Dato for udgivelse
26 jul 2023 11:43
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 feb 2023 11:33
SKM-nummer
SKM2023.344.HR
Myndighed
Højesteret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
BS-48030/2021-HJR
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Genbeskatning, underskud, datterselskab, likvidation
Resumé

Genbeskatning af underskud som følge af et sambeskattet datterselskabs likvidation var ikke udtryk for, at en "kontrolleret transaktion" mellem datterselskabet og moderselskabet blev gjort til genstand for beskatning. Den forlængende ansættelsesfrist i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 5, fandt derfor ikke anvendelse. EU-Domstolens dom i sag C-48/13, Nordea Bank Danmark, der underkendte ligningslovens § 33 D, stk. 5 (dagældende), havde ikke i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 7’s forstand indebåret en underkendelse af lovens § 33 E, stk. 3, som havde fundet anvendelse på den omhandlede skatteansættelse. Der forelå heller ikke særlige omstændigheder efter bestemmelsens nr. 8, som kunne begrunde ekstraordinær ansættelse.

Reference(r)

Skatteforvaltningslovens § 26, stk. 5, jf. stk. 2

Skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 7

Skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-2 A.A.8.2.2.1.2.7 

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-1 A.A.8.2.1.5

Redaktionelle noter

Tidligere instanser:

Landsskatterettens j.nr. 16-1485482 - ej offentliggjort

Henvist til landsretten ved afgørelse af Østre Landsret den 6. juli 2020

Østre Landsrets SKM2021.713.ØLR

Appelliste

Højesterets dom kan tilgås via dette link: DOM