SKM nummerSKM OverskriftDato for offDato for afgEmne
SKM2003.591.TSSBeregningsgrundlag for værdiansættelsen af fri helårsbolig for hovedaktionærer, og direktører og andre med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform, samt på fri sommerbolig generelt23-12-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2003.590.LRGoodwill - opsplitning af interessentskab - revisionsfirma19-12-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2003.589.LRVærdi af fri bil ved koncerninterne overdragelser19-12-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2003.588.ØLRLejefiksering - sommerhus - hovedanpartshaver19-12-0310-12-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.587.HRDobbelt husførelse - fast eller midlertidig ansættelse19-12-0309-12-03Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.586.HRFilmrettigheder - begrænset periode - afskrivning - driftsomkostning19-12-0308-12-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.585.VLRFri bil - hovedanpartshaver - bevisbyrde - kørselsregnskab19-12-0303-12-03Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.584.ØLRAktiver - erhvervsmæssig drift - suspension19-12-0327-11-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.583.VLRGenvundne afskrivninger - skadeserstatning - succession - frivilligt eller tvungent19-12-0301-12-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.582.TSSDen finansielle sektor - Metoder til foreløbig opgørelse af delvis fradragsret for købsmoms18-12-03 Moms og lønsumsafgift Meddelelse
SKM2003.581.LRJustering af gældende kapitaliseringsfaktorer18-12-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2003.580.LSRGodtgørelse af energiafigfter - bilaget til elektricitetsafgiftsloven - virksomhed med aktivitetsområde teknik og miljø - forskningsbaseret viden til erhvervslivet og det offentlige18-12-0315-09-03Afgifter Kendelse
SKM2003.579.LSRLandbrugsejendom - straksfradrag - ombygning påbegyndt i 1999 og afsluttet i 200018-12-0327-11-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.578.LSRTilskud til etablering af rundkørsel på offentlig vej - afskrivning18-12-0313-11-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.577.LSRCreditlempelse for betalt skat i Sverige - spørgsmål om løn er udbetalt af en kontraherende stats offentligretlige instistution18-12-0304-12-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.576.LSRArbejdsmarkedsbidrag - fritagelse - dansk eller svensk arbejdsgiver18-12-0304-12-03Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.575.LSREmballageafgift - BIB-bokstype (Bag in Boks) indeholdende koncentrat til fremstilling af læskedrikke med kulsyre18-12-0303-12-03Afgifter Kendelse
SKM2003.574.LSRSkattefri fusion pr. 1. maj 1998 af to søsterselskaber18-12-0302-12-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.573.LSRMedarbejdende - nu afdød - ægtefælle - arbejdsmarkedsbidrag18-12-0325-11-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.572.LSRLønsumsafgift - udlejning af bowlingbaner og sko, cafeteria mv.18-12-0328-11-03Afgifter Kendelse
SKM2003.571.LSRMomspligt - kontoring - afgrænsning mellem salg og finansiering - lønsumsafgift17-12-0305-11-03Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2003.570.LSRFikseret leje af fritidsbolig til rådighed for hovedanpartshaver17-12-0305-11-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.569.LSRGodtgørelse af el- og CO2-afgift - campingplads - fritstående el-radiatorer - pumper ved Put 17-12-0305-11-03Afgifter Kendelse
SKM2003.568.LSRAnmodning om skattefri aktieombytning17-12-0304-11-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.567.LSREjendomssalg - delerhvervelser - fortjeneste/tab17-12-0331-10-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.566.LSRVirksomhedsomdannelse - personligt drevet virksomhed omdannet til virksomhedsform - ikke alle aktiver overdraget17-12-0313-11-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.565.LSRBeskatning af uafdækket pensionstilsagn til hovedaktionær - Bindende forhåndsbesked SKM2003.155.LR17-12-0321-11-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.564.TSSAmortisationsrenten for 2004 - rateopsparing17-12-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2003.563.TSSDen momsmæssige behandling af ejendomsadministrators levering af viceværtydelser16-12-03 Moms og lønsumsafgift Meddelelse
SKM2003.562.TSSKursfastsættelse af pantebreve for 4. kvartal 2003 - Kontantomregning af overdragelsessummer15-12-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2003.561.TSSKursfastsættelse af pantebreve for 3. kvartal 2003 - Kontantomregning af overdragelsessummer15-12-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2003.560.TSSKursfastsættelse af pantebreve for 2. kvartal 2003 - Kontantomregning af overdragelsessummer15-12-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2003.559.ØLRRepræsentation - beviskrav - restaurationsbilag - deltagere - anledning15-12-0327-11-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.558.ØLRBeskatning - pension - FN organisation15-12-0302-12-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.557.HRStraffesag - skattearrangement - skattesvig - bedrageri10-12-0311-03-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse + Straf Dom
SKM2003.556.ØLRSkatteansættelse - formelle indsigelser - høring - mundtlig forhandling10-12-0324-11-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.555.HRLønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende - hæftelse - A-skat og arbejdsmarkedsbidrag10-12-0314-11-03Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.554.VLREjendomsvurdering - grundværdi10-12-0326-11-03Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.553.VLRErhvervelsestidspunkt - fast ejendom - bindende aftale10-12-0325-11-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.552.VLRFradrag for kursusudgifter - procesorienteret familierådgivning - længerevarende uddannelsesforløb - videreuddannelse10-12-0313-11-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.551.VLRGenoptagelse - realitetsbehandling 10-12-0318-11-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.550.VLRInhabilitet - landsdommer i Landsskatteretten10-12-0329-08-03Afgifter Kendelse
SKM2003.549.ØLRMoms - fortsat fakturering efter afmeldelse10-12-0303-11-03Moms og lønsumsafgift Dom
SKM2003.548.ØLRSkatte- og momsarrangement - interessesammenfald - skattetænkning - uden realøkonomisk indhold10-12-0311-11-03Moms og lønsumsafgift + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.547.LRAdministrativ afgørelse (klagesag) - skattefri virksomhedsomdannelse - omgørelse05-12-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2003.546.LRMedarbejderaktieordning - datterselskab05-12-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2003.545.LRRentefrihed ved lån i familieforhold05-12-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2003.544.LSRSelskab indregistreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen - ledelsens sæde i USA - fuldt skattepligtig til Danmark05-12-0315-10-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.543.ØLRUdlægs foretagelse - underretning - forkyndelse - ny adresse ubekendt05-12-0314-10-03Skat + Inddrivelse Kendelse
SKM2003.542.ØLRSkønsmæssig ansættelse - periodisering - dokumentation for fradrag05-12-0326-11-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.541.LSRMomspligt for rykkergebyrer02-12-0314-11-03Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2003.540.HRSelskabstømning - objektivt ansvar27-11-0308-10-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse Dom
SKM2003.539.HRSelskabstømning - erstatningsansvar - regreskrav27-11-0310-06-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse Dom
SKM2003.538.ØLRSelskabstømning - erstatningsansvar - objektivt ansvar27-11-0316-06-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse Dom
SKM2003.537.ØLRSelskabstømning - erstatningsansvar - objektivt ansvar27-11-0310-09-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse Dom
SKM2003.536.HRSelskabstømning - erstatningsansvar - objektiv hæftelse27-11-0315-10-03SKAT internt + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse Dom
SKM2003.535.HRSelskabstømning - almindeligt erstatningsansvar27-11-0305-11-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse Dom
SKM2003.534.ØLRGældseftergivelse - kursfastsættelse af fordring - insolvens - kommanditist27-11-0331-10-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.533.VLRAktieavance - kursen pr. 19.maj 1993 - aktionæroverenskomst27-11-0314-11-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.532.VLRSelskabstømning - erstatningsansvar - objektivt ansvar27-11-0303-04-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse Dom
SKM2003.531.LSRTilbagebetaling af afgift - spilleautomater26-11-0320-10-03SKAT internt + Afgifter + Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2003.530.LSRStraksfradrag - driftsbygninger - beregningsgrundlag26-11-0321-11-03SKAT internt + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.529.LSRAfskrivning - installationer - levetid - nedrivningsfradrag26-11-0309-10-03SKAT internt + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.528.LSRAktieavancebeskatning - avance ved salg26-11-0324-10-03SKAT internt + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.527.LSRArkitektvirksomhed - fradrag for moms i forbindelse med deltagelse i arkitektkonkurrencer26-11-0315-10-03SKAT internt + Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2003.526.LSRBrancheforening - skattepligtig af kontingentindtægter26-11-0320-10-03SKAT internt + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.525.LSRErstatning udbetalt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring i forbindelse med tab af erhvervsevne - løbende ydelse - beskatningstidspunkt26-11-0315-10-03SKAT internt + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.524.LSRFradrag for advokatudgifter - anpartshaveroverenskomst - køb af skuffeselskab26-11-0320-10-03SKAT internt + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.523.LSRFradrag for renteudgifter - lån - gældseftergivelse26-11-0310-10-03SKAT internt + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.522.LSRHusstandsvindmølle - eget forbrug - værdi26-11-0302-10-03SKAT internt + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.521.LSRKommanditist - anpartsregler i personskatteloven26-11-0322-10-03SKAT internt + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.520.LSRLandbrugsejendom - afståelsessum - ejendoms-/salgsværdi26-11-0327-10-03SKAT internt + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.519.LSRLønudgifter til opsætning af kran - afskrivning - anskaffelsessum26-11-0309-10-03SKAT internt + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.518.LSRSelvstændig virksomhed - VVS-installatør - indbetaling til en ophørspension efter pensionsbeskatningsloven § 15 A - bindende forhåndsbesked (SKM2003.25.LR)26-11-0322-10-03SKAT internt + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.517.LSRTilbageført skattemæssig avance ved salg af ejendom25-11-0302-10-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.516.LSRUdgifter til pensionsordning - periodisering25-11-0306-10-03SKAT internt + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.515.LRUafdækket pensionstilsagn - aftalevilkår25-11-03 SKAT internt + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2003.514.LSRMoms og punktafgifter af svind ombord på færger - afgiftsfrie butikker24-11-0316-07-03Afgifter + Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2003.513.LRDødsbo - succession ved udlodning af aktier20-11-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2003.512.LRGenanbringelse af ejendomsavance i fast ejendom erhvervet med succession20-11-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2003.511.LRIndtægtsførelse af bestyrelseshonorarer19-11-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2003.510.TSSAM-bidrag af sygedagpenge til selvstændigt erhvervsdrivende19-11-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2003.509.VLRErstatningsansvar - udlæg - tysk indregistreret behæftet bil - bortsolgt på auktion - ingen registreringsattest - sagsomkostninger19-11-0330-10-03Inddrivelse Dom
SKM2003.508.TSSArbejdsmarkedsbidrag - social sikring - Serbien og Montenegro18-11-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2003.507.LSRLønsumsafgift - fagforening - vederlag til formand og næstformand17-11-0310-09-03Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2003.506.LSRZonetillæg - godtgørelse til dækning af rejseudgifter17-11-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kommentar
SKM2003.505.LSRStraksafskrivning - udgifter til udskiftning af minkbure17-11-0329-09-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.504.LSRBefordringsudgifter - udstationering i Bosnien17-11-0323-09-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.503.LSRAfskrivningsgrundlag - blandet benyttet bygning17-11-0330-09-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.502.LSRAdvokatudgifter som sagsøgt vedrørende transportuheld - vognmand17-11-0313-08-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.501.LSRIkke godkendt fradrag for skattemæssig hensættelse til garantiforpligtigelse14-11-0315-09-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.500.LSRLigningsmæssig genoptagelse - opgørelse af igangværende arbejder for revisionsvirksomhed14-11-0329-09-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.499.LSRFordring indfriet af datterselskab - rekonstruktion - bindende forhåndsbesked14-11-0324-09-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.498.LSRSømænd ansat på skib med tur- og chartersejllads - lempelse efter ligningslovens § 33 C14-11-0330-09-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.497.LSRFradrag for moms - monteringsarbejde udført i Sverige13-11-0323-09-03Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2003.496.LSRMomsfritagelse - drift af en minigolfbane13-11-0310-09-03Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2003.495.LSRTinglysningsafgift - tinglysning af arveudlægsskøde13-11-0323-09-03Afgifter Kendelse
SKM2003.494.LSRArbejdsmarkedsbidrag af befordringsgodtgørelse - fodbolddommer13-11-0323-09-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.493.LSRAndelsbeskatning - bindende forhåndsbesked (SKM2001.333.LR)13-11-0324-09-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.492.LSRNægtelse af genoptagelse - frist overskredet12-11-0320-10-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.491.LSRInvesteringsprojekt - fælles udlejning til samme lejer - Bindende forhåndsbesked12-11-0306-10-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.490.LRIndbetaling til ophørspension for selvstændigt erhvervsdrivende - passiv virksomhed11-11-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2003.489.LRLivrente - bortseelsesret for lønmodtagere - tidligere arbejdsgiver konkurs11-11-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2003.488.HRArbejdsværelse i hjemmet - erhvervsdrivende - privat anvendelse - afskrivning driftsmidler11-11-0304-11-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.487.VLREjendom - vurdering - lokalplan - bebyggelsesprocent11-11-0331-10-03Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.486.HRAktieavancebeskatning - FIFO-princippet11-11-0310-10-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.485.TSSMomsgrundlaget ved godtgørelse af registreringsafgift10-11-03 Moms og lønsumsafgift Meddelelse
SKM2003.484.VLRForsørgertabsydelse fra U.S.A. - pensionslignende ydelse - beskatning og lempelse10-11-0324-10-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.483.VLRSkønsmæssig forhøjelse - konkrete omstændigheder10-11-0308-10-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.482.HRFradrag for renteudgifter - udlån mellem koncernforbundne selskaber - finansielt underskudsselskab10-11-0330-10-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.481.TSSSkattefri aktieombytning - Navision A/S - Microsoft Corporation07-11-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2003.480.ØLRSøgsmålsfrist05-11-0314-10-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.479.HRRette indkomstmodtager - virksomhedsoverdragelse - interesseforbundne parter05-11-0330-09-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.478.ØLRRentefradrag - udlejning med skibe - begrænsning i underskudsudnyttelse - kommanditist05-11-0320-10-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.477.VLRSyn og skøn - erklæring - udtalelse - andre personer05-11-0316-10-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.476.LRAnmodning om omgørelse - etableringskontomidler05-11-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2003.475.TSSSociale bidrag til Frankrig04-11-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2003.474.LRGoodwill - finansielle virksomheder - koncernintern overdragelse03-11-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2003.473.ØLRSædvanlig bopæl - befordringsfradrag - lejeværdi - driftsudgifter - renteudgifter29-10-0315-10-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.472.TSSRefusion af registreringsafgift - afskrivningssaldo28-10-03 Afgifter + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2003.471.TSSFusion af amerikanske selskaber, Compaq Computer Corporation og Hewlett-Packard Company - tilladelse til skattemæssig succession på aktionærsiden28-10-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2003.470.LROmgørelse - aktieselskab - kapitalforhøjelse27-10-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2003.469.TSSFusion - Bcom3 Group Inc. og Publicis S.A. - delvis tilladelse til succession på aktionærsiden27-10-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2003.468.ØLRStraffesag - momssvig - uregistreret virksomhed - strafudmåling23-10-0328-03-03Straf Dom
SKM2003.467.ØLRStraffesag - skattesvig - undladt indgivelse af selvangivelse - skattepligt i Danmark23-10-0322-05-03Straf Dom
SKM2003.466.VLRStraffesag - skattesvig - momssvig - uregistreret momsvirksomhed - undladt indeholdelse af A-skat23-10-0326-05-03Straf Dom
SKM2003.465.VLRStraffesag - momsunddragelse - urigtig momsangivelse - manglende momsangivelse og momsregnskab23-10-0320-05-03Straf Dom
SKM2003.464.VLRStraffesag - momssvig af særlig grov karakter - momsrefusion23-10-0313-05-03Straf Dom
SKM2003.463.BRStraffesag - spilleautomatloven - spilleautomatdrift uden tilladelse - manglende synsgodkendelse - manglende opkobling til kontrolcomputer - medvirken23-10-0313-05-03Straf Dom
SKM2003.462.ØLRGodtgørelse af elafgift - revisionsvirksomhed22-10-0308-10-03Afgifter Dom
SKM2003.461.ØLRFradrag - overdragelse af en del af virksomhed22-10-0303-10-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.460.TSSMoms af hjemmehjælpsydelser16-10-03 Moms og lønsumsafgift Meddelelse
SKM2003.459.TSSMoms - fradragsret - sponsorkontrakter - fodboldbilletter anvendt til konkurrencer16-10-03 Moms og lønsumsafgift Meddelelse
SKM2003.458.LRForudbetalinger til hinder for succession.15-10-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2003.457.LRLøbende ydelse - engangsregulering af afståelsessum15-10-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2003.456.TSSGlødelampeafgift - spørgsmål om beregningen af halogenpærers størrelse14-10-03 Afgifter Meddelelse
SKM2003.455.LSRUdlægsværdi ved salg af ejendomme - interesseforbundne parter - offentlig ejendomsværdi eller skønnet handelsværdi14-10-0302-06-03Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.454.LSRRegulering af skattefri virksomhedsomdannelse14-10-0318-09-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.453.LSRRejse- og befordringsudgifter - sygeplejerske14-10-0317-06-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.452.LSRFradrag for renteudgifter vedr. banklån til køb af autocamper - udlejes og anvendes privat14-10-0327-08-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.451.LSRFradrag for renteudgifter vedrørende gæld - faktisk samlivsophævelse14-10-0328-08-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.450.LSRBeskatning af uddannelsespris14-10-0327-08-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.449.LSRNæringsdrivende - underskud ved importvirksomhed med champagne fra Østeuropa14-10-0318-09-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.448.LSRPrisuddeling fra lægeforening ikke anset for omfattet af ligningslovens § 7 O14-10-0310-09-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.447.LSRDriftsudgifter - forudbetalt forsikring og vejbenyttelsesafgift - periodisering14-10-0328-08-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.446.LSRFradrag for dobbelt husførelse - erhvervsmæssige forhold14-10-0316-06-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.445.LSRMellemregningskonto med hovedaktionær - fikseret renteudgift14-10-0324-06-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.444.LSRLandbrugsejendom - stormskadeerstatning - selvrisikobeløb13-10-0311-08-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.443.LSRErstatning - opstilling af vindmøller13-10-0318-09-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.442.LSRFortjeneste ved salg - Ejendomsavancebeskatningslovens § 813-10-0313-08-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.441.LSRVedligeholdelsesudgifter - dokumentationskrav vedrørende udgiftsbilag13-10-0318-07-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.440.LSRLandbrug - fradrag for tab på driftsbygninger - købt og solgt samme år.13-10-0305-09-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.439.LSRAdvokatbistand - fradrag for omkostninger i forbindelse med førtidspensionssag ved Det sociale Nævn13-10-0329-08-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.438.LSRSukkerkvote - fradrag for køb13-10-0329-08-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.437.LSRTold - tarifering - kombinerede sæt - ikke ens snit og farve13-10-0327-08-03Told Kendelse
SKM2003.436.LSRLønsumsafgiftsgrundlag - vederlag til generalforsamlingsvalgt formand og kasserer i fagforbund13-10-0326-06-03Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2003.435.DEPDansk-sovjetiske dobbeltbeskatningsoverenskomst - Moldova ikke omfattet13-10-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2003.434.LSRMomsafgiftsgrundlag - møbelforretning - brugte møbler13-10-0316-06-03Afgifter + Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2003.433.LSRDemo-biler - efteropkrævning af moms og meravence ved salg af 2 biler13-10-0318-08-03Afgifter Kendelse
SKM2003.432.LSRTinglysningsafgift - overførsel af afgift fra ikke tinglyst pantebrev13-10-0309-07-03Afgifter Kendelse
SKM2003.431.LSRArbejdsmarkedsbidrag - overskud af fast ejendom i Danmark - fuld skattepligt til Danmark, men hjemmehørende i USA13-10-0309-09-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.430.LSRAndelsselskab ikke anerkendt beskattet efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 313-10-0310-09-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.429.LSRFradrag for forbedringer for udgifter til forureningsoprensning af ejendom13-10-0322-07-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.428.LSRGodtgørelse af elafgift - oversættervirksomhed - bilaget til elektricitetsafgiftsloven13-10-0324-07-03Afgifter Kendelse
SKM2003.427.LSRGodtgørelse af olieafgift for maskinstation - vedligeholdelse af dræningsarbejder for landmænd13-10-0313-06-03Afgifter Kendelse
SKM2003.426.LRSambeskatning - værdiansættelse af goodwill - omddannelse af anpartsselskab til kommanditselskab - Tyskland10-10-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2003.425.LRAndelsret - regulering af ejerandele10-10-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2003.424.VLRRepræsentation - reception - eneanpartshaver - direktørs 50 års fødselsdag10-10-0330-09-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.423.ØLRFrivillig akkord - eftergivelse - moms - A-skat - skyldners opgørelse uden efterangivelse - yderligere krav08-10-0310-09-03Moms og lønsumsafgift + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Inddrivelse Dom
SKM2003.422.LROmgørelse - rette indkomstmodtager06-10-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2003.421.HRErstatning for rentetab - indfrielse af lån - før tiden - renteudgift eller formuetab03-10-0330-09-03Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.420.LRUdloddende investeringsforening, investering i fast ejendom gennem underliggende koncern02-10-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2003.419.LRVirksomhedsordningen - løbende ydelser02-10-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Bindende forhåndsbesked
SKM2003.418.LRHusbåde - afskrivning02-10-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2003.417.LRArbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter01-10-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2003.416.ØLRArbejdsmarkedsbidrag - sygedagpenge - selvstændigt erhvervsdrivende - virksomhedsskatteordningen01-10-0324-09-03Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.415.VLRKursgevinst - konvertering - ansvarlig indskudskapital til anpartskapital - opgørelse af kursgevinst01-10-0311-09-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.414.DEPAppelliste30-09-03 Afgifter + Moms og lønsumsafgift + Told + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse Meddelelse
SKM2003.413.HRVirksomhedsskatteordningen - ophørsbeskatning30-09-0324-09-03Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.412.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - forventningsprincip - ugyldighed30-09-0309-09-03Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.411.ØLRGenoptagelse - vurdering - revision30-09-0312-09-03Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.410.LRAktieindekseret obligation, kursgevinst eller rente30-09-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2003.409.LRVariabelt forrentet obligation på grundlag af optioner i et aktieindeks30-09-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2003.408.ØLRUdlejning af sommerhus - erhvervsmæssig brug - blandet benyttelse - forventningsprincippet29-09-0301-09-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.407.ØLRMoms - skønsmæssig ansættelse - pizzeria29-09-0312-09-03Moms og lønsumsafgift Dom
SKM2003.406.VLRAfskrivning - brugsret - opstilling af vindmølle - køb af jord29-09-0310-09-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.405.HRUdlandsophold - 6 måneders reglen - 42 dages reglen - månedsregel26-09-0311-09-03Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.404.ØLRStraffesag - momssvig - manglende momsangivelser26-09-0320-05-03Straf Dom
SKM2003.403.ØLRStraffesag - momssvig - urigtige momsangivelser - manglende momsangivelser26-09-0320-05-03Straf Dom
SKM2003.402.ØLRStraffesag - skatteunddragelse - urigtig selvangivelse - fortjeneste fra aktieindkomst26-09-0309-05-03Straf Dom
SKM2003.401.ØLRMomsfradrag - sponsorkontrakter - sponsorbilletter25-09-0310-09-03Moms og lønsumsafgift Dom
SKM2003.400.ØLRMoms - salg til EU-land - skrot25-09-0310-09-03Moms og lønsumsafgift Dom
SKM2003.399.DEPKommentar - forlig - aktieombytning - ejertidsvilkår - optionsaftaler - omgåelse - tilbagekaldelse24-09-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kommentar
SKM2003.398.TSSLønsumsafgift - overskud eller underskud opstået i forbindelse med afståelse af virksomhed - goodwill - TSS-cirkulære 2003-18 23-09-03 Moms og lønsumsafgift Meddelelse
SKM2003.397.ØLRFolketingspension - A-indkomst - begrænset skattepligt - dobbeltbeskatning - beskatningsretten tillagt Danmark23-09-0310-09-03Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.396.VLRStudielånsrenter - fradrag for uforfaldne renter - forventningsprincippet - myndighedernes erstatningsansvar23-09-0310-09-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.395.ØLRTinglysningsafgift - ejerpantebrev oprettet før 1. januar 2000 - overgangsregler - manglende kassation23-09-0305-09-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.394.LRIndbetaling til ophørspension for selvstændigt erhvervsdrivende - delsalg - ikke passiv virksomhed18-09-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2003.393.DEPVirkningen af Skatteministeriets indbringelse af Landsskatterettens kendelser for domstolene18-09-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2003.392.DEPDansk-sovjetiske dobbeltbeskatningsoverenskomst Tadjikistan ikke omfattet18-09-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2003.391.EFDFrie varebevægelser - registreringsafgift af nye biler - intern afgift - foranstaltning med tilsvarende virkning som en kvantitativ restriktion18-09-0317-06-03Afgifter Dom
SKM2003.390.ØLRGyldig skatteansættelse - agterskrivelse - bevis18-09-0304-09-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.389.HRPeriodisering - interessent - overskudsandel18-09-0301-09-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.388.VLRAffaldsafgift - støbesand - tilført registreret losseplads18-09-0327-08-03Afgifter Dom
SKM2003.387.TSS7-månedersrenten efter pensionsafkastbeskatningsloven18-09-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2003.386.HRDobbelt husførelse - varig stilling - landsdommer - vicepolitimester16-09-0308-09-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.385.HREjer af selskab - maskeret udlodning16-09-0304-09-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.384.VLRSelskabstømning - flere led - almindeligt erstatningsansvar - objektiv hæftelse16-09-0304-04-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse Dom
SKM2003.383.VLRStraffesag - momssvig - uregistreret virksomhed - strafudmåling16-09-0323-04-03Straf Dom
SKM2003.382.VLRStraffesag - momsunddragelse - urigtige momsangivelser16-09-0315-04-03Straf Dom
SKM2003.381.VLRStraffesag - skattesvig - passivitet - lejeindtægter16-09-0310-04-03Straf Dom
SKM2003.380.ØLRStraffesag - momssvig - undladelse af momsangivelse - samfundstjeneste16-09-0309-04-03Straf Dom
SKM2003.379.ØLRStraffesag - grov skattesvig - momssvig - udeholdt omsætning - pizzeria16-09-0308-04-03Straf Dom
SKM2003.378.VLRStraffesag - skatte- og momssvig - pizzeria - frifindelse16-09-0304-04-03Straf Dom
SKM2003.377.ØLRStraffesag - skatte- og momssvig af særlig grov karakter - unddragelse af indeholdt kildeskat og arbejdsmarkedsbidrag - medvirken - dokumentfalsk - rettighedsfrakendelse16-09-0301-04-03Straf Dom
SKM2003.376.VLRRegistreringsafgift - vurdering - brugt motorkøretøj12-09-0328-08-03Afgifter Dom
SKM2003.375.ØLRSkønsmæssig ansættelse - regnskabstilsidesættelse - ansættelse på grund af vareforbrug - pizzeria12-09-0327-08-03Moms og lønsumsafgift + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.374.HREmballageafgift - afgiftsgodtgørelse - udførsel af brugte flasker - condictio indebiti12-09-0312-08-03Afgifter Dom
SKM2003.373.ØLRHenstand - sikkerhedsstillelse - rentekrav - bankgaranti - bindende tilsagn - erstatningsansvar12-09-0307-08-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse Dom
SKM2003.372.ØLRByggemoms - sommerhus til eget brug - udtagelse af varer - eget arbejde12-09-0306-08-03Moms og lønsumsafgift Dom
SKM2003.371.VLRPeriodisering - tilbagebetalt AMBI12-09-0305-08-03Afgifter + Inddrivelse Dom
SKM2003.370.VLRKursfastsættelse - gældsbrev12-09-0302-09-03Skat + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.369.ØLRUdlejning af ejendom - nærtstående - fikseret lejeindtægt - udlejningsværdi12-09-0301-09-03Skat + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.368.VLRGenoptagelse - andre forvaltningsspørgsmål12-09-0329-08-03Skat + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.367.VLRHensættelser - garantier - mangler12-09-0325-08-03Skat + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.366.ØLRUnderskud - køb og salg - brugte genstande - underskudsgivende på sjette år - erhvervsmæssig karakter12-09-0325-08-03Skat + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.365.VLRAfskrivning - demobiler m.v - anlægsaktiv eller omsætningsaktiv12-09-0319-08-03Skat + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.364.ØLRManagementaftale - aktiesalg - modsatrettede interesser12-09-0315-08-03Skat + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.363.ØLRSkatteproces - overskridelse af klagefristen til Landsskatteretten12-09-0327-06-03Skat + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.362.VLRMoms - listesystemet - rubrik B - eksport til EU-land - dokumentation - skrot12-09-0326-06-03Moms og lønsumsafgift Dom
