Indberetningsstrukturen til CRS skal følge CRS XML Schema User Guide, version 3.0 (CRS XML User Guide).
Formatet er dokumenteret i zip-filen CRS XML Schema, version 2.0.

Både CRS XML Schema User Guide, version 3.0 og CRS XML Schema, version 2.0 findes på OECD’s Automatic Exchange Portal.

Som supplement til CRS XML User Guide findes OECD´s CRS Håndbog Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters, Second Edition, som indeholder definitioner og kommentarer til de oplysninger der skal indberettes. CRS Håndbogen er en praktisk vejledning, der skal understøtte og sikre effektiv implementering af CRS.

Denne vejledning er et supplement til CRS XML User Guide. Denne vejledning beskriver de elementer af CRS XML-strukturen, hvor den danske CRS-struktur afviger fra beskrivelsen i CRS XML User Guide, samt er en uddybning til flere af de andre felter.

For at sikre en høj datakvalitet udfører vi en række valideringer, som sikrer, at forretnings- og tekniske krav overholdes. Læs mere om validering i afsnit 5.

Overordnede forretningsmæssige krav til filopbygning:

 1. FATCA og CRS-indberetninger må ikke indsendes i samme fil.
 2. Det er tilladt at aflevere årets indberetninger i mere end en fil.
 3. Hver fil må kun indeholde ét kalenderår.
 4. Hver fil må kun indeholde enten initiale oplysninger, rettelser eller sletninger.
 5. Hver fil må kun indeholde oplysninger fra én indberetningspligtig (et CVR-nr. eller SE-nr.).
 6. Det er tilladt at aflevere filer med CRS-oplysninger, der dækker alle lande og jurisdiktioner.

Overordnede tekniske krav til filopbygning:

 1. Filnavne skal være unikke. Et filnavn brugt på en afvist fil kan derfor ikke genbruges ved den efterfølgende genindberetning.
 2. Filnavnet skal opbygges som identifikation af den indberetningspligtiges CVR-nr. efterfulgt af et unikt id på maksimalt 25 karakterer, [CVR-nr.]_[unikt id] fx 12345678_123. Der må ikke være mellemrum i filnavnet.
 3. De unikke "nøgler", som er brugt i en afvist fil, må kun delvist genbruges.
  MessageRefID må IKKE genbruges.
  DocRefID kan genbruges, men det er ikke et krav.
 4. Alle RefID (MessageRefID og DocRefID) må maksimalt indeholde 170 karakterer.
 5. Én fil kan maksimalt indeholde 50.000 records.
 6. Filerne skal afleveres i UTF-8, uden Byte Order Mark.
 7. Valutakoder skal overholde ISO-4217 Alpha 3.
 8. Landekoder skal overholde ISO-3166 Alpha 2. Liste med deltagende jurisdiktioner kan hentes på www.skat.dk/crs under Vejledning og hjælp.

  Den overordnede datastruktur for CRS XML

  Under ReportingGroup anvendes elementerne Sponsor og PoolReport ikke i CRS-indberetninger.

  Eksempler på en Nul-indberetning, en ordinær indberetning, rettelse og sletning i CRS XML-format findes på CRS-hjemmesiden www.skat.dk/crs under Vejledning og hjælp.