Afsnittet A.F.5.1 er omskrevet, se Den juridiske vejledning, afsnit C.A.4.3.5.2, C.A.4.3.5.3 og C.A.4.3.5.8.

Om fradrag for gaver til forskning se nedenfor under A.F.5.2