Østre Landsret
Landsretsdato
03 dec 2021 18:29
Landsretsstatus
Anket til HR
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2021.713.ØLR: Genoptagelse – forlænget ansættelsesfrist/praksisunderkendelse/særlige omstændigheder
Journal-nr. for landsretten
BS-34257/2020

Højesteret
Højesteretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. for højesteret
SKM2023.344.HR: Genoptagelse – forlænget ansættelsesfrist/praksisunderkendelse/særlige omstændigheder
Journal-nr. for højesteret
BS-48030/2021-HJR
Højesteretsdato
21 feb 2022 14:02
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen