På denne side kan du se alle informationer for eIndkomst Udstilling

TIN-inkompatible webservices nedlægges d. 30. juni 202413-06-2024 kl. 13:0313-06-2024 kl. 13:03

Kære anvender af eIndkomst Udstilling,

Vi vil gerne gøre dig opmærksom på, at ti webservices, som er relateret til Tax Identification Number (TIN), ikke længere kører parallelt efter den 30. juni 2024.

Det betyder, at webservices, som ikke kan håndtere TIN, vil blive nedlagt fra denne dato.

Hvis du anvender en af de påvirkede webservices, skal du sikre dig, at du skifter til en TIN-kompatibel version inden den 30. juni 2024.

Du kan finde flere detaljer om de påvirkede webservices og om TIN-kompatibilitet i vores tidligere meddelelser på driftsloggen.

Ophør af paralleldrift - info.skat.dk og Breaking Change: Klassisk Dag (IOKAH) og TIN - info.skat.dk


13-06-2024 13:03:00
Ophør af paralleldrift23-04-2024 kl. 15:2323-04-2024 kl. 15:23

Pr. 30. juni 2024 ophører perioden med parallel drift på de 10 webservicer, der er påvirket af TIN.
Her er tale om:

 • AnsaettelseForholdPersonHent (AFPH)
 • AnsaettelseForholdPersonKontroller (AFPK)
 • IndkomstOplysningKlassiskAbonnentHent (IOKAH)
 • IndkomstOplysningPersonAbonnementAjourfoer (IOPAA)
 • IndkomstOplysningPersonAbonnentBestil (IOPAB)
 • IndkomstOplysningPersonHent (IOPH)
 • IndkomstOplysningPersonTidAbonnentBestil (IOTAB)
 • IndkomstOplysningPersonTidHent (IOTIH)
 • IndkomstOplysningVirksomhedAbonnentBestil (IOVAB)
 • IndkomstOplysningVirksomhedHent (IOVH)

Når paralleldriften ophører, vil linket til de gamle versioner af servicerne forsvinde. Området kaldes ’Område specielt for eIndkomst OIO.services før TIN.

Herefter skal man hente alle servicebeskrivelserne via dette link til UdviklerWiki

Det gælder også disse servicer:

 • eSkattekortHent
 • IndkomstOplysningPersonAdvisBestil (IOPAD)
 • IndkomstOplysningSumAbonnentBestil (IOSAB)
 • IndkomstOplysningSumHent (IOSUH)
 • ØkonomiskYdelseBerettigetProcentHent (ØYBPH)
 • OIOAbonnentCVRSENummerRelationHent
 • OIOAbonnentVirksomhedStamOplysningHent

der ikke er berørt af TIN.

23-04-2024 15:23:00
Revideret Leveranceplan for 202422-03-2024 kl. 10:4622-03-2024 kl. 10:46

Data fra eIndkomst Udstilling

Bemærk den ændrede levering i juni 2024.

 

Hele aftalen inkl. underskrifter eller ændringer til eksisterende aftaler skal være afklaret

Seneste kl. 12.00

Leverancen går i drift

Første tirsdag i måneden om aften kl. 20:30-20:31, dog ikke april pga. påsken og juni pga. Grundlovsdag

NB januar 2025

April

1. marts 2024

9. april 2024

Maj

5. april 2024

7. maj 2024

Juni

3. maj 2024

11. juni 2024

Juli

31. maj 2024

2. juli 2024

August

5. juli 2024

6. august 2024

September

2. august 2024

3. september 2024

Oktober

30. august 2024

1. oktober 2024

November

4. oktober 2024

5. november 2024

December

1. november 2024

3. december 2024

Januar 2025

29. november 2024

7. januar 2025

22-03-2024 10:46:00
Ustabil drift den 20/2-24 mellem kl. 12:45 og 13:3021-02-2024 kl. 10:1721-02-2024 kl. 10:17

Det er konstateret at der i går den 20/2-2024 var ustabil drift på Udstillingsløsningen, 

mellem kl.: 12:45 og kl.: 13:30.

I vil have modtaget fejl 500

Vi beklager ulejligheden

21-02-2024 10:17:00
Ny version 1.55 af Underbilag 120-02-2024 kl. 13:1420-02-2024 kl. 13:14

Den nye version 1.55 af Underbilag 1 er blevet offentliggjort.

Oversigten over SOAP-servicer er ajourført

Blanket 90000 har fået tilføjet afstemning af TIN

Resten er justeringer af tekster som er præciseret.

20-02-2024 13:14:00
Ny version af feltoversigt13-02-2024 kl. 12:1913-02-2024 kl. 12:19

Vejledning til feltoversigt for eIndkomst Udstilling er blevet opdateret til version 6.0

13-02-2024 12:19:00
Rettelse af fejl på to webservicer30-01-2024 kl. 16:5330-01-2024 kl. 16:53

Den 10. januar 2024 blev der meldt fejl på:

 • IOPAA - IndkomstOplysningPersonAbonnementAjourfoer
 • AFPEK - AnsaettelseForholdPersonKontroller

Nu er disse fejl blevet afhjulpet.

30-01-2024 16:53:00
TIN - ny vejledning om MQ10-01-2024 kl. 13:2110-01-2024 kl. 13:21

Vejledningen til MQ-snitfladen er blevet opdateret. Den nyeste version 7.0 kan findes her: MQ levering af data

Afsnit 1.4.3 Datastrukturer med eksempler er det blevet opdateret med præcisering af, hvornår der kan være oplysning om 'AdgangReferenceNummerIdentifikator' i data og hvornår oplysningen ikke kan findes.

Afsnittet har desuden fået tilføjet eksempler på, hvordan data præsenteres afhængig af om den pågældende indberetning rummer TIN.

10-01-2024 13:21:00
TIN - Ny fejlmelding på to webservicer10-01-2024 kl. 11:0210-01-2024 kl. 11:02

Desværre har det vist sig at der fortsat er fejl på disse to webservicer:

 • IOPAA - IndkomstOplysningPersonAbonnementAjourfoer
 • AFPEK - AnsaettelseForholdPersonKontroller

Vi arbejder på at få rettet fejlen hurtigst muligt.

10-01-2024 11:02:00
TIN - Fejlrettelse på to webservicer er gennemført08-01-2024 kl. 15:0408-01-2024 kl. 15:04

I sidste uge meldte vi om fejl på disse to webservicer:

 • IOPAA - IndkomstOplysningPersonAbonnementAjourfoer
 • AFPEK - AnsaettelseForholdPersonKontroller

Fejlen er rettet og det er version 2 af servicerne der er offentliggjort på UdviklerWiki

08-01-2024 15:04:00
TIN - ny vejledning om MQ02-01-2024 kl. 15:3202-01-2024 kl. 15:32

Vejledningen til MQ-snitfladen er blevet opdateret. Den nyeste version 6.0 kan findes her: Vejledning efter TIN

I afsnit 1.4.3 Datastrukturer med eksempler er det blevet præciseret, hvornår der kan være oplysning om 'AdgangReferenceNummerIdentifikator' i data og hvornår oplysningen ikke kan findes.

02-01-2024 15:32:00
TIN - versionsfejl på to webservicer02-01-2024 kl. 14:4202-01-2024 kl. 14:42

Det har vist sig, at det er den forkerte (gamle og udgående) version af disse webservicer:

 • IOPAA - IndkomstOplysningPersonAbonnementAjourfoer
 • AFPEK - AnsaettelseForholdPersonKontroller

der er offentliggjort på UdviklerWiki:

Efter TIN i eInkomst

For IndkomstOplysningPersonAbonnementAjourfoer der anvendes til opdatering af en personkreds, gælder det at man kan benytte den offentliggjort version sammen med den nye version af den / de servicer, som man benytter den sammmen med.

Vi arbejder på at få de nye versioner offentliggjort hurtigst muligt. Når det sker, kommer der en opdatering her.

02-01-2024 14:42:00
Breaking Change: eIndkomst og TIN27-11-2023 kl. 13:5327-11-2023 kl. 13:53

De nye versioner af webservicerne:

 • AnsaettelseForholdPersonHent (AFPH)
 • AnsaettelseForholdPersonKontroller (AFPK)
 • IndkomstOplysningPersonAbonnementAjourfoer (IOPAA)
 • IndkomstOplysningPersonAbonnentBestil (IOPAB)
 • IndkomstOplysningPersonHent (IOPH)
 • IndkomstOplysningPersonTidAbonnentBestil (IOTAB)
 • IndkomstOplysningPersonTidHent (IOTIH)
 • IndkomstOplysningVirksomhedAbonnentBestil (IOVAB)
 • IndkomstOplysningVirksomhedHent (IOVH)

kommer planmæssigt i produktion tirsdag den 5. december 2023 (i praksis i løbet af dagen den 4. december 2023).

I perioden fra 4. december 2023 til den 30. juni 2024 vil der være paralleldrift med en version 1 og 2 af hver webservice. Det betyder, at man i denne periode kan benytte version 1, der er uden TIN eller version 2, der er med TIN. Efter den 30. juni 2024 vil version 1 af alle webservicerne blive lukket.

Det er ikke muligt at sige noget om, hvor mange indberetninger der vil indeholde indberetninger med TIN. Læs evt. om kravene i forbindelse med indberetning af TIN her:
Indberetningsvejledningen - nyhedsbrev version 14.4 vær desuden opmærksom på afsnit 5 om Identifikation af indkomstmodtagere samt eIndkomst Teknisk vejledning 

De tekniske beskrivelser af servicerne findes på UdviklerWiki.  Her kan man finde to mapper med tekniske oplysninger om webservicen.

27-11-2023 13:53:00
Breaking Change: Klassisk Dag (IOKAH) og TIN27-11-2023 kl. 13:4827-11-2023 kl. 13:48

Den nye version af webservicen til Klassisk dag - IndkomstOplysningKlassiskAbonnentHent - IOKAH kommer planmæssigt i produktion tirsdag den 5. december 2023 (i praksis i løbet af dagen den 4. december 2023).

I perioden fra 4. december 2023 til den 30. juni 2024 vil der være paralleldrift. Det betyder, at man i denne periode kan vælge mellem version 1 af IOKAH der er uden TIN eller version 2 der er med TIN.

Hvis man har aftalt, at leverancen skal indeholde TIN fra første produktionsdag, ser planen sådan ud:

 • Sidste levering uden TIN afvikles den 4. december 2023. Den indeholder data fra 3. december 2023.
 • Første levering med TIN afvikles den 5. december 2023. Den indeholder data fra 4. december 2023.

Hvis man IKKE har aftalt omlægning til at modtage TIN fra første produktionsdag, vil produktionen fortsætte uden ændringer indtil ophør af perioden med paralleldrift.

Anvendere med en Message Que vil helt som sædvanligt få pakken levereret i deres MQ.
Anvendere med en 'selv-henter-løsning' skal huske at de har maksimalt 30 dage til at hente pakkerne.

Alle anvendere med aftaler, der inkluderer levering via IOKAH, er blevet kontaktet for at afklare, om de ønsker at få TIN inkluderet i data fra den første produktionsdag. Hvis der ikke er givet positivt tilsagn om dette, bliver de ikke omlagt til at få TIN inkluderet. Det er vigtigt at huske, at det IKKE er muligt at få data efterleveret. Dvs. at der kan opstå huller i data pga. manglende TIN.

