SKM nummerSKM OverskriftDato for offDato for afgEmne
SKM2012.756.SKATRetssagsvejledning21-12-12 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber SKAT-meddelelse
SKM2012.755.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004 og pr. 1. oktober 2005, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi ansat for højt21-12-12 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2012.754.SRSalg af byggegrund var momspligtig20-12-1220-11-12Byggeri Bindende svar
SKM2012.753.SRForskerskatteordningen - udstationering til Frankrig20-12-1220-11-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2012.752.SRFast ejendom - tilskud til energirenovering20-12-1220-11-12Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.749.ØLRSkattefri virksomhedsomdannelse - virksomhedsophør19-12-12 Virksomheder + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Forlig
SKM2012.748.SKATAmortisationsrenten for 201319-12-12 Pensionsafkastbeskatning (PAL) SKAT-meddelelse
SKM2012.747.SKATVejledende fremstillingspriser for pelsdyr og hjorte for indkomståret 201218-12-12 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber SKAT-meddelelse
SKM2012.746.SKATLandbrug - vejledende satser for normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 201318-12-12 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber SKAT-meddelelse
SKM2012.745.BRRegistreringspligt - bopæl - køretøjer18-12-1229-08-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2012.744.ØLRStraffesag - registreringsafgift - indkøbspris - interesseforbundne parter18-12-1229-03-12Straf Dom
SKM2012.743.BRSkønsmæssig ansættelse - metalskrot - momstilsvar17-12-1218-07-12Andet om moms + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse Dom
SKM2012.742.BRSkønsmæssig ansættelse - metalskrot - indkomst17-12-1218-07-12Virksomheder Dom
SKM2012.741.SKATRentesatserne til beregning af dag-til-dag rente mv. for 201217-12-12 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber SKAT-meddelelse
SKM2012.740.SKATStandardrenten i henhold til selskabsskattelovens § 11 B, stk. 2 for 201317-12-12 Selskabsbeskatning SKAT-meddelelse
SKM2012.739.SKATRentesatser efter selskabsskattelovens § 29 B, stk. 8 og 9 for 201317-12-12 Selskabsbeskatning SKAT-meddelelse
SKM2012.738.SKATAmortisationsrenten for 201317-12-12 Pensionsafkastbeskatning (PAL) SKAT-meddelelse
SKM2012.737.SKATRentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2 for 201317-12-12 Selskabsbeskatning SKAT-meddelelse
SKM2012.736.BRInddrivelse - uretmæssig modregning - tortgodtgørelse - sagsomkostninger17-12-1212-07-12Modregning og transport + Rettigheder og pligter - ved indberetning eller betaling Dom
SKM2012.734.BRFri bil - gulpladebil - ejet af selskab - specialindrettet - rådighedsperiode - kontrolaktion17-12-1201-08-12Personlig indkomst Dom
SKM2012.732.ØLRStraffesag - skattesvig - skattepligt - tilflytning - frifindelse14-12-1205-11-12Straf Dom
SKM2012.731.BRUdlæg - ægtefælleudlæg - underretning - konkurs13-12-1224-04-12Udlæg Kendelse
SKM2012.730.ØLRUdlæg - arv - underretning13-12-1231-05-12Udlæg Kendelse
SKM2012.729.SRHavneselskab - overgang til skattefritagelse efter selskabsskattelovens § 312-12-1223-10-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.728.SRPengetankaktiver efter aktieavancebeskatningsloven § 34, stk. 612-12-1220-11-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.727.ØLRUdlæg - kontanter - SU-midler12-12-1212-09-12Udlæg Kendelse
SKM2012.726.ØLRSkatteansættelse - genoptagelse nægtet - primoregulering varelager11-12-1230-11-12Selskabsbeskatning + Virksomheder Dom
SKM2012.725.SRMoms - Leveringssted for "medlemskaber" leveret til virksomheder i udlandet11-12-1220-11-12Andet om moms Bindende svar
SKM2012.723.ØLRStraffesag - moms - skat - regnskabsrod - bevisbyrde - skøn - fortsat forbrydelse - sorte lønudbetalinger07-12-1202-11-12Straf Dom
SKM2012.722.SKATHenstand med indregnet restskat - konsekvensrettelse som følge af ophævelse af SKM2007.660.SKAT.07-12-12 Afdragsordninger og henstand SKAT-meddelelse
SKM2012.721.ØLRGældseftergivelse - kommanditist - ansættelsesfrist - skattepligt07-12-1227-11-12Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2012.720.VLRMineralolieafgift - hæftelse for afgiftstilsvar06-12-1202-11-12Energi og kuldioxid Dom
SKM2012.719.SRPersonalegoder, fri telefon, fri computer, fri bredbåndsforbindelse06-12-1220-11-12Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.718.SRMomspligtigt salg af grund06-12-1220-11-12Byggeri Bindende svar
SKM2012.717.SKATVærdiansættelse for 2013 af visse personalegoder06-12-12 Personlig indkomst SKAT-meddelelse
SKM2012.716.SRFraskilte ægtefæller - ejendom i sameje06-12-1220-11-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2012.715.SRUdenlandsk komplementars overskudsandel skattepligtigt06-12-1220-11-12Virksomheder Bindende svar
SKM2012.714.SRForhøjet afskrivningsgrundlag - demomodel06-12-1220-11-12Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2012.713.BRSkattepligtig indkomst - hævninger - udenlandske kreditkort - ekstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist05-12-1204-09-12Personlig indkomst + Virksomheder Dom
SKM2012.711.BROmkostningsgodtgørelse - medholdsgrad - efterfølgende sagsbehandling05-12-1206-09-12Når man vil klage Dom
SKM2012.710.VLRForrentning - tilbagebetalt CO2-afgift05-12-1216-11-12Renter og gebyrer Dom
SKM2012.709.SRKunstig befrugtning fritaget for moms, hvis behandling af infertilitet05-12-1204-12-12Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2012.708.SRIndskud i forbindelse med leje af havneplads momspligtigt uanset at til tilbagebetales med renter ved aftalen ophør05-12-1203-12-12Momsgrundlag Bindende svar
SKM2012.707.ØLRStraffesag - sagsomkostninger i administrativ skattestraffesag04-12-1227-04-12Straf Kendelse
SKM2012.706.ØLRSyn og skøn - indhentning af yderligere oplysninger om udmeldt syns- og skønsmand03-12-1224-09-12Virksomheder Kendelse
SKM2012.705.ØLRRegistreringsafgift - importeret køretøj - tredjemands ibrugtagning - ejers hæftelse03-12-1224-10-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2012.704.SKATRegulering af inddrivelsesbekendtgørelsens satser for 201303-12-12 Afdragsordninger og henstand + Lønindeholdelse SKAT-meddelelse
SKM2012.703.SRBrugsretsaftale - engangsvederlag - ikke periodisering efter salg af ejendom03-12-1220-11-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2012.702.VLRSyn og skøn - supplerende spørgsmål ikke tilladt stillet til syns- og skønsmand03-12-1230-08-12Virksomheder Kendelse
SKM2012.701.SRVirksomhedsskatteordningen - udleje af andelsbolig03-12-1220-11-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.700.BRSyn og skøn - ikke tilladt omvalg af syns- og skønsmand03-12-1201-10-12Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2012.699.LSRRejsefradrag er nægtet i forbindelse med tidsbegrænsede ansættelser03-12-1205-10-12Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2012.698.LSRSelskab anses for registreringspligtig oplagshaver ved produktion og salg af koststilskud indeholdende ethanol.03-12-1205-10-12Øl, vin og spiritus Kendelse
SKM2012.697.LSRModregning og gældssanering03-12-12 Eftergivelse og gældssanering Afgørelse
SKM2012.696.LSRSærskilt lønindeholdelse og forholdet til en afdragsordning03-12-12 Påbud, dagbøder og andre tvangsmidler Afgørelse
SKM2012.695.LSREjendomsvurdering - omberegning af grundværdi - basisår03-12-1230-08-12Ejendomsvurdering Kendelse
SKM2012.694.LSRÆndring af skattemæssige anskaffelsessum for anparter - virksomhedsomdannelse03-12-1207-08-12Indberetning, regulering og efterangivelse Kendelse
SKM2012.693.LSRDelvis eftergivelse af restkøb vedrørende aktieavance03-12-12 Eftergivelse og gældssanering Afgørelse
SKM2012.692.SRFast driftssted - underskrivelse af rabataftaler03-12-1220-11-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.691.SRMomsfrihed af undervisning - pilotuddannelser03-12-1220-11-12Andet om moms Bindende svar
SKM2012.690.SRUdbytte - Hong Kong - CFC30-11-1220-11-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.688.SRSpildevandsforsyning - holdingstruktur - refusion af udgifter29-11-1220-11-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.687.ØLRStraffesag - moms - leveringssted - både - import - USA til Europa29-11-1221-03-12Straf Dom
SKM2012.686.BRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - begrundelse - officialprincippet29-11-1229-10-12Personlig indkomst Dom
SKM2012.685.SRSkattefri spaltning uden tilladelse29-11-1220-11-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2012.684.SRMoms - Salg af grundstykke med dobbelthuse er momsfrit28-11-1220-11-12Momspligt Bindende svar
SKM2012.683.SRMoms ved salg hhv udlejning - ny etablerede lejligheder i gammel bygning28-11-1220-11-12Andet om moms Bindende svar
SKM2012.682.LSRFond - intern uddeling - fradragsberettiget28-11-1211-10-12Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2012.681.SRSpilleafgiftsloven - spil uden tilladelse28-11-1220-11-12Spil, lotteri, gevinster og væddemål Bindende svar
SKM2012.680.SRSalg af vindmøller - videreførelse af virksomhed28-11-1220-11-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2012.678.BRKontantomregning - kursværdi af pantebrev28-11-1222-10-12Ejendomsavancebeskatning + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2012.677.BRArbejdsmarkedsbidrag - overført opsparet overskud - virksomhed i udlandet27-11-1202-11-12Virksomheder + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Udenlandsk indkomst Dom
SKM2012.676.SRKommanditselskab - fast driftssted - udenlandske investorer27-11-1220-11-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.675.ØLRStraffesag - overtrædelse af toldloven - deklarering af kontantbeløb - rejse indenfor EU - bødeniveau26-11-1210-02-12Straf Dom
SKM2012.674.BRRejsebureauvirksomhed - ikke erhvervsmæssig26-11-1213-08-12Virksomheder Dom
SKM2012.673.BRAfvisning - anerkendelsespåstand - konkret tvist26-11-1213-07-12Arbejdsgiverens særlige pligter Dom
SKM2012.672.BRIdrætsforening - befordringsgodtgørelse - fri bil - hæftelse - A-skat - ugyldighedsindsigelser26-11-1218-07-12Arbejdsgiverens særlige pligter + Indkomstarter Dom
SKM2012.671.VLRSpil - internet - poker - pyramidespil26-11-1214-11-12Personlig indkomst Dom
SKM2012.670.BRSkønsmæssig ansættelse - moms - kiosk26-11-1220-06-12Momsgrundlag Dom
SKM2012.669.BRHobbyvirksomhed - motorsport - forventning26-11-1220-08-12Personlig indkomst + Virksomheder Dom
SKM2012.668.ØLRSkattefri fusion - underskud - selvangivelsesomvalg - ændring af afskrivninger23-11-1227-04-12Selskabsbeskatning Dom
SKM2012.667.BREjendomsavance - sommerhusejendom - hotellejlighed - helårsbeboelse - afståelsesår22-11-1217-07-12Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2012.666.BRSkønsmæssig forhøjelse - nedbrændt gård - indboopgørelse22-11-1207-08-12Personlig indkomst Dom
SKM2012.665.BRUdeholdt indkomst - lønmodtager - lønadministration22-11-1213-07-12Personlig indkomst Dom
SKM2012.664.BRRegistreringsafgift - beslaglæggelse - bortsalg - panthavers ret22-11-1221-06-12Processuelle bestemmelser + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2012.663.VLRIndeholdelsespligt - A-skat m.v. - hæftelse - fradrag moms - fakturaer fra stråmandsfirmaer - sort rengøring22-11-1206-11-12Fradrag + Selskabsbeskatning + Arbejdsgiverens særlige pligter Dom
SKM2012.661.VLRAktionærlån - yderligere løn21-11-1209-11-12Personlig indkomst Dom
SKM2012.660.VLRRegistreringsafgift - afgiftsgodtgørelse - eksport - original registreringsattest21-11-1210-10-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2012.659.ØLRStraffesag - strafudmåling - ølafgift - mineralvandsafgift21-11-1223-05-12Straf Dom
SKM2012.658.SKATVærdiansættelse af forskellige skønsposter for erhvervsdrivende for indkomståret 201321-11-12 Virksomheder SKAT-meddelelse
SKM2012.657.ØLRStraffesag - overtrædelse af toldloven - deklarering af kontantbeløb21-11-1204-06-12Straf Dom
SKM2012.656.ØLRHæftelse - registreringsafgift - parallelimport - luksusbil21-11-1211-09-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2012.655.ØLRHæftelse - registreringsafgift - parallelimport - luksusbil21-11-1211-09-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2012.654.ØLRStraffesag - overtrædelse af toldloven - deklarering af kontantbeløb21-11-1229-03-12Straf Dom
SKM2012.653.BREjendomsvurdering - fordeling nedslag - grundværdi eller bygningsværdi - sagsbehandlingen20-11-1202-07-12Ejendomsvurdering Dom
SKM2012.652.BRRette indkomstmodtager - omgørelse - betalingskorrektion19-11-1220-06-12Personlig indkomst + Selskabsbeskatning Dom
SKM2012.651.LSRFrist for skatteansættelse20-11-1229-08-12Personlig indkomst Kendelse
SKM2012.650.LSRForening - momsregistrering for vaskeridrift - erhvervsmæssig udlejning af fælleshuse19-11-1221-09-12Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Kendelse
SKM2012.649.LSRForening - skattepligt - selvangivelsespligt19-11-1228-08-12Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2012.648.BREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - reaktion på årsopgørelse - reaktionsfrist15-11-1220-07-12Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2012.647.BREftergivelse - renter - årsopgørelse - medhold i påklaget ansættelse15-11-1204-07-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Eftergivelse og gældssanering Dom
SKM2012.646.BRKommanditanparter - afståelse - værdiansættelse - gæld15-11-1229-06-12Virksomheder + Personlig indkomst Dom
SKM2012.645.SROverdragelse af pensionstilsagn14-11-1223-10-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2012.644.SRForsikring - arbejdsløshed - kundekort14-11-1228-08-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2012.643.BRForældelse af skattekrav - henstand - berostillelse af inddrivelse - forfaldstidspunkt13-11-1229-06-12Forældelse Dom
SKM2012.642.BRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - negativt privatforbrug - virksomhedsskatteloven12-11-1225-06-12Virksomheder + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse Dom
SKM2012.641.BRSkønsmæssig forhøjelse - negativt privatforbrug - ejendomsværdier - gældsforhold12-11-1216-07-12Personlig indkomst Dom
SKM2012.640.SRMoms ved salg af bygning på stor erhvervsbyggegrund12-11-1223-10-12Byggeri Bindende svar
SKM2012.639.SRFast ejendom, parcelhusreglen, ændret karakter12-11-1223-10-12Ejendomsskat Bindende svar
SKM2012.638.SKATJustering af gældende kapitaliseringsfaktorer for aktier og anparter, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked09-11-12 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder SKAT-meddelelse
SKM2012.637.VLRStraffesag - overtrædelse af øl- og vinafgiftsloven mv. - smugkro09-11-1215-02-12Straf Dom
SKM2012.636.ØLRToldværdi - antidumpningtold - toldfritagelse09-11-1227-06-12Tarifering + Særlige procedurer Dom
SKM2012.635.ØLRStraffesag - valuta09-11-1213-02-12Straf Dom
SKM2012.634.SRForsknings- og forsøgsudgifter08-11-1223-10-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.633.ØLRStraffesag - aktieavance - vejledningsbrev fra SKAT08-11-1218-01-12Straf Dom
SKM2012.632.SROmdannelse og tonnagebeskatning08-11-1223-10-12Tonnageskat Bindende svar
SKM2012.631.SRUdbytte til S-corporation08-11-1223-10-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.630.SREtableringskontomidler kunne ikke anvendes til investering i privat VE-anlæg07-11-1223-10-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.629.BRMaskeret udlodning - udeholdt omsætning07-11-1229-06-12Selskabsbeskatning + Personlig indkomst Dom
SKM2012.628.SREj fradrag for kurstab ved successiv overtagelse af ejendom07-11-1223-10-12Ejendomsskat Bindende svar
SKM2012.627.SRHovedanpartshaver, fri bolig, bopælspligt07-11-1223-10-12Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.626.SRAfståelse af fast ejendom, landbrug, indeksering, bundfradrag07-11-1206-11-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2012.625.SRSammenlægning af sparekasser06-11-1223-10-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.624.SRFrasigelse af livsvarig beboelsesret - skattepligtig gave06-11-1223-10-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2012.623.SRSkattefri legater - omkostninger ved videnskabelige arbejder06-11-1223-10-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2012.622.SRMomsfritagelse ved erstatningskørsel i forbindelse med skolerejser06-11-1223-10-12Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2012.621.ØLRMaskeret udlodning - dressurhest - rådighedsbeskatning - løbende udgifter afholdt af hovedanpartshaver06-11-1211-10-12Selskabsbeskatning + Personlig indkomst Dom
SKM2012.620.SRSkattepligtige hædersgaver05-11-1223-10-12Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.619.SRFratrædelsesgodtgørelse, pensionsordning, arbejdsmarkedsbidrag05-11-1223-10-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2012.618.SRErstatning fra arbejdsgiver05-11-1223-10-12Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.617.SKATHenstand med indregnet restskat05-11-12 Afdragsordninger og henstand SKAT-meddelelse
SKM2012.616.VLRUdlæg - guldsmykker05-11-1220-04-12Udlæg Kendelse
SKM2012.614.BRSyn og skøn - supplerende spørgsmål - afvisning05-11-1211-05-12Når man vil klage Kendelse
SKM2012.613.VLRSyn og skøn - begæring afvist02-11-1207-02-12Når man vil klage Kendelse
SKM2012.612.ØLRLejede lokaler - afståelse - ekstraordinær genoptagelse02-11-12 Fradrag og afskrivninger Forlig
SKM2012.611.ØLREjendomsvurdering - nedslag i grundværdi - ekstrafundering - boligejendom01-11-1226-09-12Ejendomsvurdering Dom
SKM2012.609.HRAmbi - ekstraordinær anke31-10-1210-09-12Når man vil klage Kendelse
SKM2012.608.SRSalg af ejendom anvendt til momsfritaget udlejning31-10-1223-10-12Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2012.607.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004, ejendomsværdi ansat for højt31-10-12 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2012.606.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004, ejendomsværdi ansat for højt31-10-12 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2012.605.BRGave - bror - svigerinde - veksling - skiftende forklaringer31-10-1222-06-12Personlig indkomst Dom
SKM2012.604.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004, ejendomsværdi ansat for højt31-10-12 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2012.603.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004, ejendomsværdi ansat for højt31-10-12 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2012.602.SRSkattepligt af tilskud vedrørende EU-projekt31-10-1223-10-12Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.601.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - landbrug anvendt som fritidsbolig - proformaerklæring om bopælspligt31-10-1217-10-12Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2012.600.SRYdelser fra EØFG til et dansk medlem momsfritaget efter momslovens § 13, stk.1, nr. 19.31-10-1230-10-12Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2012.599.VLRIndeholdelsespligt - lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende - østeuropæiske håndværkere - hæftelse - A-skat og AM-bidrag31-10-1213-09-12Virksomheder + Arbejdsgiverens særlige pligter Dom
SKM2012.598.ØLROrdinær genoptagelse af skatteansættelse - ændring af lønoplysninger - dokumentation - kontrolleret selskab31-10-1204-10-12Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2012.597.ØLRMaskeret udbytte - godskrivning mellemregningskonto - fri bil - hovedanpartshaver - køb bil af arbejdsgiver til underpris31-10-1219-09-12Personlig indkomst Dom
SKM2012.596.ØLRPeriodisering - ikke beskattet indkomst - postering på åbningsbalance - ekstraordinær genoptagelse - begrundelseskrav29-10-1224-09-12Selskabsbeskatning Dom
SKM2012.595.SKATFionia Bank A/S - kurs ved suspension i 200926-10-12 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder SKAT-meddelelse
SKM2012.594.BRSkattepligt - ophør - beboelseskrav - ophold - genanbringelse fortjeneste ejendomssalg25-10-1220-06-12Ejendomsavancebeskatning + Virksomheder Dom
SKM2012.593.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - flytning til tredje bolig25-10-1208-10-12Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2012.592.SRLikvidationsprovenu - retmæssig ejer25-10-1225-09-12Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2012.591.SREngelsk selskab ikke skattepligtig i Danmark efter selskabsskatteloven § 1, stk. 624-10-1228-08-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.590.SRMomsfritagelse - salg af byggegrund24-10-1225-09-12Momsfritagelse og -godtgørelse + Byggeri Bindende svar
SKM2012.589.BRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsmateriale - negativt privatforbrug - salg af indbo - låneoptagelse24-10-1218-06-12Virksomheder + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse Dom
SKM2012.588.ØLREjendomsinvesteringsprojekt - udbyderhonorar - anskaffelsessum - afskrivningsgrundlag23-10-1230-08-12Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2012.587.VLREjendomsavance - parcelhusreglen - helårsbolig - ikke erhvervet og anvendt som sommerhus23-10-1206-07-12Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2012.586.ØLRRentefradrag - reelt låneforhold - interesseforbundne parter - retsbeskyttet forventning23-10-1205-07-12Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2012.585.BRUdlæg - rette fordringshaver - bankkonto - sameje med ægtefælle23-10-1214-06-12Udlæg Dom
SKM2012.584.BRRegistreringsafgift - bopæl - midtpunkt for livsinteresser23-10-1213-06-12Motor - Indregistrering og vægtafgift Dom
SKM2012.583.HRKursusvirksomhed - momsfradragsret - overnatning - bespisning23-10-1228-09-12Fradrag Dom
SKM2012.582.HRDet momsretlige hotelbegreb - momsfritaget udlejning - fast ejendom18-10-1204-10-12Momsfritagelse og -godtgørelse Dom
SKM2012.581.LSRAnmodning om momskompensation - fristoverskridelse16-10-12 Momsfritagelse og -godtgørelse Afgørelse
SKM2012.580.LSRMoms - byggegrund - levering eller virksomhedsoverdragelse16-10-1211-09-12Salg Kendelse
SKM2012.579.LSREjendomsavancebeskatning - avanceopgørelse - salg af ejendom16-10-1213-09-12Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2012.578.LSRDødsbo - bodelingsoverenskomst - pantebrev - ejendom16-10-1218-09-12Dødsboer (skat) Kendelse
SKM2012.577.LSRGodkendelse af religiøst samfund16-10-12 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2012.576.LSRMoms - indgivelse af efterangivelse tæt på udløbet af forældelsesfrist16-10-1216-10-12Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Kendelse
SKM2012.575.LSRHenstand i forbindelse med klage - førersag16-10-12 Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2012.574.LSREjendomsavancebeskatning - avanceopgørelse - erstatningssum til lejere - advokatomkostninger - bindende svar16-10-1229-08-12Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2012.573.LSRAktieavancebeskatning - fradrag for tab - tabsbegrænsningsreglen16-10-1228-08-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Kendelse
SKM2012.572.LSRGenoptagelse - afgiftstilsvar - CO2 afgiftsgodtgørelse16-10-1227-06-12Energi og kuldioxid Kendelse
SKM2012.571.HRAktieavance - værdiansættelse - 19. maj 199316-10-1218-09-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2012.570.ØLRBogudgivelser - led i forskningsarbejde - fradrag omkostninger - varelager16-10-1219-06-12Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2012.569.SRSalg af fast ejendom - Pengeinstitutters og finansieringsselskabers afsætning af varer overtaget på grund af misligholdelse af kontrakter eller som ufyldestgjorte panthavere15-10-1225-09-12Andet om moms Bindende svar
SKM2012.568.BRSkønsmæssig ansættelse - skat og moms - tilsidesættelse regnskabsgrundlag - indsættelser på privat konto15-10-1204-06-12Virksomheder + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse Dom
SKM2012.567.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - sommerhuse - benyttelse i ejerperiode - rådighed over flere sommerboliger15-10-1206-06-12Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2012.566.SRUnderentrepenør - ikke fast driftssted i Danmark11-10-1225-09-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.565.SRPersonalegoder - kontingent til ledelsesnetværk11-10-1225-09-12Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.564.ØLRDriftsomkostning - omlægning it-system - faktureret af søsterselskab - udført af hovedanpartshaver11-10-1212-06-12Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2012.563.BRIndeholdelsespligt - A-skat m.v. - polske håndværkere - arbejdsudleje eller entreprise - hæftelse11-10-1210-07-12Arbejdsgiverens særlige pligter + Udenlandsk arbejdskraft Dom
SKM2012.562.SRSalg ved nedlæggelse af jernbaneoverskæring, ej ekspropriationslignende vilkår10-10-1228-08-12Salg + Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2012.561.BREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - psykiske lidelser - skønsmæssig ansættelse09-10-1212-06-12Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2012.560.BRNulstilling - A-skat m.v. - culpa - revisionspåtegninger09-10-1208-06-12Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. Dom
SKM2012.559.SRSkattemæssige konsekvenser for kommanditist af anlagte retssager09-10-1225-09-12Selskabsbeskatning + Tonnageskat Bindende svar
SKM2012.558.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2006 og pr. 1. oktober 2007 som følge af forkert vurderingsgrundlag med konsekvens for den omberegnede grundværdi09-10-12 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2012.557.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004 og pr. 1. oktober 2006, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi ansat for højt09-10-12 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2012.556.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004 og pr. 1. oktober 2006, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi ansat for højt09-10-12 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2012.555.SRSundhedsforsikring opdelt i en arbejdsrelateret og en privatrelateret sundhedsforsikring09-10-1225-09-12Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.554.SREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen 2005 som følge af forkert vurderingsgrundlag med konsekvens for den omberegnede grundværdi09-10-12 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2012.553.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloaktilslutningsbidrag08-10-1229-05-12Ejendomsvurdering Dom
SKM2012.552.BRSkønsmæssig ansættelse - taxavirksomhed - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - sorte lønninger08-10-1229-06-12Virksomheder + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse Dom
SKM2012.551.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004 og pr. 1. oktober 2005, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi ansat for højt08-10-12 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2012.550.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004 og pr. 1. oktober 2006, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi ansat for højt08-10-12 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2012.549.BRFri bil - gulpladebiler - formodningsregel - privat indkøb - kontrolaktion08-10-1231-05-12Personlig indkomst Dom
SKM2012.548.SRSalg af byggegrund efter arealoverførelse er ikke momspligtigt08-10-1225-09-12Byggeri Bindende svar
SKM2012.547.SRVandværk - omdannelse - fradrag for vedligeholdelse - anskaffelsestidspunkt08-10-1228-08-12Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2012.546.SRPersonalegoder, fri telefon08-10-1225-09-12Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.545.SRSærordning for rejsebureauer - udlæg - fradrag05-10-1225-09-12Fradrag + Andet om moms Bindende svar
SKM2012.544.SRTilbagebetaling af elafgift og fradrag for moms - solcelleanlæg05-10-1225-09-12Andet om moms + Andet om lønsumsafgift + Personlig indkomst + Energi og kuldioxid + Fradrag og afskrivninger + Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2012.543.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004, nedsættelse af ejendomsværdi og af den dæk-ningsafgiftspligtig forskelsværdi04-10-12 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2012.542.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. januar 2001, 1. januar 2002 og 1. oktober 2004 samt grundværdi-ansættelsen pr. 1. januar 2003. Nedsættelse af ejendomsværdi og grundværdi04-10-12 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2012.541.SRErstatning for værdiforringelse var ikke vederlag for levering af ydelse04-10-1225-09-12Andet om moms Bindende svar
SKM2012.540.SRPersonalegoder - benyttelse af arbejdsrelateret anonym psykologordning skattefri03-10-1225-09-12Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.539.BRArrest - forstikkelsesrisiko - erstatning02-10-1222-05-12Udlæg Dom
SKM2012.538.SRPersonalegoder, sundhedsordninger02-10-1225-09-12Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.536.SRSolcelle anlæg på både privatboligen og sommerhus anses som to selvstændige anlæg på hvert sit forbrugssted01-10-1225-09-12Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2012.535.SRFrihed for beskatning ved Operations Dagsværk 2012 - anerkendelse af fradrag for de til formålet udbetalte beløb01-10-12 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2012.534.ØLRAktietab - realitetsgrundsætning - kapitalforhøjelse27-09-1207-08-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2012.533.VLREjendomsavance - udbyderhonorar - videresalgsavance - anskaffelsessum - skatteproces - reaktionsfrist27-09-1222-08-12Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2012.532.VLREnergiafgift - tilbagebetaling27-09-1218-06-12Energi og kuldioxid Dom
SKM2012.531.BRParcelhusreglen - avanceopgørelse - ansættelsesfrist - stedlig kompetence25-09-1212-06-12Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2012.530.BRAnnullation af fakturaer - fradrag - ikke momsregistreret virksomhed24-09-1222-06-12Momsgrundlag + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Dom
SKM2012.529.HRMoms - skrotning af biler24-09-1209-03-12Momsgrundlag Dom
SKM2012.528.SRKoncernintern omstrukturering - omdannelse af P/S - indkomstopgørelse20-09-1228-08-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.527.LSRBiler - erhvervsmæssig leasingvirksomhed - leasing til selskabets nærtstående20-09-1225-05-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Kendelse
SKM2012.526.LSROmkostningsgodtgørelse - uden medvirken af ordinære retsmedlemmer - registreringspligt og registreringsafgiftspligt20-09-12 Når man vil klage Afgørelse
SKM2012.525.LSREjendomsværdiskat - ejendommens ubeboelighed20-09-1222-03-12Ejendomsværdiskat Kendelse
SKM2012.524.LSRSkattefritagelse af dødsbo - beløbsgrænse20-09-1230-08-12Dødsboer (skat) Kendelse
SKM2012.523.LSRSkattepligt til Danmark - selvstændig erhvervsdrivende20-09-1217-08-12Udenlandsk indkomst Kendelse
SKM2012.522.BRNulstilling - A-skat m.v. - direktør, eneste ansat, aktionær, bestyrelsesmedlem - enerådende disponering18-09-1206-07-12Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. Dom
SKM2012.521.BRKøbesum for anpartsselskab - tilvejebringelse - ubeskattede midler18-09-1224-05-12Personlig indkomst Dom
SKM2012.520.SKATForrentning af efterbetalingsbeløb17-09-12 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber SKAT-meddelelse
SKM2012.519.BRRette indkomstmodtager - henvisningsprovision - usædvanlige transaktioner - skærpet bevisbyrde - vidneforklaringer17-09-1215-05-12Momspligt + Personlig indkomst + Selskabsbeskatning Dom
SKM2012.518.SRRegulering af moms ved udlejning af ejerlejlighed mv.14-09-1228-08-12Byggeri Bindende svar
SKM2012.517.BRIndeholdelsespligt - lettiske håndværkere - arbejdsudleje eller entrepriseaftaler - hæftelse - forsømmelighed - momspligt14-09-1221-06-12Arbejdsgiverens særlige pligter + Indeholdelses- og registreringspligt + Momspligt Dom
SKM2012.516.BRUgyldighed - formelle regler - fristregler - genvundne afskrivninger14-09-1212-06-12Virksomheder + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2012.515.BREjendomsavance - investeringsprojekt - udbyderhonorar - anskaffelsessum14-09-1208-05-12Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2012.514.SRMoms ved salg af varer mv. via hjemmeside - bud, auktion14-09-1228-08-12Andet om moms Bindende svar
SKM2012.513.SRPersonalegoder, Tv-pakker, fri telefon14-09-1228-08-12Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.512.SRMomsfritagelse - personbefordring14-09-1228-08-12Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2012.511.SRPersonalegoder, Tv-pakker, fri telefon14-09-1228-08-12Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.510.SRMomsfritagelse - salg af byggegrund - indehavers udøvelse af sin ejendomsret14-09-1228-08-12Momsfritagelse og -godtgørelse + Byggeri Bindende svar
SKM2012.509.SRBenyttelse af psykologrådgivning som udgangspunkt ikke arbejdsrelateret13-09-1228-08-12Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.508.SRPersonalegoder, forskningsprojekt, fri telefon, telefonabonnement, mobilapplikation13-09-1228-08-12Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.507.LSRFradrag for udgifter til bonusser i et sambeskattet selskab - skift af ejerkreds12-09-1211-11-11Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2012.505.SRSalg af fast ejendom, "gamle" bygninger12-09-1228-08-12Momspligt Bindende svar
SKM2012.504.SRAktieombytning og holdingkravet11-09-1228-08-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.503.SRMomsfri virksomhedsoverdragelse, apportindskud11-09-1228-08-12Momspligt Bindende svar
SKM2012.502.BRMaskeret udlodning - udlejning lejlighed - hovedanpartshavers barn11-09-1212-06-12Personlig indkomst + Udleje og bortforpagtning Dom
SKM2012.501.SREjendomsavance - familieforhold - tilbagekøbsklausul10-09-1228-08-12Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2012.500.SRPensionsordninger - Placering af pensionsmidler i unoterede aktier10-09-1228-08-12Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.499.BRTilskudsbeskatning - værdiansættelse - aktier - interesseforbundne - syn og skøn07-09-1211-04-12Selskabsbeskatning Dom
SKM2012.498.SKATListe over anerkendte flyselskaber05-09-12 Momsfritagelse og -godtgørelse SKAT-meddelelse
SKM2012.497.BRSkattepligt - fraflytning til Spanien - bolig til rådighed - hjemmehørende05-09-1224-05-12Personlig indkomst + Udenlandsk indkomst Dom
SKM2012.496.SRFor høj grundværdi og for høj omberegnet grundværdi pr. 1. oktober 2003, 1. oktober 2004 og 1. oktober 2005.05-09-12 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2012.495.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004 og 1. oktober 2006, bortfald af dækningsafgiftspligtig forskelsværdi04-09-12 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2012.494.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004 og 1. oktober 2006, bortfald af dækningsafgiftspligtig forskelsværdi04-09-12 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2012.493.SRUdlejning af antennepositioner er ikke udlejning af fast ejendom04-09-1204-09-12Momsfritagelse og -godtgørelse + Momspligt Bindende svar
SKM2012.492.SRMomspligt - gebyr for udeblivelse fra behandling eller undersøgelse04-09-1228-08-12Momspligt Bindende svar
SKM2012.491.SRVærdien af et måltid - kostpris04-09-1228-08-12Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.490.SREjendomsavance - fraflytning - skattepligt04-09-1228-08-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2012.489.SRPersonalegoder, It-udstyr, lønomlægning04-09-1228-08-12Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.488.SRPersonalegoder, kommunalbestyrelsesmedlemmer, fri computer04-09-1228-08-12Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.487.SROverdragelse af busser mv. ved skift af busoperatør er at anse for en momsfri virksomhedsoverdragelse03-09-1203-09-12Momspligt Bindende svar
SKM2012.486.BRImmatrielt aktiv - brugsret til koncept - licensbetalinger - fradrag03-09-1222-05-12Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2012.484.VLRFri bil - gulpladebil ejet af selskab - benyttet i personlig virksomhed - privatbenyttelsesafgift - hæftelse31-08-1208-05-12Arbejdsgiverens særlige pligter + Personlig indkomst + Fradrag Dom
SKM2012.483.SRElafgift - lejer anset som producent og forbruger af elektricitet fra erhvervsmæssigt anvendt solcelleanlæg30-08-1226-06-12Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2012.482.LSRErstatningssum - mulig påvirkning af fiskeri i farvand30-08-1216-05-12Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2012.481.LSRFradrag for tab på unoterede aktier i amerikanske selskaber - genoptagelse30-08-1230-08-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Når man ønsker en sag genoptaget Kendelse
SKM2012.480.LSRÆndring af toldattest for biler - afgiftspligtige værdier - udlejning til valutaudlændinge30-08-1230-08-12Motor - Indregistrering og vægtafgift Kendelse
SKM2012.479.LSROverdragelse af anparter med skattemæssig succession30-08-1203-07-12Arv og gaver Kendelse
SKM2012.478.LSRRenter - for sen betaling af afgift - ledningsført vand30-08-12 Renter og gebyrer Afgørelse
SKM2012.477.LSROverdragelse af ejendom ved gave - bindende svar30-08-1203-07-12Arv og gaver Kendelse
SKM2012.476.SRSkattepligt - bopæl - afbrudt ophold30-08-1228-08-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2012.475.SRFusionsdato - regnskabsår - underskudsfremførsel30-08-1226-06-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.474.SKATAfskaffelse af Skatteministeriets skematiske satser for værdiansættelse af fri helårsbolig30-08-12 Personlig indkomst + Indkomstarter + Angivelse og betaling SKAT-meddelelse
SKM2012.473.SRSkattefrihed ved salg af jord i Holland, jf. ejendomsavancebeskatningslovens § 11, stk.1, 2. pkt.29-08-1220-03-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2012.472.SRLæge - lønmodtager - selvstændig erhvervsdrivende28-08-1226-06-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2012.471.SKATRenten efter pensionsafkastbeskatningslovens § 21 for indkomståret 201328-08-12 Pensionsafkastbeskatning (PAL) + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten SKAT-meddelelse
SKM2012.470.BRIndeholdelsespligt - arbejdsudleje eller entreprisekontrakter - østeuropæiske gartneriarbejdere - hæftelse21-08-1223-05-12Indeholdelses- og registreringspligt + Arbejdsgiverens særlige pligter + Udenlandsk arbejdskraft Dom
SKM2012.469.ØLRBegrænset skattepligt - renteskat - kontrolleret gæld - genoptagelse21-08-1226-04-12Selskabsbeskatning Dom
SKM2012.468.ØLRDobbeltbeskatning - Frankrig - salg af ejendom - næring - fast driftssted26-07-1229-03-12Udenlandsk indkomst Dom
SKM2012.467.VLRGældssanering nægtet - ikke medvirket loyalt26-07-1229-06-12Eftergivelse og gældssanering Kendelse
SKM2012.466.VLRRette indkomstmodtager af virksomhedsindkomst - polske arbejdere - lønmodtagere eller erhvervsdrivende - hæftelse A-skat mv. - momspligt26-07-1215-06-12Virksomheder + Momspligt + Arbejdsgiverens særlige pligter Dom
SKM2012.465.VLRSkønsmæssig forhøjelse - indkomst - moms - lønsumsafgift - akupunkturklinik26-07-1211-07-12Virksomheder + Momsgrundlag Dom
