I momsbekendtgørelsens kapitel 6, §§ 20-24, er fastsat nærmere regler om anmeldelse, regnskabsføring, kontrol, herunder eftersyn af busser, og om afregning af momsen.