åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "F.9 Afbrydelse af forældelse" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

I forældelsesloven sondres der mellem

  • "Egentlig" afbrydelse, jf. forældelseslovens §§ 15-19. Ved den »egentlige« afbrydelse løber en helt ny forældelsesfrist fra det i loven fastsatte tidspunkt.
  • "Foreløbig" afbrydelse, jf. forældelseslovens §§ 20-22. Den foreløbige afbrydelse er karakteriseret ved, at der, når "den foreløbige foranstaltning" finder sted inden forældelsesfristens udløb, indrømmes en frist på 1 år efter foranstaltningens ophør, således at "egentlig" afbrydelse - typisk ved sagsanlæg - kan ske inden denne tillægsfrists udløb.

I dette afsnit behandles reglerne om egentlig afbrydelse af forældelse. I afsnit F.10 behandles reglerne om foreløbig afbrydelse af forældelse.