Dato for udgivelse
08 dec 2020 15:09
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
02 nov 2020 13:50
SKM-nummer
SKM2020.505.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
17-0988420
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
Emneord
Lån, mellemregningskonto, udbytte, indirekte lån, aktieindkomst
Resumé

Landsskatteretten fandt, at klageren skulle beskattes af aktionærlån i henhold til ligningslovens § 16 E. Landsskatteretten henviste herved bl.a. til, at en udlodning af udbytte til klageren i indkomståret 2015, hvorved der ifølge klageren skulle være udloddet selskabets fordring på klageren, var uden betydning for opgørelsen af aktionærlånene. Udlodningen kunne således ikke medføre, at aktionærlånene i form af de foretagne hævninger på mellemregningskontiene ikke skulle beskattes. En eventuel udlodning af fordringen, der i øvrigt opfyldte betingelserne herfor, kunne alene medføre, at selve udlodningen ikke skulle beskattes. Udlodningen af udbytte i indkomståret 2015 var imidlertid ikke en del af den påklagede afgørelse, og Landsskatteretten kunne derfor ikke tage stilling til, om der skulle ske beskatning af udlodningen.

Reference(r)

Ligningslovens § 16 A, § 16 E, forarbejderne til ligningslovens § 16 E, § 16 E, stk. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-1, afsnit C.B.3.5.3.3.

                                                      

Klagepunkt

SKATs
afgørelse

Klagerens
opfattelse

Landsskatterettens
afgørelse

Indkomstår 2013
Aktieindkomst
Lån over mellemregningskontoen anset for udbytte

196.051 kr.

107.383 kr.

107.383 kr.

Indkomstår 2014
Aktieindkomst
Lån over mellemregningskontoen anset for udbytte

361.915 kr.

327.786 kr.

339.735 kr.

Indkomstår 2015
Aktieindkomst
Lån over mellemregningskontoen anset for udbytte

420.080 kr.

401.830 kr.

392.768 kr.

Faktiske oplysninger
Klageren A er eneanpartshaver i H1 ApS, CVR-nr. […]. H1 ApS’ formål er at drive reklamebureau og beslægtet erhverv hertil.

H1 ApS ejer datterselskabet H2 ApS, CVR-nr. […].

H1 ApS har regnskabsår fra den 1. oktober til den 30. september.

Af årsrapporten for regnskabsåret 2011/2012 fremgår bl.a.:

"(…)

Selskabet har i strid med Selskabslovens § 210, stk. 1, ydet et lån til en af selskabets kapitalejere på t.kr. 881. Lånet er forrentet med 10,5% og vi skal gøre opmærksom på, at ledelsen kan Ifalde ansvar herfor.

(…)"

Tilgodehavende hos virksomhedsdeltagere og ledelse er angivet med 881.467 kr.

Af årsrapporten for regnskabsåret 2012/2013 fremgår bl.a.:

"(...)

Selskabet har i strid med Selskabslovens § 210, stk. 1, ydet et lån til en af selskabets kapitalejere på t.kr. 970, og ledelsen kan ifalde ansvar herfor.

(…)

Noter
(….)
4. Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse
Der er ydet et anpartshaverlån til selskabets kapitalejer på kr. 970.135. Lånet er forrentet med 10,5% p.a."

Finansielle indtægter i form af andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder er angivet med 88.668 kr., mens tilgodehavende hos virksomhedsdeltagere og ledelse er angivet med 970.135 kr.

Af årsrapporten for regnskabsåret 2013/2014 fremgår bl.a.:

"(…)

Uden at modificere vor påtegning, skal vi oplyse, at selskabet i strid med selskabslovens § 210 har ydet lån til en af selskabets kapitalejere. Lånet forventes indfriet ved udbytte på selskabets ordinære generalforsamling.

(…)

NOTER

3 (….)

For tilgodehavender hos øvrige er der anvendt en rentesats på 10 % p.a."

Andre finansielle indtægter er angivet med 34.129 kr., mens tilgodehavende hos virksomhedsdeltagere og ledelse er angivet med 375.419 kr.

Af årsrapporten for regnskabsåret 2014/2015 fremgår der ingen supplerende oplysninger fra revisor. Andre finansielle indtægter i form af finansielle indtægter i øvrigt er angivet med 18.250 kr., mens tilgodehavende hos virksomhedsdeltagere og ledelse er angivet med 0 kr. Under note 4 vedrørende tilgodehavende hos virksomhedsdeltagere og ledelse er anført, at for tilgodehavender hos øvrige er der anvendt en rentesats på 10 % p.a.

Skatteankestyrelsen har forgæves anmodet om en mellemregning for 2013, 2014 og 2015 mellem klageren og H1 ApS.

Der er fremlagt en mellemregning mellem klagerens ægtefælle og H2 ApS.

På konto 6991, "Mellemregning B", blev der fra den 1. oktober 2013 til den 30. september 2014 foretaget følgende posteringer:

Dato

Tekst

Debet

Kredit

Akkumuleret

01.10.13

Primo

525.540,98

01.10.13

Diverse restaurant

1.805,00

523.735,98

01.10.13

Blomster

956,25

522.779,73

01.10.13

Batterier

50,00

522.729,73

01.10.13

[Butik]

260,00

522.469,73

01.10.13

Porto

51,00

522.418,73

01.10.13

Taxa

186,53

522.232,20

01.10.13

Parkering - […]

111,17

522.121,03

01.10.13

[…] airport

723,73

521.397,30

01.10.13

[…] hotel […]

429,01

520.968,29

01.10.13

div restaurant […]

2.900,37

518.067,92

01.10.13

Mølle

128,98

517.938,94

01.10.13

fortæring personale

2.303,85

515.635,09

01.10.13

[…] - resta

1.644,44

513.990,65

01.10.13

[…] værktøj

1.546,84

512.443,81

01.10.13

hotel […] mød

1.645,00

510.798,81

01.10.13

Parkering

230,50

510.568,31

01.10.13

molslinien

329,00

510.239,31

01.10.13

mad peronale

509,06

509.730,25

01.10.13

[…]

422,90

510.153,15

01.10.13

hævet bank

1.000,00

511.153,15

01.10.13

[Realkredit]

3.004,10

514.157,25

01.10.13

F1-Bank

1.297,00

515.454,25

01.10.13

[…]

422,90

515.031,35

02.10.13

[Butik]

695,75

515.727,10

02.10.13

[Butik]

173,29

515.900,39

02.10.13

Danske spil

200,00

516.100,39

04.10.13

G1

11.178,82

527.279,21

05.10.13

Butik

800,00

528.079,21

15.10.13

Hævet bank

2.000,00

530.079,21

18.10.13

Børnetøj

1.180,00

531.259,21

22.10.13

F2-Bank

1.634,89

532.894,10

23.10.13

G1

5.020,00

537.914,10

28.10.13

Butik

1.083,11

538.997,21

28.10.13

G1

13.497,90

552.495,11

28.10.13

Butik

1.083,11

551.412,00

31.10.13

G1

713,08

552.125,08

01.11.13

Statoil

186,75

552.311,83

01.11.13

Hævet

1.715,18

554.027,01

01.11.13

[…] vandværk

16.729,16

570.756,17

05.11.13

Realkredit

6.621,10

577.377,27

05.11.13

Realkredit

7.974,06

585.351,33

07.11.13

Of. A

7.974,06

577.377,27

07.11.13

Of B

6.621,10

570.756,17

07.11.13

You see

698,90

571.455,07

07.11.13

Skolefoto0

435,00

571.890,07

07.11.13

F3-Bank

5.836,96

577.727,03

07.11.13

Dong

4.444,58

582.171,61

07.11.13

[Butik]

488,90

582.660,51

21.11.13

Land Y1s ambassade

1.180,00

583.840,51

22.11.13

Strømper

2.200,00

586.040,51

25.11.13

G2

4.541,00

590.581,51

25.11.13

G2

4.541,00

586.040,51

25.11.13

G2

4.571,00

590.611,51

26.11.13

Udlæg

500,00

591.111,51

28.11.13

[Butik]

679,75

591.791,26

29.11.13

G1

3.327,56

595.118,82

02.12.13

Teleselskab

1.353,84

596.472,66

02.12.13

Teleselskab

1.353,84

595.118,82

03.12.13

Hævet

2.000,00

597.118,82

04.12.13

Falck

521,00

597.639,82

04.12.13

Falck

521,00

597.118,82

10.12.13

[Realkredit]

7.974,06

605.092,88

10.12.13

[Realkredit]

6.621,10

611.713,98

10.12.13

Hævet

1.702,11

613.416,09

11.12.13

F1-Bank

1.342,22

614.758,31

17.12.13

Hævet

1.718,71

616.477,02

18.12.13

Guldsmed […]

501,5

616.978,52

18.12.13

Guldsmed […]

501,50

616.477,02

18.12.13

Guldsmed […]

501,50

615.975,52

21.12.13

Statoil

176,80

616.152,32

27.12.13

[…] supermarjked

875,28

617.027,60

27.12.13

[Butik]

459,85

617.487,45

27.12.13

[…] supermarjked

875,28

616.612,17

31.12.13

Parkering

40,50

616.571,67

31.12.13

Div mad

853,70

615.717,97

31.12.13

Div restaurant

828,00

614.889,97

31.12.13

Mad kantine

2.359,47

612.530,50

31.12.13

[…]

281,60

612.248,90

31.12.13

Møde [navn udeladt]

122,00

612.126,90

31.12.13

Julepapir

224,90

611.902,00

31.12.13

Elkedel mmm

1.700,55

610.201,45

31.12.13

Parkering

71,00

610.130,45

31.12.13

G3

445,63

609.684,82

31.12.13

Messe […]

211,46

609.473,36

31.12.13

[…]

759,19

608.714,17

31.12.13

Møde […]

600,00

608.114,17

01.01.14

Køb af bænk

25.000,00

583.114,17

02.01.14

Butik

416,52

583.530,69

02.01.14

Hus […] Land Y1

3.336,14

586.866,83

02.01.14

Teleselskab Land Y1

598,53

587.465,36

02.01.14

Butik

881,64

588.347,00

02.01.14

Butik

416,52

587.930,48

06.01.14

Supermarked

199,46

588.129,94

06.01.14

F1-Bank

1.298,00

589.427,94

06.01.14

Supermarkee

199,46

589.228,48

10.01.14

Lånsforsækninger

2.742,86

591.971,34

16.01.14

Tandlæge

6.234,48

598.205,82

27.01.14

Renter

101,28

598.307,10

27.01.14

F1-Bank

1.513,42

599.820,52

27.01.14

F1-Bank

1.513,42

598.307,10

28.04.14

Systembolagert

300,01

598.607,11

03.02.14

[Realkredit]

5.573,00

604.180,11

04.02.14

Netflex

67,47

604.247,58

10.02.14

You see

170,00

604.417,58

11.02.14

[...]

3.125,00

607.542,58

14.02.14

[…]

3.125,00

610.667,58

14.02.14

G1

10.201,37

620.868,95

14.02.14

[Butik]

149,65

621.018,60

18.02.14

F3-Bank A

5.750,00

626.768,60

18.02.14

[…] shop

399,85

627.168,45

25.02.14

G4

425,00

627.593,45

25.02.14

F1-Bank A

1.297,00

628.890,45

26.02.14

Hmn

5.954,74

634.845,19

03.03.14

A F1-Bank

1.297,00

636.142,19

04.03.14

Butik

6.000,00

642.142,19

04.03.14

Netflex

67,29

642.209,48

04.03.14

Eon

6.139,00

648.348,48

11.03.14

G1

29.944,09

678.292,57

19.03.14

Hævet bank Land Y1

1.703,49

679.996,06

31.03.14

Diverse

127,41

679.868,65

31.03.14

Ikea - div småting

457,00

679.411,65

31.03.14

Brugsen

279,49

679.132,16

31.03.14

Div mad

250,63

678.881,53

31.03.14

Div mad

671,00

678.210,53

31.03.14

Div mad

449,00

677.761,53

31.03.14

Porto

100,00

677.661,53

31.03.14

Parkering

60,50

677.601,03

31.03.14

Div invartar

3.979,74

673.621,29

31.03.14

Blomster

819,00

672.802,29

31.03.14

Apple kabel

82,05

672.720,24

31.03.14

[Museum]

330,00

672.390,24

31.03.14

Fakta

537,05

671.853,19

31.03.14

Netto

2.986,90

668.866,29

31.03.14

Blomster

1.175,75

667.690,54

31.03.14

Porto

9,00

667.681,54

31.03.14

Parkering

92,50

667.589,04

31.03.14

ikea

108,00

667.481,04

31.03.14

Div mad

3.666,55

663.814,49

31.03.14

Porto

12,50

663.801,99

31.03.14

Div småanskaffelser

3.750,54

660.051,45

31.03.14

Føtex

182,50

659.868,95

31.03.14

Cafe […]