SKM2003.361.LRTilladelse til fornyet sambeskatning - SKM2003.57.LR11-09-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2003.360.LRFor sent indgivet selvangivelse og sambeskatningsanmodning - dispensation11-09-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2003.359.TSSOphørsspaltning - holdingselskab - ikke skatteundgåelse eller skatteunddragelse10-09-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2003.358.TSSRettelser til TSS-cirkulære 2003-2305-09-03 Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2003.357.LRBeskatning ved afståelse af loft i ejendom med ejerlejligheder05-09-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2003.356.LRBeskatning af sommerbolig - direktør - hovedanpartshaver27-08-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2003.355.LRBeskatning af helårsbolig uden bopælspligt - ansat hovedaktionær - erhvervsmæssig benyttelse26-08-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2003.354.TSSMoms - præmier for ammekøer samt salg og udlejning af præmierettigheder21-08-03 Moms og lønsumsafgift Meddelelse
SKM2003.353.TSSDispensationer - procedure ved salg af aktier til det udstedende selskab19-08-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2003.352.LSRFragtstøtte vedrørende omkostninger ved erhvervsfragt til og fra ø - retserhvervelsestidspunkt15-08-0319-06-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.351.LSRFradrag for renteudgifter til realkreditinstitut15-08-0316-07-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.350.LSR10-mandsprojekt - fast ejendom - afskrivningsgrundlag15-08-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2003.349.LSRSkattepligtig avance ved salg af beboelses- og forretningsejendom - fradrag for ejerboligandel15-08-0313-06-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.348.LSRMedarbejderaktieordning - udlodningstidspunkt - earn-out udbetalinger - bindende forhåndsbesked15-08-0320-06-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.347.LSRIndretning af lejede lokaler - udskiftelig gulsvelægning i bolighus - afskrivning15-08-0324-06-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.346.LSRNedrivningsfradrag - succession i ejertid - 5 års-reglen for erhvervsmæssig anvendelse15-08-0325-06-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.345.LSRHjemmearbejdspladser - fradrag for telefon- og dataforbindelser15-08-0312-06-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.344.LSRVirksomhedsordning - leaset bil - erhvervsmæssigt/privat - driftsudgifter - beskattning af fri bil15-08-0311-06-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.343.LRAnpartsreglerne - formidling af udlejning af fast ejendom - underskudsfremførsel14-08-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2003.342.LRAnpartsreglerne - fast ejendom - udlejning14-08-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2003.341.LRMindsterentekravet - obligation - blåstemplet - variabel rente med bund04-08-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2003.340.HRSelskabstømning - regresfordeling24-07-0311-04-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse Dom
SKM2003.339.TSSMomsfritagelse - velgørende eller på anden måde almennyttige foreningers salg af varer og tjenesteydelser i forbindelse med aktiviteter - Dansk Kennelklub (DKK)18-07-03 Moms og lønsumsafgift Meddelelse
SKM2003.338.HREjendomsavance - interesseforbundne parter - tilsidesættelse af salgspris - gave18-07-0330-06-03Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.337.ØLRSkattefrie forsikringsydelser - ulykkesforsikring - tab af arbejdsevne - overgangsbestemmelser - nytegning18-07-0304-07-03Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.336.HRBeskatning af fri bil - direktør og hovedanpartshaver - 60 dages reglen - kørsel mellem bopæl og flere arbejdspladser18-07-0327-06-03Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.335.VLRNæringsdrivende med aktier - forventningsprincippet18-07-0313-06-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.334.ØLRSelskabstømning - almindeligt erstatningsansvar17-07-0329-04-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse Dom
SKM2003.333.ØLRSelskabstømning - ansvarsfordeling17-07-0331-03-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse Dom
SKM2003.332.VLRSelskabstømning - mellemformssag - objektiv hæftelse - regres17-07-0305-02-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse Dom
SKM2003.331.ØLRSelskabstømning - mellemformssag - almindeligt erstatningsansvar17-07-0331-01-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse Dom
SKM2003.330.ØLRSelskabstømning - regresfordeling - præklusivt proklama17-07-0324-01-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse Dom
SKM2003.329.TSSKantinemoms opgjort efter den såkaldt forenklede metode - genoptagelse af afgørelser11-07-03 Moms og lønsumsafgift Meddelelse
SKM2003.328.TSSMoms - tilladelse til sektorisk opdeling af udlejningsejendomme11-07-03 Moms og lønsumsafgift Afgørelse
SKM2003.327.ØLRBeskatning af fri bil - hovedanpartshaver - sportsvogn - kørselsregnskab - bopæl og selskab ikke på samme adresse - bevisbyrde11-07-0327-06-03Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.326.ØLRUdlæg for skattekrav - forældet - skyldners opholdssted - utilregnelig uvidenhed11-07-0301-05-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse Kendelse
SKM2003.325.LRVirksomhedsordningen - den særlige kapitalafkastordning - medarbejdere ansat i selskabet11-07-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2003.324.DEPSagsudlægning09-07-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2003.323.TSSDatakommunikation via mobiltelefon08-07-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2003.322.TSSRepræsentation - bespisning m.m. af forretningsforbindelser i virksomheden08-07-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2003.321.LRAnpartsreglerne - fast ejendom - udlejning (Udgået)08-07-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2003.320.LRAnpartsreglerne - fast ejendom - administration08-07-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2003.319.LRAnpartsreglerne - fast ejendom - dispensation08-07-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2003.318.HRVærdiansættelse - anparter - videresalg til hovedanpartshaver08-07-0327-06-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.317.ØLRSkattefri befordringsgodtgørelse - arbejdsgiverens kontrol - ægtefællens kørsel - Ligningsrådets satser07-07-0326-06-03Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.316.ØLRAfskrivning - bygning - beboelse - haveforening - lejet grund - forventningsprincip07-07-0324-06-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.315.ØLREjendom - erhvervsmæssig anvendelse07-07-0319-06-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.314.VLRBådudlejningsvirksomhed - erhvervsmæssig til privat benyttelse07-07-0318-06-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.313.VLREjendomsavance - selskab - erhvervsmæssig anvendelse07-07-0311-06-03Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.312.ØLRMoms - skønsmæssig ansættelse - regnskabsgrundlag - kasseregnskab - aftalebog07-07-0311-04-03Moms og lønsumsafgift Dom
SKM2003.311.LRAnpartsreglerne - formidling af udlejning af fast ejendom - underskudsfremførsel (Udgået)04-07-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2003.310.LRKommanditister - skibsanparter - anparter fra før den 12.maj 1989 - udskiftning af skibe - udvidelse af virksomhed - afskrivningssaldo ved overgang til beskatning af virksomheden efter anpartsreglerne04-07-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2003.309.VLRTerminskontrakter - tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed04-07-0323-06-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.308.ØLRFuld skattepligt - dobbeltbeskatning - bolig til rådighed - erhvervsmæssig tilknytning - midtpunkt for livsinteresser04-07-0311-06-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.307.LRIngen bortseelsesret for pensionsbidrag i skattepligtig indkomst fra partnerselskab03-07-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2003.306.TSSKommentar til Landsskatterettens kendelse af 25. marts 2003, SKM2003.170.LSR - begrebet "for arrangørens regning og risiko"01-07-03 Moms og lønsumsafgift Kommentar
SKM2003.305.LSRYderligere registreringsafgift - ombygning af Opel Kadett27-06-0314-05-03Afgifter Kendelse
SKM2003.304.LSRGodtgørelse af olie- og CO2-afgift - selskabs aktiviteter med losning, opbevaring af fisk og udlejning af kasser - transport af fisk27-06-0329-04-03Afgifter Kendelse
SKM2003.303.LSRMomspligt - fagforenings administration af gruppelivsforsikring mv.27-06-0301-05-03Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2003.302.LSRFradrag for moms af udgifter til ejendomsmægler - salg af fast ejendom27-06-0323-05-03Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2003.301.LSRIndkøbsforening for tagdækkere fra hele landet - skattepligt27-06-0304-06-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.300.VLRVidne - kommunal sagsbehandler27-06-0312-06-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Kontrol og revision Kendelse
SKM2003.299.HRLønsumsafgift - afgiftspligt - konkret modydelse27-06-0323-06-03Moms og lønsumsafgift Dom
SKM2003.298.ØLRBoafgift - genoptagelse - afgiftsgrundlag26-06-0306-11-02Afgifter Kendelse
SKM2003.297.ØLRBoafgift - tillægsboafgift - fælles bopæl26-06-0318-11-02Afgifter Kendelse
SKM2003.296.LSRAffaldsafgiftspligt - haveaffald til kompostering - registreret kommunal losseplads26-06-0301-05-03Afgifter Kendelse
