-0526-08-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.441.LSRSalg af ejendom til underpris27-10-0522-07-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.440.LSRTinglysningsafgift - allonge til pantebreve - inddragelse af yderligere fast ejendom under pantet - efteropkrævning27-10-0511-07-05Afgifter Kendelse
SKM2005.439.LSRBeskatning af bonus i optjeningsåret eller i udbetalingsåret27-10-0515-08-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.438.LSRVærdi af fri bil27-10-0502-09-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.437.LSRVærdi af fri bolig27-10-0513-09-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.436.LSRFradrag for tab på fordring - formalitet27-10-0516-09-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.435.LSRSocialpædagogs deltagelse i kursus vedrørende familieterapi27-10-0501-09-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.434.LSRAfskrivning på goodwill27-10-0502-09-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.433.LSROphør af selskab herunder fradrag for tab på goodwill27-10-0502-09-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.432.TSSAndelsforeninger - produktions- og salgsforeninger - omsætning med medlemmer - varer ej produceret af medlemmer26-10-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2005.431.TSSUdenlandsk fusion - succession for danske aktionærer - Adomo Inc., Califorien og Adomo Inc., Delaware26-10-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2005.430.TSSSpaltning af udenlandsk selskab - succession for danske aktionærer - Norsk Hydro ASA og Yara International ASA26-10-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2005.429.TSSSpaltning - forretningsmæssig begrundelse - tilladelse25-10-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2005.428.LSRFairnes opinion ved moderselskabs tilbud om køb af selskabets aktier25-10-0524-08-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.427.LSROmlægning af regnskabsår25-10-0501-09-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.426.LSRBindende ligningssvar - afvisning25-10-0501-09-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.425.LSRTildeling af Warrants som led i ansættelsesforhold. Erhvervelsestidspunkt25-10-0509-09-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.424.LSRErhvervsdrivende fond der driver behandlingshjem ej lønsumsafgiftsfritaget som social forsorg og bistand25-10-0511-07-05Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2005.423.LSRArbejdsmarkedsbidrag, udstationering som projektleder i udlandet25-10-0524-08-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.422.LSR"Avis" anset for momsfritaget25-10-0526-08-05Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2005.421.LSRFraflytningsbeskatning i medfør af ophør af skattepligt25-10-0501-09-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.420.LSRStipendium modtaget i udlandet skattepligtigt i Danmark25-10-0505-10-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.419.LROmgørelse af indbetaling på pensionsordning25-10-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2005.418.HRLejefiksering - selskab - beskatning af lejeværdi - hjemmel21-10-0518-10-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.417.LRBrud på uddannelsesaftale19-10-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.416.LRMedarbejderaktier - tegningsretter19-10-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.415.ØLRFri bil - rådighed - ikke momsmæssig fradrag18-10-0521-09-05Moms og lønsumsafgift + Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.414.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperioden18-10-0511-10-05Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.413.VLRBeskatning fri bil - værdiansættelse - overgangsregel - anskaffelse før eller efter 29. marts 200018-10-0505-10-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.412.LRFladskærme - hjemme-pc-ordning - TV-tuner18-10-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.411.DEPBeskatning af fratrædelsesgodtgørelse mv. efter flytning til udlandet18-10-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kommentar
SKM2005.410.LRSkattefri virksomhedsomdannelse - overdragelse af aktiepost - reduktion af negativ indskudskonto - tidspunkt for værdiansættelse - succession18-10-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.409.HRBefordringsfradrag - erhvervsmæssig kørsel14-10-0512-10-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.408.TSSFusion af AB Custos og Investment AB Öresund - tilladelse til skattemæssig succession på aktionærsiden14-10-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2005.407.LSRBindende forhåndsbesked - fuld skattepligt til Danmark13-10-0502-09-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.406.ØLRRestskattetillæg - selskabsskat - ophør12-10-0522-09-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.405.ØLRFogedret - udlagte effekter - ejerforhold - hjemvisning12-10-0525-08-05Inddrivelse Kendelse
SKM2005.404.HREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperioden12-10-0510-10-05Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.403.ØLRBegrænset skattepligt - løn - arbejde udført i Danmark - udbytte - selskab i Gibraltar - rette modtager12-10-0521-09-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.402.VLRInteressefællesskab - konsulentydelser - tilskud - bevisbyrde10-10-0528-09-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.401.HRTilskud - tab på fordring - fradrag for driftstilskud10-10-0505-10-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.400.HRGenoptagelse ved Skatteankenævnet - manglende udnyttelse af klagemulighed07-10-0503-10-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.399.HRDobbeltbeskatning - transparente selskaber - fiskefartøj i USA - bopæl i Danmark - lempelse07-10-0529-09-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.398.BROmstødelse - konkurs07-10-0508-07-05Inddrivelse Dom
SKM2005.397.LSRLevering af olie ikke anset afgiftsfritaget07-10-0516-09-05Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2005.396.LSRFuld skattepligt ved fraflytning fra Danmark07-10-0514-09-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.395.ØLROvergang til anden beskatningsform - andelsbeskatning til foreningsbeskatning05-10-0501-09-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.394.HRElafgift - godtgørelse - kommunal gadebelysning - serviceselskab04-10-0516-09-05Afgifter Dom
SKM2005.393.ØLRSalg af goodwill - eget selskab30-09-0509-09-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.392.ØLRTilbagebetaling af moms - havneudgifter - opkrævet med urette - overvæltet - ikke ugrundet berigelse30-09-0517-06-05Moms og lønsumsafgift Dom
SKM2005.391.LRTilladelse til fornyet sambeskatning for indkomståret 200428-09-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2005.390.LRTilladelse til fornyet sambeskatning, men ikke tilladelse til selvangivelsesomvalg vedrørende ophævelse af sambeskatning året forinden28-09-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2005.389.ØLRMoms - forelæggelse EF-domstolen - billeasing - beskatningssted for brændstofleverancer28-09-0509-09-05Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2005.388.LRSkattefri aktieombytning af idéaktier28-09-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.387.TSSEF-dommen i den danske firmabilsag. Ændret praksis for særligt brændstoføkonomiske brugte personbiler28-09-05 Afgifter Meddelelse
SKM2005.386.ØLRTinglyst skadesløsbrev - udlæg - flere ejere af ejendom - fordeling af salgsprovenu27-09-0521-06-05Inddrivelse Dom
SKM2005.385.VLRForældelse af skattekrav - tidligere overskydende skat - henstand27-09-0525-08-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse Dom
SKM2005.384.DEPReduktion af negativ indskudskonto i forbindelse med skattefri virksomhedsomdannelse - SKM2005.98.LSR23-09-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kommentar
SKM2005.383.TSSBeskatning af præmie til HK-ansattes gruppelivsforsikring i Alka22-09-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2005.382.LRMedarbejderobligationer - deltidsansatte - kontantlønsnedgang20-09-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.381.TSSÆndring af underskriftsberettiget vedrørende den amerikanske blanket "Form 6166" - attestation af at være skattemæssigt hjemmehørende i USA19-09-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2005.380.LRForsikring oprettet før 18/2-1992 - ændring ikke nytegning19-09-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.379.ØLRSkattepligtig indkomst - arv - pengeoverførsel fra udlandet - bevisbyrde16-09-0507-09-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.378.VLRTold - tarifering - pressostater15-09-0524-08-05Told Dom
SKM2005.377.VLREnergiafgift - godtgørelse - rustbeskyttelse14-09-0523-08-05Afgifter Dom
SKM2005.376.VLRDIS - dansk skib - befordring af personer - lempelsesberettigelse13-09-0528-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.375.ØLRUdeblivelsesdom - forældelse09-09-0512-08-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.374.VLRBeskatning - honorarindtægt - goodwill08-09-0512-08-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.373.TSSKursfastsættelse af pantebreve for 4. kvartal 2005 - Kontantomregning af overdragelsessummer08-09-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2005.372.TSSÆndret praksis vedrørende skattefritagelse ved afståelse af andelsbevis med brugsret til beboelse i lejlighed08-09-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2005.371.HRTinglysningsafgift - ejerpantebrev - overgangsregler07-09-0526-08-05Afgifter Dom
SKM2005.370.ØLRSukkerroer - anskaffelse af kvote - driftsudgift eller indkomstkilde07-09-0523-08-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.369.TSSMindstekrav - genbeskatningssaldi mv. - overgangsbestemmelse05-09-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2005.368.HRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskab - pizzeria01-09-0516-08-05Moms og lønsumsafgift Dom
SKM2005.367.LSRGevinst på gæld ved gældskonvertering - koncernforbundne selskaber31-08-0530-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.366.LSRSkattefri virksomhedsomdannelse - flere ejere - udligning af negativ anskaffelsessum31-08-0528-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.365.LSRUgyldighed pga. sagsbehandlingsfejl - overdragelse af grundstykker mellem 3 søskende med forskellige skatteansættende myndigheder31-08-0518-07-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.364.LSRMomsafgiftsfritagelse - friskoles afholdelse af julestue31-08-0510-08-05Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2005.363.LSRDelvis momsfradragsret - erhvervsrejsebureau - nettoomsætning31-08-0521-03-05Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2005.362.LSRVærdi af egne varer herunder tobak31-08-0513-07-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.361.LSRVedligeholdelsesudgifter vedr. udlejningsejendomme erhvervet ved arveudlæg med succession31-08-0521-07-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.360.DEPDansk-sovjetiske dobbeltbeskatningsoverenskomst - Hviderusland (Belarus) anser sig alligevel for omfattet31-08-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2005.359.LSRGenbeskatning af underskud - udenlandske datterselskaber31-08-0523-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.358.ØLROmkostningsgodtgørelse - medholdsvurdering - 3 instanser30-08-0512-08-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.357.TSSSkattefri spaltning26-08-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2005.356.DEPAftaler om ændret vederlagssammensætning26-08-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kommentar
SKM2005.355.LREjendomsavancebeskatning - udgifter til nedrivning af bygning anset for forbedringsudgifter26-08-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.354.TSS7-månedersrenten efter pensionsafkastbeskatningsloven25-08-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2005.353.TSSDen momsmæssige behandling af lægeattester - sygefravær23-08-05 Moms og lønsumsafgift Meddelelse
SKM2005.352.LRNedrivning af parcelhus og efterfølgende salg af grunden23-08-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.351.LRLigningsrådet nægtede tilladelse til principskifte vedrørende den skattemæssige opgørelse af igangværende arbejder for fremmed regning23-08-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2005.350.LRLigningsrådet nægtede tilladelse til principskifte vedrørende den skattemæssige opgørelse af igangværende arbejder for fremmed regning23-08-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2005.349.VLRSelskabstømning - erstatningsansvar - suspensionserklæring - forældelse12-08-0527-04-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse Dom
SKM2005.348.HRSelskabstømning - almindeligt erstatningsansvar - passivitet - forældelse12-08-0512-04-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse Dom
SKM2005.347.VLRSelskabstømning - erstatningskrav - beregning af procesrenter - forældelse12-08-0507-10-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse Dom
SKM2005.346.HRSelskabstømning - selvfinansiering - hæftelse12-08-0507-10-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse Dom
SKM2005.345.HRSelskabstømning - erstatningsansvar - mellemformssag - objektiv hæftelse - boomkostninger12-08-0513-09-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse Dom
SKM2005.344.HRSelskabstømning - erstatningsansvar - bodelingsoverenskomst og fuldmagtsforhold - disponerende part12-08-0524-08-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse Dom
SKM2005.343.HRSelskabstømning - culpaansvar - passivitet - indbyrdes regres12-08-0517-08-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Straf Dom
SKM2005.342.ØLRSelskabstømning - selvfinansiering - skattegodtgørelsesmodellen12-08-0517-06-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse Dom
SKM2005.341.HRMoms - selvstændig økonomisk virksomhed - husleje efter virksomhedsophør - udtalelse fra EF-domstolen12-08-0517-06-05Moms og lønsumsafgift Dom
SKM2005.340.LRGenbeskatning af underskud - hel eller delvis virksomhedsafhændelse - udvidelse henholdsvis indgåelse af agenturaftaler - flytning af medarbejdere beskæftiget med eksportsalg11-08-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.339.LRGenindtræden i sambeskatning - forretningsmæssig begrundelse11-08-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2005.338.VLREjendomssalg - næring - selskab - udlejningsejendom - ejertid 17 år10-08-0505-08-05Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.337.TSSSpanske blanketter vedrørende skattepligtsforhold10-08-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2005.336.ØLRStraffesag - moms- og skattesvig - urigtige momsangivelser - udeholdte indtægter fra virksomhed10-08-0527-08-04Straf Dom
SKM2005.335.ØLRStraffesag - afgiftsunddragelse - spiritusafgift10-08-0518-08-04Straf Dom
SKM2005.334.VLRStraffesag - smugleri - køb af smuglercigaretter10-08-0505-08-04Straf Dom
SKM2005.333.VLRStraffesag - skattesvig af særlig grov karakter - udeholdte indtægter10-08-0502-07-04Straf Dom
SKM2005.332.TSSMoms - Byggemodning - Frivillig registrering - Reguleringsforpligtelse09-08-05 Moms og lønsumsafgift Meddelelse
SKM2005.331.HRSkønsmæssig ansættelse - sagsomkostninger09-08-0507-07-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.330.VLRStraffesag - spilleautomatloven - gevinstgivende spilleautomater - konfiskation - bødecirkulære - bødestørrelse05-08-0513-05-05Straf Dom