107,09

659.761,86

31.03.14

Blomster

863,13

658.898,73

31.03.14

[…] pub

1.092,00

657.806,73

31.03.14

Diverse

316,84

657.489,89

31.03.14

[…] bar

1.403,07

656.086,82

31.03.14

Blomster

873,75

655.213,07

31.03.14

[Teleselskab]

3.271,10

651.941,97

31.03.14

Ålrøgeri

240,00

651.701,97

31.03.14

Blomster

150,00

651.551,97

31.03.14

Føtex

428,90

651.123,07

31.03.14

Irma

480,90

650.642,17

31.03.14

Jern og fix

279,90

650.362,27

31.03.14

Scanlines

42,00

650.320,27

31.03.14

Jern og fix

17,00

650.303,27

31.03.14

Netto

74,70

650.228,57

31.03.14

kvickly

105,95

650.122,62

31.03.14

Blomster

56,25

650.066,37

31.03.14

Min købmand

403,55

649.662,82

31.03.14

Netto

78,00

649.584,82

31.03.14

Slagter

230,00

649.354,82

31.03.14

Superbest

88,40

649.266,42

31.03.14

Netto

637,85

648.628,57

31.03.14

Blomster

365,50

648.263,07

31.03.14

Køb ue 56.613

45.000,00

603.263,07

31.03.14

Systembolaget

300,01

602.963,06

31.03.14

G1

29.944,09

573.018,97

31.03.14

Blomster

365,50

573.384,47

31.03.14

Blomster

1.092,75

572.291,72

31.03.14

Eurocard

73.664,78

498.626,94

10.04.14

Skat land Y2

29.910,98

528.537,92

14.04.14

[Real kredit]

6.547,17

535.085,09

22.04.14

F1-Bank

1.297,00

536.382,09

29.04.14

Kiropraktor

780,00

537.162,09

30.04.14

Deres slagter

538,00

537.700,09

30.04.14

Deres slagter

538,00

537.162,09

30.04.14

Butik

1.822,21

535.339,88

30.04.14

Røverkøb

296,50

535.043,38

30.04.14

[navn udeladt]

973,94

534.069,44

30.04.14

[…] bageri

276,50

533.792,94

30.04.14

DSB

144,00

533.648,94

30.04.14

Irma

642,85

533.006,09

30.04.14

G5

1.361,00

531.645,09

30.04.14

Parkering

50,00

531.595,09

05.05.14

F1-Bank

1.297,00

532.892,09

15.05.14

[…] spildevand

4.180,45

537.072,54

21.05.14

[Real kredit]

6.633,26

543.705,80

21.05.14

[Real kredit]

7.453,60

551.159,40

21.05.14

[…]

1.751,84

552.911,24

28.05.14

Hævet

3.000,00

555.911,24

28.05.14

Retur

2.000,00

553.911,24

30.05.14

Div blomster

1.527,75

552.383,49

31.05.14

Div mad personale

1.765,75

550.617,74

31.05.14

Smørrebrød

949,00

549.668,74

31.05.14

Diverse pålæg

3.634,04

546.034,70

04.06.14

Porto

18,00

546.016,70

16.06.14

Butik

208,84

546.225,54

20.06.14

shop

869,81

547.095,35

23.06.14

Butik

1.000,96

548.096,31

28.06.14

Hævet

2.000,00

550.096,31

30.06.14

[navn udeladt] - [navn udeladt]

1.498,00

551.594,31

30.06.14

Div blomster

885,63

550.708,68

30.06.14

Porto

42,00

550.666,68

30.06.14

Div mad

1.681,82

548.984,86

30.06.14

Butik

1.999,20

546.985,66

30.06.14

Div blomster

583,18

546.402,48

30.06.14

[…] maling

1.534,00

544.868,48

30.06.14

Parkering

10,00

544.858,48

30.06.14

Div mad

1.601,88

543.256,60

30.06.14

Div mad

1.036,38

542.220,22

30.06.14

Div mad

400,00

541.820,22

30.06.14

G6

754,00

541.066,22

30.06.14

[…]

595,00

540.497,22

30.06.14

Sæbe […]

253,75

540.243,47

30.06.14

G7

2.000,00

538.243,47

30.06.14

Tæppe

378,50

537.864,97

30.06.14

[…] leasing

3.933,38

533.931,59

30.06.14

Smørrebrød […]

1.205,00

532.726,59

30.06.14

G7

2.000,00

534.726,59

30.06.14

[…] leasing

3.933,38

538.659,97

30.06.14

G7

2.000,00

540.659,97

30.06.14

[…] leasing

3.933,38

536.726,59

30.06.14

[…] leasing

3.933,38

540.659,97

05.07.14

Blomster

190,00

540.469,97

07.07.14

G1

5.368,60

545.838,57

08.07.14

G1

1.736,48

547.575,05

09.07.14

Realkredit

7.546,68

555.121,73

10.07.14

Porto

32,00

555.089,73

11.07.14

[Forening]

595,00

555.684,73

11.07.14

You see fak 59

2.012,52

557.697,25

11.07.14

Dong

5.921,17

563.618,42

16.07.14

Køb mad

841,10

562.804,32

17.07.14

[…]

945,14

563.749,46

18.07.14

Butik

617,00

563.132,46

21.07.14

[Trælast]

243,00

562.889,46

23.07.14

hævet

5.000,00

567.889,46

04.08.14

G1

9.761,15

577.650,61

05.08.14

Systembolaget

514,71

578.165,32

05.08.14

Butik

1.309,26

579.474,58

11.08.14

Netto

194,50

579.280,08

11.08.14

Netto

171,50

579.108,58

12.08.14

F1-Bank

3.931,08

583.039,66

14.08.14

[…]

916,13

583.955,79

14.08.14

Deres slagter

195,85

583.759,94

15.08.14

You see

1.207,65

584.967,59

15.08.14

K/S […]

12.500,00

597.467,59

15.08.14

[Navn udeladt]

7.940,96

605.408,55

20.08.14

Eon

3.129,00

608.537,55

20.08.14

Butik

134,50

608.400,05

22.08.14

Føtex

925,00

609.325,05

22.08.14

[…]

578,43

609.903,48

26.08.14

F3-Bank/A

5.504,43

615.407,91

26.08.14

Diverse til opgave

1.528,90

613.879,01

27.08.14

Real kredit

7.493,85

621.372,86

27.08.14

Real kredit

6.668,85

628.041,71

29.08.14

Superbrugsen mv.

427,55

627.614,16

01.09.14

H1 Bank

1.297,00

628.911,16

02.09.14

HMN

6.628,57

635.539,73

02.09.14

Butik

129,90

635.669,63

03.09.14

Butik

432,00

636.101,63

03.09.14

F2-Bank

1.971,69

638.073,32

05.09.14

Valuta

5.919,25

643.992,57

06.09.14

Batterier

90,00

643.902,57

10.09.14

Supermarked

695,51

644.598,08

11.09.14

Taxa

1.922,28

642.675,80

11.09.14

Butik

1.387,29

641.288,51

12.09.14

Butik

864,11

642.152,62

13.09.14

Rejseomkostninger

623,59

641.529,03

15.09.14

Outlet

1.092,43

642.621,46

18.09.14

[…]

22.280,88

664.902,34

18.09.14

Fakta

501,00

664.401,34

23.09.14

G8

100,00

664.501,34

23.09.14

Diverse restaurant

1.306,56

663.194,78

24.09.14

Netto

30,00

663.164,78

24.09.14

Føtex

71,00

663.093,78

24.09.14

Porto

42,00

663.051,78

26.09.14

[…]

23,600,00

686.651,78

26.09.14

[…]

8.194,56

694.846,34

26.09.14

[…]

625,00

695.471,34

30.09.14

[…] - messe

156,57

695.314,77

30.09.14

Butik

998,00

696.312,77

30.09.14

Parkering

433,50

695.879,27

30.09.14

Diverse Restaurant

2.202,00

693.677,27

30.09.14

Diverse mad

4.193,60

689.483,67

30.09.14

Diverse mad

2.232,35

687.251,32

30.09.14

X regn - reg primo

143.552,34

543.698,98

30.09.14

X regn - varekøb

128.115,09

415.583,89

30.09.14

X regn - [navn udeladt]

387,45

415.971,34

30.09.14

X regn - Adobe

6.220,00

409.751,34

30.09.14

X regn - […]

872,95

408.878,39

30.09.14

X regn - […]

26.356,25

382.522,14

30.09.14

X regn - […]

2.332,80

380.189,34

30.09.14

X regn - omp. Skyld

55.180,45

325.008,89

30.09.14

X regn - betalt af

4.332,80

320.676,09

30.09.14

X regn - betalt mom

576.694,00

-256.017,91

30.09.14

X regn - regulering

27.880,25

-228.137,06

30.09.14

X regn - omp kasse

10.500,00

-217.637,06

30.09.14

X regn - reg. Afsat

30.000,00

-187.637,06

30.09.14

X regn - omp. Priva

29.944,09

-157.692,97

30.09.14

X regnskab, rettels

628.845,40

471.151,43

30.09.14

Ultimo

471.152,43

På konto 6991, "Mellemregning B", blev der fra den 1. oktober 2014 til den 30. september 2015 foretaget følgende posteringer:

Dato

Tekst

Debet

Kredit

Akkumuleret

01.10.14

Primo

471.152,43

01.10.14

[navn udeladt]

20.000,00

451.152,43

01.10.14

G9

812,50

450.339,93

01.10.14

Omp. Primo, rev. A

12.500,00

462.839,93

01.10.14

Omp. Primo, mlr. B

628.845,40

-166.005,47

01.10.14

Primo

157.692,97

-8.312,50

02.10.14

Overførsel

20.000,00

11.687,50

03.10.14

Parkering

749,00

10.938,50

03.10.14

Taxa

228,47

10.710,03

03.10.14

Valuta

2.993,93

7.716,10

06.10.14

Rejseomkostninger

4.351,19

3.364,91

07.10.14

Rejseomk

345,31

3.019,60

07.10.14

Rejseomkostninger

202,20

2.817,40

08.10.14

Rejseomkostninger

2.631,56

185,84

09.10.14

Rejseomkostninger

843,92

-658,08

10.10.14

Rejseomkostninger

1.447,84

-2.105,92

10.10.14

Hotel

1.844,33

-3.950,25

10.10.14

Taxa

90,50

-4.040,75

11.10.14

[Butik] mv.

221,00

-4.261,75

11.10.14

Kontorartikler

423,40

-4.685,15

14.10.14

Diverse til opgave

1.986,86

-6.672,01

15.10.14

Diverse mad

173,94

-6.845,95

17.10.14

Rejseomkostninger

445,46

-7.291,41

21.10.14

Overført

1.643,67

-5.647,74

21.10.14

HMN

256,39

-5.391,35

21.10.14

YouSee

1.427,65

-3.963,70

23.10.14

CVS

2.994,36

-969,34

23.10.14

CVS

2.994,36

2.025,02

23.10.14

[Navn udeladt]

160,00

1.865,02

24.10.14

[…]

1.297,00

3.162,02

27.10.14

[Butik]

7,00

3.169,02

28.10.14

Indsigelse

5.988,72

-2.819,70

30.10.14

Diverse mad

459,90

-3.279,60

30.10.14

Småanskaffelser

2.561,54

-5.841,14

31.10.14

Udlæg

797,50

-6.638,64

31.10.14

Taxa

648,00

-7.286,64

02.11.14

G1 SEK 554

435,22

-7.721,86

04.11.14

MobilePay

150,00

-7.571,86

07.11.14

Diverse mad

1.021,50

-8.593,36

07.11.14

Diverse mad

358,92

-8.952,28

09.11.14

Scandlines

134,91

-9.087,19

14.11.14

Diverse mad

825,86

-9.940,19

14.11.14

Parkering

101,00

-10.041,05

15.11.14

G10

221,56

-10.262,61

17.11.14

Diverse mad

874,60

-11.137,21

17.11.14

[Butik]

159,64

-11.296,85

17.11.14

[Butik]

160,00

-11.456,85

21.11.14

[Butik]

99,85

-11.556,70

21.11.14

[Butik]

848,00

-12.404,70

21.11.14

[Butik]

198,00

-12.602,70

25.11.14

[Butik] retur

230,11

-12.832,81

25.11.14

G11

467,35

-13.300,16

27.11.14

Blomster

400,00

-13.700,16

27.11.14

[…] apotek

121,45

-13.812,61

28.11.14

Q8

355,86

-14.168,47

29.11.14

Småanskaffelser

2.068,60

-16.237,07

29.11.14

[Navne udeladt]

690,56

-16.927,63

30.11.14

[Butik]

149,00

-17.076,63

03.12.14

Overførsel

20.000,00

-37.076,63

03.12.14

[…]

3.915,37

-33.076,63

03.12.14

Ikea - lys

266,00

-33.427,26

03.12.14

Coop + Superbest

339,50

-33.766,76

04.12.14

[…] blomster

100,00

-33.866,76

05.12.14

Overført

10.000,00

-43.260,61

05.12.14

Netto

393,85

-44.260,61

09.12.14

[…], lysetage + 1

316,25

-44.576,86

09.12.14

Deres slagter

1.971,50

-46.548,36

11.12.14

G1

3.640,55

-42.907,81

11.12.14

Ikea lamper

397,00

-43.304,81

12.12.14

[Autoværksted]

839,13

-44.143,94

12.12.14

[Butik]

166,94

-44.310,88

12.12.14

[Butik]

89,90

-44.400,78

13.12.14

[…] frugt

214,50

-44.615,28

15.12.14

Ilva

607,00

-45.222,28

15.12.14

G12

230,00

-45.452,28

17.12.14

[Butik], sleeve

669,00

-46.121,28

17.12.14

[…] bageri

125,00

-46.246,28

18.12.14

Udlæg

1.159,60

-47.405,88

18.12.14

Scanlines - advokatmø

386,00

-47.791,88

19.12.14

Blomster […]

400,00

-48.191,88

19.12.14

Blomstergave […]

570,00

-48.791,88

20.12.14

Frimærker

37,00

-48.798,88

22.12.14

Hent-Selv mad

666,00

-49.464,88

23.12.14

[…] boghandel

275,00

-49.739,88

23.12.14

Brugskunst

956,00

-50.695,88

29.12.14

[Boghandel] sek

48,33

-50.744,21

30.12.14

Parkering

8,00

-50.752,21

30.12.14

Butik SEK 2

202,68

-50.954,89

31.12.14

Navn udeladt

500,00

-51.454,98

31.12.14

G1 div. Arran

5.330,30

-56.785,19

02.01.15

Butik

13,36

-56.798,55

05.01.15

Ovf. B

10.000,00

-66.797,55

07.01.15

Renter privat

1.680,46

-65.118,09

07.01.15

F4-Bank

8.388,98

-56.729,11

14.01.15

F2-Bank, real

6.755,12

-49.973,99

16.01.15

Udlæg

706,25

-50.680,24

16.01.15

Parkering

60,50

-50.740,74

17.01.15

[Navn udeladt] - lygter

1.900,00

-52.640,74

19.01.15

Indbetaling B

10.000,00

-62.640,74

19.01.15

Mobilpay […] bio b

80,00

-62.720,74

19.01.15

Mobilepay [navn udeladt] biotur

160,00

-62.880,74

21.01.15

Brobizz

100,00

-62.980,74

22.01.15

Indbetalt B

10.000,00

-72.980,74

22.01.15

Valuta EUR 650

4.917,65

-68.063,09

22.01.15

F5-Bank sek 11553

9.196,51

-58.866,58

23.01.15

Udlæg (EUR 142,61)

1.062,31

-59.928,89

23.01.15

Taxa EUR 80

595,92

-60.524,81

23.01.15

[…] EUR 68

506,54

-61.031,35

23.01.15

[…] flybilletter […]

8.258,00

-69.298,35

23.01.15

Ticket Commercant EU

888,54

-70.177,89

23.01.15

Foto […]

647,00

-70.824,89

23.01.15

Foto […]

854,46

-71.679,35

24.01.15

[…] Supermarket udl

2.646,71

-74.326,06

26.01.15

Udlæg realkredit

500,00

-73.826,06

26.01.15

Udlæg januar

4.253,95

-78.080,01

27.01.15

Q8 - [navn udeladt]

500,49

-78.580,50

29.01.15

Indbetalinger

18.000,00

-98.580,50

30.01.15

Indbetalt aconto

10.000,00

-106.580,50

30.01.15

[Butik]

150,00

-106.730,50

30.01.15

[…] bageri

42,00

-106.722,50

02.02.15

Valuta EUR 320

2.349,92

-109.122,42

03.02.15

Aconto G13

50.000,00

-159.122,42

04.02.15

Acoto G13

10.000,00

-149.122,42

04.02.15

Acoto G13

50.000,00

-99.122,42

05.02.15

G14

4.830,00

-94.292,42

05.02.15

G14

2.088,72

-92.203,70

05.02.15

Div. Udlæg mad

285,25

-92.488,95

06.02.15

[…] blomster

200,00

-92688,95

10.02.15

Realkredit priv.

7.443,51

-85.245,44

10.02.15

Realkredit priv.

5.747,34

-79.498,10

10.02.15

[…]

1.885,00

-81.383,10

11.02.15

EON

3.924,95

-77.458,15

14.02.15

[Supermarked] SEK 450

460,44

-77.918,59

14.02.15

G1 SEK 1037

814,67

-78.733,26

14.02.15

Parkering

10,00

-78.743,26

16.02.15

Parkering

20,00

-78.763,26

18.02.15

[…] - brille

12.000,00

-90.763,26

19.02.15

[Navn udeladt]

3.643,21

-87.120,05

22.02.15

Div. Udlæg mad

1.232,40

-88.352,45

23.02.15

Porto

30,00

-88.382,45

23.02.15

Porto

64,00

-88.446,45

23.02.15

Porto

38,00

-88.484,45

24.02.15

Coop privat

1.972,75

-86.511,70

27.02.15

Div. Udlæg mad - der

390,90

-86.902,60

02.03.15

Diverse udlæg mad

471,98

-87.374,58

05.03.15

HMN

5.763,37

-81.611,21

05.03.15

[Navn udeladt]

999,00

-80.612,21

07.03.15

G1

77,77

-80.689,98

07.03.15

G1

117,05

-80.807,03

08.03.15

Ingo

204,01

-81.011,04

12.03.15

[…]

2.384,50

-78.626,54

12.03.15

Butik

39,95

-78.666,49

12.03.15

Butik

140,00

-78.806,49

13.03.15

Dong

4.836,30

-73.970,19

14.03.15

Diverse udlæg mad

858,64

-74.828,83

16.03.15

Udlæg Land Y3

3.564,46

-71.264,37

17.03.15

[Butik]

2.000,00

-69.264,37

17.03.15

[…] SEK 995

862,02

-67.402,35

20.03.15

Diverse udlæg mad SE

476,07

-68.878,42

21.03.15

[Cafe]

200,00

-69.078,42

25.03.15

Ovf. Fra [Navn udeladt]

30.000,00

-99.078,42

31.03.15

[Supermarked] SEK 339,02

266,33

-99.344,75

01.04.15

Statoil

635,61

-99.980,36

01.04.15

Statoil

274,33

-100.254,69

01.04.15

[…] kommune

2.036,04

-98.218,65

01.04.15

Salg højtryksspuler

1.124,43

-99.343,08

01.04.15

[Blomster]

230,08

-99.573,16

01.04.15

[Blomster]

230,08

-99.803,24

01.04.15

G3

75,44

-99.878,68

01.04.15

G15

106,88

-99.985,56

01.04.15

Statoil

139,70

-100.125,26

01.04.15

Statoil

599,41

-100.724,67

01.04.15

Udlæg personale mad

638,00

-101.362,67

01.04.15

Butik

1.800,94

-103.163,61

02.04.15

Butik

104,95

-103.268,56

02.04.15

Butik

359,25

-103.627,81

02.04.15

Butik

294,66

-103.922,47

02.04.15

Butik

359,25

-104.281,72

04.04.15

Butik

59,74

-104.341,46

04.04.15

Coop

176,52

-104.517,98

04.04.15

Brændstof

273,67

-104.791,65

07.04.15

Ilva

50,00

-104.841,65

08.04.15

Netto udlæg

1.054,50

-105.896,15

10.04.15

[…] gartneriet

75,00

-105.971,15

10.04.15

G16

61,25

-106.032,40

10.04.15

G17

100,00

-106.132,40

11.04.15

Coop

366,19

-106.498,59

12.04.15

G1

85,88

-106.584,47

13.04.15

Skat inddrivelsen

85.642,14

-20.942,33

14.04.15

Eurocard

67.556,61

46.641,28

14.04.15

G18

330,00

46.944,28

14.04.15

Realkredit

5.772,71

52.716,99

14.04.15

Realkredit

7.465,78

60.182,77

14.04.15

[…]

1.017,50

61.200,27

15.04.15

Danske Spil

200,00

61.400,27

15.04.15

Indbetalt B

10.000,00

51.400,27

16.04.15

Butik

1.668,00

49.732,27

16.04.15

G19

22.072,22

27.660,05

16.04.15

SAS

6.131,00

21.529,05

17.04.15

Indbetalt

20.000,00

1.529,05

18.04.15

Fakta div. Frokost u

2.070,01

-540,69

19.04.15

Statoil, mad

113,00

-653,96

19.04.15

[…]

353,28

-1.007,24

21.04.15

Take away

128,00

-1.135,24

21.04.15

Statoil

90,82

-1.226,09

23.04.15

F2-Bank, B

5.598,81

4.372,72

24.04.15

Tivoli

396,00

3.976,72

24.04.15

[…] autoværk

60,00

3.916,72

25.04.15

Coop

256,14

3.660,58

25.04.15

[…] frugt

148,00

3.512,58

26.04.15

G1

86,04

3.426,54

27.04.15

Netto

29,90

3.546,44

28.04.15

Scanlines

65,44

3.391,00

29.04.15

Indbet. B

3.000,00

391,00

29.04.15

Indbet. B

1.000,00

-609,00

30.04.15

G1

11.932,23

11.322,23

30.04.15

Hævet privat

12.213,58

23.536,81

01.05.15

G20

169,00

23.367,81

02.05.15

Netto

314,55

23.053,26

02.05.15

Irma

362,75

22.690,51

03.05.15

Statoil

100,74

22.589,77

06.05.15

[Navn udeladt]

450,00

22.139,77

06.05.15

[…]

406,32

21.733,45

07.05.15

Forsikring, indbet.

1.500,00

20.233,45

07.05.15

Porto

33,00

20.200,45

08.05.15

F3-Bank

5.597,98

25.798,43

08.05.15

Scanlines

108,35

25.690,08

11.05.15

[Navn udeladt]

500,00

26.190,08

12.05.15

K/S […]

15.625,00

41.815,08

12.05.15

B og A

20.517,50

62.332,58

13.05.15

[…] Blomster

162,50

62.170,08

13.05.15

Eon

4.947,91

67.117,99

18.05.15

Statoil, mad

146,95

66.971,04

18.05.15

Mobilepay

1.000,00

67.971,04

19.05.15

Parkering

45,00

67.926,04

19.05.15

[…] havecenter

150,00

67.776,04

19.05.15

Fortæring

44,01

67.732,03

19.05.15

[Restaurant]

2.448,00

65.284,03

20.05.15

Retur Eon

4.875,35

60.408,68

20.05.15

Betaling retur

375,00

60.783,68

20.05.15

EON

5.313,77

66.097,45

20.05.15

[Butik]

497,00

65.600,45

20.05.15

Diverse personalemad

1.543,10

64.057,35

21.05.15

Tbf. Lån

30.500,00

94.557,35

22.05.15

Mobilepay

1.500,00

96.057,35

22.05.15

G21

93,75

95.963,60

24.05.15

[Butik]

423,31

95.540,29

24.05.15

Føtex

70,90

95.469,39

24.05.15

Silvan

146,76

95.322,63

27.05.15

Udlæg [Navn udeladt], retur

10.393,25

105.715,88

31.05.15

Fakta div. Udlæg mad

967,55

104.748,33

31.05.15

[Navn udeladt]

1.500,00

103.248,33

31.05.15

[…] havecenter

205,00

103.043,33

02.06.15

[Restaurant]

110,00

102.933,33

02.06.15

Fakta

545,00

102.388,33

03.06.15

Porto

51,00

102.337,33

04.06.15

Te

63,00

102.274,33

07.06.15

Meny

355,40

101.918,93

07.06.15

irma

804,00

101.114,93

08.06.15

Netto

38,21

101.076,72

08.06.15

Porto

51,00

101.025,72

10.06.15

Ovf. Fra B

1.100,00

99.928,72

10.06.15

[Restaurant]

161,00

99.764,72

10.06.15

Netto

386,35

99.378,37

11.06.15

[Butik]

390,00

98.988,37

11.06.15

[Supermarked]

386,58

98.601,79

11.06.15

Brugsen

558,90

98.042,89

11.06.15

Brugsen

39,95

98.002,94

14.06.15

[Restaurant]

610,00

97.392,94

16.06.15

[Butik]

703,00

96.689,94

17.06.15

Hævet B

8.208,19

104.898,13

17.06.15

Matas - til […]

135,00

104.763,13

17.06.15

Føtex - til […]

77,00

104.686,13

17.06.15

Fortæring scanlines

603,30

104.082.83

19.06.15

[…] Hotels

691,23

103.391,60

19.06.15

Ovf.

10.000,00

93.391,60

20.06.15

Fakta

137,70

93.253,90

20.06.15

Krydderurter

18,00

93.235,90

20.06.15

[Navn udeladt]

90,00

93.145,90

20.06.15

Jordbær

185,00

92.960,90

21.06.15

Butik

1.068,41

91.892,49

22.06.15

[Navn udeladt]

200,00

91.692,49

22.06.15

Netto

44,00

91.648,49

22.06.15

Netto

93,40

91.555,09

23.06.15

Indbetalt

10.000,00

81.555,09

25.06.15

Smykker

1.150,00

82.705,09

27.06.15

Realkredit

7.678,36

90.383,45

27.06.15

Realkredit

5.731,15

96.114,60

29.06.15

Mobilpay

1.000,00

97.114,60

01.07.15

[Supermarked]

113,40

97.001,20

01.07.15

Netto

409,15

96.592,05

01.07.15

Rema1000

150,30

96.441,75

01.07.15

Lidl

299,10

96.142,65

01.07.15

Deres slagter

130,00

96.012,65

01.07.15

Fortæring molslinien

144,00

95.868,65

01.07.15

[…] Outlet

78,47

95.790,18

02.07.15

F2-Bank, B

788,98

96.579,16

02.07.15

Føtex

36,45

98.542,71

03.07.15

Ovf. Fra [Navn udeladt] til

1.500,00

95.042,71

04.07.15

Fortæring molslinien

317,00

94.725,71

06.07.15

Tænder

7.390,00

102.115,71

06.07.15

Ovf. Fra [navn udeladt] til

250,00

101.865,71

06.07.15

[Butik]

699,00

102.564,71

07.07.15

K/S […]

1.771,38

104.336,09

07.07.15

K/S […]

11.235,94

115.572,03

07.07.15

K/S […]

3.125,00

118.697,03

10.07.15

Udlæg B

20.000,00

138.697,03

10.07.15

Udlæg A

20.000,00

158.697,03

10.07.15

Fakta

112,00

158.585,03

10.07.15

Fortæring […]

45,00

158.540,03

10.07.15

Fortæring […]

59,00

158.481,03

11.07.15

Scanlines fortæring

59,92

158.421,11

11.07.15

Info

25.000,00

133.421,11

11.07.15

Molslinien

1.062,09

132.359,02

13.07.15

Fortæring i Land Y1

417,17

131.941,85

13.07.15

Diverse kontorartikl

454,67

131.396,18

14.07.15

Pærer mv.

118,98

131.277,20

14.07.15

Fortæring G1

49,68

131.227,52

15.07.15

Diverse personalemad

612,49

130.615,03

16.07.15

[Storcenter]

375,39

130.239,64

17.07.15

Fakta

716,75

129.522,89

18.07.15

Netto

331,40

129.191,49

19.07.15

Parkering

45,00

129.146,49

19.07.15

Fakta

228,75

128.917,74

21.07.15

[Butik]

156,93

128.760,81

23.07.15

[Supermarked]

471,53

128.289,28

23.07.15

Kuverter

22,08

128.267,20

25.07.15

IKEA SEK

341,46

127.925,74

25.07.15

IKEA SEK

110,40

127.815,34

26.07.15

Diverse personalemad

660,93

127.154,41

27.07.15

G1, køb af tøj

281,17

127.435,58

28.07.15

Fortæring […]

350,14

127.085,44

28.07.15

Diverse parkering

58,86

127.026,58

29.07.15

[Butik]

85,96

126.940,62

30.07.15

Realkredit

7.421,17

134.361,79

30.07.15

Realkredit

5.484,35

139.846,14

30.07.15

Fortæring G1

38,64

139.807,50

31.07.15

Hus […], G1

11.411,58

151.219,08

31.07.15

[Supermarked] indkøb juli

1.222,46

149.996,62

31.07.15

[Supermarked]

352,50

149.644,12

31.07.15

[Storcenter]

353,65

149.290,47

31.07.15

[Café]

119,87

149.170,60

01.08.15

[Butik]

55,00

149.115,60

02.08.15

Diverse personalemad

1.243,00

149.115,60

03.08.15

[…] Kommun

20.271,35

168.143,95

03.08.15

F5-Bank

12.086,97

180.230,92

03.08.15

[Butik]

582,30

180.813,22

03.08.15

Porto

60,00

180.753,22

04.08.15

Fakta

635,22

180.118,00

04.08.15

Personalemad

1.018,50

179.099,50

05.08.15

[Butik], billader ipho

40,00

179.059,50

06.08.15

G11

1.869,40

177.190,10

10.08.15

Løn A

15.000,00

192.190,10

11.08.15

B og A/s

5.698,00

197.888,10

14.08.15

Diverse parkering

124,00

197.764,10

15.08.15

[…], hesteguf

600,00

198.364,10

15.08.15

Storebælt

235,00

198.129,10

15.08.15

Monarch

196,00

197.933,10

18.08.15

Realkredit

5.568,55

203.501,65

21.08.15

Scanlines 20 turs ko

3.195,00

200.306,65

22.08.15

[…] Byghandel

86,43

200.220,22

23.08.15

[…]

1.073,44

199.146,78

25.08.15

Airbnb leje af lejli

13.332,00

185.814,78

26.08.15

Kvickly

184,90

185.629,88

27.08.15

Diverse personalemad

1.326,58

184.303,30

27.08.15

Blomster

767,00

183.536,30

30.08.15

Diverse personalemad

989,18

183.536,30

30.08.15

[Café]

51,83

182.495,29

03.09.15

Diverse persoanlemad

420,55

182.074,74

05.09.15

[…] blomster + [navn udeladt]

468,00

181.606,74

06.09.15

Diverse personalemad

713,41

180.893,33

08.09.15

[Butik]

49,41

180.843,38

12.09.15

[Café]

195,87

180.647,51

12.09.15

Skånetrafiken

83,25

180.564,26

13.06.15

Scanlines bespisning

575,79

179.988,47

13.06.15

Leje af bord på mess

158,58

179.829,89

14.09.15

Coop, privat

250,00

180.079,89

15.09.15

Bankautomat […]

1.642,61

181.722,50

15.09.15

K/S […]

9.375,00

191.097,50

15.09.15

Bespisning lufthavn

390,00

190.707,50

19.09.15

DSB

72,00

190.635,50

21.09.15

[…] maling

291,99

190.343,51

22.09.15

G1

768,18

191.111,69

22.09.15

[…] kommu

3.901,06

195.012,75

22.09.15

Realkredit

5.5584,16

200.597,21

22.09.15

Realkredit

7.482,80

208.080,01

23.09.15

F5-Bank

7.557,21

215.637,22

25.09.15

Hævet kontant […]

1.904,02

217.541,24

26.09.15

Diverse rest, besøg m

3.796,85

213.744,39

29.09.15

[…] Zoo, gaver

572,01

214.316,40

29.09.15

[Butik]

4.000,00

218.316,40

30.09.15

Diverse personalemad

2.037,70

216.278,70

30.09.15

Pensioner ovf. Til m

1.400,00

214.878,70

30.09.15

X Regn 2014/15 omp

214.878,70

0,00

30.09.15

Ultimo

0,00

Derudover er der fremlagt en mellemregning mellem klageren og H2 ApS.

På konto 6993, "Mellemregning A", blev der fra den 1. oktober 2013 til den 30. september 2014 foretaget følgende posteringer:

Dato

Tekst

Debet

Kredit

Akkumuleret

01.10.13

Primo

141.573,98

30.09.14

X regn - reg primo

141.573,98

0,00

30.09.14

Ultimo

0,00

På konto 6993, "Mellemregning A", blev der fra den 1. oktober 2014 til den 30. september 2015 foretaget følgende posteringer:

Dato

Tekst

Debet

Kredit

Akkumuleret

01.10.14

Primo

0,00

09.10.14

Overførsel

50.000,00

-50.000,00

09.10.14

Overførsel

50.000,00

0,00

29.10.14

Overførsel

115.000,00

-115.000,00

29.10.14

Overførsel

115.000,00

0,00

06.11.14

Overførsel

200.000,00

200.000,00

06.11.14

Overførsel

200.000,00

0,00

18.11.14

F5-Bank

11.949,43

11.949,43

30.12.14

Overførsel

34.250,00

46.199,43

30.12.14

Overførsel

34.250,00

11.949,43

03.08.15

R1 - A C

9.187,50

21.136,93

30.09.15

X Regn 2014/15 omp

413.966,70

-392.829,77

30.09.15

X Regn 2014/15 omp

169.837,00

-562.666,77

30.09.15

X Regn 2014/15 Ren

21.420,00

-584.086,77

30.09.15

X Regn 2014/15 konc

483.804,00

-100.282,77

Den 27. marts 2015 blev der afholdt ordinær generalforsamling i H1 ApS. Der fremgår bl.a. følgende af referatet:

"(…)

Det blev besluttet, at udlodde udbytte med i alt kr. 514.275 og heraf udgør kr. 394.247 andre værdier end kontanter. Det resterende beløb kr. 120.028 udloddes kontant. Der forelå vurderingsberetning udarbejdet af R1, vedrørende udlodning af andre værdier end kontanter.

(…)"

Der fremgår bl.a. følgende af vurderingsberetningen dateret den 27. marts 2015:

"(…)

Det forslåede udbyttebeløb udgør kr. 394.247, der vil blive overført til kapitalejere i andre værdier end kontanter.

(…)

Værdierne, der overføres til kapitalejere som afregning for udbytte, omfatter tilgodehavende hos kapitalejer.

Værdien af aktiverne er af det centrale ledelsesorgan ansat til kr. 394.247.

(…)"

Der blev indberettet udbytte med 514.275 kr. den 17. april 2015. Der var indeholdt udbytteskat med 138.854 kr.

Klagerens revisor har indsendt følgende oversigt vedrørende renter til SKAT:

Mellemregning

Primo

30-09-11

764.222

Bevægelse

117.245

Renter

0

30-09-12

881.467

Bevægelse

88.688

Renter

0

30-09-13

970.135

Bevægelse

-628.845

Renter

34.129

30-09-14

375.419

Bevægelse

-435.521

Renter

18.250

30-09-15

-41.852

SKATs afgørelse
SKAT har forhøjet klagerens aktieindkomst for indkomstårene 2013, 2014 og 2015 med henholdsvis 196.051, 361.915 og 420.080 kr.

Af SKATs afgørelse fremgår bl.a. følgende:

"(…)

Af ligningslovens § 16 E fremgår det, at lån som et selskab yder til en personlig anpartshaver med bestemmende indflydelse fra og med den 14. august 2012, behandles som en hævning uden tilbage­ betalingspligt. Lånet skal i stedet behandles som en overførsel af værdier fra selskabet til personen, hvilket i praksis betyder lånet beskattes som en løn eller udbytte.

Det betyder også, f.eks. reglerne om indeholdelse af A-skat eller udbytteskat og om indberetning til SKAT om udbetaling og vedtagelse af løn og udbytte gælder.

Som konsekvens af, at der skattemæssigt er tale om hævninger uden tilbagebetalingspligt, fragår indsætninger på mellemregningskontoen (tilbagebetalinger) ikke ved opgørelse af værdierne til beskatning. Dette fremgår af bemærkningerne til lovforslaget afsnit 3.1.2.2. Forslagets indehold: "En tilbagebetaling vil dog ikke ophæve beskatning af låntager"

Der er ud fra den indsendte mellemregning mellem din personlige virksomhed og selskabet opgjort følgende hævninger.

[Tabellen vises ikke i sin helhed pga. pladsmangel]

Dato

Bilag

Beskrivelse

Debet

Kredit

Saldo

Hævning

Hævn. Pr. år

PR. 01.10.13

Primo

01-10-2013

0

Primo (01.10.13)

525.540,98

525.540,98

01-10-2013

1

Diverse
restaurant

1.805,00

523.735,98

01-10-2013

2

Blomster

956,25

522.779,73

01-10-2013

3

Batteri

50,00

522.729,73

01-10-2013

4

[Butik]

260,00

522.469,73

01-10-2013

5

Porto

51,00

522.418,73

01-10-2013

6

Taxa

186,53

522.232,20

01-10-2013

7

Parkering
- […]

111,17

522.121,03

01-10-2013

8

[…] Airport

723,73

521.397,30

01-10-2013

9

[…] hotel
[…]

429,01

520.968,29

01-10-2013

10

div restau-
rant […]

2.900,37

518.067,92

01-10-2013

11

mølle

128,98

517.938,94

01-10-2013

12

fortæring personale

2.303,85

515.635,09

01-10-2013

13

G13/H2-
resta

1.644,44

513.990,65

01-10-2013

14

[…] værktøj

1.546,84

512.443,81

01-10-2013

15

hotel […]
mød

1.645,00

510.798,81

01-10-2013

16

Parkering

230,50

510.S68,31

01-10-2013

17

molslinien

329,00

510.239,31

01-10-2013

18

mad
peronale

509,06

509.730,25

01-10-2013

120

hævet
bank

1.000,00

510.730,25

1.000,00

01-10-2013

124

[Realkredit]

3.004,10

S13.734,35

3.004,10

01-10-2013

126

[F1-Bank]

1.297,00

515.031,35

1.297,00

02-10-2013

29

[Butik]

695,75

515.727,10

695,75

02-10-2013

30

[Butik]

173,29

515.900,39

173,29

02-10-2013

130

Danske
spil

200,00

516.100,39

200,00

04-10-2013

142

G1

11.178,82

527.279,21

11.178,82

05-10-2013

151

Butik

800,00

528.079,21

800,00

15-10-2013

40

Hævet
bank

2.000,00

530.079,21

2.000,00

18-10-2013

43

Børnetøj

1.180,00

531.259,21

1.180,00

22-10-2013

159

F2-Bank

1.634,89

532.894,10

1.634,89

23-10-2013

160

G1

5.020,00

537.914,10

5.020,00

28-10-2013

164

G1

13.497,90

551.412,00

13.497,90

31-10-2013

170

G1

713,08

552.125,08

713,08

01-11-2013

65

Statoil

186,75

552.311,83

186,75

01-11-2013

67

Hævet

1.715,18

554.027,01

1.715,18

01-11-2013

53

[…] vandværk

16.729,16

570.756,17

16.729,16

07-11-2013

75

you see

698,90

571.455,07

698,90

07-11-2013

76

Skolefoto

435,00

571.890,07

435,00

07-11-2013

77

F3-Bank

5.836,96

577.727,03

5.836,96

07-11-2013

78

Dong

4.444,58

582.171,61

4.444,58

07-11-2013

79

[Butik]

488,90

582.660,51

488,90

21-11-2013

173

Land Y1s ambassade

1.180,00

583.840,51

1.180,00

22-11-2013

98

Strømper

2.200,00

586.040,51

2.200,00

25-11-2013

99

G2

4.571,00

590.611,51

4.571,00

26-11-2013

108

Udlæg

500,00

591.111,51

500,00

28-11-2013

114

[Butik]

679,75

591.791,26

679,75

29-11-2013

118

G1

3.327,56

595.118,82

3.327,56

03-12-2013

219

Hævet

2.000,00

597.118,82

2.000,00

10-12-2013

233

[Realkredit]

7.974,06

605.092,88

7.974,06

10-12-2013

234

[Realkredit]

6.621,10

611.713,98

6.621,10

10-12-2013

230

Hævet

1.702,11

613,416,09

1.702,11

11-12-2013

236

F1-Bank

1.342,22

614.758,31

1.342,22

17-12-2013

244

Hævet

1.718,71

616.477,02

1.718, 71

18-12-2013

246

Guldsmed
[…]

501,50

615.975,52

21-12-2013

255

Statoil

176,80

616.152,32

176,80

27-12-2013

264

[Butik]

459,85

616.612,17

459,85

31-12-2013

407

Parkering

40,50

616.571,67

31-12-2013

408

Div mad

853,70

615.717,97

31-12-2013

409

Dlv restau-
rant

828,00

614.889,97

31-12-2013

410

mad kan-
tinen

2.359,47

612.530,50

31-12-2013

411

[…]

281,60

612.248,90

31-12-2013

412

møde
[Navn
udeladt]

122,00

612.126,90

31-12-2013

413

julepapir

224,90

611.902,00

31-12-2013

414

eldedel
mmm

1.700,55

610.201,45

31-12-2013

415

parkering

71,00

610.130,45

31-12-2013

416

G3

445,63

609.684,82

31-12-2013

417

messe
[…]

211,46

609.473,36

31-12-2013

418

[…]

759,19

608.714,17

31-12-2013

419

møde […]

600,00

608.114,17

107.383,42

01-01-2014

488

køb af
bænk

25.000,00

583.114,17

02-01-2014

280

Hus […]
Land Y1

3.336,14

586.450,31

3.336,14

02-01-2014

281

[Telesel-
skab]
Land Y1

598,53

587.048,84

598,53

02-01-2014

282

[Butik]

881,64

587.930,48

881,64

06-01-2014

286

F1-Bank

1.298,00

589.228,48

1.298,00

10-01-2014

298

Iånsfor-
sækninger

591.971,34

2.742,86

2.742,86

16-01-2014

306

Tandlæge

6.234,48

598.205,82

6.234,48

07-01-2014

322

renter

101,28

598.307,10

101,28

28-01-2014

325

System-
bolaget

300,01

598.607,11

300,01

03-02-2014

455

[Realkredit]

5.573,00

604.180,11

5.573,00

04-02-2014

337

netflex

67,47

604.247,58

67,47

10-02-2014

344

uyou see

170,00

604.417,58

170,00

10-02-2014

345

[…]

3.125,00

607.542,58

3.125,00

14-02-2014

347

[…]

3.125,00

610.667,58

3.125,00

10-02-2014

350

G1

10.201,37

620.868,95

10.201,37

14-02-2014

351

[Butik]

149,65

621.018,60

149,65

18-02-2014

358

F3-Bank A

5.750,00

626.768,60

5.750,00

18-02-2014

359

[…] shop

399,85

627.168,45

399,85

25-02-2014

374

G4

425,00

627.593,45

425,00

25-02-2014

392

F1-Bank A

1.297,00

628.890,45

1.297,00

26-02-2014

377

hmn

5.954,74

634.845,19

5.954, 74

03-03-2014

449

A F1-Bank

1.297,00

636.142,19

1.297,00

04-03-2014

442

[Butik]

6.000,00

642.142,19

6.000,00

0403-2014

451

netflex

67,29

642.209,48

67,29

04-03-2014

452

eon

6.139,00

648.348,48

6.139,00

11-03-2014

466

G1

29.944,09

678.292,57

29.944,09

19-03-2014

489

Hævet
bank
Land Y1

1.703,49

679.996,06

1.703,49

31-03-2014

489

Diverse
restaurant

127,41

679.868,65

31-03-2014

490

Ikea -
div småting

457,00

679.411,65

31-03-2014

491

Brugsen

279,49

679.132,16

31-03-2014

492

Diverse
mad

250,63

678.881,53

31-03-2014

492

Div mad

671,00

678.210,53

31-03-2014

493

Div mad

449,00

677.761,53

31-03-2014

494

Porto

100,00

677.661,53

31-03-2014

495

Parkering

60,50

677.601,03

31-03-2014

496

Div
inventar

3.979,74

673.621,29

31-03-2014

497

Blomster

819,00

672.802,29

31-03-2014

498

Apple
kabel

82,05

672.720,24

31-03-2014

499

[Museum]

330,00

672.390,24

31-03-2014

500

Fakta

537,05

671.853,19

31-03-2014

501

Netto

2.986,90

668.866,29

31-03-2014

502

Blomster

1.175,75

667.690,54

31-03-2014

503

Porto

9,00

667.681,54

31-03-2014

504

Parkering

92,50

667.589,04

31-03-2014

505

Ikea

108,00

667.481,04

31-03-2014

506

Div mad

3.666,55

663.814,49

31-03-2014

507

Porto

12,50

663.801,99

31-03-2014

508

Div småan-
skaffelser

3.750,54

660.051,45

31-03-2014

509

føtex

182,50

659.868,95

31-03-2014

510

cafe […]

107,09

659.761,86

31-03-2014

511

blomster

863,13

658.898,73

31-03-2014

512

[…] pub

1.092,00

657.806,73

31-03-2014

513

diverse

316,84

657.489,89

31-03-2014

514

[Restaurant]

1.403,07

656.086,82

31-03-2014

515

blomster

873,75

655.213,07

31-03-2014

516

[Teleselskab]
Land Y1

3.271,10

651.941,97

31-03-2014

517

ålerøgeri

240,00

651.701,97

31-03-2014

518

blomser

150,00

bSl.551,97

31-03-2014

519

føtex

428,90

651.123,07

31-03-2014

520

irma

480,90

650.642,17

31-03-2014

521

Jern
og fix

279,90

650.362,27

31-03-2014

522

scanlines

42,00

650.320,27

31-03-2014

523

Jern
og fix

17,00

650.303,27

31-03-2014

524

Netto

74,70

650.228,57

31-03-2014

525

kvicly

105,95

650.122,62

31-03-2014

526

Blomster

56,25

650.066,37

31-03-2014

527

min køb-
mand

403,55

649.662,82

31-03-2014

528

netto

78,00

649.584,82

31-03-2014

529

slagter

230,00

649.354,82

31-03-2014

530

superbest

88,40

649.266,42

31-03-2014

531

netto

637,85

648.628,57

31-03-2014

532

blomster

365,50

648.263,07

31-04-14

533

køb ue
56.613

45.000,00

603.263,07

31-03-2014

534

system-
bolaget

300,01

602.963,06

31-03-2014

535

G1

29.944,09

573.018,97

31-03-2014

532

blomster

365,50

573.384,47

365,50

31-03-2014

532

blomster

1.092,75

572.291,72

31-03-2014

557

eurocard

73.664,78

498.626,94

10-04-2014

573

skat Land Y2

29.910,98

528.537,92

29.910,98

14-04-2014

563

[real kredit]

6.547,17

535.085,09

6.547,17

22-04-2014

569

F1-Bank

1.297,00

536.382,09

1.297,00

29-04-2014

581

kiropraktor

780,00

537.162,09

780,00

30-04-2014

601

Butik

1.822,21

535.339,88

30-04-2014

602

røverkøb

296,50

535.043,38

30-04-2014

603

[Navn
udeladt]

973,94

534.069.44

30-04-2014

604

[…] bageri

276,50

533.792,94

30-04-2014

605

OSB

144,00

533.648,94

3004-2014

606

irma

642,85

533.006,09

30-04-2014

607

G5

1.361,00

531.645,09

30-04-2014

608

parkering

50,00

531.595,09

05-05-2014

613

F1-Bank

1.297,00

532.892,09

1.297,00

15-05-2014

647

[…] spilde-
vand

4.180.45

537.072,54

4.180,45

21-05-2014

644

[real kredit]

6.633,26

543.705,80

6.633,26

21-05-2014

665

[real kredit]

551.159,40

7.453,60

7.453,60

21-05-2014

668

trafik forer-
saekrins

1.751,84

552.911,24

1.751,84

28-05-2014

691

Hævet

3.000,00

555.911,24

3.000,00

28-05-2014

694

Retur

2.000,00

553.911,24

30-05-2014

729

div blomster

1.527,75

552.383,49

31-05-2014

725

div mad
personale

1.765,75

550.617,74

31-05-2014

726

smørrebrød

949,00

549.668,74

31-05-2014

727

diverse
pålæg

3.634,04

546.034,70

04-06-2014

728

porto

18,00

546.016,70

16-06-2014

797

[Butik]

208,84

546.225,54

208,84

26-06-2014

806

[…] shop

869,81

547.095,35

869,81

23-06-2014

807

[Butik]

1.000,96

548.096,31

1.000,96

28-06-2014

825

hævet

2.000,00

550.096,31

2.000,00

30-06-2014

829

[Navne
udeladt]

1.498,00

551.594,31

1.498,00

30-06-2014

831

div
blomster

885,63

550.708,68

30-06-2014

832

porto

42,00

550.666,68

30-06-2014

833

div mad

1.681,82

548.984,86

30-06-2014

834

[Butik]

1.999,20

546.985,66

30-06-2014

835

div
blomster

583,18

546.402,48

30-06-2014

836

[…] maling

1.534,00

544.868,48

30-06-2014

837

parkering

10,00

544.858,48

30-0&-2014

838

div mad

1,601,88

543.256,60

30-06-2014

839

div mad

1.036,38

542.220,22

30-06-2014

840

div mad

400,00

541.820,22

30-06-2014

841

G6

754,00

541.066,22

30-06-2014

842

[…]

569,00

540.497,22

30-06-2014

843

sæbe
[…]

253,75

540.243,47

30-06-2014

845

tæppe

378,50

539.864,97

30-06-2014

847

smørre-
brød G13

1.205,00

538.659,97

30-06-2014

844

G7

2.000,00

540.659,97

2.000,00

05-07-2014

1123

blomster

190,00

540.469,97

07-07-2014

867

G1

5.368,60

545.838,57

5.368,60

08-07-2014

872

G1

1.736,48

547.575,05

1.736,48

09-07-2014

875

realkredit

7.546,68

555.121,73

7.546,68

11-07-2014

1118

porto

32,00

555.089,73

11-07-2014

881

[Forening]

595,00

555.684,73

595,00

11-07-2014

888

you see
rak 59

2.012,52

557.697,25

2.012,52

11-07-2014

892

dang

5.921,17

563.618,42

5.921,17

16-07-2014

915

køb mad

814,10

562.804,32

17-07-2014

902

[Butik]

945,14

563.749,46

945,14

18-07-2014

1139

[Butik]

617,00

563.132,46

21-07-2014

1124

[Trælast]

243,00

562.889,46

23-07-2014

910

hævet

5.000,00

567.889,46

5.000,00

04-08-2014

924

G1

9.761,15

577.650,61

9.761,15

05-08-2014

926

system
bolaget

514,71

578.165,32

514,71

05-08-2014

927

[Butik]

1.309,26

579.474,58

1.309,26

11-08-2014

1127

netto

194,50

579.280,08

11-08-2014

1127

netto

171,50

579.108,58

12-08-2014

944

F1-Bank

3.931,08

583.039,66

3.931,08

14-08-2014

953

[…]

916,13

583.955,79

916,13

14-08-2014

1126

[slagter]

195,85

583.759,94

15-08-2014

962

you see

1.207,65

584.967,59

1.207,65

15-08-2014

963

K/S […]

12.500,00

597.467,59

12.500,00

15-08-2014

964

[…]

7.940,96

605.408,55

7.940,96

20-08-2014

985

Eon

3.129,00

60&.537,55

3.129,00

20-08-2014

1129

[Butik]

137,50

608.400,05

22-08-2014

977

føtex

925,00

609.325,05

925,00

22-08-2014

979

[…]

578,43

609.903,48

578,43

26-08-2014

984

F3-Bank/A

5.504,43

615.407,91

5.504,43

26-08-2014

1128

Diverse
til opgave

1.528,90

613.879,01

27-08-2014

988

realkredit

7.493,85

621.372,86

7.493,85

27-08-2014

989

realkredit

6.668,85

628.041,71

6.668,85

29-08-2014

1115

Super-
brugsen
mv

427,55

627,614,16

01-09-2014

1001

F1-Bank

1.297,00

628.911,16

1.297,00

02-09-2014

1008

HMN

6.628,57

635.539,73

6.628,57

02-09-2014

1105

[Butik]

129,90

635.669,63

129,90

03-09-2014

1015

[Butik]

432,00

636.101,63

432,00

03-09-2014

1016

F2-Bank

1.971,69

638.073,32

1.971,69

05-09-2014

1020

valuta

5.919,25

643.992,57

5.919,25

06-09-2014

1120

batterier

90,00

643.902,57

10-09-2014

1024

[Super-
marked]

695,51

644.598,08

695,51

11-09-2014

1113

Taxa

1.922,28

642.675,80

11-09-2014

1141

[Butik]

1.387,29

641.288,51

12-09-2014

1030

[Butik]

864,11

642.152,62

864,11

13-09-2014

1151

Rejseom-
kostninger

623,59

641.529,03

15-09-2014

1032

outlet

1.092,43

642.621,46

1.092,43

18-09-2014

1040

[…]

22.280,88

664.902,34

22.280,88

18-09-2014

1114

Fakta

501,00

664.401,34

23-09-2014

1049

G8

100,00

664.501,34

100,00

23-09-2014

1153

Diverse
Rastaurant

1.306,56

663.194,78

24-09-2014

1116

Netto

30,00

663.164,78

24-09-2014

1116

Føtex

71,00

663.093,78

24-09-2014

1117

Porto

42,00

663.051,78

26-09-2014

1055

[…]

23.600,00

686.651,78

23.600,00

26-09-2014

1104

[…]

8.194,56

694.846,34

8.194,56

26-09-2014

1104

ral

625,00

695.471,34

625,00

30-09-2014

1062

[…] -
messe

156,57

695.314,77

30-09-2014

1063

[Butik]

998,00

696.312,77

998,00

30-09-2014

1121

Parkering

433,50

695.879,27

30-09-2014

1122

Diverse
Restau-
rant

2.202,00

693.677,27

30-09-2014

1125

diverse
mad

4.193,60

689.483,67

30·09-2014

1130

diverse
mad

2.232,35

687.251,32

30-09-2014

8888

X regn-
reg primo

143.552,34

543.698,98

30-09-2014

8888

X regn
- varekøb

128.115,09

415.583,89

30-09-2014

8888

X regn -
[Navn
udeladt]

387,45

415.971,34

387,45

30-09-2014

8888

X regn
-Adobe

6.220,00

409.751,34

30-09-2014

8888

X regn
- […]

872,95

408.878,39

30-09-2014

8888

X regn
- […]

26.356,25

382.522,14

30-09-2014

8888

X regn
- […]

2.332,80

380.189,34

30-09-2014

8888

X regn
- pmp. Skyld

55.180,45

325.008,89

30-09-2014

8888

X regn
- betalt af

4,332,80

320.676,09

30-09-2014

8888

X regn
- betalt  mom

576.694,00

-256.017,91

30-09-2014

8888

X regn-
regulering

27.880,85

-228.137,06

30-09-2014

8888

X regn
- omp
kasse

10.500,00

-217.637,06

30-09-2014

8888

X regn
- reg. Afsat

30.000,00

-187.637,06

30-09-2014

8888

X regn
- omp privat

29.944,09

-157.692,97

30-09-2014

8888

X regnskab, rettelse

628.845,40

471.152,43

01-10-2014

1000

[Navn
udeladt]

20.000,00

451.152,43

01-10-2014

1119

G9

812,50

450.339,93

01-10-2014

8888

omp. Primo
rev A

12.500,00

462.839,93

12.500,00

01-10-2014

8888

Omp. Primo
mir. B

628.845,40

-166.005,47

01-10-2014

8888

Primo

157.692,97

-8.312,50

02-10-2014

1006

Overførsel

20.000,00

11.687,50

11.687,50

03-10-2014

1132

Parkering

749,00

10.938,50

03-10-2014

1132

Taxa

228,47

10.710,03

03-10--2014

1135

Valuta

2.993,93

7.716,10

06-10-2014

1137

Rejseom-
kostninger

4.351,19

3.364,91

07-10--2014

1131

Rejseom-
kostninger

345,31

3.019,60

07-10--2014

1134

Rejseom-
kostninger

202,20

2.817,40

08-10-2014

1138

Rejseom-
kostninger

2.631,56

185,84

09-10-2014

1133

Rejseom-
kostninger

843,92

-658,08

23-10-2014

saldo

-969,34

23-10-2014

1051

CVS

2.994,36

2.025,02

2.025,02

23-10-2014

1053

[Navn
udeladt]

160,00

1.865,02

24-10-2014

1058

F1-Bank

1.297,00

3.162,02

1.297,00

27-10-2014

1059

[Butik]

7,00

3.169,02

7,00

28 10-2014

1061

Indsigelse

5.988,72

-2.819,70

361.915,26

13-04-2015

Saldo

-20.942,33

14-04-2015

1544

Eurocard

67.556,61

46.614,28

46.614,28

14-04-2015

1547

G18

330,00

46.944,28

330,00

14-04-2015

1548

Realkredit

5.772,71

52.716,99

5.772,71

14-04-2015

1549

Realkredit

7.465,78

60.182,77

7.465,78

14-04-2015

1550

[…]

1.017,50

61.200,27

1.017,50

15-04-2015

1553

Danske
spil

200,00

61.400,27

200,00

15-04-2015

1554

Indbetalt B

10.000,00

51.400,27

16-04-2015

1730

[Butik]

1.668,00

49.732,27

16-04-2015

1731

G19

22.072,22

27.660,05

16-04-2015

1732

SAS

6.131,00

21.529,05

17-04-2015

1556

Indbetalt

20.000,00

1.529,05

18-04-2015

1707

fakta
div forkast

2.070,01

-540,96

19-04-2015

173

Statoil mad

113,00

-653,96

19-04-2015

1701

[…]

353,28

-1.007,24

21-04-2015

1702

Take
away

128,00

-1.135,24

21-04-2015

1703

Statoil

90,85

-1.226,09

23-04-2015

1566

F2-Bank B

5.598,81

4.372,72

4.372,72

24-04-2015

1705

Tivoli

396,00

3.976,72

24-04-2015

1720

[…] autoværk

60,00

3.916,72

25-04-2015

1686

Coop

256,14

3.660,58

25-04-2015

1706

[…] frugt

148,00

3.512,58

26-04-2015

1704

G1

86,04

3.426,54

27-04-2015

1571

netto

29,90

3.456,44

29,90

28-04-2015

1700

scanlines

65,44

3.391,00

29-04-2015

1574

ind bet B

3.000,00

391,00

29-04-2015

1575

lndbet B

1.000,00

-609,00

30-04-2015

1582

G1

11.932,23

11.323,23

11.323,23

30-04-2015

1584

Hævet
privat

12.213,58

23.536,81

12.213,58

01-05-2015

1710

G20

169,00

23.367,81

02-05-2015

1717

netto

314,55

23.053,26

02-05-2015

1718

lrma

362,75

22.690,51

03-05-2015

1716

Statoil

100,74

22.589,77

06-05-2015

1714

[Navn
udeladt]

450,00

22.139,77

06-05-2015

1715

[…]

406,32

21.733,45

07-05-2015

1607

Forsikring
indbet

1.500,00

20.233,45

07-05-2015

1712

porto

33,00

20.200,45

08-05-2015

1611

F3-Bank

5.597,98

25.798,43

5.597,98

08-05-2015

1711

Seanlines

108,35

25.690,08

11-05-2015

1615

netto

500,00

26.190,08

500,00

12-05-2015

1624

K/S […]

15.625,00

41.815,08

lS.625,00

12 05-2015

1625

B og A

20.517,50

62.332,58

20.517,50

13-05-2015

1629

[…] Blomster

162,50

62.170,08

13-05-2015

1637

Eon

4.947,91

67.117,99

4.947,91

18-05-2015

174

Statoil
mad

146,95

66.971,04

18-05-2015

1640

mobile-
pay

1.000,00

67.971,04

1.000,00

19-05-2015

1721

parkering

45,00

67.926,04

19-05-2015

1722

[…] have-
center

150,00

67.776,04

19-05-2015

1830

fortæring

44,01

67.732,03

19-05-2015

1831

[Restau-
rant]

2.448,00

65.284,03

2005-2015

1650

Retur Eon

4.875,35

60.408,68

20-05-2015

1651

betalingen
retur

375,00

60.783,68

375,00

20-05-2015

1654

EON

5.313,77

66.097,45

5.313,77

20-05-2015

1837

[Butik]

497,00

65.600,45

20-05-2015

2070

Diverse
persona-
lemad

1.543,10

64.057,35

21-05-2015

1662

Tnf. Lån

30.500,00

94.557,35

30.500,00

22-05-2015

1665

Mobilepay

1.500,00

96.057,35

1.500,00

22-05-2015

1723

G21

93,75

95.963,60

24-05-2015

1724

[Butik]

423,31

95.540,29

24-05-2015

1725

Føtex

70,90

95.469,39

24-05-2015

1726

siIvan

146,76

95.322,63

27-05-2015

1673

udlæg
[navn
udeladt],
retur

10.393,25

105.715,88

10.393,25

31-05-2015

1727

fakta div.
Udlæg mad

967,55

104.748,33

31-05-2015

1728

[Navn
udeladt]

1.500,00

103.248,33

31-05-2015

1729

[…] have-
center

205,00

103.043,33

02-06-2015

1814

[Restau-
rant]

110,00

102.933,33

02-06-2015

1821

fakta

545,00

102.388,33

03-06-2015

1810

porto

51,00

102.337,33

04-06-2015

1833

te

63,00

102.274,33

07-06-2015

1824

meny

355,40

101.918,93

07-06-2015

1825

irma

804,00

101.114,93

08-06-2015

1745

Netto

38,21

101.076,72

08-06-2015

1811

porto

51,00

101.025,72

10-06-2015

1749

ovf. Fra B

1.100,00

99.925,72

10-06-2015

1815

[Restau-
rant]

161,00

99.764,72

10-06-2015

1819

netto

386,35

99.378,37

11-06-2015

1812

[Butik]

390,00

98.988,37

11-06-2015

1813

[Super-
marked]

386,58

98.601,79

11-06-2015

1822

brugsen

558,90

98.042,89

11-06-2015

1823

brugsen

39,95

98.002,94

14-06-2015

1816

[Restau-
rant]

610,00

97.392,94

16-06-2015

1826

[Butik]

703,00

96.689,94

17-06-2015

1764

Hævet B

8.208,19

104.898,13

8.208,19

17-06-2015

1807

matas -
til […]

135,00

104.763,13

17-06-2015

1808

føtex -
til […]

77,00

104.686,13

17-06-2015

1809

fortæring scanlines

603,30

104.082,83

19-06-2015

1684

[…] Hotels

691,23

103.391,60

1906-2015

1771

ovf

10.000,00

93.391,60

20-06-2015

1820

fakta

137,70

93.253,90

20-06-2015

1828

krydder-
urter

18,00

93.235,90

20-06-2015

1829

[Navn
udeladt]

90,00

93.145,90

20-06-2015

1832

jordbær

185,00

92.960,90

21-06-2015

1681

Butik

1.068,41

91.892,49

22-06-2015

1781

[Navn
udeladt]

200,00

91.692,49

22-06-2015

1817

netto

44,00

91.648,49

22-06-2015

1818

netto

93,40

91.555,09

22-06-2015

1783

indbetalt

10.000,00

81.555,09

25-06-2015

1791

Smykker

1.150,00

82.705,09

1.150,00

27-06-2015

1799

Realkredit

7.678,36

90.383,45

7.678,36

27-06-2015

1800

Realkredit

5.731,15

96.114,60

5.731,15

29-06-2015

1801

mobilepay

1.000,00

97.114,60

1.000,00

01-07-2015

1878

[Super-
marked]

113,40

97.001,20

01-07-2015

1888

netto

409,15

96.592,05

01-07-2015

1891

rema 1000

150,30

96.441,75

01-07-2015

1892

lidl

299,10

96.142,65

01-07-2015

1893

[slagter]

130,00

96.012,65

01-07-2015

1894

Fortæring molslinien

144,00

95.868,65

01-07-2015

1908

[…] Outlet

78,47

95.790,18

02-07-2015

1839

F2-Bank B

788,98

96.579,16

788,98

02-07-2015

1890

føtex

36,45

96.542,71

03-07-2015

1844

Ovf. Fra
[navn
udeladt]
til

1.500,00

95.042,71

04-07-2015

1895

Fortæring molslinien

317,00

94.725,71

06-07-2015

202

Tænder

7.390,00

102.115,71

7.390,00

06-07-2015

1847

Ovf fra
[navn
udeladt]
til

250,00

10L865,11

06-07-2015

1849

[Butik]

699,00

102.564,71

699,00

07-07-2015

204

K/S […]

1.771,38

104.336,09

1.771,38

07-07-2015

205

K/S […]

11.235,94

115.572,03

11.235,94

07-07-2015

206

K/S […]

3.125,00

118.697,03

3.125,00

10-07-2015

217

Udlæg B

20.000,00

138.697,03

20.000,00

10-07-2015

218

Udlæg A

20.000,00

158.697,03

20.000,00

10-07-2015

1885

fakta

112,00

158.585,03

10-07-2015

1896

Fortæring
[…]

45,00

158.540,03

10-07-2015

1897

Fortæring
[…]

59,00

158.481,03

11-07-2015

1900

Seanlines fortæring

59,92

158.421,11

11-07-2015

1901

[R1]

25.000,00

133.421,11

11-07-2015

1902

molslinien

1.062,09

132.359,02

13-07-2015

1898

Fortæring
i Land Y1

417,17

131.941,85

13-07-2015

2076

Diverse kontorartikl

545,67

131.396,18

14-07-2015

1899

Pærer mv

118,98

131.277,20

14-07-2015

1904

Fortæring
G1

49,68

131.227,52

15-07-2015

2074

Diverse
persona-
lemad

612,49

130.615,03

16-07-2015

1879

[Butik]

375,39

130.239,64

17-07-2015

1887

fakta

716,75

129.522,89

18-07-2015

1889

netto

331,40

129.191,49

19-07·2015

1877

Parkering

45,00

129.146,49

19-07-2015

1886

fakta

228,75

128.917,74

21-07-2015

1911

[Butik]

156,93

128.760,81

23-07-2015

1880

[Super-
marked]

471,53

128.289,28

23.07-2015

1881

Kuverter

22,08

128.267,20

25-07-2015

1882

lkea SEK

341,46

127.925,74

25-07-2015

1883

lkea SEK

110,40

127.815,34

26-07-2015

2075

Diverse
perso-
nalemad

660,93

127.154,41

27-07-2015

229

G1, køb
af tøj

281,17

127.435,S8

281,17

28-07-2015

1905

fortæring
[…]

350,14

127.085,44

28-07-2015

2078

Diverse parkering

58,86

127.026,58

29-07-2015

1909

[Butik]

85,96

126.940,62

30-07-2015

1870

Realkredit

7.421,17

134.361,79

7.421,17

30-07-2015

1871

Realkredit

5.484,35

139.846,14

5.484,35

30-07-2015

1903

Fortæring
G1

38,64

139.807,50

31-07-2015

1876

Hus […]
G1

11.411,58

151.219,08

11.411,58

31-07-2015

1884

[Super-
marked]
indkøb
juli

1.222,46

149.996,62

31-07-2015

1906

[Super-
marked]

352,50

149.644,12

31-07-2015

1907

[Butik]

353,65

149.290,47

31-07-2015

1910

[Café]

119,87

149.170,60

01-08-2015

2079

[Butik]

55,00

149.115,60

02-08-2015

2073

Diverse
perso-
nalemad

1.243,00

147.872,60

03-08-2015

1916

[…] Kommu

20.271,35

168.143,95

20.271,35

03-08-2015

1920

F5-Bank

12.086,97

180.230,92

12.086,97

03-08-2015

1923

[Butik]

582,30

180.813,22

582,30

03-08-2015

2068

porto

60,00

180.753,22

04-08-2015

2071

Fakta

.635,22

180.118,00

04-08-2015

2072

Perso-
nalemad

1.018,50

179.099,50

05-08-2015

2069

[Butik],
billiard
ipho

40,00

179.059,50

06-08-2015

2101

G11

1.869,40

177.190,10

1008-2015

1940

Løn A

15.000,00

192.190,10

15.000,00

11-08-2015

1947

B og A

5.698,00

197.888,10

5.698,00

14-08-2015

2077

Diverse parkering

124,00

197.764,10

15-08-2015

1960

[…] hesteguf

600,00

198.364,10

600,00

15-08-2015

2067

Storebælt

235,00

198.129,10

15-08-2015

2097

Monarch

196,00

197.933,10

18-08-2015

1965

Realkredit

5.568,55

203.501,65

5.568,55

21-08-2015

2080

Seanlines
20 turs
kort

3.195,00

200.306,65

22-08-2015

2096

[…] Byg-
handel

86,43

200.220,22

23-08-2015

2087

[…]

1.073,44

199.146,78

25-08-2015

2102

Airbnb
leje af
lejli

13.332,00

185.814,78

26-08-2015

2086

Kvickly

184,90

185.629,88

27-08-2015

2081

Diverse
perso-
nalemad

1.326,58

184.303,30

27-08-2015

2085

blomster

767,00

183.S36,30

30-08-2015

2088

Diverse
persona-
lemad

989,18

182.547,12

30-08-2015

2099

[Café]

51,83

182.495,29

03-09-2015

2083

Diverse
perso-
nalemad

420,55

182.074,74

05-09-2015

2084

[…] blomster
+ […]

468,00

181.606,74

06-09-2015

2082

Diverse
perso-
nalemad

713,41

180.893,33

08-09-2015

2095

[Butik]

49,95

180.843,38

12-09-2015

2094

[Café]

195,87

180.647,51

12-09-2015

2098

Skåne-
trafikken

83,25

180.564,26

13,09-2015

2093

Seanlines  bespisning

575,79

179.988,47

13-09-2015

2100

Leje af
bord på
messe

158,58

179.829,89

14-09-2015

2012

Coop
privat

250,00

180.079,89

250,00

15-09-2015

2013

Bank-
automat
[…]

1.642,61

181.722,50

1.642,61

15-09-2015

2016

K/S […]

9.375,00

191.097,50

9.375,00

15-09-2015

2089

Bespisning lufthavn

390,00

190.707,50

19-09-2015

2103

DSB

72,00

190.635,50

21-09-2015

2091

[…] maling

291,99

190.343,51

22-09-2015

2033

G1

768,18

191.111,69

768,18

22-09-2015

2047

[…] Kommu

3.901,06

195.012,75

3.901,06

22-09-2015

2048

Realkredit

5.584,46

200.597,21

5.584,46

22-09-2015

2050

Realkredit

7.482,80

208.080,01

7.482,80

23-09-2015

2053

F5-Bank

7.557,21

215.637,22

7.557,21

25-09-2015

2058

Hævet
kontant […]

1.904,02

217.541,24

1.904,02

26-09-2015

2092

Diverse
rest.
besøg m

3.796,85

213.744,39

29-09-2015

270

[…] Zoo,
gaver

572,01

214.316,40

572,01

29-09-2015

2063

[Butik]

4.000,00

218.316,40

4.000,00

30-09-2015

2090

Diverse
perso-
nalemad

2.037,70

216.278,70

30-09-2015

271

Pensioner
ovf til m

1.400,00

214.878,70

30-09-2015

8888

X Regn
2014/15
omp

214.878,70

401.830,90

Da der som tidligere nævnt ikke har været muligt at fremskaffe kontospecifikationer af mellemregningerne for indkomstårene 2012 og 2013 vil der for disse år blive taget udgangspunkt i det beløb som tilgodehavendet er steget med fra primo til ultimo. Stigningen i tilgodehavendet anses for sandsynligvis at være rentetilskrivning af mellemregningen. Rentetilskrivning anses for en hævning foretaget at anpartshaver.

De renter, der er tilskrevet mellemregningskontoen som en indtægt vedrørende lån til kapitalejer, er ikke at betragte som en renteindtægt jf. Statsskattelovens § 4 stk. 1 litra e. Beløbet beskattes derimod som et driftstilskud for selskabet jf. Statsskattelovens § 4 stk. 1 litra a.

(…)

For indkomståret 2013 er der oplyst følgende i selskabets regnskab

Tilgodehavende kapitalejer primo

      881.467

Tilgodehavende kapitalejer ultimo

      980.135

Anset for hævet af kapitalejer

        88.668

Derudover er der jf. ovenstående regneark

Hævet for perioden 1/10-13 til 31/12-13

Kr. 107.383

Hævet i alt for 2013

Kr. 196.051

For indkomståret 2014 fremgår det af ovenstående at der er hævet

Kr.361.915

For indkomståret 2015 fremgår det af ovenstående at der er hævet

Kr. 401.830

Rentetilskrivning 2015 jf. vedlagt fra revisor

Kr._ 18.250

I alt anset for hævet af anpartshaver for 2015

Kr. 420.080

Den ej udbetalte løn i datterselskabet H2 ApS kan ikke modregnes i det hævede beløb mellem anpartshaver og moderselskabet, da det er et tilgodehavende i datterselskabet som anses som et selvstændigt skatteobjekt. Den skyldige løn er et mellemliggende mellem anpartshaver og dette selskab og har således ikke noget med mellemregningen mellem anpartshaver og moderselskabet at gøre.

Da alle udbetalinger/økonomiske fordele til anpartshaver beskattes på det tidspunkt, hvor dis-positionen foretages, vil en udlodning til anpartshaver på den ordinære generalforsamling ikke kunne ophæve denne beskatning, idet der ikke er tale om udlodning af en fordring.

Da selskabet i indkomstperioden ikke har udbetalt løn til hovedanpartshaveren A, anser SKAT hævninger for at være maskeret udbytte.

SKAT har følgende bemærkninger til revisors indsigelse.

(…)
Vedr. 2013:
SKAT mener at mellemregningen er omfattet af Ligningslovens § 16 E, idet der ikke er tale om lån der er ydet i sædvanlig forretningsmæssig disposition. Renterne anses dermed ikke som renter af et lån skattemæssigt. Renterne beskattes derfor som hævninger.
Disse regler gælder fra lovens ikrafttræden den 12/8-2012. At der først fremkommer et styresignal omkring beskatning af aktionærlån den 3/12-2014 og et styresignal omkring rentetilskrivning til aktionærlån udskyder ikke beskatningstidspunktet.
Renterne for 2013 på kr. 88.668 anses derfor for at være hævninger.

Vedr. 2014 :
Rentetilskrivningen for 2014 på kr. 18.250 anses ikke for betalt ved udligning af tilgodehavende. Udligningen sker ved udlodning af udbytte. Der foretages ingen indbetaling til selskabet af disse renter. De anses forsat som skyldig i selskabet og dermed som en hævning.
SKAT mener stadig at den skyldige løn i selskabet H2 ApS som er indberettet til E­ indkomst men ikke udbetalt er et anliggende mellem B og selskabet H2 ApS og vedkommer ikke Bs mellemregning med H1 ApS. At B har godkendt at hende tilgodehavende i H2 ApS overføres til H1 ApS gør ikke at tilgodehavendet overflyttes og dermed kan fragå i mellemregningen.
Beskatningen af hævningerne fastholdes derfor for indkomståret 2014.

(…)"

Klagerens opfattelse
Klagerens repræsentant har nedlagt påstand om, at SKATs forhøjelser skal nedsættes til 107.383 kr., 327.786 kr. og 401.830 kr. i henholdsvis 2013, 2014 og 2015.

Til støtte herfor er anført:

"(…)

Af forhøjelsen for indkomståret 2013 på i alt 196.051 kr. udgør kun 107.383 kr. egentlige hævninger, idet forøgelsen af mellemregningen fra 1. oktober 2012 til 30. september 2013 (selskabets regnskabsår) kun vedrører tilskrivning af renter med i alt 88.668 kr. Vi gør i den forbindelse opmærksom på, at selskabets tilgodehavende på A pr. 30. september 2013 kun udgør 970.135 kr. og ikke som angivet af SKAT 980.135 kr.

Vi kan kun anerkende at grundlaget for beskatningen i 2013 tager udgangspunkt i de egentlige hævninger. For det første fordi der i al væsentlighed tale om et aktionærlån, der ikke er omfattet af bestemmelserne i ligningslovens § 16E, hvorfor renterne skattemæssigt skal betragtes som ordinære renter. For det andet har SKAT først den 6. marts 2017 offentliggjort et styresignal om betaling af renter tilskrevet på aktionærlån i forhold til bestemmelserne i ligningslovens § 16 E, hvorfor der efter vores opfattelse ikke tilbage til 2013 var en egentlig praksis for hvornår en rentetilskrivning kan/skal anses for en hævning omfattet af bestemmelserne i ligningslovens § 16E.

Det samme gælder rentetilskrivningerne pr. 30. september 2014 på 34.129 kr. og pr. 30. september 2015 på 18.250 kr., som efter vores opfattelse er betalt rettidigt, eftersom selskabets tilgodehavende pr. 30. september 2015 udgør 0 kr. og derfor ikke skal anses for en hævning efter bestemmelserne i ligningslovens § 16 E, jf. SKATs styresignal af 6. marts 2017.

Vi er heller ikke enige i, at den ikke udbetalte løn til hustruen B (B) i datterselskabet, H2 ApS ikke kan/skal modregnes, da det mellem datterselskabet og B er aftalt løbende at overføre hendes tilgodehavender i datterselskabet til moderselskabet.

Vi kan i øvrigt oplyse at udlodningen af fordringen på generalforsamlingen den 27. marts 2015 er sket for at undgå dobbeltbeskatning af de foretagne hævninger.

(…)"

Efter mødet i Skatteankestyrelsen har klagerens repræsentant anført følgende:

"
Bevægelser på A´s mellemregningskonti for regnskabet 2013/2014 kan derfor opgøres således:

Saldo pr. 1. oktober 2013

970.135

Nettobevægelser på mellemregningskontoen med H2 ApS

-628.845

Rentetilskrivning pr. 30. september 2014

34.129

Saldo pr. 30. september 2014 ifølge årsrapporten

375.419

Bevægelser på A´s mellemregningskonto for regnskabsåret 2014/2015 kan derfor opgøres således:

Saldo pr. 1 oktober 2014

375.419

Fordringen udloddet på generalforsamlingen den 27. marts 2015

-375.419

Ej udbetalt løn i H2 ApS

-169.837

Privat udlæg for selskabsskat

-60.316

Udligning af gammel gæld til A

-44.828

Nettobevægelser på mellemregningskontoen med H2 ApS

214.879

Rentetilskrivning pr. 30. september 2015

18.250

Saldo pr. 30. september 2014 ifølge årsrapporten

-41.852

"

Efter udsendelse af Skatteankestyrelsens sagsfremstilling har klagerens repræsentant anført følgende:

"Vi er for så vidt enige i, at lån omfattet af ligningslovens § 16 E ikke skattemæssigt anses som lån; men fordi de skatteretlige og selskabsretlige regler er forskellige og der selskabsretligt stadig er tale om lån, skal "lånet" alligevel forrentes, hvilket også må være grunden til, at SKAT den 6. marts 2017 udsendte styresignalet om den skattemæssige behandling af de selskabsretlige renter (SKM2017.402.SKAT).

Det er derfor ikke korrekt når det i forslaget til afgørelse af klagesagen anføres, at "Der skal derfor ikke tilskrives renter på mellemregningerne i de påklagede indkomstår."

Styresignalet tager netop stilling til den skattemæssige behandling af de selskabsretlige renter og anser tilskrevne renter for en hævning, hvis renterne ikke er betalt inden fristen for indlevering af selskabets selvangivelse for det pågældende indkomstår.
Reglerne i ligningslovens § 16 E har først virkning for hævninger, der er sket fra og med den 14. august 2012 og fordi selskabet, H1 ApS (Selskabet) har regnskabsafslutning pr. 30. september, har SKAT accepteret at der i perioden 14. august - 30. september 2012 ikke er foretaget hævninger, som er omfattet af bestemmelserne i ligningslovens § 16 E.

SKAT har dermed også accepteret, at der er tale om lån etableret før indførelsen af ligningslovens § 16 E, hvorfor der også skattemæssigt er tale om lån.

Eftersom de pr. 30. september 2013 tilskrevne renter skattemæssigt anses for ordinære renter, kan de tilskrevne renter alene af den grund ikke skattemæssigt anses for en hævning omfattet af bestemmelserne i ligningslovens § 16 E.

Vi fastholder derfor at aktieindkomsten for indkomståret 2013 skal nedsættes med de pr. 30. september 2013 tilskrevne renter, dvs. fra 196.051 kr. til 107.383 kr.

For så vidt angår rentetilskrivningerne pr. 30 september 2014 på 34.129 kr. og de i regnskabsåret 2014/15 tilskrevne renter på 18.250 kr., indebærer krediteringerne på mellemregningerne med H2 ApS og med Selskabet, at disse renter, i overensstemmelse med SKATs styresignal af 6. marts 2017, er betalt rettidigt, hvorfor forhøjelsen af aktieindkomsten for indkomståret 2014 skal nedsættes med 34.129 kr. og for indkomståret 2015 med 18.250 kr., jf. Landsskatterettens afgørelser, SKM2018.364.LSR og SKM2018.406.LSR.

Pr. 30. september 2015 havde Selskabet ikke et tilgodehavende på A.

(…) Det fremgår jo netop af de i forbindelse med udlodningen til SKAT fremsendte dokumenter, at det var fordringen på 375.419 kr., der blev udloddet og at de selskabsretlige betingelser for udlodningen var overholdt.

Udlodning af en fordring betyder ikke at de foretagne hævninger beskattes; men forhindrer udelukkende, at der sker dobbeltbeskatning af hævningerne.

(…)"

Repræsentanten har desuden tilkendegivet, at der ved opgørelsen skal tages højde for, at klageren og hans ægtefælle allerede har ladet sig beskatte af løn i H2 ApS.

Landsskatterettens afgørelse
Det følger af ligningslovens § 16 E, stk. 1, at hvis et selskab omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1 eller 2, og tilsvarende selskaber m.v. hjemmehørende i udlandet, direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler som hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af § 2. 1. pkt. finder ikke anvendelse på lån, der ydes som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition, på sædvanlige lån fra pengeinstitutter eller på lån til selvfinansiering som nævnt i selskabslovens § 206, stk. 2. 1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed.

Bestemmelsen er indsat ved lov nr. 926 af 18. september 2012 og har virkning for lån, der er ydet fra og med den 14. august 2012.

Klageren og selskaberne er omfattet af personkredsen i ligningsloven § 16 E, stk. 1.

Enhver postering på mellemregningskontoen, hvorved der opstår et lån til klageren, eller et lån til klageren forøges, anses for et lån omfattet af ligningslovens § 16 E. Der kan henvises til Landsskatterettens afgørelse af 11. oktober 2017, offentliggjort som SKM2018.10.LSR.

En kreditering på mellemregningskontoen, når selskabet har et tilgodehavende, anses for en tilbagebetaling, der ikke har betydning for opgørelse af lånet. Der kan henvises til Landsskatterettens afgørelse af 18. december 2017, offentliggjort som SKM2018.23.LSR.

Det fremgår af ligningslovens § 16 E, at et lån omfattet af bestemmelsen skal behandles efter skattelovgivningens almindelige regler som en hævning uden tilbagebetalingspligt. I skattemæssig henseende er der således ikke tale om et lån hverken hos långiver eller låntager. Der kan henvises til Landsskatterettens afgørelse af 13. april 2018, offentliggjort som SKM2018.406.LSR.

SKATs styresignal af 6. marts 2017, SKM2017.402.SKAT, omhandler bestemmelsen i ligningslovens § 16 E vedrørende den skattemæssige behandling af tilskrivningerne af renter ved aktionærlån og medfører ikke, at renterne skal behandles på en anden måde.

Der er ikke fremlagt kontospecifikationer for en mellemregning mellem klageren og H1 ApS.

Klagerens repræsentant har gjort gældende, at der ikke skal ske beskatning som aktionærlån i henhold til ligningslovens § 16 E i indkomstårene 2013, 2014 og 2015 med henholdsvis 88.668 kr., 34.129 kr. og 18.250 kr., idet der er tale om renter på et aktionærlån, der er optaget før den 14. august 2012.

Landsskatteretten bemærker, at det fremgår af H1 ApS’ årsrapporter for 2012/2013, 2013/2014 og 2014/2015, at finansielle indtægter udgjorde henholdsvis 88.668 kr., 34.129 kr. og 18.250 kr., at anpartshaverlån til klageren blev forrentet med henholdsvis 10,5 %, 10 % og 10 % p.a., og at anpartshaverlånet pr. 30. september 2013, 2014 og 2015 udgjorde henholdsvis 970.135 kr., 375.419 kr. og 0 kr. Af H1 ApS’ årsrapport for 2011/2012 fremgår, at anpartshaverlånet pr. 30. september 2012 udgjorde 881.467 kr.

Henset hertil lægger Landsskatteretten til grund, at klagerens anpartshaverlån i H1 ApS er optaget før den 14. august 2012, at der inden den 14. august 2012 er indgået aftale mellem klageren og H1 ApS om, at anpartshaverlånet skal forrentes, og at de angivne finansielle indtægter på henholdsvis 88.668 kr., 34.129 kr. og 18.250 kr. i indkomstårene 2013, 2014 og 2015 skal anses for renter af anpartshaverlånet optaget før den 14. august 2012.

Som følge heraf skal der ikke ske beskatning som aktionærlån efter ligningslovens § 16 E af disse beløb, jf. herved situation 5 i SKATs styresignal af 3. december 2014, offentliggjort som SKM2014.825.SKAT.

Det kan konstateres, at der er en mellemregning mellem klagerens ægtefælle og datterselskabet H2 ApS.

Indirekte lån er også omfattet af ligningslovens § 16 E. Ifølge forarbejderne anses lån til nærtstående som indirekte lån. H2 ApS’ udlån til klagerens ægtefælle anses for et indirekte lån til klageren, da klageren og hans ægtefælle i denne sammenhæng anses for nærtstående.

SKAT har opgjort klagerens indirekte lån til 107.383 kr. i 2013. For 2014 er klagerens indirekte lån opgjort til 361.915 kr., og i 2015 er klagerens indirekte lån opgjort til 401.831 kr. Retten tiltræder SKATs opgørelser.

Det af repræsentanten anførte vedrørende løn til klagerens ægtefælle ændrer ikke herpå. Krediteringer på mellemregningen anses at udgøre tilbagebetalinger, når H2 ApS har et tilgodehavende, der ikke har betydning for opgørelse af lånet.

Der er også en mellemregning mellem klageren og datterselskabet H2 ApS. SKAT har ikke opgjort et lån i forbindelse med denne mellemregningskonto.

Der opstår et lån, som er omfattet af ligningslovens § 16 E, ved en debitering den 18. november 2014 med 11.949,43 kr. og ved en debitering den 3. august 2015 med 9.187,50 kr. Klageren er skattepligtig heraf i henholdsvis 2014 og 2015.

Det fremgår af forarbejderne til ligningslovens § 16 E (L199A, Folketinget 2011-12), at hvis et lån er omfattet af ligningslovens § 16 E, vil det i alle skattemæssige relationer blive lagt til grund, at der hverken hos långiver eller låntager foreligger et lån. Hvis fordringen selskabsretligt udloddes til hovedaktionæren, er der således ikke skatteretligt udloddet en fordring.

Selskabets udlodning af udbytte i 2015, hvorved der ifølge klageren skulle være udloddet selskabets fordring på klageren, er uden betydning for opgørelsen af aktionærlånene i denne sag.

Udlodningen kan ikke medføre, at aktionærlånene i form af de foretagne hævninger på mellemregningskontiene ikke skal beskattes. En eventuel udlodning af fordringen, der opfylder betingelserne herfor, kan alene medføre, at selve udlodningen ikke skal beskattes.

Udlodningen af udbytte i 2015 er ikke en del af den påklagede afgørelse, og Landsskatteretten kan derfor ikke tage stilling til, om der skal ske beskatning af udlodningen.  

Klagerens lån kan herefter opgøres til 107.383 kr. i 2013, til 339.735 kr. (361.915 kr. + 11.949 kr. - 34.129 kr.) i 2014 og til 392.768 kr. (401.831 kr. + 9.187 kr. - 18.250 kr.) i 2015, jf. ligningslovens § 16 E.  

Klageren skal beskattes heraf som udbytte, jf. ligningslovens § 16 A.

Landsskatteretten nedsætter klagerens aktieindkomst for 2013 til 107.383 kr. Klagerens aktieindkomst i 2014 nedsættes til 339.735 kr., nedsættes til 392.768 kr.