SKM2003.295.LSRAdministrationsomkostninger - ændring af byggeprojekt26-06-0322-04-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.294.TSSFiskeres fradrag efter rejsereglerne26-06-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2003.293.LSRArrangement vedr. lån til køb af investeringsbeviser - tab ved salg - ugyldighedspåstand (ansættelsesfrist)26-06-0303-06-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.292.ØLRForbrug af egne varer - skønsmæssig ansættelse - husstandens størrelse26-06-0313-06-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.291.VLRFradrag for underskud - drift af minkfarm - syn- og skønserklæring26-06-0310-06-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.290.HRRealrenteafgift - tilbagebetalingskrav forældet - 1908-loven26-06-0306-06-03Afgifter + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.289.VLRKommanditister - tab på medkommanditist26-06-0303-06-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.288.HRSkønsmæssig ansættelse - genoptagelse - ugyldighed26-06-0302-06-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.287.VLREjendomsavance - tillæg til anskaffelsessummen26-06-0328-05-03Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.286.LSRReceptioner afholdt af virksomhed i anledning af runde fødselsdage - løn- eller repræsentationsudgifter25-06-0304-06-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.285.LSRAvance ved salg af ejerlejlighed - fritagelsesbestemmelsen - bopælsbegreb25-06-0315-04-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.284.LSREjendomsværdiskat - enfamilieshus - ubeboeligt pga. følgeskader efter vandskade25-06-0328-05-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.283.LSRRentefiksering - mellemregningmellem koncernselskaber - tab på fordring i 50 pct. ejet interessentskab25-06-0304-03-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.282.LSRAktieoverdragelse - avance - beskatning af udbytte - datterselskab i Grækenland25-06-0330-04-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.281.LSRGældseftergivelse af lån fra fond - interesseforbundne parter - skattepligtigt tilskud25-06-0312-05-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.280.TSSForrentning af visse tilbagebetalingsbeløb på Skatteministeriets område24-06-03 Afgifter + Moms og lønsumsafgift + Told + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse Meddelelse
SKM2003.279.VLRLønsumsafgift - afgiftspligt - konkret modydelse - driftstilskud24-06-0312-06-03Moms og lønsumsafgift Dom
SKM2003.278.VLRVærdiansættelse - aktiver - fra privat til erhvervsmæssig benyttelse - skønsmæssig ansættelse - bevis24-06-0314-05-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.277.ØLRFri bil - kørselsregnskab - erhverv og bopæl på samme adresse - forventningsprincippet24-06-0304-06-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.276.ØLRBeskatning af renteindtægter - forfaldsprincippet/retserhvervelse - renteperiodisering24-06-0303-06-03Afgifter Dom
SKM2003.275.ØLRLejeværdi - konkurs - ideelle anpart24-06-0321-05-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.274.ØLRTab på debitorer - bevis24-06-0320-05-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.273.HR10-mandsprojekt - sale and lease back - containere - formalitet24-06-0320-05-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.272.ØLRKonkurs - omstødelse - salg af anparter24-06-0318-11-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.271.TSSDen momsmæssige behandling af tilbagediskonterede, fremtidige leasingydelser ved misligholdelse og ophør før aftalens udløb i øvrigt23-06-03 Moms og lønsumsafgift Meddelelse
SKM2003.270.TSSDen momsmæssige behandling af fodpleje20-06-03 Moms og lønsumsafgift Meddelelse
SKM2003.269.ØLRBefordringsfradrag - ekstraordinært lange afstande - bevisbyrde20-06-0328-05-03Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.268.ØLRUdlodning - garantiforening - skattepligtig indkomst - skattefri formueforøgelse - udbytte af andelsbevis20-06-0323-05-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.267.ØLRStraffesag - skatte- og momssvig - for lav selvangivet indkomst - urigtige momsangivelser - fiktive fakturaer - strafudmåling20-06-0327-03-03Straf Dom
SKM2003.266.VLRStraffesag - momsunddragelse - EU-moms - urigtig momsangivelser - grov uagtsomhed20-06-0310-03-03Straf Dom
SKM2003.265.VLRStraffesag - skatte- og momssvig - passivitet - uregistreret momsvirksomhed20-06-0305-03-03Straf Dom
SKM2003.264.VLRStraffesag - smugleri - modtagelse af indsmuglede cigaretter20-06-0324-02-03Straf Dom
SKM2003.263.TSSGuideline for administration af momslovens bestemmelser om elektroniske ydelser19-06-03 Moms og lønsumsafgift Meddelelse
SKM2003.262.LRIndbetaling til ophørspension for selvstændigt erhvervsdrivende - avance fra delsalg - ægtefæller19-06-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2003.261.TSSFusion af amerikanske selskaber, Pharmacia Corporation og Pfizer Inc., - tilladelse til skattemæssig succession på aktionærsiden19-06-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2003.260.DEPDansk-sovjetiske dobbeltbeskatningsoverenskomst – Azerbajdjan og Uzbekistan ikke omfattet18-06-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2003.259.ØLRForældelse - formalitetsmangler - ændret skatteretlig kvalifikation - kursgevinst - mindsterentereglen17-06-0328-05-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.258.VLRMoms - skønsmæssig ansættelse - landbrugsvirksomhed17-06-0327-05-03Moms og lønsumsafgift Dom
SKM2003.257.ØLRDriftsomkostninger - kautionspræmie - bevisbyrde - interesseforbundne parter17-06-0322-05-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Selskabsbeskatning Dom
SKM2003.256.HREtableringskonto - Investeringsfondskonto - efterbeskatning16-06-0314-05-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.255.VLRAfskrivning - campinghytter - vedligeholdelse - lejeværdi - private andele af forbrug16-06-0309-04-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.254.TSSMomsfritagelse - velgørende eller på anden måde almennyttige foreningers salg af varer og ydelser i forbindelse med aktiviteter - Lions Club13-06-03 Moms og lønsumsafgift Meddelelse
SKM2003.253.LREfterfølgende ændring af skattemæssige afskrivninger - ægtefæller12-06-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2003.252.LRBortfald af kooperationsbeskatning ved placering af kooperationsfremmed virksomhed i partnerselskab12-06-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2003.251.DEPAfgørelse - timecharter-erklæringer - tonnageskat10-06-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2003.250.VLRStraffesag - spilleautomatloven - spilleautomatdrift uden tilladelse - manglende synsgodkendelse -manglende opkobling til kontrolcomputer - grundloven04-06-0317-12-02Straf Dom
SKM2003.249.ØLRMoms - lydterapiklinik - undervisning04-06-0323-05-03Moms og lønsumsafgift Dom
SKM2003.248.ØLRLigningsfrist - suspensation af ligningsfrist - manglende begrundelse - ugyldighed04-06-0322-05-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.247.VLRSkattepligtig gave - gave eller lån04-06-0319-05-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.246.HRAffaldsafgiftsloven - deponering - slagger og flyveaske - egen grund - bygge- og anlægsarbejde04-06-0312-05-03Afgifter Dom
SKM2003.245.VLRSyn og skøn - skønstema - prisudvikling på ejendomsmarkedet04-06-0308-04-03Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.244.LSRGodtgørelse af olieafgift - motorbrændstof - transport af indkøbt halm03-06-0315-05-03Afgifter Kendelse
SKM2003.243.LSRGodtgørelse af el- og CO2-afgift - telemarketingvirksomhed03-06-0302-06-03Afgifter Kendelse
SKM2003.242.LSROlieproduktionspumper i Californien - fradrag for underskud og renteudgifter03-06-0307-04-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.241.LREjerlejlighedsforening - fradrag for renteudgift på fælleslån - subjektiv skattepligt - rette udgiftshaver03-06-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2003.240.LREjerlejlighedsforening - salg af ejerlejlighed - renteindtægter - subjektiv skattepligt - rette indkomstmodtager03-06-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2003.239.LSRInvestering i erhvervsejendom i Tyskland - underskudsbegrænsnng - vicevært eller administrator03-06-0323-05-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.238.LSRLønsumsafgift - fransk banks repræsentationskontor i Danmark - metode03-06-0314-05-03Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2003.237.LSRToldkontrol af personbil med trailer - fyringsolie og flaskegas - afgiftspligt03-06-0331-03-03Afgifter Kendelse
SKM2003.236.DEPKommentar - bekræftende til genmæle - investering i erhvervsejendom i England - interessent - afskrivning mv.02-06-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kommentar
SKM2003.235.LSRBlandet benyttet ejendom - salg - opgørelse af genvundne afskrivninger02-06-0320-05-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.234.LSRGodtgørelse af tinglysningsafgift - ejerpantebrev - panteret i tinglyst adkomst-, byrde- eller hæftelsesforhold02-06-0325-04-03Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2003.233.LSRJuletræsplantage - afskrivning på udgifter til etablering af hegn - bindende forhåndsbesked28-05-0301-05-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.232.LSRFradrag for ydelser på gavebreve - løbende ydelser - procenter af selskabs skattepligtige overskud28-05-0313-03-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.231.LSRLeasingydelser - leasing eller køb på kredit28-05-0309-05-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.230.LSRAfståelse af fast ejendom - opgørelse af avance - vederlag for dyrkningsret til sukkerroer28-05-0330-04-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.229.LSRForbrug af egne varer - restauratør - barn der også får kost i daginstitution28-05-0305-05-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.228.LSRTilladelse til skattefri tilførsel af aktiver tilbagekaldt - udlodning og udbytte efter 1. års regnskab28-05-0329-04-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.227.LSRKoncernforhold - fond - udlodninger til almenvelgørende formål - fremført underskud28-05-0307-03-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.226.LSRGældseftergivelse ved rekonstruktion - skattepligt28-05-0328-04-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.225.LSRFikseret rente - indbetaling af erstatning - tilgodehavende hos aktionærer28-05-0330-04-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.224.LSRBegrænsning af underskudsfremførsel - ejendomsselskab - gældskonvertering28-05-0331-03-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.223.LSRAfskrivningsprocent ved indretning af lejede lokaler - uopsigelighedsperiode28-05-0314-04-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.222.LSRNedrivningsfradrag - ejer på nedrivningstidspunktet28-05-0304-04-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.221.ØLRSkattefri aktieombytning - majoritet - proformahandel28-05-0312-03-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.220.ØLREjendomsvurdering - ejendom - grund - værdiansættelser27-05-0301-05-03Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.219.ØLRSkønsmæssig ansættelse - negativ privatforbrug - låneoptagelse27-05-0301-05-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.218.ØLRAfgiftsgodtgørelse - el og vand - feriecentre - hoteller - badelande27-05-0330-04-03Afgifter Dom
