Under ReportingGroup ligger flere væsentlige afvigelser.

Elementerne Sponsor og PoolReport anvendes ikke i CRS-indberetninger.