Det er ikke muligt at sige noget om, hvor mange indberetninger der vil indeholde indberetninger med TIN. Læs evt. om kravene i forbindelse med indberetning af TIN her:
Indberetningsvejledningen - nyhedsbrev version 14.4 vær desuden opmærksom på afsnit 5 om Identifikation af indkomstmodtagere samt eIndkomst Teknisk vejledning 

De tekniske beskrivelser af servicerne findes på UdviklerWiki. Her kan man finde to mapper med tekniske oplysninger om webservicen.
Efter TIN i eIndkomst 
Før TIN i eIndkomst

27-11-2023 13:48:00
Leveranceplan for 202409-11-2023 kl. 10:1609-11-2023 kl. 10:16

Data fra eIndkomst Udstilling

 

Hele aftalen inkl. underskrifter eller ændringer til eksisterende aftaler skal være afklaret

Seneste kl. 12.00

Leverancen går i drift

Første tirsdag i måneden om aften kl. 20:30-20:31, dog ikke i april pga. påsken

NB januar 2025

Januar

1. december 2023

9. januar 2024

Februar

5. januar 2024

6. februar 2024

Marts

2. februar 2024

5. marts 2024

April

1. marts 2024

9. april 2024

Maj

5. april 2024

7. maj 2024

Juni

3. maj 2024

4. juni 2024

Juli

31. maj 2024

2. juli 2024

August

5. juli 2024

6. august 2024

September

2. august 2024

3. september 2024

Oktober

30. august 2024

1. oktober 2024

November

4. oktober 2024

5. november 2024

December

1. november 2024

3. december 2024

Januar 2025

29. november 2024

7. januar 2025

09-11-2023 10:16:00
Test af TIN - ETU15-09-2023 kl. 07:4615-09-2023 kl. 07:46

Kære anvendere 

Version2 af webservices som er ændret i forbindelse med TIN, ligger nu klar til jeres test

15-09-2023 07:46:00
Opdatering af Vejledning til feltoversigt27-06-2023 kl. 14:4227-06-2023 kl. 14:42

Vejledningen til feltoversigt for eIndkomst Udstilling er opdateret til version 5.0. Find den her 

Link til at åbne vejledningen direkte er her 

Næste version af vejledningen kan forventes i efteråret 2023.

27-06-2023 14:42:00
TIN - ny vejledning om MQ23-06-2023 kl. 09:3223-06-2023 kl. 09:32

Anvendere der benytter sig af 'klassisk dag' (IndkomstOplysningKlassiskAbonnentHent - også kendt som IOKAH) kan nu finde den nye vejledning til beskrivelse af snitfladen, når man har levering via MQ (Message Que).

I vejledningen kan man se, hvordan TIN bliver implementeret. Se vejledningens pkt. 1.8 samlet eksempel og find linjen, der begynder med '1'2'0'

Vejledningen findes her

23-06-2023 09:32:00
Breaking Change: Ændring af webservicer12-05-2023 kl. 10:1212-05-2023 kl. 10:12

Der sker ændringer i de webservicer, som giver adgang til eIndkomst Udstilling, som følge af implementering af TIN og lukning af rep.oio.

Rep.oio lukning

Rep.oio er lukket. Som følge af lukningen af rep.oio har vi gennemført en række ændringer, sådan at alle definitioner nu er placeret lokalt på UdviklerWiki.

Alle nuværende webservicer er påvirket af de ændringer, der opstår som følge af lukningen af rep.oio.

For jer som anvender har det betydning, hvis I har behov for en re-konfigurering af jeres implementering af en webservice eller, hvis I skal etablere en ny aftale. I den situation kan I ikke undgå de ændringer, der følger af lukningen af rep.oio.

Hvis I ikke har et sådant behov og i øvrigt har hentet WSDL-filerne til egne systemer, kan I fortsætte uberørt af lukningen af rep.oio indtil paralleldriften ophører.

Ændringerne har ikke noget at gøre med TIN, men falder desværre sammen med denne.

TIN

eIndkomst skal ændres, så der fra 2024 kan indberettes TIN (Taxpayer Identification Number).

Formålet med ændringen er at gennemføre Rådets direktiv 2021/514/EU af 22. marts 2021 om ændring af direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbejde på beskatningsområdet i dansk ret også kaldet DAC7.

I forbindelse med ændringerne som følge af TIN gennemføres der en navneharmonisering af strukturer og dataelementer.

Paralleldrift

Efter seneste møde i Anvenderforum den 22. marts 2023 er det besluttet at etablere paralleldrift frem til 30. juni 2024. Paralleldriften betyder at det er muligt at anvende den nuværende version af de webservicer, som giver adgang til eIndkomst Udstilling.

Tidsplan

Ændringerne er klar til test 13. september 2023.

Der planlægges efter at sætte ændringerne i produktion primo december 2023 samtidig med, at der åbnes for indberetning til indkomstår 2024.

Beskrivelserne til de ændrede webservicer er offentliggjort under eIndkomst på ’Udvikler Wiki’ under folderen: ’Efter TIN i eIndkomst’.

Gældende webservicer findes i folderen ’Før TIN i eIndkomst’.

Paralleldrift samt indførelsen af TIN medfører nye oplysninger, flytning af eksisterende oplysninger samt gennemførelse af ændre nødvendige ændringer.

Anvendere som benytter IndkomstOplysningKlassiskAbonnentHent (IOKAH) vil blive særskilt kontaktet, da der gælder helt særlige forhold for dem i forbindelse med implementeringen af TIN.

Ændrede webservicer

Punkt A - Det er større eller mindre ændringer i disse webservicer:

 • IndkomstOplysningPersonHent (IOPH)
 • IndkomstOplysningVirksomhedHent (IOVH)
 • IndkomstOplysningPersonAbonnentBestil (IOPAB)
 • IndkomstOplysningVirksomhedAbonnentBestil (IOVAB)
 • IndkomstOplysningPersonTidHent (IOTIH)
 • IndkomstOplysningPersonTidAbonnentBestil (IOTAB)
 • IndkomstOplysningKlassiskAbonnentHent (IOKAH)
 • AnsættelseForholdPersonHent (AFPH)
 • AnsættelseForholdPersonKontroller (AFPEK)
 • IndkomstOplysningPersonAbonnementAjourfør (IOPAA)

Punkt B - Der er ikke ændringer i disse webservicer ud over de ændringer, der følger af lukningen af rep.oio:

 • IndkomstOplysningPersonAdvisBestil (IOPAD)
 • konomiskYdelseBerettigetProcentHent (ØYBPH)
 • IndkomstOplysningSumHent (IOSUH)
 • IndkomstOplysningSumAbonnentBestil (IOSAB)
 • eSkattekortHent
 • OIOAbonnentCVRSENummerRelationHent
 • OIOAbonnentVirksomhedStamOplysningHent

Samlet set og lidt mere teknisk ser det sådan ud:

 1. For at kunne understøtte paralleldrift ændres URL’en i WSDL-filen for de webservicer, der er nævnt under ’Punkt A’ ovenfor.

  URL-en vil rumme V2 – se den detaljerede beskrivelse i Driftsloggen
 1. Ændringer til ’SupplerendePersonOplysningStruktur’
 • ’SupplerendePersonOplysningStruktur’ udvides med TIN som optionelt dataelement
 • Dataelementet ’SupplerendePersonOplysningKøn’ gøres optionelt
 • ’SupplerendePersonOplysningStruktur’ flyttes i response så den entydigt gælder for én indkomstindberetning.

  Dette gælder:
 • IndkomstOplysningPersonHent (IOPH)
 • IndkomstOplysningVirksomhedHent (IOVH)
 • IndkomstOplysningPersonAbonnentBestil (IOPAB) *
 • IndkomstOplysningVirksomhedAbonnentBestil (IOVAB) *
 • IndkomstOplysningPersonTidHent (IOTIH)
 • IndkomstOplysningPersonTidAbonnentBestil (IOTAB)
 • IndkomstOplysningKlassiskAbonnentHent (IOKAH) *

  * Se punkt 11 om MQ, hvis du modtager oplysningerne på denne måde
 1. ’SupplerendePersonOplysningStruktur’ fjernes i response for AnsaettelseForholdPersonHent
 2. Strukturen ’IndkomstOplysningPersonStruktur’ omdøbes til PersonIndkomstOplysningStruktur i:
 • IndkomstOplysningPersonTidHent (IOTIH)
 • IndkomstOplysningPersonTidAbonnentBestil (IOTAB)
 1. Dataelementet ’AbonnentBestillingCallbackReference’ udgår i requesten for nedenstående webservicer, da elementet ikke benyttes.
 • IndkomstOplysningVirksomhedAbonnentBestil (IOVAB)
 • IndkomstOplysningPersonAbonnentBestil (IOPAB)
 1. Response IndkomstOplysningPersonAbonnentBestil_O_O (IOPAB) udvides med elementet NySoegeDatoTidFraDatoTid.

  Elementet benyttes som SoegeDatoTidFra ved næste bestilling af indkomstoplysninger for samme kreds af borgere for at undgå at der springes indkomstoplysninger over.
 1. Asynkrone webservicer

  Asynkrone webservicer består af 3 synkrone metoder. I den del, hvor der kvitteres for modtagelsen, ændres OK_I og OK_O til Afslut_I og Afslut_O, så der anvendes ens navngivning.
  Ændring sker i webservicerne:
 • IOPAB
  IndkomstOplysningPersonAbonnentBestil_OK_I ændres til IndkomstOplysningPersonAbonnentBestil_Afslut_I

  IndkomstOplysningPersonAbonnentBestil_OK_O ændres til IndkomstOplysningPersonAbonnentBestil_Afslut_O
 • IOVAB
  IndkomstOplysningVirksomhedAbonnentBestil_OK_I ændres til IndkomstOplysningVirksomhedAbonnentBestil_Afslut_I

  IndkomstOplysningVirksomhedAbonnentBestil_OK_O
  IndkomstOplysningVirksomhedAbonnentBestil_Afslut_O
 • IOKAH
  IndkomstOplysningKlassiskAbonnentHent_OK_I ændres til IndkomstOplysningKlassiskAbonnentHent_Afslut_I

  IndkomstOplysningKlassiskAbonnentHent_OK_O ændres til IndkomstOplysningKlassiskAbonnentHent_Afslut_O
 1. Strukturen ’LønPeriodeOplysningStruktur’ ændres til ’VirksomhedLønPeriodeStruktur’ i ’IndkomstOplysningVirksomhedSamling’

  Ændringen er nødvendig, da SupplerendePersonOplysningStruktur ikke anvendes for indkomstoplysninger, der er indberettet på et PersonSENummer. Ændringen berører webservicerne:
 • IndkomstOplysningPersonAbonnentBestil (IOPAB)
 • IndkomstOplysningKlassiskAbonnentHent (IOKAH)
 • IndkomstOplysningVirksomhedAbonnentBestil (IOVAB)
 • IndkomstOplysningVirksomhedHent (IOVH)
 1. De særlige danske karakterer i Strukturer og dataelementer ændres, så æ bliver til ae, ø bliver til oe og å bliver til aa. Det gælder såvel store som små bogstaver. Det giver ændringer i følgende webservicer:
 • IndkomstOplysningPersonAbonnentBestil (IOPAB)
 • IndkomstOplysningVirksomhedAbonnentBestil (IOVAB)
 • IndkomstOplysningKlassiskAbonnentHent (IOKAH)
 • IndkomstOplysningPersonHent (IOPH)
 • IndkomstOplysningVirksomhedHent (IOVH)
 • AnsættelseForholdPersonHent (AFPH)
 • AnsættelseForholdPersonKontroller (AFPK)
 1. Elementet ’SEnummerIdentifikator’ ændres til ’VirksomhedSENummerIdentifikator’ i følgende webservicer:
 • IndkomstOplysningPersonAbonnentBestil (IOPAB)
 • IndkomstOplysningVirksomhedAbonnentBestil (IOVAB)
 • IndkomstOplysningKlassiskAbonnentHent (IOKAH)
 • IndkomstOplysningPersonHent (IOPH)
 • IndkomstOplysningVirksomhedHent (IOVH)
 • AnsættelseForholdPersonHent (AFPH)
 • IndkomstOplysningPersonAbonnementAjourfør (IOPAA)
 • AnsættelseForholdPersonKontroller (AFPK)
 1. Leverancer via MQ
  Strukturen i de indkomstoplysninger, der leveres via MQ, ændres ikke. TIN tilføjes i slutningen af rækken, der starter med '1'2'0'

Alle ændringer er beskrevet, sådan som vi kender dem dags dato. Vi kan ikke fuldstændigt udelukke yderligere ændringer. Skulle der komme flere ændringer, vil driftsloggen blive opdateret.

Spørgsmål kan rettes til: dataudstilling@ufst.dk med angivelse af spørgsmål til TIN i eIndkomst Udstilling i emnefeltet.

12-05-2023 10:12:00
TIN - ændret URL til servicer med TIN-implementering11-05-2023 kl. 09:3911-05-2023 kl. 09:39

Planen om paralleldrift på webservicerne medfører en ændring i den URL, der skal benyttes ved kald af en webservice, hvor TIN er integreret.

Hver URL får tilføjet V2. Vær opmærksom på at dette alene gælder webservicerne, som benytter OIOXML.

For de asynkrone servicer dvs.:

 • eIndkomst4 - service indkomstOplysningPersonTidAbonnentBestil
 • eIndkomst6 - service IndkomstOplysningPersonAbonnentBestil
 • eIndkomst7 - service IndkomstOplysningVirksomhedAbonnentBestil
 • eIndkomst8 - service IndkomstOplysningKlassiskAbonnentHent

vil tilføjelsen af V2 gælde ved Bestilling, BestillingHent og BestillingModtaget.

Det vil se sådan ud for servicen IndkomstOplysningPersonAbonnentBestil:

<wsdl:service name="IndkomstOplysningPersonAbonnentBestil">
<wsdl:port binding="fase2:Binding1" name="Binding1Port">
<soap:address location=https://services.extranet.demo.skat.dk/vericert/services/IndkomstOplysningPersonAbonnentBestilV2ServicePort/>
</wsdl:port>
<wsdl:port binding="fase2:Binding2" name="Binding2Port">
<soap:address location=https://services.extranet.demo.skat.dk/vericert/services/V2/BestillingHent />
</wsdl:port>
<wsdl:port binding="fase2:Binding3" name="Binding3Port">
<soap:address location=https://services.extranet.demo.skat.dk/vericert/services/V2/BestillingModtaget />
</wsdl:port>
</wsdl:service>


For de synkrone servicer dvs.:

 • eIndkomst3 - service indkomstOplysningPersonTidHent
 • eIndkomst9 - service IndkomstOplysningPersonAbonnementAjourfoer
 • eIndkomst10 - service IndkomstOplysningPersonHent
 • eIndkomst11 - service IndkomstOplysningVirksomhedHent
 • eIndkomst17 - service AnsaettelseForholdPersonHent
 • eIndkomst18 - service AnsaettelseForholdPersonKontroller

vil det ser sådan ud ved brug af servicen IndkomstOplysningPersonHent:


<wsdl:service name="IndkomstOplysningPersonTidHentServiceBindingQSService" xmlns:wsdl=http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/>
<wsdl:port binding="fase2:IndkomstOplysningPersonTidHentServiceBinding" name="IndkomstOplysningPersonTidHentServiceBindingQSPort">
<soap:address location=https://services.extranet.demo.skat.dk/vericert/services/IndkomstOplysningPersonTidHentV2ServicePort xmlns:soap=http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap//>
</wsdl:port>
</wsdl:service>

Rettelserne kan ses på UdviklerWiki i mappen med servicer efter TIN.

Webservicer uden implementering af TIN kan findes i denne mappe på UdviklerWiki

11-05-2023 09:39:00
TIN Paralleldrift og ændring af tidsplan for webservices03-04-2023 kl. 08:2403-04-2023 kl. 08:24

Det er blevet besluttet at etablere en periode med paralleldrift af alle de webservices, der påvirkes i forbindelse med implementeringen af TIN.


Den nye tidsplan for implementering af TIN i eIndkomst Udstilling ændres til:

Åbning for test i ETU

13. september 2023

Produktion for de reviderede services
Særlige forhold for levering via Klassisk Dag.

Forventes 2. – 3. december 2023

Deadline for overgang til de reviderede services

30. juni 2024

Planen er med forbehold for ændringer ved detailplanlægningen af opgaven.

Ved etablering af parallel drift gives der mulighed for fortsat at kalde services, hvor TIN ikke bliver implementeret, samt services hvor TIN bliver implementeret. For de anvendere der ikke har et umiddelbart behov for at modtage TIN i deres aftale straks fra indkomståret 2024, forsvinder kravet om at være klar til nye services pr. december 2023.


Der er nogle særlige forhold vedr. servicen IndkomstOplysningKlassiskAbonnentHent (IOKAH) også kendt som Klassisk Dag.


Hvis man vurderer, at man har brug for TIN i den opgaveløsning, der håndteres via en klassisk dag-leverance, så skal man være klar til skiftet i december 2023.

Hvis man derimod vurderer, at man ikke har brug for TIN i opgaveløsningen, er der ikke krav om at være klar til skiftet i december 2023. Her skal man dog være opmærksom på, at det ikke vil være muligt at aftale en efterlevering af data på et senere tidspunkt.

Når man vælger at forsætte på services uden TIN, skal man være opmærksom på, at det fiktive CPR vil forsvinde fra indberetningen og dermed også fra udstillingen af eIndkomst. Hensigten er at TIN skal træde i stedet for det fiktive CPR.


På de øvrige services kan man fortsætte, som de er i driften i dag.


Spørgsmål kan rettes til: dataudstilling@ufst.dk med angivelse af spørgsmål til TIN i eIndkomst Udstilling i emnefeltet.

03-04-2023 08:24:00
TIN - Offentliggørelse af ændrede webservicer15-03-2023 kl. 14:1715-03-2023 kl. 14:17

Beskrivelserne til de ændrede webservicer er blevet offentliggjort. HUSK at de først kommer i produktion december 2023.

Find dem i mappen eIndkomst efter TIN 

Beskrivelsen af webservicerne der er i drift frem til ultimo 2023 findes her eIndkomst før TIN

Alternativt kan de to mapper findes via: UdviklerWiki - startside

Se efter punkterne: 'eIndkomst dokumentationstart ...'

Vær opmærksom på at eIndkomst efter TIN også rummer de webservicer, som ikke bliver ændret. Det er således samlet oversigt over webservicer, der vil blive tilbudt.

15-03-2023 14:17:00
TIN - Forsinkelse på ændrede webservicer14-02-2023 kl. 16:1214-02-2023 kl. 16:12

Kvalitetskontrollen af de ændrede webservicer er stadig i gang. Derfor må vi desværre udskyde offentliggørelsen af dem. Den nye dato bliver offentliggjort så hurtigt som overhovedet muligt.

14-02-2023 16:12:00
Anvenderforum mødes mandag den 6. februar 202330-01-2023 kl. 10:3730-01-2023 kl. 10:37

Fordi vi har breaking change medio november 2023, vil årets første anvenderforum have markant fokus på implementeringen af TIN i eIndkomst Udstilling. Vi vil fortælle om ændringerne, og hvad du som anvender skal forberede dig på.

Agenda for Anvenderforum eIndkomst Udstilling mandag den 6. februar 2023 ser sådan ud:

Velkomst

Gennemgang af igangværende og kommende ændringer og udvikling
&bull; TIN (Tax Identification Number) &ndash; en del af EU forordningen DAC 7

Nyt fra Skattestyrelsen SKTST

Nyt fra Anvenderne
Input til overvejelse:
&bull; Hvilke fokuspunkter er der pt?
&bull; Hvilke nye opgaver er er i pipelinen?
&bull; Brug anledningen til at udveksle viden og erfaringer

Næste Møde

Hvis du vil vide mere om Anvenderforum og mulighederne for at deltage bedes du sende en e-mail på til dataudstilling@ufst.dk mærket Anvenderforum eIndkomst

30-01-2023 10:37:00
Breaking Change: Ændring af webservices19-12-2022 kl. 11:4619-12-2022 kl. 11:46

eIndkomst skal ændres så der fra 2024 kan indberettes TIN (Taxpayer Identification Number).

Formålet med ændringen er at gennemføre Rådets direktiv 2021/514/EU af 22. marts 2021 om ændring af direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbejde på beskatningsområdet i dansk ret også kaldet DAC7.

Det medfører flere og omfattende ændringer i response til følgende webservices:

 • IndkomstOplysningPersonHent (IOPH)
 • IndkomstOplysningVirksomhedHent (IOVH)
 • IndkomstOplysningPersonAbonnentBestil (IOPAB)
 • IndkomstOplysningVirksomhedAbonnentBestil (IOVAB)
 • IndkomstOplysningPersonTidHent (Kun OIO XML) (IOTIH)
 • IndkomstOplysningPersonTidAbonnentBestil (Kun OIO XML) (IOTAB)
 • IndkomstOplysningKlassiskAbonnentHent (IOKAH)
 • AnsættelseForholdPersonHent (AFPH)


Samtidig kommer der ændreringer af de særlige danske karakterer således: æ = ae, ø = oe og å = aa. Det giver ændringer i request og response for følgende webservices:

 • IndkomstOplysningPersonAbonnentBestil
 • IndkomstOplysningVirksomhedAbonnentBestil
 • IndkomstOplysningKlassiskAbonnentHent
 • IndkomstOplysningPersonHent
 • IndkomstOplysningVirksomhedHent
 • AnsaettelseForholdPersonHent
 • AnsaettelseForholdPersonKontroller

Der forventes ikke yderligere ændringer i disse webservices:

 • IndkomstOplysningPersonAdvisBestil (IOPAD)
 • konomiskYdelseBerettigetProcentHent (ØYBPH)
 • IndkomstOplysningSumHent (IOSUH)
 • IndkomstOplysningSumAbonnentBestil (IOSAB)

Tidsplan:

Ændringerne er klar til test 8. juni 2023.

Ændringerne sættes i produktion i november 2023. Fra dette tidspunkt vil det ikke være muligt at hente data uden ændringer hos anvender.

Beskrivelserne til de ændrede webservices vil blive offentliggjort under eIndkomst på &rsquo;Udvikler Wiki&rsquo; under folderen: TIN i eIndkomst.

Gældende webservices findes i folderen &rsquo;Før TIN i eIndkomst&rsquo;.

Indførelsen af TIN medfører nye oplysninger og flytning af eksisterende oplysninger. Samlet set og lidt mere teknisk ser det sådan ud,:

 • &rsquo;SupplerendePersonOplysningStruktur&rsquo; udvides med TIN som optionelt dataelement
 • dataelementet &rsquo;SupplerendePersonOplysningKøn&rsquo; gøres optionelt
 • &rsquo;SupplerendePersonOplysningStruktur&rsquo; flyttes så den entydigt gælder for &eacute;n indkomstindberetning.
 • &rsquo;SupplerendePersonOplysningStruktur&rsquo; fjernes i response for AFPH
 • Danske karakterer ændres sådan: æ = ae, ø = oe, å = aa

Alle ændringer er beskrevet, sådan som vi kender dem dags dato. Vi kan ikke fuldstændigt udelukke yderligere ændringer. Skulle der komme flere ændringer, vil driftsloggen blive opdateret.

Spørgsmål kan rettes til: dataudstilling@ufst.dk med angivelse af spørgsmål til TIN i eIndkomst Udstilling i emnefeltet.

19-12-2022 11:46:00
Leveranceplan for 202315-12-2022 kl. 14:0015-12-2022 kl. 14:00

Data fra eIndkomst Udstilling

 

Hele aftalen inkl. underskrifter eller ændringer til eksisterende aftaler skal være afklaret

Seneste kl. 12.00

Leverancen går i drift

Første tirsdag i måneden om aften kl. 20:30-20:31

NB gælder ikke april 2023 og januar 2024

Januar

2. december 2022

10. januar 2023

Februar

6. januar 2023

7. februar 2023

Marts

3. februar 2023

7. marts 2023

April

10. marts 2023

10. april 2023

OBS anden tirsdag

Maj

31. marts 2023

2. maj 2023

Juni

5. maj 2023

6. juni 2023

Juli

9. juni 2023

4. juli 2023

August

7. juli 2023

1. august 2023

September

11. august 2023

5. september 2023

Oktober

8. september 2023

3. oktober 2023

November

6. oktober 2023

7. november 2023

December

10. november 2023

5. december 2023

Januar 2024

1. december 2023

9. januar 2024

OBS anden tirsdag

15-12-2022 14:00:00
Skift af public certifikat på OIO Gatewayen14-11-2022 kl. 13:0821-11-2022 kl. 14:25

Ændringen følger planen.

14-11-2022 13:08:00
Nedlukning af OIOXML på digitaliser.dk15-11-2022 kl. 10:1715-11-2022 kl. 10:17

Nedlukning af OIOXML på digitaliser.dk

OIOXML servicen lukker på digitaliser.dk den 30. november 2022. Fra 1. december 2022 kan OIOXML materiale tilgås via https://eksternwiki.skat.dk/oioxml/

Dette påvirker ikke anvendere af systemet. 

15-11-2022 10:17:00
Ny version af Underbilag 114-10-2022 kl. 13:3714-10-2022 kl. 13:37

Vi har netop lagt en ny version af Underbilag 1 i drift.

Den væsentligste rettelse er tilføjelsen af Indkomsttype 2 Særlig Indkomst - se informationen om den nye Indkomsttype i en særskilt orientering.

Samtidig er der en tilføjelse på blanket 90000 afstemningsdata, hvor der er kommet beskrivelser på, sådan at det er nemmere at se, hvilke felter der indgår i summeringen.

Endelig er der mindre tekstmæssige rettelser rundt omkring i Underbilaget.

Underbilag 1 findes her: eIndkomst Udstilling (vejledning for abonnenter og databehandlere) eIndkomst Udstilling (vejledning for abonnenter og databehandlere)

Husk at hente en ny skabelon uanset om der er brug for en ny aftale eller revision af en eksisterende aftale. På den måde har du altid de nyeste oplysninger og vejledninger.

14-10-2022 13:37:00
Ny Indkomsttype og Indtægtsart14-10-2022 kl. 12:2214-10-2022 kl. 12:22

Vi laver en omlægning af metoden til indberetning af indkomst vedr. Arbejdsudleje. Omlægningen betyder at disse indberetninger fremover kommer ind i eIndkomst og dermed bliver de tilgængelige i eIndkomst Udstilling.

For at håndtere denne type indberetninger har vi oprettet en ny indkomsttype med tilhørende Indtægtsart.

Ny Indkomstype 2 Særlig beskatning

Ny Indtægtsart 0132 Arbejdsudleje - leje af udenlandsk arbejdskraft

Læs evt. mere om Indtægtsarter

Læs evt. mere om indberetningen af indkomst med Indkomsttype 2 Særlig beskatning: Nyhedsbrev til version 13.7 af Indberetningsvejledningen

Særligt anvendere med abonnement på Klassisk dag-leverancer bør være ekstra opmærksomme på Indkomsttype 2. Det vil være lettest for alle parter, hvis vi får tilføjet Indkomsttypen fra begyndelsen. Derfor bør du kontakte os snarest, sådan at vi kan få justeret aftalen.

Hvis du ønsker at inkludere Indkomsttype 2 i leverancen, bedes du kontakte dataudstilling@ufst.dk . Når du skriver til os, har vi brug for oplysningerne om CVR/SE-nummer samt abonnementskoder til abonnementet.
8.7. Indtægtsarter - Skat.dk
Denne side er din adgang til skat.dk

14-10-2022 12:22:00
Nye og ændrede fejltekster10-05-2022 kl. 08:5510-05-2022 kl. 08:55

Indkomstregisteret leverer oplysninger, som er maximal 10 år jf. bekendtgørelse om et indkomstregister, nr. 906 §10.

I denne forbindelse er der oprettet nye fejltekster og andre er ændret. Fremover vil nedenstående tekster returneres, hvis der forespørges på data, der er ældre end 120 måneder.

 Fejltekster - Tekstændringer

 • Webservices: IOPH IOVH IOPAB IOVAB
  • F1004 – Startdato for lønperiode må højest være 120 måneder før aktuel måned
 • Webservices: IOPH IOVH IOPAB IOVAB, samt IOSUH og IOSAB, hvor den erstatter F1033
  • F1008 – Startmåned må højest være 120 måneder før aktuel måned

 Fejltekster - Nye

 • Webservices: AFPH AFPAB AFPH AFVAB AFPEK
  • F1004 – Startdato for ansættelse må højest være 120 måneder før aktuel måned

 

 • Webservices: IOPAD 50000 – advisering om ændringer i indkomst mm.
  • F1008 – Startmåned må højest være 119 måneder før aktuel måned

 

Ændringen træder i kraft den 7. juli 2022.

10-05-2022 08:55:00
Leveranceplan for 2022 - Data fra eIndkomst Udstilling16-11-2021 kl. 09:2116-11-2021 kl. 09:21

Leveranceplanen for behandling og release af nye eller ændrede aftaler for eIndkomst i 2022. Ændringer kan forekomme og vil blive offentliggjort her på driftsloggen.

 

Hele aftalen inkl. underskrifter eller ændringer til eksisterende aftaler skal være afklaret

Seneste kl. 12.00

Leverancen går i drift

Første tirsdag i måneden om aften kl. 20:30-20:31
OBS Januar er en undtagelse

Januar

3. december 2021

11. januar 2022

Februar

7. januar 2022

1. februar 2022

Marts

4. februar 2022

1. marts 2022

April

11. marts 2022

5. april 2022

Maj

1. april 2022

3. maj 2022

Juni

6. maj 2022

7. juni 2022

Juli

10. juni 2022

5. juli 2022

August

8. juli 2022

2. august 2022

September

12. august 2022

6. september 2022

Oktober

9. september 2022

4. oktober 2022

November

7. oktober 2022

1. november 2022

December

11. november 2022

6. december 2022

Januar 2023

2. december 2022

10. januar 2023

16-11-2021 09:21:00
Filtrering på Indtægtsart19-10-2021 kl. 14:5619-10-2021 kl. 14:56

I oktober 2020 implementerede eIndkomst Udstilling en ny funktionalitet, som giver adgang til filtrering på indtægtsart-niveau. Det betyder, at du som anvender skal tage stilling til, hvilke indtægtsarter, der er relevante for aftalens formål.

Helt kort om funktionaliteten

Første skridt er at tage stilling til hvilke Indkomsttyper, der skal indgå i aftalen.

Se fanen: Indkomstyper i Underbilag 1

Næste skridt er at tage stilling til om og i givet tilfælde hvilke indtægtsarter der skal indgå.

Se fanen: Indtægtsarter i Underbilag 1

Husk at det ikke er alle services der udstiller data, hvor det er muligt at filtrere på Indtægtsarter.

Se hvilke services der tilbyder filteret enten på fanen: SOAP Webservices - kolonne F (Blanket (Filtrering af data)) eller fanen Indtægtsarter.

Du kan orientere dig om indtægtsarter, koder og definitioner i Indberetningsvejledningen afsnit 8.7 Indtægtsarter på www.skat.dk

I Underbilag 1 findes en vejledning inklusive eksempler på, hvordan du udfylder Indtægtsarter (Blanket 80000) på fanen, hvor du skal tage stilling til filteret.

Husk at hente den nyeste version af Underbilag 1 på data.aspx?oid=oid=2248828.

19-10-2021 14:56:00
Nye dokumentskabeloner til eIndkomst19-10-2021 kl. 14:5019-10-2021 kl. 14:50

Skabelonerne der anvendes til indgåelse af abonnement på data fra eIndkomst er blevet ajourført.    De findes her: Skat.dk: 1. Indledning


Husk at hente en ny skabelon uanset om der er brug for en ny aftale eller revision af en eksisterende aftale. På den måde har du altid de nyeste oplysninger og vejledninger.   

19-10-2021 14:50:00
Ny indtægtsart 116 Tidlig pension09-08-2021 kl. 18:5709-08-2021 kl. 18:57

Til brug for tilbagetrækningsydelse Tidlig pension, vil der blive oprettet en ny indtægtsart, som er gyldig pr. 1.1.2022.

Indtægtsart 116 Tidlig pension, kan anvendes i forbindelse med Indkomsttype 4 Anden personlig indkomst.

09-08-2021 18:57:00
Ny Indtægtsart til brug for Indkomsttype 2809-08-2021 kl. 18:4009-08-2021 kl. 18:40

Det er blevet vedtaget, at alle indfrosne feriemidler skal udbetales, hvis borgen har et ønske herom. Beslutningen har medført et behov for at kunne kende forskel på udbetalinger af indefrosne feriemidler.

Der er derfor oprettet indtægtsarter til formålet, og den 16 marts 2021 blev der udsendt information, hvad angår indtægtsarter 174 og 176.

Det har nu vist sig, at der også er behov for en indtægtsart, som dokumenterer ordinær udbetaling fra Lønmodtagerne Feriemidler, hvorfor der er oprettet endnu &eacute;n indtægtsart for området.

 1. 174 Corona - førtidig udbetaling af feriemidler; Udbetales af Lønmodtagernes Feriemidler/ATP. 1. udbetaling efteråret 2020. Ansøgt inden 1. december 2020.

  Indtægtsarten er gyldig fra d. 1 september 2020


 2. 176 Corona - førtidig restudbetaling af feriemidler; Udbetales af Lønmodtagernes Feriemidler/ATP. 2. udbetaling forår 2021. Ansøgt efter 1. marts 2021 

  Indtægtsarten er gyldig fra d. 1 marts 2021

 3. 177 Ordinær udbetaling fra Lønmodtagerne Feriemidler 

  Indtægtsarten er gyldig fra d. 1 oktober 2021

Læs mere om de forskellige indtægtsarter

09-08-2021 18:40:00
Revision af leveranceplan for 2021 eIndkomst Udstilling06-07-2021 kl. 11:3106-07-2021 kl. 11:31

Vi har en lille rettelse til leveranceplan 2021 - den vedrører leveringen i august 2021. Planen ser nu sådan ud:

 

Hele aftalen inkl. underskrifter eller ændringen til eksisterende aftaler skal være afklaret

Seneste kl. 12.00

Leverancen går i drift

Første tirsdag i måneden om aften kl. 20:30-20:31

Juni

11. juni 2021

6. juli 2021

August

9. juli 2021

5. august 2021

OBS dette er en torsdag

September

13. august 2021

7. september 2021

Oktober

10. september 2021

5. oktober 2021

November

8. oktober 2021

2. november 2021

December

12. november 2021

7. december 2021

Januar 2022

3. december 2021

11. januar 2022

06-07-2021 11:31:00