Indberetning til CRS skal ske på kontoniveau.
Det vil sige, at hver konto skal indberettes for sig, herunder for den eller de kunder, som hører til kontoen.
Har en kunde flere konti i samme institut, fx indskudskonti, skal der ske indberetning for kunden af hver enkelt konto for sig.

Se beskrivelse af afvigelserne under AccountReport i afsnittene 4.3.1.1 - 4.3.1.7.