SKM2003.217.VLRMaskeret udbytte - mellemregning direktør - passeret hovedanpartshavers økonomi27-05-0323-04-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.216.VLRSkønstema - værdi af fordringer27-05-0314-09-99Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.215.LRSuccession ved udlodning af en erhvervsvirksomhed fra et dødsbo - fast ejendom26-05-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2003.214.LRPensionsbeskatningslovens § 15 A - ordning kunne ikke benyttes, fordi spørgerens fulde skattepligt var ophørt på det tidspunkt, hvor afståelsen af virksomheden fandt sted22-05-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2003.213.LRSkattefri virksomhedsomdannelse - overdragelse af privat ejerboligdel - reduktion af negativ indskudskonto21-05-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2003.212.VLRForlig - boliginteressentskab - afståelse af ejerandel19-05-03 Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning  
SKM2003.211.LRAndelsboligforening - ophør af erhvervsmæssig udlejning - ophørsbeskatning - beregningsprincip for skattepligtig ejendomsavance15-05-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2003.210.ØLRRentefradrag - familieforhold - skærpet bevisbyrde15-05-0327-03-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.209.HRLønindkomst i udlandet - lempelse - 6 måneder - 42 dages reglen15-05-0301-05-03Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.208.ØLRKioskejer - skønsmæssig ansættelse - pengeoverførsler15-05-0301-05-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.207.VLRA-skat m.v. - indeholdelsespligt - hæftelse - forsømmelighed -15-05-0325-04-03Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.206.VLRTab på udlån og kautionsforpligtigelse - hovedanpartshaver15-05-0304-04-03Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.205.VLRGenoptagelse - skatteansættelse - låneomkostninger - kurstab15-05-0324-03-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.204.ØLRJubilæumsarrangement i koncern - repræsentationsudgift - personaleudgift15-05-0324-03-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.203.TSSSpiritusafgift mv. - afgiftsnedsættelser pr. 1 oktober 200314-05-03 Afgifter Meddelelse
SKM2003.202.TSSGodtgørelse af kuldioxidafgift vedrørende proceslistens pkt. 413-05-03 Afgifter Meddelelse
SKM2003.201.TSSPersontransport til og fra en boreplatform12-05-03 Moms og lønsumsafgift Meddelelse
SKM2003.200.DEPKommentar - forlig - arbejdsmarkedsbidrag - rentegodtgørelse12-05-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kommentar
SKM2003.199.TSSSpildevandsafgift - opgørelse af udledt spildevandsmængde12-05-03 Afgifter Meddelelse
SKM2003.198.ØLRStraffesag - smugleri - afgiftssvig - videresalg af uberigtigede varer09-05-0321-02-03Straf Dom
SKM2003.197.VLRStraffesag - momsunddragelse - urigtig momsangivelse - ikke selvanmeldelse09-05-0320-02-03Straf Dom
SKM2003.196.ØLRStraffesag - momssvig - uregistereret virksomhed - dømt til psykiatrisk behandling09-05-0330-01-03Straf Dom
SKM2003.195.VLRStraffesag - skatte- og momssvig - passivitet - uregistreret momsvirksomhed09-05-0330-01-03Straf Dom
SKM2003.194.ØLRStraffesag - spiritusafgiftsloven - afgiftssvig - salg uden afgiftsberigtigelse09-05-0322-01-03Straf Dom
SKM2003.193.ØLRUgyldighed - fejl adresse - agterskrivelse og kendelse - skatteyder - revisor09-05-0302-04-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.192.VLRTab på anpartskapital - dokumentation for ejerskab - interessefællesskab09-05-0331-03-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.191.VLRSkønsmæssig ansættelse - overskud af pizzeria09-05-0331-03-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.190.VLRHenstand med restskat - påklage af andet skatteår09-05-0331-03-03Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse Dom
SKM2003.189.LRFortsættelse af sambeskatning ved tilbagekaldelse af meddelelse om sambeskatningsophør inden udløbet af fristen for rettidig indlevering af selvangivelsen05-05-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2003.188.TSSGodtgørelse af kvælstofafgift02-05-03 Afgifter Meddelelse
SKM2003.187.LRVikarforsikring og nøglepersonforsikring - fradragsret for præmier mv.30-04-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2003.186.LRIndbetaling til ophørspension efter pensionsbeskatningslovens § 15 A - kravet om mindst 10 års virksomhed som selvstændig - pause på 6 ½ måned i forbindelse med virksomhedsskift 30-04-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2003.185.LRSkattefri virksomhedsomdannelse - "anpartsregler"28-04-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2003.184.LRSelskabs salg af aktiepost - overdragelse af salgsret28-04-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2003.183.LRBeskatning af betalt broafgift/brobizz over Storebæltsbroen25-04-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2003.182.LRMedarbejderbredbånd - fri telefon - reel lønnedgang - flat-rate-ordning25-04-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2003.181.LRPrivat rådighed over motorcykel - skattepligtig værdi - hovedaktionær25-04-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2003.180.TSSSkattefri ophørsspaltning efter forudgående fusion - skatteundgåelse24-04-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2003.179.LSRPension - § 53 A-ordning - pensionsafkast ved tilflytning22-04-0313-03-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.178.LSRStraksafskrivning på ombygningsudgifter - kan udgifter, der tidligere er fuldt afskrevet med investeringsfondsmidler, indgå i beregningsgrundlaget for indkomståret 200022-04-0312-03-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.177.LSRFradrag for arbejdsbeklædning - begravelsesforretning22-04-0302-04-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.176.LSRAffaldsafgift - restprodukter fra produktion - anvendt som brændsel i eget fyringsanlæg22-04-0319-03-03Afgifter Kendelse
SKM2003.175.LSRTilbagebetaling af vandafgift - idrætshal udlejet på timebasis22-04-0304-12-02Afgifter Kendelse
SKM2003.174.LSRStempelafgift - fritagelse - skadesløsbrev, hvoraf det ikke fremgår, at det kun stilles til sikkerhed for kautionsforpligtelse22-04-0331-03-03Afgifter Kendelse
SKM2003.173.LSRAvance ved salg af ejendom - stuehus nedbrændt i 1995 og genopført for brandskadeerstatning - pristalsregulering22-04-0307-04-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.172.LSRGodtgørelse af energiafgifter - transportvirksomhed - opvarmning af lagerlokaler, hvor der bl.a. opbevares vin og chokolade22-04-0305-03-03Afgifter Kendelse
SKM2003.171.LSREfteropkrævning af told og moms - T 1 forsendelse - dokumentation - "kaptajnserklæring"22-04-0321-02-03Moms og lønsumsafgift + Told + Forsendelse og transitering Kendelse
SKM2003.170.LSRMomsafgiftsfritagelse - forening, der arrangerer karneval mv.22-04-0325-03-03Afgifter + Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2003.169.LSRLønsumsafgift - friabonnementer på avis22-04-0313-03-03Afgifter + Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2003.168.LRGoodwill - værdiansættelse - beregningsgrundlaget - forrentning af aktiverne - driftsfremmede aktiver 22-04-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2003.167.VLRReklamer - private biler - skattemæssige konsekvenser - prisreduktion - bindende forhåndsbesked14-04-0303-04-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.166.HRSamhandelsvilkår - interesseforbundne parter - periodisering14-04-0325-03-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.165.HRStraffesag - dokumentation af revisionsrapporter og erklæringer - afhøring af ToldSkat medarbejder og revisor14-04-0307-11-02Straf Kendelse
SKM2003.164.DEPKommentar - forlig - aktieavance - tilflytning - forældelse10-04-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kommentar
SKM2003.163.VLRMoms - frivillig registrering - udlejning - delvis fradrag - byggeomkostninger - erhvervsmæssig andel - adskillelse fra privatbolig10-04-0301-04-03Moms og lønsumsafgift + Kontrol og revision Dom
SKM2003.162.HRDobbeltbeskatning - kulbrinteskatteloven - udlejning af norsk brøndstimuleringsskib - dansk beskatning10-04-0327-03-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.161.HRManglende klagebegrundelse - afvisning ved skatteankenævnet10-04-0325-03-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.160.VLRGodtgørelse af elafgift - landboforening10-04-0313-03-03Afgifter Dom
SKM2003.159.TSSFarvning af gas- og dieselolier og petroleum09-04-03 Afgifter Meddelelse
SKM2003.158.BROmstødelse - udlæg 3 måneder før fristdag - ordinære betalingsforsinkelser - salg af driftsmidler09-04-0320-03-03Afgifter + Moms og lønsumsafgift + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Inddrivelse Dom
SKM2003.157.VLROphør virksomhed - behold af enkelt aktiver - negativ driftsmiddelsaldo09-04-0319-03-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.156.ØLRTold - gensidig bistand - Europaaftalen - udlevering - hjemmel - dobbeltfakturering09-04-0320-01-03Told Dom
SKM2003.155.LRBeskatning af uafdækket pensionstilsagn til hovedaktionær02-04-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2003.154.ØLRFri bil - direktør - gift med eneanpartshaveren - lejet parkeringsplads nær bopæl - selepude til børn02-04-0321-03-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.153.HREjendomssalg - næring - ejerlejligheder - tidligere ejendomsmægler02-04-0319-03-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.152.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - sommerhus - arveudlæg - benyttelse i ejerperiode02-04-0317-03-03Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.151.TSSRegistreringsafgift af motorkøretøjer - last- og varebiler - ændring af målekrav01-04-03 Afgifter Meddelelse
SKM2003.150.TSSMoms - skolers taxametertilskud fra staten - opgørelse af delvis fradragsret - tilbagebetaling - forældelse01-04-03 Moms og lønsumsafgift Meddelelse
SKM2003.149.LRStraksfradrag - beregningsgrundlag28-03-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2003.148.TSSGrundlaget for beregning af straksfradrag af ombygnings- og forbedringsudgifter28-03-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2003.147.LRVirksomhedsomdannelse - idéaktier28-03-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2003.146.VLRGodtgørelse - advokatomkostninger - søsterselskab - driftsomkostninger28-03-0320-03-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.145.ØLRSøgsmålsfrist - for sent indgivet stævning - retspraksis28-03-0319-03-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.144.ØLRAfvisning af påstand - påstand anlagt under skriftvekslingen - overspringsreglen28-03-0312-03-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse Kendelse