SKM2005.329.ØLRStraffesag - spilleautomatloven - gevinstgivende spilleautomater - konfiskation - omkostninger05-08-0517-02-05Straf Dom
SKM2005.328.ØLRStraffesag - spilleautomatloven - gevinstgivende spilleautomater - konfiskation - frifindelse05-08-0526-11-04Straf Dom
SKM2005.327.ØLRDeltidslandbrug - fradrag for underskud - syn og skøn04-08-0530-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.326.ØLRStraffesag - smugleri - undladt at angive tobaksvarer og spiritus28-07-0524-06-04Straf Dom
SKM2005.325.VLRStraffesag - skattesvig - passivitet - salg af omsættelige investeringsbeviser28-07-0515-06-04Straf Dom
SKM2005.324.VLRStraffesag - skatte- og momsunddragelse - passivitet - uregistreret momsvirksomhed28-07-0508-06-04Straf Dom
SKM2005.323.VLRDansk-Tysk dobbeltbeskatningsoverenskomst - skattearrangement - investeringsbeviser28-07-0528-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.322.LRMedarbejderoptioner - bortseelsesret - differenceafregning22-07-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.321.ØLRTabskaution - selskab - afkald på regreskrav - eksistens af fordring22-07-0523-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.320.LRGenerationsskiftemodel - oprettelse af ny aktieklasse - vedtægtsændringer21-07-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.319.ØLRVirksomhedsophør - fradrag for positiv driftsmiddelsaldo - tidspunkt for fradrag18-07-0501-07-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.318.HRSkattefri rejsegodtgørelse - midlertidigt arbejdssted - afstand 60 km - overnatning i campingvogn18-07-0530-06-05Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.317.VLREjendomsavance - parcelhusreglen - over 1400 m2 - værdiforringelse18-07-0530-06-05Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.316.ØLRSkønsmæssig fastsættelse - moms og A-skattetilsvar - negativt privatforbrug15-07-0529-06-05Moms og lønsumsafgift + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.315.ØLRStraksafskrivning - Edb-udstyr - anskaffelse til forsøg og forskning15-07-0529-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.314.ØLRErhvervsmæssig virksomhed - erhverv eller hobby - befordringsfradrag14-07-0524-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.313.VLRAkupunktør - indtægtskonti Gibraltar - kursus - alternative behandlere - konsulentydelser fra England14-07-0524-06-05Moms og lønsumsafgift + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.312.TSSSvovlafgift - afgiftsfritagelse for raffinaderier13-07-05 Afgifter Meddelelse
SKM2005.311.LRSambeskatning og genbeskatning af underskud - fusion kunne sidestilles med likvidation - lodret fusion indebar ikke aktieafhændelse til koncernforbundet selskab12-07-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.310.ØLRSkattefri rejsegodtgørelse - ansat ved Metroprojekt - arbejdsgivers kontrol12-07-0509-06-05Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.309.ØLR10-mandsprojekt - dokumentation for udgifter - realitet i projektet11-07-0516-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.308.VLRStutteri - erhvervsmæssig virksomhed - fradrag for driftsunderskud11-07-0510-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.307.VLRDriftsudgifter - lånebil - fri bil08-07-0527-06-05Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.306.ØLRLempelse for dobbeltbeskatning - personfradrag - rækkefølge08-07-0513-06-05Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.305.VLRFiskekutter - salg af ideel andel - virksomhedsophør eller salg driftsmidler08-07-0520-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.304.VLRArbejdsgiveransvar - danske lov 3-19-208-07-0515-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse Dom
SKM2005.303.TSSNye blanketter til ansøgning om lempelse eller refusion af skat pålagt af Storbritannien som kildestat07-07-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2005.302.LSRLandbrugsejendom - opgørelse af avance - forbedringsudgifter - driftsbygninger/stuehus07-07-0523-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.301.HRStutteri - erhvervsmæssig virksomhed07-07-0504-07-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.300.LSRAlmen praktiserende læges fagforeningskontingent - interessentskab - ligningsmæssig genoptagelse07-07-0514-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.299.LSRUnderskudsfremførsel ved salg af aktiekapital07-07-0513-05-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.298.LSRBeskatning af betalt broafgift (brobizz) over Storebæltsbroen - Genoptagelse af SKM2004.418.LSR vedr. bindende forhåndsbesked SKM2003.183.LR07-07-0508-02-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.297.LSRRejse-og opholdsudgifter - bopæl Sjælland arbejde Jylland - afrejsetidspunkt fra bopæl07-07-0515-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.296.LSRFradrag for travhestehold - restaurationsselskab - reklame07-07-0519-04-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.295.ØLRAmbi - forældelse - 1908-loven - erstatningsansvarlig for tab07-07-0530-06-05Afgifter Dom
SKM2005.294.LSRFradrag for moms af tab på debitorer07-07-0523-12-04Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2005.293.LSRKomplementarselskab - underskud i kommanditselskaber - fradragsbegrænsning for kommanditist - beplantning og vildthegn07-07-0528-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.292.LSRDelsalg af ejendom - genanbringelse af fortjeneste - ejendom erhvervet successivt07-07-0513-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.291.LSRAktieløn - annullering af køberetter - supplerende tegningsretter - Bindende forhåndsbesked SKM2002.658.LR07-07-0517-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.290.LSRUgyldighed - manglende udarbejdelse af sagsfremstilling og forslag til afgørelse - Efteropkrævning af told og moms - indførsel af ståltråd fra De forenede Arabiske Emirater07-07-0521-04-05Moms og lønsumsafgift + Told Kendelse
SKM2005.289.TSSKursfastsættelse af pantebreve for 3. kvartal 2005 - Kontantomregning af overdragelsessummer06-07-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2005.288.HRFradrag - overdragelse - del af virksomhed.06-07-0514-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.287.LRAftaler om ændret vederlagssammensætning - lønseddel - medarbejderobligationer05-07-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.286.TSSRettelse til Ligningsvejledningen for Erhvervsdrivende 2005-2 - Etableringskonto30-06-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2005.285.DEPRejseudgifter mv. - differencefradrag - Kommentar til SKM2005.49.LSR28-06-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kommentar
SKM2005.284.TSSSkattefri spaltning - forretningsmæssig begrundelse23-06-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2005.283.TSSSkattefri ombytning af aktier i Rentokil Initial Plc. med aktier i nystiftet selskab23-06-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2005.282.TSSUdsættelse af udgivelsen af ToldSkats juridiske vejledninger23-06-05 Afgifter + Moms og lønsumsafgift + Told + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Kontrol og revision + Inddrivelse Meddelelse
SKM2005.281.VLRTilsidesættelse af overdragelsessum - interesseforbundne parter23-06-0515-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.280.VLRSelvstændig virksomhed eller lønmodtager - altmuligmand23-06-0510-06-05Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.279.DEPDansk-sovjetiske dobbeltbeskatningsoverenskomst - Hviderusland (Belarus) ikke omfattet23-06-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2005.278.ØLRMoms - listesystemet - dokumentation - salg til EU-land23-06-0501-06-05Moms og lønsumsafgift Dom
SKM2005.277.VLRSkønsmæssig ansættelse - formalitetsfejl - godtgørelse for tort vedr. tvangsfuldbyrdelse22-06-0503-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.276.VLRUgyldig skatteansættelse - formalitetsfejl - godtgørelse for tort22-06-0503-06-05Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.275.HRSkønsmæssig ansættelse - privatforbrugsopgørelse - personindkomst22-06-0517-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.274.HRGoodwill - skatteforbehold22-06-0510-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.273.ØLRFradragsret - advokat og revisorudgifter - køb af datterselskab.22-06-0509-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.272.TSSSkattefri aktieombytning - variabelt vederlag - delvist afslag21-06-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2005.271.LRGenbeskatning af underskud - overdragelse til et koncernforbundet selskab - udleje - hel eller delvis overdragelse af virksomhed21-06-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.270.LRAnpartsprojekt - vindmøller - vindmøllepark - driftsrisiko20-06-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.269.TSSÆndret praksis for modregning af indeholdt udbytteskat i selskabers indkomstskat20-06-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2005.268.ØLRBegrænset skattepligt - dansk pension - renter portugisisk banklån - portugisisk kapitalpensionsordning - grænsegængerreglerne - EU-ret20-06-0524-05-05Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.267.LSRKulbrinteskat - aktiviteter offshore Danmark - mandskab udlejet af schweizisk selskab til andre schweiziske selskaber - beskatningsret - dobbeltbeskatningsoverenskomster20-06-0518-05-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.266.LSRDelvist momsfradrag for sparekasse - udlejning af bankbokse mv-20-06-0511-05-05Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2005.265.LSRFinansiel virksomhed - Manglende afgiftsberigtigelse af gebyrer - Godtgørelsesprocent for moms og afgifter - Salgsmoms af driftsmidler - Momsfradragsret og udtagning - Lønsumsafgift vedr. feriepengeforpligtelse og intern omsætning20-06-0515-02-05Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2005.264.LSRLønsumsafgiftsgrundlag - boligselskabs administrationsopgaver20-06-0518-05-05Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2005.263.TSSSambeskatning til rådgivere17-06-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2005.262.TSSL 129 - udarbejdelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta - selskaber omfattet af lovens § 4, stk. 317-06-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2005.261.LRNedsættelse af anskaffelsessum for landbrugsejendom med afdødes vederlag for mælkekvoter, da ejendommen var udloddet fra dødsboet med succession16-06-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.260.LSRAfskrivning på nødstrømsanlæg til brug for at opretholde telekommunikation til og fra Grønland16-06-0524-05-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.259.LSRDelsalg af landbrugsejendom - avanceopgørelse16-06-0518-05-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.258.LSRAvance ved salg af goodwill erhvervet før 19. maj 199316-06-0510-05-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.257.LSRVærdi af fri bolig- daglig leder af pizzeria - anpartsselskab16-06-0525-05-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.256.LSRPeriodisering af udgifter vedr. servicekontrakter - kraftvarmeanlæg - hensættelser16-06-0527-05-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.255.LSREjendomsavance - opgørelse af anskaffelsessum16-06-0525-05-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.254.LSRHensættelser til retableringsudgifter - grusgrav16-06-0514-01-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.253.LSRFikseret vederlag - selvskyldnerkaution for datterselskabs bankgaranti16-06-0518-05-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.252.ØLRAdministrationsvederlag - driftsomkostning16-06-0508-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.251.LRTilladelse til principskifte ved den skattemæssige opgørelse af værdien af igangværende arbejder for fremmed regning - teknologiløsninger til trådløse telefoner15-06-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2005.250.LRTilladelse til principskifte ved den skattemæssige opgørelse af værdien af igangværende arbejder for fremmed regning - maleropgaver15-06-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2005.249.LRLigningsrådet nægtede tilladelse til principskifte ved den skattemæssige opgørelse af værdien af igangværende arbejder for fremmed regning15-06-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2005.248.LSROphørspensionsindbetaling - salg af besætning i landbrug15-06-0515-04-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.247.LSRMoms - Gebyrer i forbindelse med kreditgodkendelse - Forsikringsselskab15-06-0503-05-05Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2005.246.LSRGenvundne afskrivninger - blandet bygning - fordeling af overdragelsessum15-06-0504-05-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.245.ØLRDødsboskat - fordeling af skatteprovenu - mellemperiodeskatten15-06-0509-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.244.LSRKommanditselskab - ejendomsinvesteringsprojekt - administrationshonorar - afskrivningsgrundlag15-06-0515-11-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.243.LSRLåneomkostninger - Euro-lån - realisationsprincip15-06-0506-12-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.242.LSRMBA-kursus - jobskifte under betalt uddannelse15-06-0521-04-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.241.ØLRRejseudgifter - skønsmæssig forhøjelse14-06-0526-05-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.240.ØLREkstraordinær genoptagelse - skatteansættelse - dagældende regler14-06-0517-05-05Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.239.LRIndeksobligationer13-06-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.238.LRFredede ejendomme og istandsættelsesudgifter efter forfald pr. år-reglen (BYFO-fradrag)10-06-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.237.TSSSkattemæssige krav til regnskab - Frist for indsendelse af nye oplysninger - Mindstekravsbekendtgørelsen10-06-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2005.236.ØLRBiintervention - rådgiveres fradrag for erstatning - selskabstømmersager10-06-0517-05-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse Kendelse
SKM2005.235.VLRAktieoverdragelse - udstedende selskab - almindeligt aktiesalg08-06-0525-05-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.234.LRTilbagesalg til udstedende selskab efter fraflytning fra Danmark08-06-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.233.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - 2 eller 3 lejligheder - tjent til bolig - påstandsbegrænsning07-06-0524-05-05Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.232.TSSSkattefri aktieombytning - efterfølgende skattefri spaltning06-06-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2005.231.TSSAndre indkomstarter omfattet af genoptagelsescirkulære om arbejdsmarkedsbidrag m.v. af sygedagpenge m.v. til selvstændigt erhvervsdrivende (TSS-cirkulære 2004-23)06-06-05 Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2005.230.HRGenoptagelse i henhold til genoptagelsestilsagn for Landsskatteretten - søgsmålsfrist03-06-0513-05-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.229.ØLRRentefradrag - gældsmellemværende03-06-0509-05-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.228.ØLRFradrag for administrationsvederlag - datterselskab03-06-0509-05-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.227.TSSSkattefri ombytning af aktier i Københavns Fondsbørs A/S med aktier i OMX AB03-06-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2005.226.ØLRZonetillæg - godtgørelse til dækning af rejseudgifter03-06-0517-05-05Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.225.ØLRSkønsmæssig reduktion af udgifter - regnskabsgrundlag - tilsidesættelse03-06-0504-05-05Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.224.ØLRFormalitetsindsigelser - ugyldige skatteansættelser02-06-0518-04-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.223.ØLRIndkomstopgørelsen - fiktion - dokumentation - forældelse - menneskerettigheder02-06-0502-05-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.222.ØLRKonkurs - omstødelse - ond tro02-06-0503-05-05Inddrivelse Dom
