SKAT kan foretage eftersyn af busser, der benyttes til turistkørsel her i landet, herunder efterse virksomhedens kørselsregnskab (kørebog).

 Told- og skatteforvaltningen kan give en virksomhed, der er registreringspligtig for betaling af afgift af turistkørsel her i landet med udenlandsk indregistrerede busser, påbud om at efterleve reglerne for adgangen til eftersynet, samt for anmeldelse, regnskab og betaling af afgift.