SKM2012.464.ØLRFri bil - direktør og hovedaktionær - rådighed - fraskrivelseserklæring - privat bil i husstanden26-07-1215-06-12Personlig indkomst Dom
SKM2012.463.VLRSkattefri rejse- og befordringsgodtgørelse - direktør og hovedanpartshaver - afkald på løn - befordringsfradrag - nedslagsprocent ejendomsværdiskat25-07-1228-06-12Ejendomsværdiskat + Personlig indkomst + Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2012.462.HRArbejdsudleje - dobbeltbeskatning - Danmark Holland - indeholdelse af A-skat - hæftelse24-07-1217-04-12Udenlandsk arbejdskraft Dom
SKM2012.461.VLRHæftelse - A-skat mv. - arbejdsudleje - forsømmelighed - juletræsarbejde24-07-1227-03-12Udenlandsk arbejdskraft + Arbejdsgiverens særlige pligter Dom
SKM2012.460.BRGenoptagelse - ejendomsavance og genvundne afskrivninger - ændret bedømmelse af afskrivningsgrundlag - udbyderhonorar24-07-1215-05-12Ejendomsavancebeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2012.459.VLRMaskeret udbytte - skattepligt - ekstraordinær skatteansættelse - driftsomkostninger - bestikkelse23-07-1204-07-12Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning + Personlig indkomst Dom
SKM2012.458.BRRette indkomstmodtager - indsætninger på bankkonto20-07-1225-05-12Virksomheder + Personlig indkomst Dom
SKM2012.457.ØLROmgørelse - betalingskorrektion - lystbåd - salg mellem selskaber - rådighedsbeskatning20-07-1227-06-12Personlig indkomst + Selskabsbeskatning Dom
SKM2012.456.BRMaskeret udlodning - ejendomssalg til hovedanpartshaver - videresalg20-07-1214-05-12Selskabsbeskatning + Personlig indkomst Dom
SKM2012.455.BRMoms- og skattefradrag nægtet - køb varebil - lydanlæg mv.20-07-1218-05-12Fradrag + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2012.454.HRByggevirksomhed - momsfradrag - fremmede entreprenører17-07-1229-06-12Fradrag Dom
SKM2012.453.BRRegistreringspligt - køretøj - bopæl17-07-1204-04-12Motor - Indregistrering og vægtafgift Dom
SKM2012.452.BRTarifering af lactoglobulinkoncentrat (LGC) - rækkevidden af BTO16-07-1217-04-12Tarifering Dom
SKM2012.451.SRValutakurstab på datterselskabsaktier - ikke fradrag for valutakurstabet13-07-1226-06-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2012.450.BRSommerhusreglen - flere sommerhuse - privat anvendelse13-07-1226-03-12Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2012.449.BRUdbyttebeskatning - hovedaktionær - bolig - tidligere ægtefælle13-07-1211-05-12Personlig indkomst Dom
SKM2012.448.SRRetserhvervelse af Restricted Stock Units udskudt til modningstidspunktet - fusion, børsnotering eller salg13-07-1226-06-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2012.447.BRMaskeret udlodning - ferieejerlejlighed - interesseforbundne - skøn12-07-1211-05-12Personlig indkomst + Selskabsbeskatning Dom
SKM2012.446.SRNæringsvirksomhed ved finansiering - fremførsel af underskud11-07-1222-05-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2012.445.BRFri bolig - maskeret udlodning - afvisning af påstand11-07-1209-05-12Personlig indkomst + Selskabsbeskatning Dom
SKM2012.444.SRFilial af udenlandsk forsikringsselskab - diskontering af hensættelser til forpligtelser10-07-1222-05-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.443.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - tilbageflytning tidligere bopæl - dokumentation forbedringsudgifter10-07-1202-03-12Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2012.442.BRSkattefri rejsegodtgørelse - fast arbejdssted - berettigede forventninger10-07-1208-05-12Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomst Dom
SKM2012.441.LSREjendomsavancebeskatning - skattefri afståelse af tidligere landbrugsejendom - udstykning06-07-1220-06-12Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2012.440.LSRAktiebaseret bonusprogram - beskatningstidspunkt - bindende svar (SKM2010.606.SR)06-07-1219-06-12Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Kendelse
SKM2012.439.LSRAktieavancebeskatning - aktier i formueplejeselskaber06-07-1218-06-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Kendelse
SKM2012.438.LSRGenoptagelse af skatteansættelsen - formalitetsindsigelser06-07-1214-06-12Når man ønsker en sag genoptaget Kendelse
SKM2012.437.LSRBestyrelseshonorar - virksomhedsordningen - bindende svar06-07-1213-06-12Virksomheder Kendelse
SKM2012.436.LSRFradragsret - hensættelser til retablering af grusgrave samt til retssager06-07-1212-06-12Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2012.435.LSRFratrædelsesgodtgørelse - løn i opsigelsesperiode - retserhvervelsestidspunkt - skattepligt til Danmark06-07-1231-05-12Udenlandsk indkomst Kendelse
SKM2012.434.LSRMoms - registreringspligt - virksomhed fra Letland06-07-1230-05-12Momspligt Kendelse
SKM2012.433.LSRArbejdsudleje - bindende svar (SKM2011.288.SR)06-07-1224-05-12Udenlandsk arbejdskraft Kendelse
SKM2012.432.BRNæring - fast ejendom06-07-1230-04-12Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2012.431.BRFradrag - advokat- og revisorudgifter - låneomkostninger - aktieerhvervelse05-07-1225-04-12Selskabsbeskatning Dom
SKM2012.430.SRPersonalegoder - coachingydelse finansieret ved lønomlægning anset for skattefri05-07-1226-06-12Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.429.SRCFC-fritagelse - filialer - fusion05-07-12 Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2012.428.SRBoligjobordning ved montering af solcelleanlæg05-07-1226-06-12Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2012.427.SRBoligjobordning ved montering af solcelleanlæg og vindmøller m.v.05-07-1226-06-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2012.426.SRKvalifikation af britisk LLP - udbytteskat - sambeskatning03-07-1226-06-12Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2012.425.SRLånefond - fast driftssted - investeringsselskab03-07-1226-06-12Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2012.424.SRGenanbringelse - interessentskab02-07-1226-06-12Erhvervsejendomme Bindende svar
SKM2012.423.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - grundværdi02-07-12 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2012.422.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Benyttelse - Omberegnet ejendomsværdi02-07-12 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2012.421.SKATKapitalafkastsatsen for 201202-07-12 Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten SKAT-meddelelse
SKM2012.420.ØLRParcelhusreglen - supplerende helårsbolig - helbredsmæssige årsager02-07-12 Ejendomsavancebeskatning Forlig
SKM2012.419.SREBIT-saldo når sambeskatningskreds ændres29-06-1226-06-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.418.SRBeskatningstidspunkt, afspadseringstimer, merarbejde29-06-1226-06-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2012.417.SRJubilæumsgratiale ikke omfattet af ligningslovens § 7 U29-06-1226-06-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2012.416.SRMomsfritaget salg af "gamle" bygninger29-06-1226-06-12Byggeri Bindende svar
SKM2012.415.SRDobbeltbeskatning, kunstnerisk virksomhed i selskabsform29-06-1226-06-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.414.LSRSkattetillæg - forsinkelse skyldtes revisors sygdom29-06-12 Indberetning, regulering og efterangivelse Afgørelse
SKM2012.413.LSROmkostningsgodtgørelse - klage til vurderingsankenævnet29-06-12 Når man vil klage Afgørelse
SKM2012.412.LSRFradrag for underskud ved deltagelse i kommanditselskab29-06-1225-04-12Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Kendelse
SKM2012.411.LSREftergivelse af offentlig gæld29-06-12 Eftergivelse og gældssanering Afgørelse
SKM2012.410.LSREjendomsavancebeskatning - genanbringelse efter brand - bindende svar29-06-1219-03-12Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2012.409.LSRIndeholdelsespligt af kildeskat på renter - hæftelse - forældelse29-06-1231-01-12Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2012.408.LSRModregning i børne- og ungeydelse - særbørn29-06-12 Modregning og transport Afgørelse
SKM2012.407.BRMaskeret udbytte - ubeskattede indsætninger på selskabets konto29-06-1217-04-12Selskabsbeskatning + Personlig indkomst Dom
SKM2012.406.SRArbejdsgiverbetalt brændstof - skattefri befordringsgodtgørelse og befordringsfradrag29-06-1226-06-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2012.405.SRFast ejendom - "eller ordre" - 2 købsaftaler betinget af hinanden anses som indgået før 1. januar 201128-06-1226-06-12Byggeri Bindende svar
SKM2012.404.SRSkat ved køb og salg af vindmølleandele omfattet af køberetsordningen28-06-1226-06-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2012.403.SRSpansk selskab - lægevirksomhed - rette indkomstmodtager - fast driftssted i Danmark28-06-1226-06-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.402.SRByggemodning af ca. 100 byggegrunde - momspligt28-06-1226-06-12Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2012.401.LSROmkostningsgodtgørelse - medholdsvurdering - genanbringelse af ejendomsavance28-06-12 Når man vil klage Afgørelse
SKM2012.400.LSRIndeholdelsespligt af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag - vederlag til selvstændig erhvervsdrivende28-06-1227-09-11Arbejdsgiverens særlige pligter Kendelse
SKM2012.399.LSRHenstand i forbindelse med klage - nægtelse af genoptagelse28-06-12 Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2012.398.SROplæringskursus for sømænd afholdt på en tysk færge28-06-1226-06-12Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.397.SRKommune momspligtig af virksomheds betaling for fortrinsret til daginstitutionspladser28-06-1226-06-12Andet om moms Bindende svar
SKM2012.396.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Omberegnet ejendomsværdi28-06-12 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2012.395.SRMoms af solcelleanlæg28-06-1226-06-12Momspligt Bindende svar
SKM2012.394.SRMoms og Skat af solcelleanlæg28-06-1226-06-12Momspligt + Virksomheder Bindende svar
SKM2012.393.SRMoms, solcelleanlæg28-06-1226-06-12Andet om moms Bindende svar
SKM2012.392.SRMoms, solcelleanlæg27-06-1226-06-12Andet om moms Bindende svar
SKM2012.391.BROvertagelse af eventualskattekrav - likvideret selskab27-06-1227-04-12Selskabsbeskatning Dom
SKM2012.390.BRSkattearrangement tilsidesat - ekstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist27-06-1217-04-12Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2012.389.BRGældseftergivelse - kommanditist - ansættelsesfrist - skattepligt26-06-1228-03-12Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2012.388.SKATListe over anerkendte flyselskaber25-06-12 Momsfritagelse og -godtgørelse SKAT-meddelelse
SKM2012.387.BRRegistreringsafgift - varevogn - ombygget25-06-1230-03-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2012.386.BRModregning - kravs retskraftighed - forældelse - studielån25-06-1211-04-12Modregning og transport Dom
SKM2012.385.BRSkattefri virksomhedsomdannelse - virksomhedsophør25-06-1229-03-12Virksomheder + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Dom
SKM2012.384.LSRGodtgørelse af energiafgifter - bindende svar22-06-1222-05-12Energi og kuldioxid Kendelse
SKM2012.383.LSRTilbagebetaling af grøn ejerafgift - brændstofforbrug22-06-1216-05-12Motor - Indregistrering og vægtafgift Kendelse
SKM2012.382.LSRForening - skattepligt - bindende svar22-06-1211-05-12Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2012.381.LSRSalg af B-aktier mod erhvervelse af spilleret på golfbane22-06-1226-04-12Momsfritagelse og -godtgørelse Kendelse
SKM2012.380.LSRFradrag af moms for tab på debitor22-06-1213-04-12Momsfritagelse og -godtgørelse Kendelse
SKM2012.379.LSRVirksomhedsomdannelse - gæld i henhold til kassekredit22-06-1230-11-11Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Kendelse
SKM2012.378.HRKommanditisters fradragskonto22-06-1219-06-12Virksomheder Dom
SKM2012.377.BRKlagefrist - Landsskatteretten - overskridelse - særlige omstændigheder20-06-1228-03-12Når man vil klage Dom
SKM2012.376.BRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - maskeret udlodning20-06-1223-03-12Personlig indkomst + Selskabsbeskatning Dom
SKM2012.375.VLRHæftelse - indeholdelse - A-skat m.v. - forsømmelighed - chaufførarbejde20-06-1211-06-12Arbejdsgiverens særlige pligter Dom
SKM2012.374.HRPrincipskifte - kursgevinstloven18-06-1206-06-12Selskabsbeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2012.373.SRBeskatningsgrundlag fri bil, deltagere i P/S15-06-1222-05-12Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.372.SRSalg på ekspropriationslignende vilkår15-06-1222-05-12Ekspropriation Bindende svar
SKM2012.371.SRSalg på ekspropriationslignende vilkår14-06-1222-05-12Ekspropriation Bindende svar
SKM2012.370.SRAftale om overskudsandel ikke udbyttekontrakt14-06-1224-04-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.369.LSRBeskatning af fri bil14-06-1223-04-12Personlig indkomst Kendelse
SKM2012.368.LSRGodtgørelse af elafgift og vandafgift - gymnasium14-06-1223-04-12Energi og kuldioxid Kendelse
SKM2012.367.LSRGodtgørelse af elafgift - gymnasium14-06-1223-04-12Energi og kuldioxid Kendelse
SKM2012.366.LSROpgørelse af ejendomsavance ved afståelse af ejendomme ejet af kommanditselskab13-06-1217-04-12Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2012.365.LSRVærdiansættelse af veterankøretøj - afgiftspligtig værdi13-06-1217-04-12Motor - Indregistrering og vægtafgift Kendelse
SKM2012.364.SRTegningsretter - succession - spaltning - selskabsdeltagere13-06-1222-05-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.363.SKATFradragsret for erstatninger - selskabets revisionsmæssige bistand - selskabstømmersager12-06-12 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber SKAT-meddelelse
SKM2012.362.VLREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - fiktiv udlejningskontrakt - uberettiget boligstøtte til kæreste12-06-1201-06-12Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2012.361.ØLRFradragsbegrænsning - forsikringsselskaber12-06-1231-05-12Selskabsbeskatning Dom
SKM2012.360.SREjerforhold, landbrugsejendom11-06-1222-05-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2012.359.HREjendomsavance - anskaffelsessum - minkfarm - pristalsregulering - benyttelseskode11-06-1231-05-12Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2012.358.SKATLeasing - Forholdsmæssig registreringsafgift efter registreringsafgiftslovens § 3b - praksis for godkendelse af leasingaftaler11-06-12 Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift SKAT-meddelelse
SKM2012.357.VLRGulpladebil - privat anvendelse08-06-1230-05-12Motorkøretøjer + Motor - Indregistrering og vægtafgift Dom
SKM2012.356.SRFast ejendom - sameje - salg på auktion07-06-1222-05-12Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2012.355.SRSuccession - ægtefælle - aktier07-06-1222-05-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2012.354.SREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse - ubebygget sommerhusgrund - konsekvens for ejendomsskatterne07-06-12 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2012.353.HRFradragsret for erstatninger - selskabets revisionsmæssige bistand - "selskabstømmersager"07-06-1201-06-12Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning Dom
SKM2012.352.VLRSkattefri virksomhedsomdannelse - overdragelse - landbrugsvirksomhed - aftaletidspunkt01-06-1216-05-12Virksomheder Dom
SKM2012.351.ØLREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - jordarbejder31-05-1224-05-12Ejendomsvurdering Dom
SKM2012.350.HREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - jordbundsundersøgelser31-05-1225-05-12Ejendomsvurdering Dom
SKM2012.349.VLRSommerhusudlejning - skønsmæssig ansættelse - ekstraordinær ansættelse - betydning af frifindende straffedom31-05-1215-05-12Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2012.348.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - samlivsophævelse - ophold 3,5 måned - tilbageflytning31-05-1220-03-12Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2012.347.SROmdannelse af et hollandsk selskab - afståelse af aktier31-05-1222-05-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.346.SKATGenoptagelse - Registrering af udenlandsk køretøj på grund af en herboende brugers anvendelse af køretøjet i ikke over 6 måneder, og Opkrævning af registreringafgift hos brugeren af et udenlandsk køretøj31-05-1231-05-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Motor - Indregistrering og vægtafgift Styresignal
SKM2012.345.SRSkattefri virksomhedsomdannelse skibsanparter31-05-1222-05-12Tonnageskat Bindende svar
SKM2012.344.SRTonnagebeskatning kompensation ved opgivelse af kontrakt31-05-1222-05-12Tonnageskat Bindende svar
SKM2012.343.LSRKlage over årsopgørelse udskrevet på baggrund af Landsskatteretskendelse31-05-1208-05-12Når man vil klage Kendelse
SKM2012.342.LSRPrivat benyttelse af firmabil - bevisbyrde31-05-1230-04-12Personlig indkomst Kendelse
SKM2012.341.LSRMomspligt af selskabs levering af donorsæd31-05-1223-04-12Momspligt Kendelse
SKM2012.340.LSRUdlejning af hotellejlighed - virksomhedsordningen31-05-1219-04-12Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Kendelse
SKM2012.339.LSRLeasing af udstyr - fradrag for købsmoms - svig i forudgående eller efterfølgende led i transaktionskæden31-05-1218-04-12Fradrag Kendelse
SKM2012.338.SRSelskabs salg af byggegrund - ingen momspligt, da salget udgør en indehavers udøvelse af sin ejendomsret30-05-1222-05-12Byggeri Bindende svar
SKM2012.337.LSRBeregning af registreringsafgift for brugt bil30-05-1217-04-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Kendelse
SKM2012.336.LSRFradrag for repræsentationsudgifter og bøder30-05-1223-03-12Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2012.335.LSRUdlevering af kontoudskrifter - afgørelsesbegrebet30-05-12 Når man vil klage Afgørelse
SKM2012.334.LSRAnmodning om tilbagebetaling af lønsumsafgift - fællesregistrerede selskaber30-05-1222-02-12Undtagelser og fritagelse for lønsumsafgift Kendelse
SKM2012.333.LSRFradragsret for udgifter til projekter - momspligtigt salg30-05-1220-01-12Fradrag Kendelse
SKM2012.332.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Omberegnet ejendomsværdi30-05-12 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2012.331.SRSalg af samtlige aktier i et selskab ikke omfattet af momslovens anvendelsesområde29-05-1229-05-12Momspligt Bindende svar
SKM2012.330.SRSalg af leasingportefølje er momsfri virksomhedsoverdragelse29-05-1229-05-12Momspligt Bindende svar
SKM2012.329.SRIkke godtgørelse af fedtafgift på ukurante varer, der skal anvendes til nonfoodproduktion29-05-1229-05-12Fedtafgift Bindende svar
SKM2012.328.SRModtagelse af uddeling fra en fond ikke momspligtig og medfører ikke begrænsning af fradragsret29-05-1229-05-12Momspligt + Fradrag Bindende svar
SKM2012.327.SRLegats salg af 4 byggegrunde anses ikke som foretaget i egenskab af afgiftspligtig person29-05-1222-05-12Byggeri Bindende svar
SKM2012.326.SRPersonalegoder, bagatelgrænsen, ugeblade, magasiner29-05-1222-05-12Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.325.BRGavebeskatning - ekstraordinær genoptagelse - grov uagtsomhed29-05-1219-03-12Personlig indkomst Dom
SKM2012.324.SRMomspligt af indtægter, der opkræves som særskilt betaling hos besøgende for en tur med toget i en turistattraktion29-05-1222-05-12Andet om moms Bindende svar
SKM2012.323.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Omberegnet ejendomsværdi29-05-12 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2012.322.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Omberegnet grundværdi29-05-12 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2012.321.SKATSkattefri grenspaltning af et selskab, der driver grusgravningsvirksomhed dels fra egen ejendom og dels på lejebasis ved graveindvindingsaftaler fra fremmede ejendomme25-05-12 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Afgørelse
SKM2012.320.SRUdlodning til udenlandsk selskab - aktiepost - likvidationsprovenu - beneficial owner25-05-1222-05-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.319.SRSalg af byggegrund anses ikke for foretaget i egenskab af afgiftspligtig person25-05-1222-05-12Byggeri Bindende svar
SKM2012.318.SRSelskabs salg af et grundstykke anses ikke for foretaget i egenskab af afgiftspligtig person25-05-1222-05-12Byggeri Bindende svar
SKM2012.317.SRAfkald på indtægt, resultatkontrakt, bonus25-05-1222-05-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2012.316.SRPrivates salg af byggegrunde - indehavers udøvelse af ejendomsret - ikke momspligt24-05-1222-05-12Byggeri Bindende svar
SKM2012.315.SRSalg af landbrugsjord, der har været udlejet uden moms, er momsfrit24-05-1222-05-12Byggeri Bindende svar
SKM2012.314.BRUdeholdte indtægter - skrotsalg - udgifter - ekstraordinær genoptagelse24-05-1216-03-12Personlig indkomst Dom
SKM2012.313.SRPolsk selskab - tandlægevirksomhed - fast driftssted i Danmark24-05-1222-05-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.312.ØLREjendomsvurdering - værdiforøgelse - udstykkede råjordsarealer24-05-1214-05-12Ejendomsvurdering Dom
SKM2012.311.LSRSkattepligt til Danmark - ægtefælles bopæl - bindende svar (SKM2011.300.SR)24-05-1202-04-12Personlig indkomst Kendelse
SKM2012.310.LSRTilbagebetaling af moms af portoudgifter24-05-1202-04-12Momsgrundlag Kendelse
SKM2012.309.LSRRegistreringsafgift - afgiftsfritagelse for motorcykel med sidevogn indrettet som rustvogn - bindende svar24-05-1230-03-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Kendelse
SKM2012.308.LSRFraflytteravance - tab på børsnoterede aktier solgt forud for flytning til udlandet24-05-1227-03-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Kendelse
SKM2012.307.LSRRegistreringsafgift - afgiftsberigtigelse efter overgangsregler - varebiler udtaget til virksomheds eget brug23-05-1223-03-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Kendelse
SKM2012.306.LSRRegistreringsafgift - afgiftsberigtigelse efter overgangsregler - identitet mellem ibrugtageren og slutbruger23-05-1223-03-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Kendelse
SKM2012.305.LSRDobbeltdomicil - anmodning om tilladelse til kørsel i Danmark i en polsk indregistreret bil23-05-12 Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2012.304.LSRRegistreringsafgift - bil ejet af selskab - afgiftsberigtigelse som ikke-autocamper23-05-1222-03-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Kendelse
SKM2012.303.LSRRegistreringsafgift ved anskaffelse af en bus i forbindelse med drift af et neurocenter23-05-1229-02-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Kendelse
SKM2012.302.SRDen skattemæssige vurdering af transport til og fra arbejdspladsen i en helikopter23-05-1222-05-12Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.301.LSRRegistrerings- og registreringsafgiftspligt - tilbagekaldelse af tilladelse til afgiftsfri kørsel23-05-12 Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2012.300.SRFitnesskort betalt af arbejdsgiver - skattepligt23-05-1222-05-12Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.299.SRSelskabs salg af én byggegrund er momspligtig pga. koncernforbundne selskabers aktiviteter23-05-1222-05-12Byggeri Bindende svar
SKM2012.298.SKATMoms - førstegangssalg af fast ejendom og salg af byggegrunde - genoptagelse - styresignal23-05-1223-05-12Andet om moms Styresignal
SKM2012.297.SKATSkatteministeriets kommentar til EU-domstolens dom i de forenede sager C-180/10 og C-181/10, Slaby & Kuc23-05-12 Momspligt SKAT-meddelelse
SKM2012.296.VLRGenanbringelse af ejendomsavance - samme ejendom21-05-1202-05-12Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2012.295.VLREjendomsavance - næring - salg egen bolig - tidspunkt for bindende aftale15-05-1203-05-12Ejendomsavancebeskatning + Erhvervsejendomme + Køb + Salg Dom
SKM2012.294.LSRSkønsmæssigt fastsatte renteindtægter af formue i en fond15-05-1217-02-12Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2012.293.LSRMaskeret udlodning i forbindelse med et selskabs indfrielse af gæld til hovedaktionær15-05-1216-02-12Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Kendelse
SKM2012.292.LSRKrav om sikkerhedsstillelse og efterfølgende inddragelse af momsregistrering15-05-12 Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Afgørelse
SKM2012.291.LSRRegistrerings- og registreringsafgiftspligt - tilbagekaldelse af tilladelse til afgiftsfri kørsel15-05-12 Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2012.290.LSRVærdiansættelse af en privat anvendt bil der indskydes i en nyetableret virksomhed - bindende svar15-05-1226-01-12Virksomheder Kendelse
SKM2012.289.LSRAnmodning om tilladelse til kørsel i Danmark i en polsk indregistreret bil15-05-12 Motor - Indregistrering og vægtafgift Afgørelse
SKM2012.288.LSRMomsfri forvaltning af investeringsforening15-05-1220-01-12Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Kendelse
SKM2012.287.LSRFradrag for købsmoms ved tilbygning - integreret del af logen - momsfritagelse15-05-1217-01-12Momspligt Kendelse
SKM2012.286.LSREfteropkrævning af lønsumsafgift - lønsumsafgiftspligtige aktiviteter15-05-1214-12-11Lønsumsafgiftspligt og registrering Kendelse
SKM2012.285.ØLRSalg af landbrugsejendom - fordeling af afståelsessum - uafhængige parter - værdi af sukkerkvoter14-05-1227-04-12Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2012.284.ØLRSelskab - begrænset skattepligt - aktietab - anlægsaktier14-05-1230-03-12Selskabsbeskatning Dom
SKM2012.283.ØLROrkesterbus - registreringsafgiftsloven - forkert anvendelse14-05-1202-05-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2012.282.ØLRRegistreringsafgift - udenlandsk indregistreret køretøj - bopæl14-05-1212-04-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2012.281.ØLRSkattefri aktieombytning - tilbagekaldelse - skatteunddragelse - skatteundgåelse - revisoransvar14-05-1216-03-12Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2012.279.SRAnpartsprojekt - ugyldighed i forbindelse med erhvervelsen eller tegning - genoptagelse af tidligere år - erstatning11-05-1224-04-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.278.ØLRSelskabs fradragsret - bonus til afskediget direktør - del af fratrædelsesgodtgørelse10-05-1216-04-12Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2012.277.SRPersonalegoder - privat datakommunikation via arbejdsmobil (smartphone) udløser ikke fri telefon-beskatning10-05-1224-04-12Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.276.LSRPeriodisering af indtægter og udgifter fra deposita09-05-1214-12-11Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2012.275.LSRAnmodning om ejerskifteregistrering af motorkøretøj09-05-12 Motor - Indregistrering og vægtafgift Afgørelse
SKM2012.274.LSRAnmodning om tilbagebetaling af kuldioxidafgift vedrørende naturgasforbrug i M/R-stationer09-05-1228-09-11Energi og kuldioxid Kendelse
SKM2012.273.LSRModregning i et administrationsselskabs overskydende skat til dækning af datterselskabets restskat09-05-12 Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt Afgørelse
SKM2012.272.SRAnpartsreglerne - flyudlejning - dispensation nægtet09-05-12 Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2012.271.LSRGenoptagelse af en sag vedrørende tilbagebetaling af energiafgift09-05-1207-12-11Når man ønsker en sag genoptaget Kendelse
SKM2012.270.LSRRegistrerings- og registreringsafgiftspligt09-05-12 Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2012.269.LSRHenstand - sikkerhedsstillelse08-05-12 Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2012.268.LSRAnmodning om fritagelse for betaling af renter i forbindelse med for sent indbetalt A-skat og AM-bidrag08-05-12 Renter og gebyrer Afgørelse
SKM2012.267.LSREjendomsvurdering - nedslag i grundværdi - afholdte udgifter til ekstrafundering08-05-1224-11-11Ejendomsvurdering Kendelse
SKM2012.266.HRKursgevinstloven - realisationsprincippet - renteswaps08-05-1207-05-12Selskabsbeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2012.265.SRPrivates salg af byggegrunde - ikke omfattet af momsloven07-05-1224-04-12Byggeri Bindende svar
SKM2012.264.SRUdlejningsfirma, som er momsfritaget, kunne sælge byggegrund momsfrit07-05-1224-04-12Byggeri Bindende svar
SKM2012.263.SRByggegrund anvendt til brug for sælgers momsregistrerede virksomhed07-05-1224-04-12Byggeri Bindende svar
SKM2012.262.SRLæge, lønmodtager, selvstændig erhvervsdrivende03-05-1224-04-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.261.SRLæge, lønmodtager, selvstændig erhvervsdrivende03-05-1224-04-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.260.SKATLæge, lønmodtager, selvstændig erhvervsdrivende03-05-1224-04-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2012.259.SRPersonalegoder, beklædningsgodtgørelse03-05-1224-04-12Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.258.SROplagshaver, fedtafgiftsloven03-05-1224-04-12Fedtafgift Bindende svar
SKM2012.257.SRÆndringer i familieejet koncern - gældsbrev, vedtægtsændringer og sambeskatning03-05-1224-04-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2012.256.SRDødsbo - skattefri virksomhedsomdannelse - opsparet overskud03-05-1224-04-12Dødsboer (skat) Bindende svar
SKM2012.255.SKATFastsættelse af grundlaget for ejendomsværdiskat for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 201103-05-12 Ejendomsværdiskat + Ejendomme i udlandet + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber SKAT-meddelelse
SKM2012.254.LSRAfdragsordning - opgørelse af betalingsevne - udgift til privat arbejdsløshedsforsikring”03-05-12 Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2012.253.LSREjendomsavancebeskatning - ejendom overtaget ved succession03-05-1208-02-12Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2012.252.LSRModregning af energi- og CO2-afgift af rumvarme - Eu minimumsafgift for gas- og dieselolie03-05-1216-12-11Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt Kendelse
SKM2012.251.LSRMomspligt - miljøbehandling i forbindelse med modtagelse af biler til skrotning03-05-1220-09-11Momsfritagelse og -godtgørelse Kendelse
SKM2012.250.LSRFradrag for udgifter til bonusser i et sambeskattet selskab03-05-1211-11-11Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2012.249.HRAfskrivning bygning - kursusvirksomhed - pengeinstitut - intern undervisning02-05-1230-04-12Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2012.248.SRSuccession - bortforpagtet landbrugsjord02-05-1224-04-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2012.247.SREkspropriation - frivillig aftale - principbeslutning02-05-1224-04-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2012.246.SRMaskeret udbytte og kildeskat02-05-1224-04-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.245.SRKvalifikation af amerikansk S-corp - lempelse02-05-1224-04-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.244.SRSalg af fast ejendom - ufyldestgjort panthaver30-04-1224-04-12Andet om moms Bindende svar
SKM2012.243.SRAfslag CFC beskatning, ikke overvejende del af kunder i datterselskabs hjemland27-04-12 Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2012.242.SRMomsfritaget salg af fast ejendom, selskab, nedrivning af bygning27-04-1224-04-12Byggeri Bindende svar
SKM2012.241.SRMomsfritaget salg af fast ejendom, privat person, nedrivning af bygning27-04-1224-04-12Byggeri Bindende svar
SKM2012.240.SRSammenlægning af 2 vandværker - interessentskab - skattefri fusion26-04-1224-04-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.239.HRFiskefartøj - salg - disponibel kapacitet - kvalifikation - driftsmiddel26-04-1216-04-12Personlig indkomst Dom
SKM2012.238.HRDriftsomkostning - etableringsudgift - forgæves afholdte udgifter - ingeniør og arkitektbistand26-04-1230-03-12Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2012.237.SRUdbetaling til obligationsejere - ophør af swap-aftale26-04-1224-04-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2012.236.SRMellemholdingreglen26-04-1220-03-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.235.SROpdeling af en aktieklasse i fem aktieklasser med overskudsdeling26-04-1224-04-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2012.234.SKATListe over anerkendte flyselskaber24-04-12 Momsfritagelse og -godtgørelse SKAT-meddelelse
SKM2012.233.BRIndeholdelsespligt - A-skat - polske håndværkere - tjenesteforhold eller entrepriseaftale - momspligt - hæftelse23-04-1206-03-12Virksomheder + Momspligt + Arbejdsgiverens særlige pligter Dom
SKM2012.231.SRLæge - lønmodtager - selvstændig erhvervsvirksomhed11-04-1221-02-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2012.230.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse -Tekniske fejl - Kommunal tilbagebetaling af ejendomsskat10-04-12 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2012.229.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse -Tekniske fejl - Kommunal tilbagebetaling af ejendomsskat10-04-12 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2012.228.LSRLønindeholdelse - manglende aktindsigt10-04-1223-12-11Lønindeholdelse Kendelse
SKM2012.226.LSRForældelse - selskabsskat og restskattetillæg med rentetillæg - henstand - udlæg10-04-1220-12-11Forældelse Kendelse
SKM2012.225.LSRVideresalg af brugte reservedele - brugtmomsordningen - bindende svar10-04-1212-12-11Når man ønsker vejledning eller information Kendelse
SKM2012.224.LSRSkattepligt - betalinger ved brug af udenlandsk betalingskort10-04-1214-01-12Personlig indkomst Kendelse
SKM2012.223.LSRMomspligt - salg af både til danske kunder gennem tysk samarbejdspartner10-04-1201-03-12Handel med udlandet og betalingspligtige personer Kendelse
SKM2012.222.ØLREjendomsavance - landbrugsejendomme - fordeling af overdragelsessummer - sukkerkvoter30-03-1214-03-12Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2012.221.HRKontrollerede transaktioner - forlænget ligningsfrist - ansættelsesændring vedr rette indkomstmodtager30-03-1223-03-12Transfer pricing Kendelse
SKM2012.220.BRRegistreringspligt - centrum for livsinteresser - bopæl30-03-1208-03-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2012.219.SRKursgevinstloven - Koncerninterne fordringer28-03-1220-03-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.217.SREjendomsvurdering, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi. Ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. januar 2002, 1. januar 2003 og 1. oktober 200428-03-12 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2012.216.SRPersonalegoder - firmabil28-03-1220-03-12Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.215.SRPersonalegoder - senior kurser28-03-1220-03-12Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.214.SRInvesteringsenhed i Luxembourg28-03-1220-03-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.213.SRPensionsbeskatning - overgangsordning vedrørende ophørende pensionsordninger27-03-1220-03-12Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.212.SRTilskud til solcelleanlæg fra PV Island Bornholm27-03-1220-03-12Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2012.211.SRDatterselskab - aktier i moderselskab - koncernselskabsaktier27-03-1220-03-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.210.SROpgørelse af fradragskonto i et K/S26-03-1220-03-12Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2012.209.HROmgørelse - lagt klart frem26-03-1220-03-12Selskabsbeskatning Dom
SKM2012.208.SRPersonalegoder, fri telefon, egenbetaling26-03-1220-03-12Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.207.SREjendomsvurdering, grundværdi og omberegnet grundværdi. Ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. januar 2003, 1. oktober 2003 og 1. oktober 200426-03-12 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2012.206.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Omberegnet grundværdi26-03-12 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2012.205.ØLRArbejdsmarkedsbidrag - før 2008 - socialt bidrag eller indkomstskat26-03-1209-03-12Udenlandsk indkomst + Indkomstarter Dom
SKM2012.204.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Grundværdi - Omberegnet grundværdi23-03-12 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2012.203.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Omberegnet grundværdi23-03-12 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2012.202.VLRKorrektion - afgiftsgrundlag - fradragsberettiget købsmoms - større kompleks af anpartsprojekter23-03-1224-01-12Momsgrundlag Dom
SKM2012.201.SRSkattefri forsikringspræmie - sundhedsordning omfattet af statsskattelovens praksis23-03-1220-03-12Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.200.SRLæge - lønmodtager - selvstændig erhvervsdrivende23-03-1220-03-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.199.SRLæge - lønmodtager - selvstændig erhvervsdrivende23-03-1220-03-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.198.VLRStraffesag - afgiftssvig - tobaksafgift - opbevaring og forsendelse - sidste kendte besidder23-03-1231-01-12Straf Dom
SKM2012.197.BRMoms af forudbetalinger - nægtelse af momsfradrag23-03-1207-03-12Momsgrundlag Dom
SKM2012.196.ØLRStraffesag - lønmodtager - bonusudbetalinger fra Bahamas - strafudmåling22-03-1230-01-12Straf Dom
SKM2012.195.SRInfluenzavaccination - skattefri for de ansatte22-03-1220-03-12Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.194.SRSeniorseminar - de skattemæssige konsekvenser for de ansatte22-03-1220-03-12Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.193.SRJulegave i form af et åbent gavekort - skattepligtig for de ansatte22-03-1220-03-12Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.192.SRFond - skattepligt - fradrag22-03-1220-03-12Virksomheder Bindende svar
SKM2012.191.SRMoms af sommerhusformidling, flere ydelser, særordning for rejsebureauer21-03-1220-03-12Andet om moms + Andet om lønsumsafgift Bindende svar
SKM2012.190.SRFast driftssted - agentreglen - uafhængige agenter21-03-1220-03-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.189.SRTilskud til drift af selvejende institution ikke vederlag for en ydelse21-03-1221-03-12Momspligt Bindende svar
SKM2012.188.SRUdlejning af golfbane - opdeling af lejemål i henholdvis grund og baneanlæg21-03-1221-03-12Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelse + Fradrag Bindende svar
SKM2012.187.ØLRStraffesag - kiosksag - colalovgivning - logbog - rettighedsfrakendelse - tidligere vedtagne bødeforlæg21-03-1225-01-11Straf Dom
SKM2012.186.ØLRStraffesag - kiosksag - colalovgivning - logbog - rettighedsfrakendelse21-03-1224-11-10Straf Dom
SKM2012.185.BRSkønsmæssig ansættelse - ekstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist - inddragelse af nye spørgsmål20-03-1206-03-12Momsgrundlag Dom
SKM2012.184.LSRAfdragsordning - opgørelse af betalingsevne - modregning i børne- og ungeydelse20-03-12 Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2012.183.BREkstraordinær genoptagelse - investeringer olie og gasrettigheder - groft uagtsomt - reaktionsfrist - skønsmæssig ansættelse20-03-1228-02-12Virksomheder + Personlig indkomst + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse Dom
SKM2012.182.LSRFastsættelse af skattepligtig værdi af fri bil20-03-1214-12-11Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Kendelse
SKM2012.181.LSRVederlag for opgivelse af andel af salgssum på fast ejendom - bindende svar (SKM2010.796.SR)20-03-1209-12-11Når man ønsker vejledning eller information Kendelse
SKM2012.180.LSROmkostningsgodtgørelse - klage afgjort uden medvirken af ordinære retsmedlemmer20-03-12 Når man vil klage Afgørelse
SKM2012.179.BRFradrag for administrationsvederlag - interesseforbundne parter - armslængde - skønsmæssig ansættelse20-03-1221-02-12Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2012.178.BROpkrævning af kvælstofafgift - skønsmæssig opgørelse20-03-1216-02-12Straf + Miljøafgifter Dom
SKM2012.177.LSRSkattepligt til Danmark-SMBA med ledelsens sæde i udlandet-bindende svar (SKM2010.820.SR)19-03-1222-09-11Når man ønsker vejledning eller information Kendelse
SKM2012.176.LSRSalg af landbrugsejendom - parcelhusreglen - bindende svar19-03-1213-10-11Når man ønsker vejledning eller information Kendelse
SKM2012.175.LSRFradrag - tabsgivende finansielle kontrakter - erhvervsmæssig virksomhed19-03-1215-12-11Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Kendelse
SKM2012.174.VLRMaskeret udlodning - ejendom - hovedanpartshavers mor19-03-1205-03-12Selskabsbeskatning Dom
SKM2012.173.BRSkønsmæssig ansættelse - skat og moms - tilsidesættelse af regnskabsmateriale - grundlag for skøn19-03-1216-02-12Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Virksomheder + Momsgrundlag Dom
SKM2012.171.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode -tilbageflytning - samlivsophævelse - tidligere bopæl19-03-1229-02-12Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2012.170.ØLREkstraordinær genoptagelse - moms - skat - særlige omstændigheder - fradrag driftsudgifter vognmand19-03-1222-02-12Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2012.169.BRIndeholdelsespligt - A-skat m.v. - polske håndværkere - arbejdsudleje eller entrepriseaftale - momspligt - hæftelse15-03-1215-02-12Arbejdsgiverens særlige pligter + Udenlandsk arbejdskraft + Momsgrundlag Dom
SKM2012.168.ØLREkstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist - begrundelse15-03-1228-02-12Personlig indkomst Dom
SKM2012.167.BRFradrag - udlejningsejendom - vedligeholdelse contra forbedring - ingen værdiforøgelse14-03-1208-02-12Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2012.166.ØLRBegrænset skattepligt - selskab - honorarer14-03-1221-02-12Selskabsbeskatning Dom
SKM2012.165.ØLROmberegning af registreringsafgift - brugte motorkøretøjer13-03-1230-01-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2012.164.SREjendomsvurdering, ejendomsværdi, grundværdi, omberegnet grundværdi. Ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. januar 2002, 1. januar 2003, 1. oktober 2003, 1. oktober 2004 og 1. oktober 200613-03-12 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2012.163.BRRegistreringsafgift - ibrugtagning af importeret køretøj - hæftelse13-03-1201-02-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2012.162.BRFri bolig - eneanpartshaver - datter12-03-1210-02-12Udleje og bortforpagtning Dom
SKM2012.161.BRSelvstændig økonomisk virksomhed - moms12-03-1216-01-12Andet om moms Dom
SKM2012.160.VLREjendomsavancebeskatning - salg af stuehus - beboelse i ejerperiode - ophold tre måneder12-03-1229-02-12Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2012.159.SRVedvarende energianlæg, elafgift, maksimale størrelse af el-produktionsanlæg, jordvarmeanlæg, afskrivning12-03-1221-02-12Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2012.158.BREjendomsavance - tre selvstændige lejligheder - ejerboliglejlighed ikke skattefri - betingelser ikke opfyldt12-03-1223-02-12Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2012.157.ØLRRentekildeskat - kreditorskifte - realitet12-03-1208-02-12Selskabsbeskatning Dom
SKM2012.156.BRProcessuelle regler - domstolsprøvelse - bilag - sagkyndige dommere - udskillelse af forældelsesspørgsmål12-03-1215-02-12Når man vil klage Kendelse
SKM2012.155.SKATAnden egentlig sundhedspleje - uddannelseskravet - styresignal12-03-1212-03-12Momsfritagelse og -godtgørelse Styresignal
SKM2012.154.SRPensionsordninger, dødsfaldsdækning i overensstemmelse med pensionsbeskatningsloven § 509-03-1221-02-12Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2012.153.ØLRStraffesag - registreringsafgift - ombygget varebil til personbil09-03-1216-02-12Straf Dom
SKM2012.152.BRStraffesag - momssvig - selvanmeldelse - uregistreret virksomhed09-03-1202-01-12Straf Dom
SKM2012.151.ØLRStraffesag - manglende valutadeklaration ved udrejse - afbrydelse af forældelse09-03-1220-12-11Straf Dom
SKM2012.150.VLRFri bil - gulpladebil - privat kørsel - hovedaktionær - parkeret ved bopæl - bevisbyrde08-03-1219-01-12Personlig indkomst Dom
SKM2012.149.SRSuccession - bortforpagtet landbrugsjord24-04-1224-04-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2012.148.SRSuccession - landbrugsejendom08-03-1221-02-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2012.147.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Omberegnet grundværdi08-03-12 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2012.146.SRGratisaktier - overgangsregel - LL § 7 A08-03-1221-02-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2012.145.SREjendomsvurdering, grundværdi, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2005, og 1. oktober 2006. Ejendomsværdi, grundværdi og omberegnet grundværdi ansættes til 0 kr.07-03-12 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2012.144.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi ansat for højt07-03-12 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2012.143.SRBonus i form af kontanter og aktier - beskatningstidspunktet07-03-1224-01-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2012.142.SRKvalifikation af italiensk fond - solcelleanlæg - lempelse - territorialprincip07-03-1221-02-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.141.SRNærføringserstatning beboelsesejendom, ny linjeføring Kassø-Tjele højspændingsledning06-03-1221-02-12Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.140.SRSkattepligt - bolig og arbejde i Danmark06-03-1221-02-12Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.139.SRFradrag for udgifter til sponsoraftale06-03-1221-02-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2012.138.ØLRTrust - skønsmæssigt afkast - ekstraordinær genoptagelse01-03-1203-02-12Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2012.137.BRIndeholdelsespligt - polske håndværkere - tjenesteforhold eller entrepriseaftale eller arbejdsudleje - bevisbyrde - hæftelse29-02-1207-02-12Arbejdsgiverens særlige pligter + Udenlandsk arbejdskraft Dom
SKM2012.136.BRSkønsmæssig ansættelse - goodwill - fordeling personlig virksomhed og selskab29-02-1208-02-12Virksomheder + Selskabsbeskatning Dom
SKM2012.135.SRTonnagebeskatning28-02-1221-02-12Tonnageskat Bindende svar
SKM2012.134.SRTilskud til datterselskab28-02-1221-02-12Virksomheder Bindende svar
SKM2012.133.LSRAnmodning om tilladelse til kørsel i Danmark i udenlandsk indregistreret bil28-02-12 Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2012.132.LSRTilladelse til kørsel i afgiftsfri bus - orkesterbus28-02-1206-01-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Kendelse
SKM2012.131.LSRTilbagebetaling af uretmæssig opkrævede momsbeløb - ugrundet berigelse28-02-1208-12-11Handel med udlandet og betalingspligtige personer Kendelse
SKM2012.130.LSRFradrag for renteudgifter - kautionsforpligtelse28-02-1216-01-12Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2012.129.LSRFradrag for kost og logi - sædvanlig bopæl i Danmark eller Ukraine28-02-1230-11-11Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2012.128.SKATFlybrændstof - praksisændring og genoptagelse af sager - styresignal28-02-1228-02-12Energi og kuldioxid Styresignal
SKM2012.127.SRKvalifikation af italiensk fond - lempelse - territorialprincippet - kvalifikationskonflikt28-02-1221-02-12Selskabsbeskatning + Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2012.126.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - ophold 3 mdr. - tilbageflytning tidligere bopæl - salgsbestræbelser27-02-1208-02-12Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2012.125.SRMomsfradrag, solcelleanlæg27-02-1221-02-12Fradrag Bindende svar
SKM2012.124.SRPersonalegoder, fri el-bil27-02-1221-02-12Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.123.SRUdbetalinger fra forsikring anset som skattepligtig lønsikring24-02-1221-02-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2012.122.SRInvesteringsselskab - kollektiv investering24-02-1221-02-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.121.ØLRRetmæssig ejer - kildeskat på udbytte24-02-1220-12-11Selskabsbeskatning + Udenlandsk indkomst Dom
SKM2012.120.SRFradragsret for tab på afbetalingskontrakt - moms23-02-1221-02-12Fradrag Bindende svar
SKM2012.119.SRMomsfritaget salg af fast ejendom, momsfritaget udlejning23-02-1221-02-12Byggeri Bindende svar
SKM2012.118.BRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - private udgifter23-02-1203-02-12Virksomheder Dom
SKM2012.117.SKATTilladelse til nettoindeholdelse af udbytteskat - styresignal23-02-1223-02-12Selskabsbeskatning Styresignal
SKM2012.116.SRKommunes udlejning af af bygninger til bygningsfond - frivillig registrering22-02-12 Momsfritagelse og -godtgørelse + Momspligt Bindende forhåndsbesked
SKM2012.115.SRKursus "Trivsel og kompetenceudvikling" - ikke skattepligtig for deltagerne22-02-1221-02-12Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.114.SROpgørelse af fortjenstmargenmoms ved koncerninterne handler22-02-1221-02-12Momsgrundlag Bindende svar
SKM2012.113.ØLRBekæmpelsesmidler - planteværnsaftaler - visse tillægsydelser - varens højeste detailsalgspris20-02-1206-01-12Miljøafgifter Dom
SKM2012.112.VLREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - stianlæg - parkeringsplads - stikledninger20-02-1206-02-12Ejendomsvurdering Dom
SKM2012.111.BRSkønsmæssig ansættelse - salg af skrot - utilstrækkelige beviser20-02-1225-01-12Virksomheder Dom
SKM2012.110.HREjendomsavance - anskaffelsessum - forbedringsudgifter - dokumentation - før eller efter 1. januar 199316-02-1209-02-12Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2012.109.VLRStraffesag - momssvig af grov karakter - skattesvig - undladelse af indeholdelse - A-skat og AM-bidrag15-02-1204-01-12Straf Dom
SKM2012.108.ØLRAktieavance - misligholdelse af aktiekøbsaftale - erstatning15-02-1217-01-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2012.107.VLRStraffesag - momssvig af særlig grov karakter - skattesvig af særlig grov karakter - hæleri af særlig grov beskaffenhed - 0-momsangivelser - udbyttet gemt selskabskonstruktion15-02-1214-12-11Straf Dom
SKM2012.106.VLRStraffesag - overtrædelse af registreringsafgiftsloven - polsk indregistreret bil - herboendes kørsel i Danmark14-02-1210-01-12Straf Dom
SKM2012.105.HRGaver - kompensationsbeløb - ophævelse af samliv - ugifte14-02-1201-02-12Arv og gaver Dom
SKM2012.104.LSRSKATs afskrivning af restancer - klage fra fordringshaver13-02-12 Eftergivelse og gældssanering Afgørelse
SKM2012.103.LSRAnmodning om betaling af forholdsmæssig registreringsafgift13-02-1216-11-11Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Kendelse
SKM2012.102.LSRStuderendes kørsel i tysk indregistreret bil13-02-12 Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2012.101.LSROpkrævning af registreringsafgift af et køretøj der er indregistreret som bus til rutekørsel13-02-1225-11-11Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Kendelse
SKM2012.100.SKATSkatteministeriets kommentar til Østre Landsrets dom af 20. december 201113-02-12 Selskabsbeskatning Kommentar
SKM2012.99.BREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - reaktionsfrist13-02-1217-01-12Virksomheder + Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2012.98.HRAnke til Højesteret - henstand - betaling af skatter og afgifter - ej opsættende virkning13-02-1201-02-12Når man vil klage Kendelse
SKM2012.97.HRIndkomstbegrebet - aktieavance13-02-1206-02-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2012.96.ØLREjendomsprojekt - anskaffelsessum - afskrivningsgrundlag - honorar til projektudbyder13-02-1220-01-12Ejendomsavancebeskatning + Virksomheder Dom
SKM2012.95.HRArv eller gave - udbetaling fra engelsk trust09-02-1215-12-11Arv og gaver Dom
SKM2012.94.SRForsikring, fagforeningskontingent, A-kasse09-02-1224-01-12Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2012.92.HRTransfer Pricing - den forlængede ligningsfrist - kontrollerede transaktioner09-02-1202-02-12Transfer pricing Dom
SKM2012.91.SRPensionsordning09-02-1224-01-12Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.90.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Omberegnet grundværdi09-02-12 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2012.89.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Ejendomsværdi, Omberegnet ejendomsværdi09-02-12 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2012.88.SRPersonalegoder - beskatning af præmier på forsikringer for medarbejdere08-02-1224-01-12Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.87.BREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - bortkommet regnskabsmateriale - reaktionsfrist08-02-1210-01-12Når man vil klage + Personlig indkomst Dom
SKM2012.86.LSRAnmodning om betaling af forholdsmæssig registreringsafgift07-02-12 Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2012.85.LSRLønindeholdelse - manglende møde07-02-12 Lønindeholdelse Afgørelse
SKM2012.84.ØLREjendomsavance - investeringsprojekt - udbyderhonorar - opgørelse - anskaffelsessum06-02-1219-01-12Fradrag og afskrivninger + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2012.83.VLREjendomsavance - parcelhusreglen - sommerhus - benyttelse i ejerperiode - salgsbestræbelser før endelig færdiggørelse06-02-1218-01-12Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2012.82.ØLRFratrædelsesgodtgørelse - retserhvervelsestidspunkt - flytning til Spanien06-02-1228-11-11Personlig indkomst + Udenlandsk indkomst Dom
SKM2012.81.BRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - lån - begrundelse - skøn under regel06-02-1210-01-12Personlig indkomst + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse Dom
SKM2012.80.BREkstraordinær genoptagelse - olie- og CO2-afgift06-02-1230-12-11Energi og kuldioxid Dom
SKM2012.79.SRAfkald på forfatterrettigheder til forening med almennyttigt formål06-02-1224-01-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.78.SRGrusgravning, beskatning som afståelse af ejendom eller leje03-02-1224-01-12Udleje og bortforpagtning Bindende svar
SKM2012.77.LSRBeboelsesbygning - stuehus - til en landbrugsejendom03-02-1206-09-11Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2012.76.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen 2005, omberegnet grundværdi i basisår 2001 og omberegnet ejendomsværdi i 2001 og 2002. Ejendom fejlagtigt ansat som liggende i byzone03-02-12 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2012.75.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen 2004 og 2005. Grundværdien er fejlagtigt ansat ud fra en bebyggelsesprocent på 10003-02-12 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2012.74.SRMomsfritaget salg af byggeprojekt, også ved mindre udvidelse af byggeri03-02-1224-01-12Byggeri Bindende svar
SKM2012.73.SRObligation - Indfrielseskursen afhængig af udviklingen på en låneportefølje02-02-1224-01-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2012.72.BROrdinær genoptagelse - ekstraordinær genoptagelse - registreringsafgift - reaktionsfrist02-02-1219-12-11Motor - Indregistrering og vægtafgift Dom
SKM2012.71.BRSyn og skøn - værdiansættelse af køberet02-02-1230-11-11Køb Kendelse
SKM2012.70.HRAdvokat- og revisorudgifter - forundersøgelse - køb af aktieselskab - rette omkostningsbærer02-02-1211-01-12Selskabsbeskatning Dom
SKM2012.69.VLRStraffesag - kildeskat - manglende indberetning - lønbureau - 0-angivelser - anstrengt økonomi - grov uagtsomhed02-02-1222-11-11Straf Dom
SKM2012.68.ØLRProces - begæring om vidneafhøring - medarbejder ved SKAT01-02-1211-11-11Når man vil klage + Virksomheder Kendelse
SKM2012.67.SRFilial i udland - medarbejderes skattepligt - indeholdelse31-01-1226-01-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2012.66.VLRMaskeret udlodning - udgifter vedr. ejendom - fri bolig - ikke ubeboelig31-01-1218-01-12Personlig indkomst + Selskabsbeskatning Dom
SKM2012.65.ØLRStraffesag - momssvig - manglende momsregistreret - virkning af nettilmelding - udfaktureret med moms - efterfølgende forsæt31-01-1204-10-11Straf Dom
SKM2012.64.SRFast forretningssted - momsretligt leveringssted for elektroniske ydelser31-01-1224-01-12Andet om moms Bindende svar
SKM2012.63.SRMoms, fradrag, overarbejde, høstarbejde30-01-1224-01-12Fradrag Bindende svar
SKM2012.62.SRKøb af andel af transferrettighed - momspligtig aktivitet - afskrivning30-01-1224-01-12Andet om moms + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2012.61.SRKvalifikation af tysk pensionsarrangement30-01-1224-01-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.60.SRModerselskab - forsikringstegning - fradrag - tilskud - udbytte30-01-1224-01-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.59.ØLRLegater fra Statens Kunstfond - beskatning30-01-1216-01-12Personlig indkomst Dom
SKM2012.58.BRRentefradrag - reelt låneforhold - interesseforbundne parter - retsbeskyttet forventning30-01-1206-01-12Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2012.57.ØLRUdlæg - Harley Davidson - ejerforhold - utilstrækkeligt bevis på ejerskifte30-01-1219-12-11Udlæg Kendelse
SKM2012.56.ØLRStraffesag - ikke angivet medbragt pengebeløb - udrejse via Danmark - afventet prøvesag - bødeniveau30-01-1220-12-11Straf Dom
SKM2012.55.SRMoms, formidling, rejsebureau, hoved- og biydelser30-01-1224-01-12Andet om moms Bindende svar
SKM2012.54.ØLRStraffesag - skattesvig - anklageskriftets indhold - afvisningskendelse ophævet - hjemvist30-01-1206-07-11Straf Kendelse
SKM2012.53.BRSkønsmæssig ansættelse - kioskvirksomhed - udeholdte indtægter - ekstraordinær ansættelse - straffesag - begrundelse - skønsudøvelse30-01-1223-12-11Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Personlig indkomst + Virksomheder Dom
SKM2012.52.SRFusion af investeringsforeninger - ombytningsdag27-01-1224-01-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.51.BRErhvervsmæssig virksomhed - IT virksomhed - fradrag for underskud - vurdering af rentabilitet27-01-1202-01-12Virksomheder Dom
SKM2012.50.SRKontantlønnedgangsordning - alene momsfradrag ved erhvervsmæssig anvendelse26-01-1224-01-12Fradrag Bindende svar
SKM2012.49.SRAktier - kapitalnedsættelse - værdiansættelse26-01-1224-01-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.48.SRLikvidationsprovenu - dansk aktieselskab - skattepligt26-01-1224-01-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.47.SRPersonalegoder - firmabil26-01-1224-01-12Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.46.SRSkattefri fusion og underskudsfremførsel - enhedsprincippet26-01-1224-01-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.45.BRTilskud datterselskab - fradrag - tab på fordring26-01-1212-01-12Selskabsbeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2012.44.SRModerselskabs forsikringstegning for udenlandsk datterselskab26-01-1224-01-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.43.SRSalg af byggegrund med tilhørende aftalesæt vedrørende opførelse og udlejning af bygning kan anses som virksomhedsoverdragelse25-01-1225-01-12Fradrag + Momspligt Bindende svar
SKM2012.42.SRBeskatning af partnere i P/S-advokatfirma25-01-1225-01-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.41.SRSkattemæssig vurdering af helbredsundersøgelser25-01-1224-01-12Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.40.SRLønvederlag, søfolk, sikkerhedsarbejde, DIS25-01-1224-01-12Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.39.LSRFradrag for advokat- og revisorudgifter samt låneomkostninger i forbindelse med aktieerhvervelse24-01-1202-11-11Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2012.38.SRVærdiansættelse af elbiler24-01-1224-01-12Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.37.BRAktieavance - ejertidsnedslag24-01-1203-01-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2012.36.BRGenoptagelse - afvisning - fradrag for børnebidrag23-01-1230-12-11Når man vil klage + Når man ønsker en sag genoptaget + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2012.35.SRPersonalegoder - ansattes gratis adgang til forlystelsesparker18-01-1213-12-11Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.34.SROvertagelse af byggegrunde i 2010 er uden for momspligten18-01-1213-12-11Byggeri + Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2012.33.BRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - indsætninger på bankkonti - revisionsvirksomhed18-01-1230-12-11Virksomheder + Momsgrundlag + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse Dom
SKM2012.32.SKATStandardrenten i henhold til selskabsskattelovens § 11 B, stk. 2 for 201218-01-12 Selskabsbeskatning SKAT-meddelelse
SKM2012.31.ØLRTab på debitorer - tabskonstateringstidspunkt16-01-1222-12-11Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2012.30.SRFritagelse for CFC beskatning, forsikringsvirksomhed16-01-12 Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2012.29.BRAktionærlån - yderligere løn16-01-1207-12-11Personlig indkomst Dom
SKM2012.28.BREkstraordinær genoptagelse - praksisændring - fradrag rejseudgifter - tjenesterejse16-01-1222-12-11Når man ønsker en sag genoptaget + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2012.27.SRAnmodning om fritagelse for CFC beskatning af en banks udenlandske datterdatterselskaber og filialer13-01-12 Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2012.26.LSRKildeskat på udbytte, jf. selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c, jf. kildeskattelovens 65.13-01-1216-12-11Selskabsbeskatning + Udenlandsk indkomst Kendelse
SKM2012.25.VLREjendomssalg - selskab til hovedanpartshaver - handelsværdi - vurderet som ikke-fri - udlejning til familie - maskeret udlodning13-01-1209-12-11Ejendomsvurdering + Selskabsbeskatning + Personlig indkomst Dom
SKM2012.24.SRPersonalegoder, multimediebeskatning, flere multimedier, fri avis, lønomlægning11-01-1212-12-11Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.23.SRPersonalegoder, fri el-cykel09-01-1213-12-11Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.22.SRPersonalegoder, slankebehandling09-01-1213-12-11Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.21.SRSkattepligtige indtægter, godtgørelse fra arbejdsgiver09-01-1213-12-11Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.20.SRÆndring af vilkår i købsaftale om byggegrund - moms09-01-1213-12-11Momsfritagelse og -godtgørelse + Byggeri Bindende svar
SKM2012.19.SRLevering af påbegyndt enfamilieshus var momsfritaget09-01-1213-12-11Momsfritagelse og -godtgørelse + Byggeri Bindende svar
SKM2012.18.BRIndeholdelsespligt - tyske slagteriarbejdere - arbejdsudleje eller entreprise - hæftelse09-01-1212-12-11Arbejdsgiverens særlige pligter + Udenlandsk arbejdskraft Dom
SKM2012.17.VLRInvestering i amerikanske olie- og gasrettigheder - "working interests"09-01-1208-12-11Personlig indkomst + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2012.16.SKATÆndring af praksis som følge af sag C-196/10, Paderborner Brauerei - styresignal09-01-1209-01-12Tarifering + Øl, vin og spiritus Styresignal
SKM2012.15.ØLRUdlæg i indestående - ejerskab til indestående - to kontohavere09-01-1205-12-11Udlæg Kendelse
SKM2012.14.BRMaskeret udlodning - repræsentationsudgifter - luksusgaver - dokumentationskrav - bevisbyrde09-01-1201-12-11Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning Dom
SKM2012.13.HRDriftsomkostninger - ventureselskaber - skattefrie indtægter09-01-1229-11-11Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2012.12.ØLRSkønsmæssige ansættelser - maskeret udlodning - ekstraordinær genoptagelse - begrundelsesmangel - konkret uvæsentlig - fuld skattepligt06-01-1222-12-11Virksomheder + Selskabsbeskatning + Personlig indkomst Dom
SKM2012.11.VLRFradrag driftsomkostninger - fakturaer ikke stilet til virksomhed - pony afgræsning af virksomhedsareal - rette indkomstmodtager05-01-1230-11-11Virksomheder Dom
SKM2012.10.BR10-mandsprojekt - manglende skattemæssig realitet - partshøring05-01-1201-12-11Virksomheder + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2012.9.ØLRTilbagebetaling - acontoskatter - sambeskatning - udbytteskat05-01-1201-12-11Selskabsbeskatning Dom
SKM2012.8.VLRStraffesag - momssvig - skattesvig - manglende indeholdelse A-skat - skattefrie diæter - medvirken til urigtige momsangivelser - manglende selvangivelse05-01-1208-06-11Straf Dom
SKM2012.7.VLRBeskatning af læge - arbejde i Norge - subsidiær beskatningsret - praksis - grov uagtsomhed05-01-1224-11-11Udenlandsk indkomst Dom
SKM2012.6.SRInvesteringsselskab omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19. Salg til udstedende selskab, udbytteskat, begrænset skattepligtige.04-01-1225-10-11Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.5.BRVindmølle - ejendomsret - anpartsprojekt04-01-1222-11-11Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2012.4.BRMaskeret udbytte - godskrivning mellemregningskonto - fri bil - hovedanpartshaver - køb bil af arbejdsgiver til underpris03-01-1201-12-11Personlig indkomst Dom
SKM2012.3.ØLRHenstand - betaling af skatter og afgifter - konkurs03-01-1221-12-11Når man vil klage Dom
SKM2012.2.HRKurstab på gæld - aktietegningsretter - låneomkostninger03-01-1222-12-11Selskabsbeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2012.1.ØLRBeskatning fri bolig - hovedaktionær - rådighed - faktisk bolig andet sted02-01-1217-11-11Personlig indkomst + Selskabsbeskatning Dom