I kapitel 18 er der fastsat regler om delvis momskompensation for modermælkserstatning og om beregning af den moms, der skal betales for turistkørsel her i landet med udenlandsk indregistrerede busser.