SKM2005.221.HRRealrenteafgift - periodisering - renteindtægter01-06-0526-05-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.220.HRGenoptagelse af skatteansættelsen - realitetsbehandling01-06-0524-05-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.219.HRVærdi af fri båd - råderet - hovedaktionærer - sejlertøj - maskeret udlodning01-06-0517-05-05Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.218.DEPSkattefri befordringsgodtgørelse - kommentar til 2 Landsskatteretskendelser01-06-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kommentar
SKM2005.217.VLRSalg af fast ejendom - næring - få ejendomme01-06-0510-05-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.216.VLRStraffesag - momslovgivningens faktureringsbestemmelser - undladt købers navneoplysninger - ordensbøde01-06-0521-04-05Straf Dom
SKM2005.215.ØLRStraffesag - momssvig - uregistreret momsvirksomhed - manglende sikkerhedsstillelse - nægtet registrering01-06-0503-06-04Straf Dom
SKM2005.214.ØLRStraffesag - momsunddragelse - urigtige momsangivelser - simpel uagtsomhed01-06-0503-06-04Straf Dom
SKM2005.213.VLRStraffesag - cigaretsmugleri af særlig grov karakter01-06-0501-06-04Straf Dom
SKM2005.212.VLRStraffesag - forsætlig skatteunddragelse - urigtig selvangivelse01-06-0506-05-04Straf Dom
SKM2005.211.ØLRStraffesag - momssvig af særlig grov karakter - urigtige momsangivelser - undladt udlevering og indsendelse af regnskabsoplysninger01-06-0506-05-04Straf Dom
SKM2005.210.VLRStraffesag - momsunddragelse - urigtige momsangivelser01-06-0526-05-04Straf Dom
SKM2005.209.VLRStraffesag - moms- og skattesvig - uregistreret momsvirksomhed - passivitet01-06-0524-05-04Straf Dom
SKM2005.208.HRTold - tilbagebetaling - fristregler27-05-0513-05-05Told Kendelse
SKM2005.207.ØLRDobbeltbeskatning - skønsmæssig ansættelse - ikke godkendte fradrag26-05-0512-04-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.206.HREjendomsvurdering - fabriksejendom - produktion og oplagring - jernbanesveller - undtagelsesbestemmelsen23-05-0504-05-05Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.205.VLRUdpegning af syns- og skønsmand - købmandsbranchen23-05-0519-04-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.204.ØLRFri bil - virksomhedsskatteordning - bevisbyrde19-05-0529-04-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.203.LRArbejdsgiverbetalt sundhedsordning18-05-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.202.ØLRAfskrivning - personbil - arkitekt - bevisbyrde17-05-0529-04-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.201.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - udstykning - privatretlig servitut17-05-0528-04-05Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.200.TSSToldSkat områdernes høring af Den Sociale Sikringsstyrelse17-05-05 Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2005.199.ØLRSkattepligt - ledelsens sæde - indregistrering17-05-0527-04-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.198.HRVurderingsudgift - udlejningsejendom - fradrag - årsregnskab17-05-0512-04-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.197.LSRRenter fra feriefondkonto - administrativ arbejdsmarkedssammenslutning12-05-0516-03-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.196.LSRAdvokat- og revisorudgifter - erhvervelse af datterselskabsaktier12-05-0519-04-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.195.LSRGrundværdiansættelse - stigning efter skattestop - kommuneplanvedtægt12-05-0514-03-05Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.194.LSREjendomsvurdering - nedslag for forurenet grund udlagt til etagebyggeri11-05-0507-04-05Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.193.LSRGodtgørelse af olie- og CO2-afgift - indfangning, pakning, læsning og borttransport af kyllinger11-05-0515-04-05Afgifter Kendelse
SKM2005.192.LSRTilbagebetaling af olie- og CO2-afgift - optagning samt transport af kartofler - renseskovle mv.11-05-0518-04-05Afgifter Kendelse
SKM2005.191.LSRGodtgørelse af olie- og CO2-afgift - forbrug til graveredskaber ombord på skibe11-05-0504-03-05Afgifter Kendelse
SKM2005.190.LSRMomsfritagelse - publikationen "Dagens Medicin"11-05-0526-04-05Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2005.189.LSRNyudstykket selvstændigt matrikuleret grund - solgt i udstykningsåret - 10.000 kr.'s tillæg - Bindende forhåndsbesked11-05-0521-03-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.188.LSRFondes fradrag for interne uddelinger - Bindende forhåndsbesked SKM2004.72.LR11-05-0529-04-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.187.LSRNægtelse af genoptagelse - forening valgt at indgive selvangivelse, der ønskes erstattet af erklæringsafgivelse11-05-0517-03-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.186.LSROverskud fra testimonialkamp i forbindelse med fodboldkarriere11-05-0513-04-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.185.LSRFrasalg af jordtilliggende til landbrugsejendom - anskaffelsessum for solgt andel11-05-0528-04-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.184.TSSGrenspaltning11-05-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2005.183.ØLRBoligfond - forretningsfører bosat i udlandet - refusion af rejseudgifter til Danmark06-05-0515-04-05Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.182.VLRMoms, el- og CO2-afgift - delvis fradragsret - havneanlæg - forventningsprincippet03-05-0520-04-05Afgifter + Moms og lønsumsafgift Dom
SKM2005.181.ØLRRegistreringsafgift - afgiftsfritagelse - bus til institution02-05-0525-04-05Afgifter Dom
SKM2005.180.ØLRBekræftende genmæle - tarifering af stoleunderlag02-05-0529-11-04Told Dom
SKM2005.179.LRSpaltning - Group 4 Falck A/S - fordeling af aktiernes anskaffelsessum - indsendelse af opgørelse af aktiernes anskaffelsessum29-04-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2005.178.LRMedarbejderaktier - båndlæggelse - skattefri aktieombytning28-04-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.177.ØLRTab på debitor - konkurs - periodisering28-04-0512-04-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.176.LRFri brobizz - befordringsfradrag - bruttotrækordning28-04-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.175.ØLREjendomsvurdering - fradrag for grundforbedring - oprensning af forurenet jord27-04-0518-04-05Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.174.LRMedarbejderaktier - deltidsansatte26-04-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.173.ØLREjendomsavance - forbedringsudgifter - dokumentationens beskaffenhed - handelsomkostninger26-04-0513-04-05Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.172.VLRTinglysningsafgift - allonge til pantebrev - matrikulær ændring21-04-0514-01-05Afgifter Dom
SKM2005.171.ØLRRealrenteafgift - beregning af overgangsfradrag - regulering af passiver21-04-0505-04-05Afgifter Dom
SKM2005.170.ØLRDriftsomkostninger - udlån af lejet bil - domæneregistreringer - brobizz - voksenpædagogisk grundkursus - afskrivning i ophørsår21-04-0531-03-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.169.TSSDen momsmæssige behandling af erklæringer der udstedes af psykologer, kiropraktorer, læger og andre sundhedsfaglige personer21-04-05 Moms og lønsumsafgift Meddelelse
SKM2005.168.TSSLønsumsafgift - negative afgiftsbeløb - metode 421-04-05 Moms og lønsumsafgift Meddelelse
SKM2005.167.ØLRAktieombytning - konkretisering af formålet - officialmaksimen21-04-0506-04-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.166.LRSuccession - Klientkontomidler er som udgangspunkt ikke "pengetank-aktiver"20-04-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.164.HRSkønsmæssig ansættelse - forpagtningsafgift - forventningsprincippet20-04-0531-03-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.163.TSSDen momsmæssige behandling af lægeerklæringer til en arbejdsgiver i forbindelse med sygdom - Ændring af SKM2005.159.TSS (Udgået og erstattet af SKM2005.169.TSS)19-04-05 Moms og lønsumsafgift Meddelelse
SKM2005.162.LRGenbeskatning af underskud - spørgsmål om, hvorvidt datterdatterselskabs virksomhedsoverdragelse og/eller likvidation ville udløse genbeskatning af underskud i et mellemliggende datterselskab19-04-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.161.VLRMoms - salg af mobiltelefoner - ikke registreret udenlandsk virksomhed18-04-0515-02-05Moms og lønsumsafgift Dom
SKM2005.160.TSSDen momsmæssige behandling af registreringsafgift18-04-05 Afgifter + Moms og lønsumsafgift Meddelelse
SKM2005.159.TSSDen momsmæssige behandling af erklæringer der udstedes af psykologer, kiropraktorer, læger og andre sundhedsfaglige personer (Udgået og erstattet af SKM2005.169.TSS)18-04-05 Moms og lønsumsafgift Meddelelse
SKM2005.158.TSSAnvendelse af et reduceret momsgrundlag ved førstegangssalg af kunstgenstande og registreringsgrænsen for dette salg14-04-05 Moms og lønsumsafgift Meddelelse
SKM2005.157.LRKontantlønskonvertering - ADSL - lønseddel - ferie/overarbejdsbetaling13-04-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.156.TSSKursfastsættelse af pantebreve for 2. kvartal 2005 - Kontantomregning af overdragelsessummer13-04-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2005.155.TSSDokumentation af skattepligt til Spanien - opdatering11-04-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2005.154.VLRLønsumsafgift - forsikringsmæglere - selvstændige eller ansatte06-04-0503-03-05Moms og lønsumsafgift Dom
SKM2005.153.ØLRSkatteopkrævning - akkord - modregningsforbehold08-04-0518-03-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse Dom
SKM2005.152.VLRFri bil - kørelærer07-04-0502-03-05Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.151.LRFornyet afskrivningsgrundlag ved overdragelse mellem filialer07-04-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.150.LRAnvendelse af underskud ved fusion mellem moder- og datterselskab07-04-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2005.149.ØLREnergiafgift - godtgørelse - undervognsbehandling06-04-0518-03-05Afgifter Dom
SKM2005.148.ØLRSalg af good-will - revisionsvirksomhed - løbende ydelser05-04-0517-03-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.147.HRAfskrivning - demobiler m.v. - anlægsaktiv eller omsætningsaktiv05-04-0522-03-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.146.LRAktieløn - faktisk udnyttelseskurs31-03-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.145.LRTynd kapitalisering - opgørelse af egenkapitalen - transparent enhed31-03-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.144.LRSkattefri fusion - kapitalnedsættelse - udlodning - kontantvederlag31-03-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.143.LRMedarbejderaktieordning - Aktieløn30-03-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.142.LREjendomsanpartsselskab - salg af fast ejendom - nedsættelse af boligafgift30-03-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.141.LRMedarbejderaktier29-03-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.140.LRObligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen29-03-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.139.ØLRBegrænset skattepligt - arbejde ombord på luftfartøj22-03-0525-02-05Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.138.HRBeskatning af fri bil - bevisbyrde - hovedanpartshaver21-03-0501-03-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.137.HREjendomssalg - interesseforbundne parter - handelsværdi - lejekontrakt og handelsomkostningers indflydelse21-03-0508-03-05Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.136.VLRSærligt fradrag for sømænd m.v. - flydekran - dispensation21-03-0508-03-05Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.135.VLRRegistreringsafgift - tilbagesøgning - mindstebeskatningspris - overvæltning18-03-0510-03-05Afgifter Dom
SKM2005.134.TSSFastsættelse af udlejningsværdi for stuehus med bopælspligt efter landbrugslovgivningen18-03-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2005.133.LSRGaveafgift - nedskrivning af gæld - et eller to bundfradrag16-03-0515-02-05Afgifter Kendelse
SKM2005.132.LSRAnmodning om godtgørelse af told - netværksudstyr - forældelse16-03-0507-03-05Told Kendelse
SKM2005.131.LSRUdgifter til ombygning af lejede lokaler - fradrag for tab ved afståelse af lejemål - interesseforbundne parter - Bindende forhåndsbesked SKM2004.436.LR16-03-0504-03-05Told + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.130.LSRNæring - køb og salg af aktier - tilknytnig til det finansielle marked16-03-0511-03-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.129.LSRMaskeret udlodning - gaver til 2 almenvelgørende foreninger16-03-0507-03-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.128.LSRErstatning - vådområdeprojekt - bindende ligningssvar16-03-0508-02-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.127.LSRBenzinforhandler - ophør af forpagtningsaftale - erstatning eller akkord16-03-0510-03-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.126.LSRKommanditist - tegningsaftale og betinget købsaftale - tidspunkt for endelig retserhvervelse16-03-0517-02-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.125.LSRMomspligt - leveringssted - stormfældet træ - aftager momsregistreret i andet EU land16-03-0507-03-05Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2005.124.ØLRLønmodtager eller selvstændig erhvervsvirksomhed - edb-konsulent15-03-0528-02-05Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.123.VLRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskab15-03-0502-03-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.122.ØLRUgyldighedsindsigelser - konkret væsentlighedsvurdering15-03-0521-02-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.121.LRAfslag på anmodning om omgørelse af skattefri fusion15-03-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2005.120.LRAnmodning om fornyet sambeskatning - afslag14-03-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2005.119.ØLRSkønsmæssig ansættelse - udeholdt omsætning14-03-0511-02-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.118.HRKommanditister - fradragskonto - regres14-03-0521-01-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.117.HRUdlæg - skattekrav fra Tyskland - forældelse10-03-0501-02-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse Kendelse
SKM2005.116.VLRSyn og skøn - valg af syns- og skønsmand - egnethedskriteriet10-03-0521-02-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.115.ØLRRegistreringsafgift - forelæggelse EF-domstolen - præjudicielt spørgsmål - momsgrundlag09-03-0511-02-05Afgifter Kendelse
SKM2005.114.VLREjendomsavance - næring - skønsmæssig forhøjelse - anskaffelsessum08-03-0531-01-05Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.113.VLRDomstolsprøvelse - uregistreret virksomhed - momspligt08-03-0517-01-05Moms og lønsumsafgift + Inddrivelse Dom
SKM2005.112.VLRSkattepligtig lejeværdi - interesseforbundne parter ? skønsmæssig ansættelse08-03-0501-02-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.111.VLRStraffesag - skatte- og momsunddragelse - urigtig selvangivelse - urigtige momsangivelser08-03-0501-04-04Straf Dom
SKM2005.110.ØLRStraffesag - momssvig - urigtige momsangivelser - momskarruselsvig08-03-0501-04-04Straf Dom
SKM2005.109.VLRStraffesag - skattesvig - urigtig selvangivelse - ikke selvangivne indtægter08-03-0518-03-04Straf Dom
SKM2005.108.VLRStraffesag - skatte og momsunddragelse - undladt selvangivelse af indtægter - urigtige momsangivelser - pizzarestaurant08-03-0511-03-04Straf Dom
SKM2005.107.VLRStraffesag - momssvig - urigtige momsangivelser - udeholdt omsætning08-03-0504-03-04Straf Dom
SKM2005.106.TSSEF-voldgiftskonventionen og tynd kapitalisering04-03-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2005.105.LRKontantlønskonvertering - lønpakker - timelønnede - lønseddel03-03-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.104.LRKontantlønskonvertering - medarbejderbredbånd - lønnedgang - lønseddel03-03-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.103.ØLRFri bil - hovedaktionær - kørselsregnskab03-03-0528-01-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.102.VLRAffaldsafgift - overskudstræ - restprodukt fra produktion - anvendt som brændsel03-03-0525-01-05Afgifter + Miljøafgifter Dom
SKM2005.101.VLREjendomsavance - værdiforringelse - udstykning - parcelhusreglen03-03-0519-01-05Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.100.ØLRMaskeret udlodning - overdragelse af ejendom - interesseforbundne parter - handelsværdi03-03-0519-01-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.99.ØLRKoncernforbundne selskaber - korresponderende fradrag - administrationsudgifter - tilskud03-03-0519-01-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.98.LSRSkattefri virksomhedsomdannelse - reduktion af negativ indskudskonto - privat andel af blandet ejendom - aktiebeholdning - Bindende forhåndsbesked SKM2004.274.LR02-03-0508-02-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.97.LSRTidspunkt for indtræden af skattepligt til Danmark - fodboldspiller - overgangssum ved klubskifte02-03-0517-01-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.96.LSRSamlevende i skattemæssig forstand - ægteskab indgået efter påbegyndelse af afsoning af fængselsstraf02-03-0522-12-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.95.LSRLempelse af lønindkomst - tjeneste i udlandet - ugyldighedsindsigelse02-03-0501-02-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.94.LSROverdragelse af 4/5 af landbrugsejendom fra mor til datter - gaveafgift - værdiansættelse02-03-0517-02-05Afgifter Kendelse
SKM2005.93.LSRVindmøller - engangsbeløb for placering i 30 år - lejeindtægt eller salg af ejendom02-03-0529-11-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.92.LSRLandbrug - besætningsværdi for bisonbesætning02-03-0510-02-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.91.LSRGodtgørelse af energiafgift - kommunale havne02-03-0515-09-04Afgifter Kendelse
SKM2005.90.LSREfteropkrævning af told og moms - import af laks fra Norge fra et afhængigt selskab02-03-0506-12-04Moms og lønsumsafgift + Told Kendelse
SKM2005.89.LSRToldgodtgørelse - varer genudført før ansøgning02-03-0522-12-04Told Kendelse
SKM2005.88.LSRKlage afvist i Landsskatteretten - bindende forhåndsbesked02-03-0511-02-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.87.LSRSkattefri tilførsel af aktiver - tilladelse tilbagekaldt - udbytteudlodning02-03-0518-01-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.86.LSRA-skat - beregningsgrundlag - fri bil - hovedaktionær - sale and lease back02-03-0517-12-04Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere Kendelse
SKM2005.85.LSRForetaget fradrag for købsmoms for varevogn - suspension af fristregler02-03-0513-01-05Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2005.84.LSRMomspligt - indtægter fra dansk hjemmeside - spillesteder uden for EU - leveringssted02-03-0507-01-05Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2005.83.LSRAnmodning om tilbagebetaling af udtagningsmoms - bespisning af ansatte og kunder i egen kantine02-03-0515-02-05Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2005.82.HRFast ejendom - genvundne afskrivninger - genopførelse - succession - skadeserstatning28-02-0511-02-05Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.81.ØLRSkønsmæssig ansættelse - uregistreret virksomhed - momspligt28-02-0510-02-05Moms og lønsumsafgift Dom
SKM2005.80.HRKommanditister - tab på medkommanditist28-02-0509-02-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.79.HRFuld skattepligt - dobbeltbeskatning - bolig til rådighed - erhvervsmæssig tilknytning - midtpunkt for livsinteresser28-02-0503-02-05Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.78.HRSommerhusudlejning, erhvervsmæsig, privat, formidlingsaftale, forventningsprincippetUdlejning af sommerhus - erhvervsmæssig brug - blandet benyttelse - forventningsprincippet28-02-0521-01-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.77.HRSkatteproces - gyldig skatteansættelse - agterskrivelse - bevis28-02-0520-01-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.76.VLROmgørelse succession - etableringskontomidler28-02-0514-02-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.75.VLRLovfortolkning - ligningsloven § 9 D - kørselsfradrag - sygdomsfradrag28-02-0510-02-05Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.74.ØLRGældssaneringssag - svig28-02-0521-01-05Inddrivelse Kendelse
SKM2005.73.VLRGældssanering - kreditorer afskåret fra fyldestgørelse - subjektiv betingelse28-02-0519-01-05Inddrivelse Kendelse
SKM2005.72.BRAmbi - forældelse - 1908-loven - erstatningsansvarlig for tab28-02-0512-01-05Afgifter Dom
SKM2005.71.ØLRUdlæg - ægtefællehæftelse - omgåelse - proforma28-02-0504-01-05Inddrivelse Kendelse
SKM2005.70.BROmstødelse i konkurs - utilbørlig disposition28-02-0522-12-04Inddrivelse Dom
SKM2005.69.TSSArbejdsmarkedsbidrag - Bosnien-Herecegovina18-02-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2005.68.DEPLD-bidrag - overførsel til pensionsordning med løbende udbetalinger15-02-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2005.67.ØLRFond i Liechtenstein - suspension af revisionsfristen09-02-0514-01-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.66.VLRBiavl - hobbyvirksomhed09-02-0513-01-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.65.HRMaskeret udlodning - handel med aktier - interessefællesskab09-02-0512-01-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.64.VLRNægtelse af vidneførsel - bevisførelse09-02-0511-01-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.63.HREjendomsvurdering - grundværdiansættelse - byggeretsprincippet - tæt-lav bebyggelse - almennyttigt boligbyggeri09-02-0511-01-05Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.62.ØLRRepræsentationsudgifter - forhandlerrejser - turistmæssig islæt09-02-0507-01-05Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.61.LRUdenlandsk sambeskatning - svenske datterselskaber - koncernbidrag09-02-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.60.ØLRSkattearrangementer - kommanditselskaber - renteudgifter - kursgevinst - sagsbehandlingsfejl - ugyldighed09-02-0506-01-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.59.VLRSkønsmæssig forhøjelse - tilsættelse af regnskab - negativt privatforbrug09-02-0521-12-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.58.VLRFri båd - forventningsprincippet - rådighedsbeskatning - hovedaktionær09-02-0521-12-04Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.57.LRAktier - investeringsselskab - omsætningshastighed - næring08-02-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.56.LRAnpartsprojekt - fast ejendom - omdannelse af interessentskab til kommanditselskab - anparter fra før d.12.maj 1989 - fradragskonto - opgørelse af saldo på fradragskontoen - opgørelsestidspunkt - indgangsværdier08-02-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.55.LROverdragelse af immaterielle rettigheder - fast driftssted07-02-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.54.LRBeskatning af præmie på en svensk præmieobligation04-02-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.53.LRAnpartsreglerne - administration af udlejning af afskrivningsberettiget fast ejendom for flere end 10 personer - outsourcing af opgaver03-02-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.52.DEPKommentar - forlig - Østre Landsret - inhabilitet02-02-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kommentar
SKM2005.51.TSSBeskatning af pension fra United Nations Joint Staff Pension Fund (FN-pensioner)31-01-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2005.50.DEPUdbetaling af pensionsforsikring mv. i forbindelse med flodbølgen i Sydøstasien31-01-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2005.49.LSRRejseudgifter mv. - differencefradrag - Forsvarsakademiet27-01-0517-12-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.48.LSRKursusudgifter - 2-årig Master Voksenuddannelse27-01-0523-12-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.47.LSRErhvervelse af navne- og stemmerettigheder - kommanditselskaber - afskrivning - Bindende forhåndsbesked27-01-0506-01-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.46.LSRUgyldighed - fordeling af samlet overdragelsessum for erhvervsvirksomhed - manglende høring vedr. aktiver omfattet af afskrivningsloven27-01-0522-12-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.45.LSRSkattefri aktieombytning - tilladelse tilbagekaldt27-01-0509-12-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.44.LSRSelskabs elforbrug - afgiftspligt27-01-0522-09-04Afgifter Kendelse
SKM2005.43.LSRMaskeret udlodning - hovedanpartshaver - fortjeneste ved salg af båd27-01-0517-12-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.42.LSRFondsuddelinger - foreninger mv. godkendt af Danmarks Forskningsråd - fradrag27-01-0522-12-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.41.LSRAndelsboligforening - opgørelse af ejendomsavance ved salg27-01-0509-12-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.40.LSRSuccession med skattefri tilførsel af aktiver - renovering af fast ejendom27-01-0522-12-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.39.VLRAfgiftsgrundlaget - gratis ydelser - reklameværdi25-01-0521-12-04Moms og lønsumsafgift + Momsgrundlag Dom
SKM2005.38.VLRGodtgørelse af energiafgifter - bureauvirksomhed - bilaget til elafagiftsloven.25-01-0521-12-04Afgifter Dom
SKM2005.37.ØLRMomsgodtgørelse - rejsearrangør - befordring til udlandet25-01-0521-12-04Moms og lønsumsafgift Dom
SKM2005.36.VLROverdragelsestidspunkt - afskrivninger - goodwill25-01-0517-12-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.35.HRUdlejningsejendomme - investeringsfondsmidler - arbejdskravet25-01-0516-12-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.34.HRUdeholdte indtægter - maskeret udlodning25-01-0514-12-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.33.LSRSkattefri aktieombytning med efterfølgende ophørsspaltning - tilladelse24-01-0529-10-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.32.LSRUdgifter til revisor - finansiel rekonstruktion af norsk datterselskab24-01-0516-12-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.31.LSRFradrag for kassedifference - manglende kasseafstemninger - maskeret udlodning - ugyldighedsindsigelse. - Afskrivning på laserprintere. - Fradrag for advokat- og revisorudgifter.24-01-0523-12-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.30.LSRForskningsmidler overflyttet fra sygehus til privat konto - beskatning24-01-0516-12-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2005.29.LSRToldgodtgørelse - anmodning indgivet efter genudførsel24-01-0523-12-04Told Kendelse
SKM2005.28.LSREfteropkrævning af told og moms - terifering af usamlede cykeldele fra Kina24-01-0510-12-04Moms og lønsumsafgift + Told Kendelse
SKM2005.27.LSRGodtgørelse af olieafgift - strålevarme på vægge - frysehus24-01-0502-12-04Afgifter Kendelse
SKM2005.26.TSSSkattefri ophørsspaltning af et holdingselskab - efterfølgende tilbagesalg til udstedende selskab af det ene modtagende selskabs anparter i driftsselskabet19-01-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2005.25.ØLRAfskrivninger - avanceopgørelse - salg af rettigheder - fristgennembrud17-01-0520-12-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.24.ØLRHenstand - indgivelse af selvangivelse - kontrollovstillæg17-01-0516-12-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.23.VLRVirksomhedsordningen - sommerhus - privat benyttelse - udlejningskontrakt17-01-0516-12-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.22.VLRFogedretten - afgiftspligt - indsigelse - klagebehandling afvist17-01-0515-12-04Afgifter + Inddrivelse Kendelse
SKM2005.21.ØLRParcelhusreglen - beboelse i ejerperiode17-01-0514-12-04Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.20.ØLRModregning i overskydende skat - underholdsbidrag - rette klageinstans17-01-0513-12-04Inddrivelse Dom
SKM2005.19.VLRFri bil - virksomhedsordningen - kørselsregnskab - bevisbyrde17-01-0509-12-04Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.18.TSSFortolkningsbidrag til TSS-cirkulære 2004-23 om genoptagelse vedrørende sygedagpenge m.v. til selvstændigt erhvervsdrivende13-01-05 Afgifter + Moms og lønsumsafgift + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2005.17.LREtableringskonto - betingelser for forlods afskrivning og indskud13-01-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.16.LRDriftsomkostning - begrænset skattepligt og dobbeltbeskatning (Spanien)13-01-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.15.TSSRegistreringsafgift af motorkøretøjer - afgiftspligtig værdi11-01-05 Afgifter Meddelelse
SKM2005.14.VLRRegistreringsafgift af motorkøretøjer - afgiftspligtig værdi11-01-05 Afgifter  
SKM2005.13.LRMedarbejderaktier - supplerende aftaler11-01-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2005.12.ØLRMomsfritagelse - tegning af forsikringer10-01-0509-12-04Moms og lønsumsafgift Dom
SKM2005.11.VLRMineralolieafgift - tilbagebetaling - rumvarme til optøning10-01-0507-12-04Afgifter Dom
SKM2005.10.ØLRGenoptagelse - andre forvaltningsspørgsmål10-01-0503-12-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.9.HRIndeholdelsespligt - A-skat - befordringsgodtgørelse - forsømmelighed - A-kasse10-01-0501-12-04Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.8.ØLRTilsidesættelse af afskrivningsgrundlag - forhøjelse af skatteansættelse - ansættelsesfrist10-01-0530-11-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.7.ØLRSelvstændig erhvervsdrivende - virksomhedsordningen - rentabilitet - opsparet overskud10-01-0530-11-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.6.ØLRUdlæg - bankindestående10-01-0525-11-04Inddrivelse Dom
SKM2005.5.HRLejefiksering af sommerhus - hovedanpartshaver10-01-0518-11-04Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2005.4.TSSKursfastsættelse af pantebreve for 1. kvartal 2005 - Kontantomregning af overdragelsessummer07-01-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2005.3.TSSKursfastsættelse af pantebreve for 4. kvartal 2004 - Kontantomregning af overdragelsessummer07-01-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2005.2.TSSTransfer pricing - Voldgiftskonvention - Adfærdskodeks - Udvidelse til 10 nye medlemsstater07-01-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2005.1.LRAnvendelse af underskud ved fusion mellem moder- og datterselskab03-01-05 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked