DatoTitel
30-12-11Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
05-01-12Valutakurser (toldkurser) 1. januar - 31. januar 2012 - 5% udsving (HUF)
06-01-12Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
09-01-12Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
10-01-12Nyt samlet overblik over told på erhvervsområdet
10-01-12Sidste del af Manifestsystemet planlægges idriftsat 15. april 2012
12-01-12Valutakurser (toldkurser) 1. januar - 31. januar 2012 - 5% udsving (BRL)(NZD)
13-01-12Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
13-01-12Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
13-01-12Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
17-01-12Forklarende bemærkninger til KN, kapitel 62 og 63
19-01-12Valutakurser (toldkurser) 1. januar - 31. januar 2012 - 5% udsving (MXN)
19-01-12Toldkursen for den islandske krone
19-01-12Valutakurser (toldkurser) 1. februar - 29. februar 2012
19-01-12Forenklede procedurer, Godkendt eksportør - Sikkerhedsstillelse
20-01-12Rettelse til "valutakurser (toldkurser) 1. februar - 29. februar 2012"
23-01-12Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
24-01-12Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
31-01-12Rettelse til toldtariffen - månedlige kurs
06-02-12Rettelse til toldtariffen - ny opdelinger
07-02-12Rettelse til toldtariffen - manglende underposition
09-02-12Niveaulister til værdifastsættelse af motorkøretøjer
10-02-12Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
10-02-12Nye tariferingsforordninger
14-02-12Rettelse til toldtariffen - udligningstold
20-02-12Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
21-02-12Informationsmøder om det nye manifestsystem
28-02-12Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
28-02-12Lovforslag om ændring af registreringsafgiftsloven
01-03-12Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
02-03-12Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
02-03-12Opkrævning af forkerte toldbeløb
08-03-12Indberetning af pensioner
09-03-12Rettelse til toldtariffen - Referencepriser for fiskerivarer for fangståret 2012
15-03-12Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
19-03-12Manifestsystemet sættes i drift den 24. april 2012
19-03-12Havneindberetninger om ankomst/afgang m.v. sker fremover via Safe Sea Net
22-03-12Valutakurser (toldkurser) 1. marts - 31. marts 2012 - 5% udsving (BRL)
28-03-12Tobaksafgift - cigaretter og røgtobak - afgiftsforhøjelse fra 1. april 2012 og pakkestørrelse for cigaretter
29-03-12Nyt om beskatning og indberetning af sundhedsforsikring
10-04-12Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
11-04-12Rettelse til toldtariffen - ny opdeling
11-04-12Tariferingsforordninger
12-04-12Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
12-04-12Rettelse til toldtariffen - tillægstold
17-04-12Manifestsystemet sættes i drift den 9. juni 2012
17-04-12Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
17-04-12Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
18-04-12Erhvervsmæssig eksport, angivet som foretaget af uregistreret eksportør
18-04-12Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
18-04-12VAB A - tilføjelse til Nyhedsbrev af 14. marts 2012
20-04-12Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
23-04-12Registreringsafgift af varebiler - konstruktion og indretning
25-04-12Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
25-04-12Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
26-04-12SKAT sætter fokus på eksport af varer til lande uden for EU
26-04-12Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
27-04-12Importsystemet ændres den 9. juni 2012 i forhold til midlertidig opbevaring og indsættelse af faktisk ankomst
06-05-12Fortoldning af varer alene til fri omsætning (procedurekode 4200/EU-fortoldning)
08-05-12Tonnageskat - fordelingen af operatørselskabernes opererede bruttotonnage
08-05-12Tonnageskat - fordelingen af rederiernes ejede bruttotonnage
11-05-12Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
14-05-12Tariferingsforordninger
14-05-12Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
14-05-12Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
14-05-12Ændring af registreringsafgiftsloven
24-05-12Valutakurser (toldkurser) 1. maj - 31. maj 2012 - 5% udsving (BRL)(JPY)(NZD)
24-05-12SKAT følger op på de mange fejl i importfortoldningerne
25-05-12Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
25-05-12Rettelse til toldtariffen - udligningstold
29-05-12Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
30-05-12Opdatering vedrørende Manifest Testmiljø (TFE) - præcisering af nyhedsmail af d. 25. maj 2012
30-05-12Husk at verificere momsnummer ved salg til andre EU-lande
31-05-12Valutakurser (toldkurser) 1. juni - 30. juni 2012 - 5% udsving (BRL)
01-06-12Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og lov om registrering af køretøjer( regler om nummerpladeoperatører, hæftelse for registreringsafgift, debitor- og kreditorskifte for leasing mv.)
03-06-12Drejebog til virksomheder m.v. i forbindelse med udlægningen af Manifestsystemet
05-06-12Pixi´er om Manifestsystemet
06-06-12Nødprocedure for toldsystemerne - Nyhedsbrev
07-06-12L 12 om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt hasardspil i turneringsform mv.
09-06-12Udlægningen af Manifestsystemet er påbegyndt
10-06-12Så er manifestsystemet sat i drift og toldsystemerne genåbnet
18-06-12Information om Kroatiens tiltrædelse af Konventionen om en fælles forsendelsesprocedure - Sikkerhedsstillelse
18-06-12Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
20-06-12Omlægning af bekæmpelsesmiddelafgiften
20-06-12Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
20-06-12Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
20-06-12Satsændringer for NOx-afgift og energiafgift på motorbrændstof den 1. juli 2012
20-06-12Manifestsystemet er i drift - find information på skat.dk
21-06-12Valutakurser (toldkurser) 1. juni - 30. juni 2012 - 5% udsving (HUF)(NZD)
21-06-12Økonomisk partnerskabsaftale mellem landene i det Østlige og Sydlige Afrika og EU
22-06-12Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
22-06-12Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
25-06-12Ændring af registreringsafgiftsloven - præcisering af overgangsreglerne
26-06-12Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
27-06-12Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
27-06-12Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
28-06-12Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
28-06-12Ændring af ordlyden af energisparebidrag
29-06-12Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
29-06-12Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
29-06-12Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
04-07-12Danmarks Statistik overtager udsendelse af fejlbreve
04-07-12Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
06-07-12Tariferingsforordninger - forklarende bemærkninger
06-07-12Overgangsregler L 94
09-07-12Rettelse til toldtariffen - Antidumpingtold
11-07-12Valutakurser (toldkurser) 1. juli - 31. juli 2012 - 5 % udsving (MXN)
13-07-12Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
13-07-12Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
19-07-12Valutakurser (toldkurser) 1. juli - 31. juli 2012 - 5% udsving (AUD)(PHP)
19-07-12Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
25-07-12Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
25-07-12Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
01-08-12Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
01-08-12Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
03-08-12Fejl i Importsystemet i forbindelse med rettelse af kontingentangivelser
03-08-12Tariferingsforordninger
09-08-12Import fra Israel
10-08-12Tariferingsforordninger
13-08-12Ny guide viser vejen for kommende arbejdsgivere
17-08-12Sammen gør vi det bedre – undgå dyre fejl i importfortoldningen
28-08-12Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
28-08-12Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
29-08-12Behandling af licenspligtige varer
05-09-12Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
05-09-12Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
11-09-12Rettelse til toldtariffen - antidumping
12-09-12Rettelse til toldtariffen - tekst ændringer
19-09-12Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
19-09-12Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
20-09-12Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
21-09-12Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
21-09-12Tariferer du rigtigt? Ellers risikerer du en ekstra regning i millionklassen
24-09-12Åbningstid ved Toldekspedition Padborg
24-09-12Ny service for arbejdsgivere - om arbejdstilladelser
27-09-12Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
01-10-12Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
09-10-12Tariferingsforordning
11-10-12Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
12-10-12Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
12-10-12Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
18-10-12Valutakurser (toldkurser) 1. oktober - 31. oktober 2012 - 5% udsving (ZAR)
18-10-12Indeholdelse af A-skat og AM-bidrag ved arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger
18-10-12Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
24-10-12Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
24-10-12Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
26-10-12Ikrafttrædelse af priser for papegøjenummerplader og registreringsattester
26-10-12Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
29-10-12Nye funktioner i Motorregistret
29-10-12Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
29-10-12Rettelse til toldtariffen - tekst ændringer
31-10-12Varsling om nedetid på IT-systemer i november 2012
02-11-12Afgiftsstigning på usunde fødevarer, vin, øl, chokolade mv.
02-11-12Justering af den særlige afgiftslettelse for mindre bryggerier (ølmoderationsordningen)
02-11-12Afgiftstigning på glødelamper mv. og elektriske sikringer
02-11-12Afgiftsstigning på bl.a. kaffe og te, kaffe- og teekstrakter samt kaffeerstatninger
02-11-12Afgiftstigning på ledningsført vand
02-11-12Ny præmieafgift på skadesforsikringer
06-11-12Fortoldninger til "alene fri omsætning" (procedurekode 4200/EU-fortoldning)
08-11-12Regulering af grundbeløb i tonnageskatteordningen
09-11-12Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
09-11-12Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
09-11-12Indhold af systemrettelser til Importsystemet og e-Export
12-11-12Lovpakke mod sort arbejde
13-11-12Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
13-11-12Ændringer pr 1. januar 2013 i registreringsafgiftsloven og de løbende afgifter (vægtafgift og brændstofforbrugsafgift)
14-11-12Brugerbåndstest 2012 for eKapital samt årets sidste produktionskørsel
16-11-12Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
16-11-12Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
16-11-12Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
16-11-12Forespørgsel via MRN nummeret på en udførselsangivelse som ikke rettighedshaver.
17-11-12IT-systemer på told- og afgiftsområdet er igen tilgængelige
19-11-12Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
21-11-12Journalpostkasser til henvendelser om Motorregistret
23-11-12Varsling om nedetid på IT-systemer på toldområdet
23-11-12Afbrydelse af brugerbåndstest for ekapitals delsystemer AKSA og IFPA
26-11-12Fejl i indberetningen til eKapitals delsystem FINK, individ 2265
26-11-12Til brugerne af Gateway: Der kan pt. ikke logges på Gatewayen
27-11-12Til bruger af Gatewayen: Gatewayen kan benyttes igen
30-11-12Information om Tyrkiets tiltrædelse af Konventionen om en fælles forsendelsesprocedure - Sikkerhedsstillelse
03-12-12Nye procedurekoder primært til "returproviant"
04-12-12Tariferingsforordninger
05-12-12Tariferingsforordninger, forklarende bemærkninger til KN og supplerende bestemmelse til KN
06-12-12Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
06-12-12Nyhedsbrev nr. 10 - December 2012
07-12-12Rettelse til Frister for indberetning til eIndkomst med virkning på årsopgørelsen for 2012
07-12-12Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
07-12-12Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
10-12-12Forklarende bemærkninger til KN
10-12-12Nye funktionaliteter i EMCS og SEED
12-12-12Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
13-12-12Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
13-12-12Ny præferenceordning for varer fra Pakistan - information om datoer
17-12-12Nyhedsbrev - Nye funktioner i Motorregistret, som følge af Release 2.2
17-12-12Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
18-12-12Ny lov om afgift af husstandsomdelte reklamer
19-12-12Forhøjelse af afgiften på kaskoforsikringer for lystfartøjer pr. 1. januar 2013
20-12-12Fedtafgiften ophæves pr. 1. januar 2013, og udvidelsen af sukkerafgiften annulleres
20-12-12Valutakurser (toldkurser) 1. december - 31. december 2012 - 5% udsving (JPY)
20-12-12Lavere afgift på elvarme og ændret sats for godtgørelse fra den 1. januar 2013
20-12-12Ændring af lov om registrering af køretøjer samt registreringsafgiftsloven
20-12-12Nyt bundfradrag i svovlafgiften fra den 1. januar 2013
20-12-12Ny arbejdsskadeafgift pr. 1. januar 2013
20-12-12Energi- og miljøafgifter - forskellige ændringer 1. januar 2013
20-12-12Ændring af solcelleordningen
20-12-12Nye regler for punktafgift af mineralolieprodukter, spiritus, øl, vin og tobak
21-12-12Rettelse til toldtariffen - ny opdeling
21-12-12Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
21-12-12Forseglingssikre køretøjer
21-12-12Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
21-12-12Sikkerhedsstillelse for bevilling til godkendt eksportør
27-12-12Rettelse til toldtariffen - Antidumpingtold
30-12-12Indeholdelse af A-skat og AM-bidrag ved arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger