Det fremgår af forældelseslovens § 18, stk. 4, at en offentlig myndigheds pålæg til skyldnerens arbejdsgiver om indeholdelse i løn mv. afbryder forældelsen.

 

I tilfælde, hvor forældelsen er afbrudt ved pålæg om lønindeholdelse efter forældelseslovens § 18, stk. 4, skal den nye forældelsesfrist regnes fra det tidspunkt, da lønindeholdelse i henhold til pålægget ophører, jf. forældelseslovens § 19, stk. 6, 2. pkt.

 

Der er i SKM2007.941.SKAT fastsat nærmere retningslinjer for hvornår det må antages at en lønindeholdelse afbryder forældelsen.