SKM2003.143.ØLRTransport - overskydende skat - fremtidige krav - notering af denunciation - uhjemlet praksis28-03-0331-01-03Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Inddrivelse Dom
SKM2003.142.LRFusion af aktiebaserede udloddende investeringsforeninger - behandling af tab ved afståelse af investeringsbeviser - udlodningsregulering af aktietab27-03-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2003.141.ØLRAmbi - tilbagebetalingskrav - udlejningsejendom - identitet mellem udlejer og lejer27-03-0312-03-03Afgifter Dom
SKM2003.140.VLROmgørelse - provision27-03-0306-03-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.139.LRIndbetaling til ophørspension efter pensionsbeskatningslovens § 15 A - 10-års-kravet - selvstændig virksomhed som speciallæge - efterbeskatning26-03-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2003.138.LRUdloddende investeringsforeninger - skattepligtig fusion med tilbagevirkende kraft25-03-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2003.137.LRGoodwill - værdiansættelse - forrentning af aktiverne25-03-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2003.136.TSSKantinemoms - outsourcing af kantinedriften25-03-03 Moms og lønsumsafgift Meddelelse
SKM2003.135.TSSEjendomsværdibeskatning for medarbejdere ved diplomatiske repræsentationer og internationale organisationer20-03-03 Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2003.134.LRGenerationsskiftemodel - ny aktieklasse20-03-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2003.133.TSSTaxivognmænds momspligt20-03-03 Moms og lønsumsafgift Meddelelse
SKM2003.132.ØLRStutteri - selskab - ervhvervsmæssig virksomhed - underskud - løn - forventningsprincip19-03-0328-02-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.131.ØLRMaskeret udlodning - køb og salg af aktier19-03-0320-02-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.130.ØLREjendomssalg - næring - ejerlejligheder - aktieselskab19-03-0326-02-03Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.129.TSSSkattefri anpartsombytning med efterfølgende nytegning fra tredjemand14-03-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2003.128.LSRRegistreringsafgift af motorkøretøjer - mindstebeskatningspris12-03-0328-11-02Afgifter Kendelse
SKM2003.127.VLRDobbelt husførelse - fast eller midlertidig ansættelse12-03-0327-02-03Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.126.ØLRBeskatning af fri motorcykel - markedsværdi - direktør - hovedaktionær - virksomhed - privat bolig - samme adresse12-03-0318-02-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.125.VLRFor meget indbetalt B-skat - rentepåkrav - formuerettens regler12-03-0317-09-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse Dom
SKM2003.124.LSRFradrag for moms - selskabs lejeudgifter til parkeringspladser11-03-0324-02-03Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2003.123.HROmbygning- overdragelsestidspunkt - påbegyndelsestidspunkt - fremmed regning11-03-0306-03-03Moms og lønsumsafgift Dom
SKM2003.122.ØLRBoafgift - afgiftsberegning - boet betaler afgiften11-03-0303-02-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.121.ØLRSelskabstømning - passivitet - forældelse - prøvelse af skattekravet11-03-0323-09-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse Dom
SKM2003.120.ØLRSyn og skøn - supplerende spørgsmål - markedsleje11-03-0315-05-02Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.119.LSREfteropkrævning af told og moms - T 1 forsendelse ikke anset fremkommet til bestemmelsessted - dokumentation10-03-0323-01-03Moms og lønsumsafgift + Told Kendelse
SKM2003.118.TSSSkattefri aktieombytning umiddelbart efterfulgt af ophørsspaltning10-03-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2003.117.LSRHandelsværdien af anparter og aktier den 19. maj 1993 - syn- og skønserklæring - bindende forhåndsbesked10-03-0320-01-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.116.LSRAktieavancebeskatning - handelsværdien af en minoritetsaktiepost den 19. maj 1993 - omsættelighedsbegrænsning - bindende forhåndsbesked10-03-0320-01-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.115.LSRTab på udlån - kørelærers lån til kørelærerforening der drev teknisk anlæg10-03-0303-02-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.114.LSRRepræsentations- eller reklameudgift - tegnebøger til 167 kr. ekskl. moms udleveret til sparekassekunder med "rund" fødselsdag10-03-0331-01-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.113.LSRFradrag for underskud ved landbrugsdrift - driftsmæssige afskrivninger - syn og skøn10-03-0317-02-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.112.LSRFortjeneste ved salg af ejendom - anskaffelsessum - uafskrevne saldi og forbedringsudgifter10-03-0314-02-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.111.LSRDriftsudgifter - advokatvirksomhed - aktieselskabsform - udgift til erstatning vedr. rådgivning om salg af overskudsselskab, der senere blev tømt10-03-0331-01-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.110.LSRTab på udlån - kørelærers overtagelse af igangværende køreskole inkl. lån til kørelærerforening der drev køreteknisk anlæg10-03-0328-05-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.109.LSRRentefiksering - mellemregning mellem koncernselskaber10-03-0319-12-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.108.LSRStraksafskrivning - udlejning af bl.a. telte, kørestilladser, murebukke og plastgulve10-03-0316-01-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.107.LSRBygning på lejet grund - straksfradrag for forbedringsudgifter10-03-0308-01-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.106.LSRTinglysningsafgift - stempel fra tidligere tinglyste ejerpantebreve ikke godkendt overført til senere tinglyst ejerpantebrev10-03-0318-10-02Afgifter Kendelse
SKM2003.105.LSRTinglysningsafgift - allonge til pantebrev - inddragelse af yderligere fast ejendom under pantet eller matrikulær ændring10-03-0330-09-02Afgifter Kendelse
SKM2003.104.LSRArbejdsmarkedsbidrag - værdi af vederlag ydet i form af aktier10-03-0309-10-02Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.103.LSRVurdering af fast ejendom - værditillæg for opstilling af vindmøller10-03-0309-12-02Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.102.TSSOphørsspaltning - holdingselskab10-03-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2003.101.TSSRegistreringsafgift af motorkøretøjer - landsskatteretskendelser - mindstebeskatningspris05-03-03 Afgifter Meddelelse
SKM2003.100.LRSambeskatning - genbeskatning af underskud - udenlandsk datterselskab05-03-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2003.99.TSSGebyrer for vandindvindingstilladelser - ændret praksis27-02-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2003.98.LRJustering af gældende kapitaliseringsfaktorer26-02-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2003.97.TSSRettelse til Ligningsvejledningen 2002, Beskatning ved dødsfald, B.B.2.3.3.226-02-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2003.96.HRSelskabstømning - sagsomkostninger26-02-0310-12-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse Dom
SKM2003.95.HRSelskabstømning - regres - frifindelse af senere erhverver26-02-0304-12-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse Dom
SKM2003.94.HRSelskabstømning - ansvarsfordeling - mellemformssag26-02-0313-11-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse Dom
SKM2003.93.LROverdragelse af fast ejendom - hovedaktionær - maskeret udlodning - overdragelsespris25-02-03 Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2003.92.HRBefordringsfradrag - skattefri udstationeringsgodtgørelse25-02-0314-02-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.91.HREjendomsavance - parcelhusreglen - udlejet til selvejende institution på salgstidspunktet25-02-0314-02-03Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.90.HRDobbeltbeskatning - dansk folkepension - bosat i Tyskland - beskatningsret til social pension25-02-0314-02-03Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.89.ØLRFri telefon - fri bil - eneanpartshaver - bopæl og virksomhed på samme adresse - bevisbyrde25-02-0312-02-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.88.ØLRStraffesag - skatte- og momssvig - urigtig selvangivelse - uregistreret momsvirksomhed25-02-0320-01-03Straf Dom
SKM2003.87.ØLRStraffesag - momssvig - urigtige momsangivelser25-02-0320-01-03Straf Dom
SKM2003.86.VLRStraffesag - skatte- og momssvig - udeholdt omsætning - pizzaria - frifindelse25-02-0314-01-03Straf Dom
SKM2003.85.VLRStraffesag - undladt indeholdelse af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag - egne hævninger25-02-0306-01-03Straf Dom
SKM2003.84.ØLRStraffesag - kildeskatteloven - arbejdsmarkedsfondsloven - ikke rettidige indbetalinger - frifindelse25-02-0320-12-02Straf Dom
SKM2003.83.ØLRStraffesag - smugleri af særlig grov karakter - frifindelse25-02-0303-12-02Straf Dom
SKM2003.82.VLRStraffesag - smugleri af særlig grov karakter - cigaretter25-02-0328-11-02Straf Dom
SKM2003.81.ØLRStraffesag - moms- og skattesvig - uregistreret momsvirksomhed - passivitet - strafudmåling25-02-0304-11-02Straf Dom
SKM2003.80.VLRStraffesag - smugleri af særlig grov karakter - cigaretter25-02-0302-10-02Straf Dom
SKM2003.79.LRSuccession - nedrivning - afskrivning - ejendomsavance21-02-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2003.78.LRLøbende ydelse - engangsregulering af afståelsessummen21-02-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2003.77.TSSFratrædelsesgodtgørelse21-02-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2003.76.LRIndbetaling til ophørspension efter pensionsbeskatningslovens § 15 A - kapitalafkastordning - virksomheden bestod ikke i væsentligt omfang i finansiel virksomhed20-02-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2003.75.LRIndbetaling til ophørspension efter pensionsbeskatningslovens § 15 A - kildeskattelovens § 25A - A, der drev en virksomhed, som var ejet af hans ægtefælle B, kunne indskyde avancen fra salget på en ophørspension med fradragsvirkning20-02-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2003.74.TSSTilbagebetaling af moms på salg af sportsaktiviteter (pool og billard, squash, tennis, gokart og golf)20-02-03 Moms og lønsumsafgift Meddelelse
SKM2003.73.TSSMomspligt for epilering og øvrige kosmetiske behandlinger18-02-03 Moms og lønsumsafgift Meddelelse
SKM2003.72.VLRRepræsentationsudgifter - krosalgsarrangementer - bespisning - lokaleleje18-02-0307-02-03Moms og lønsumsafgift + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.71.VLRFradragstidspunkt - norsk told - reel tvist - udenretligt forlig18-02-0306-02-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.70.ØLRSelskab - aflønning - hovedanpartshaver - nærtstående18-02-0306-02-03Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.69.LRÆndring af vilkår i optionsaftale18-02-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2003.68.LRMedarbejderaktieordning - årsløn - 10 pct.- kravet18-02-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2003.67.TSSDatakommunikationsforbindelser17-02-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2003.66.LRGenerationsskiftemodel - oprettelse af ny aktieklasse17-02-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2003.65.TSSMomspligt for epilering17-02-03 Moms og lønsumsafgift Meddelelse
SKM2003.64.VLREkstraordinær indtægt - efterpostering kreditorer14-02-0305-02-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.63.TSSForældelsesfristen for krav på godtgørelse af tidligere indbetalte energiafgifter14-02-03 Afgifter Meddelelse
SKM2003.62.HRArbejdsudleje - fortolkning - dobbeltbeskatningsoverenskomst - USA og Canada14-02-0304-02-03Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.61.ØLRKonkurrenceklausul - skønsmæssig fordeling - rette indkomstmodtager.14-02-0331-01-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.60.LRArbejdsgiverbetalte uddannelsesudgifter11-02-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2003.59.TSSGodtgørelse af energiafgifter i forbindelse med rutekørsel11-02-03 Afgifter Meddelelse
SKM2003.58.TSSMoms ved leasing af motorkøretøjer og brændstofadministration11-02-03 Moms og lønsumsafgift Meddelelse
SKM2003.57.LRAfslag på klage over nægtet sambeskatning - kravet om ejerskab og samme regnskabsår i relation til datter-datterselskaber07-02-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2003.56.ØLRRette omkostningsbærer - driftsomkostninger - markedsundersøgelse - forsøgs og forskningsudgifter07-02-0330-01-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.55.LSRGodtgørelse for energiafgifter - emballageproduktion til fiskeindustri - el-drevne blæsere med indbygget varmefunktion06-02-0317-12-02Afgifter Kendelse
SKM2003.54.LSRGodtgørelse af råstofafgift - eksport af teglsten06-02-0320-12-02Afgifter Kendelse
SKM2003.53.VLRReception og fri bil - direktør og hovedaktionær - 50 års fødselsdag - 25 års forretningsjubilæum - privat benyttelse af 2 biler06-02-0324-01-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.52.LSRFradrag for moms - jubilæumsarrangement for banks aktionærer - deltagerbetaling - omkostninger04-02-0319-12-02Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2003.51.LSRLønsumsafgift - beregningsgrundlag03-02-0316-12-02Moms og lønsumsafgift + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.50.LSRLandbrug - genanbringelse af ejendomsavance - mageskifte af 2 landbrugsarealer03-02-0313-12-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.49.LSRGenbeskatning af underskud - likvidation - afhændelse - bindende forhåndsbesked03-02-0316-01-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.48.LRIndbetaling til ophørspension efter pensionsbeskatningslovens § 15 A - indskud bestående af genvundne afskrivninger opstået i forbindelse med ekspropriation af en vindmølle31-01-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2003.47.LRIndbetaling til ophørspension efter pensionsbeskatningslovens § 15 A - indskud i forbindelse med ophør af minkproduktion31-01-03 Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2003.46.LSRGodtgørelse for CO2-afgift - ikke momsregistreret virksomhed - passagersejllads med lystfiskere mv. - formalitetsindsigelse31-01-0305-12-02Afgifter Kendelse
SKM2003.45.LSRMineralolieafgift - primæraktivitet eller transport - vognmand - rensning af roer31-01-0306-12-02Afgifter Kendelse
SKM2003.44.LSRFradrag for el- og CO2-afgift - fællesarealer i storcenter - spilleland - forventningsprincippet31-01-0310-12-02Afgifter Kendelse
SKM2003.43.LSRFradrag for moms - Købmandsskole - opgørelse af den delvise fradragsprocent - statstilskud31-01-0320-12-02Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2003.42.HRKildeskat - indeholdelsespligt - lønudbetaling - hovedaktionær31-01-0310-01-03Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.41.LRIndbetaling til ophørspension efter pensionsbeskatningslovens § 15 A - ikke fradrag for indskud hidrørende fra salg af personligt ejet andelsbevis30-01-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2003.40.DEPAppelliste30-01-03 Afgifter + Moms og lønsumsafgift + Told + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse Meddelelse
SKM2003.39.LSRAvancebeskatning - salg af jord fra landbrugsejendom - ægtefælle drevet ejendom ejet af hustruen30-01-0330-09-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.38.LSREjendomsavance - genvundne afskrivninger - forbedringsudgifter - bolig30-01-0304-12-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.37.LSRSambeskatning af selskaber - identiske regnskabsår - ejerperiode30-01-0305-12-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.36.LSRKursregulering af valutaterminsforretninger - selvangivet efter lagerprincippet - genoptagelse - realisationsprincippet30-01-0312-12-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.35.LSRVindmølle i vindmøllepark - fradrag for underskud30-01-0312-12-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.34.LSRPantebreve ikke korrekt afgiftsberigtiget efter stempelloven - yderligere afgift efter tinglysningsafgiftsloven - værdierklæring tilsidesat - udgifter til anlæg af vej30-01-0313-12-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.33.LSRPantebrev ikke anset for fuldt og korrekt afgiftsberigtiget efter stempelloven senest 31. december 1999 - omfattet af tinglysningsafgiftsloven - regnefejl30-01-0313-12-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.32.LSRPersonalegode - bagatelgrænse - bryggerimedarbejder - hjemtagning af drikkevarer30-01-0313-12-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.31.LSRGodtgørelse af olie- og kuldioxidafgift - fremstilling af betonelementer til byggebranchen30-01-0320-09-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.30.LSRInvestering i erhvervsejendom i Skotland - lån på non recourse vilkår30-01-0313-12-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.29.LSRBegrænset skattepligt - indeholdelse af udbytteskat - dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og USA - bindende forhåndsbesked30-01-0321-11-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.28.ØLRVurderingsudgift - udlejningsejendom - fradrag - årsregnskaber29-01-0323-01-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.27.ØLRSagsbehandlingsfejl - officialmaksimen24-01-0315-01-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.26.HRAffaldsafgiftsloven - eget affald - deponering på egen grund23-01-0321-01-03Afgifter Dom
SKM2003.25.LRIndbetaling til en ophørspension efter pensionsbeskatningsloven § 15 A - ikke selvstændig erhvervsdrivende i 10 sammenhængende år forud for oprettelsen21-01-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2003.24.ØLRArveafgift - livsforsikringer og livrenter - afgiftsberegning - forældelse21-01-0314-01-03Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Arv og gaver + Forældelse Dom
SKM2003.23.BRAdvokatansvar - tilsyn - A-skattegæld oparbejdet i betalingsstandsningsperiode21-01-0328-11-02Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Inddrivelse Dom
SKM2003.22.ØLRMoms - indsigelse mod krav - protest mod udlæg21-01-0321-11-02Moms og lønsumsafgift + Kontrol og revision + Inddrivelse Kendelse
SKM2003.21.TSSAfgiftsfritagelse af brændstof, der indføres fra udlandet i erhvervskøretøjers tanke21-01-03 Afgifter Meddelelse
SKM2003.20.TSSMoms - skolers taxametertilskud fra staten - opgørelse af delvis fradragsret - tilbagebetaling - forældelse20-01-03 Moms og lønsumsafgift Meddelelse
SKM2003.19.TSSMoms - velgørende eller på anden måde almennyttige foreninger - levering af varer og ydelser i forbindelse med aktiviteter16-01-03 Moms og lønsumsafgift Meddelelse
SKM2003.18.DEPOverdragelse af vandværk - andelshavere - skattefri15-01-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kommentar
SKM2003.17.TSSSkattefri aktieombytning efterfulgt af skattefri ophørsspaltning af det ved aktieombytningen etablerede holdingselskab14-01-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2003.16.VLREjendomssalg - næring - udlejningsejendom - uskiftet bo - ejertid 60 år14-01-0320-12-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.15.ØLRBoafgift - almennyttig fond - afgiftsfritagelse14-01-0319-12-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.14.TSSMomsregistrering for blindes salg af varer og ydelser14-01-03 Moms og lønsumsafgift Meddelelse
SKM2003.13.LRKørsel i firmabil mellem hjem og arbejde10-01-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2003.12.VLRVurdering - importeret motorkøretøj09-01-0303-12-02Afgifter Dom
SKM2003.11.DEPEjendomsavance - parcelhusreglen - salg af tidligere landbrugsejendom08-01-03 Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Ejendomsavancebeskatning + Salg + Erhvervsejendomme Kommentar
SKM2003.10.TSSAmortisationsrenten for 2003 - rateopsparing08-01-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2003.9.ØLRTilskud - suspension af ansættelsesfrist - grov uagtsomhed - ændret retlig vurdering - suspension af forældelsesfristen efter 1908-loven08-01-0320-12-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.8.LSRIndeholdelse af A-skat - opgørelse af værdi af fri bil til medarbejder - sikkerhedsudstyr07-01-0313-12-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2003.7.LRKonvertible obligationer eller køberetter06-01-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2003.6.VLRErhvervsmæssig virksomhed - erhverv eller hobby - fabrikation - salg06-01-0317-12-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.5.VLRStraffesag - momssvig - manglende momsangivelse - nedsat tillægsbøde06-01-0313-11-02Straf Dom
SKM2003.4.HRStraffesag - uregistreret momsvirksomhed - moms- og skattesvig - bingospillevirksomhed06-01-0313-12-02Straf Dom
SKM2003.3.HRDriftsomkostning - maskeret udbytte - udbyttekontrakt03-01-0320-12-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2003.2.HRMomsgrundlaget - offentligt tilskud til hjemmeservice - del af vederlaget03-01-0327-12-02Moms og lønsumsafgift Dom
SKM2003.1.TSSKursfastsættelse af pantebreve for 1. kvartal 2003 - Kontantomregning af overdragelsessummer02-01-03 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse