Dato for offentliggørelse
27 Mar 2023 10:54
Serienummer
S nr. 14
Resumé

Vejledningen handler om indberetning af finansielle konti, som ejes af personer (fysiske personer og enheder), der er skattepligtige til de lande, der har underskrevet den multilaterale aftale mellem kompetente myndigheder om udveksling af oplysninger om finansielle konti. 

Vejledningen gælder for finansielle institutter der er indberetningspligtige efter §§ 22 og 23 i Skatteindberetningsloven LBKG nr. 1754 af 30. august 2021, jf. CRS-bekendtgørelsen nr. 334 af 26. marts 2020 med senere ændringer.

Skattestyrelsens indberetningsløsning anvender XML formatet, der fremgår af OECD’s CRS XML User Guide "CRS XML Schema User Guide for Tax Administrations". Indberetninger til Skattestyrelsens CRS-system, skal derfor følge både denne vejledning og OECD’s CRS XML User Guide.

Hvad er nyt?

Denne indberetningsvejledning er ny og erstatter tidligere CRS-Teknisk Vejledning.

Der er ingen ændringer til CRS indberetning i forhold til tidligere år. 

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen