Her på siden kan du holde dig opdateret om eIndkomst Udstilling:

 • Drift: Aktuelle forstyrrelser i driften.
 • Servicevindue: Planlagt servicevindue, hvor du i en periode ikke kan indberette eller hente oplysninger.
 • Information: Relevant information og udgivelse af nye vejledninger.

Se gammel driftslog for eIndkomst Udstilling (arkiveret 2/7 2020)

Se driftslog for eIndkomst (for indberettere)

Abonner som RSS

Drift for eIndkomst Udstilling

Løst23.12.05 Opdatering i Produktion05-12-2023 kl. 09:3607-12-2023 kl. 07:42

Normal drift er genetableret. 

05-12-2023 09:36:00
LøsteIndkomst utilgængelig10-03-2023 kl. 09:2210-03-2023 kl. 12:41

Normal drift er genetableret.

10-03-2023 09:22:00
LøsteSkattekortHent - Produktion09-03-2023 kl. 10:1509-03-2023 kl. 10:34

Normal drift er genetableret.

09-03-2023 10:15:00
LøstAflysning af ’klassisk dag’ 6. februar 2023 – ETU06-02-2023 kl. 11:5306-02-2023 kl. 11:53

Den daglige leverance ’klassisk dag’ er aflyst. De oplysninger, som I skulle have modtaget i dag d. 6. februar 2023, vil indgå i leverancen d. 7. februar 2023.

06-02-2023 11:53:00
Løst'Klassisk dag' - 26. januar 2023 - forsinket26-01-2023 kl. 06:5526-01-2023 kl. 16:32

Alle leverancer af 'klassisk dag' fra den 26. januar 2023 er nu leveret eller lagt klar til afhentning.

26-01-2023 06:55:00

Se alle driftsmeddelelser

Servicevindue for eIndkomst Udstilling

HUSK at skifte fra OCES2 til OCES3 - organisationscertifikat26-10-2023 kl. 07:5126-10-2023 kl. 07:51

I løbet af den 31. oktober 2023 kan der ikke længere benyttes et OCES2 certifikater ved kald af webservicene til eIndkomst Udstilling. Webservicekald bliver afvist, hvis der benyttes et OCES2 certifikat.

Så det er nu, der skal skiftes til brug af et OCES3 organisationscertifikat, hvis det ikke allerede er sket.

26-10-2023 07:51:00
Varsling - Fra OCES2 til OCES3 – Gælder Test og Produktion16-03-2023 kl. 12:5005-10-2023 kl. 14:32

Der er fortsat anvendere, som signerer webservicekald med et OCES2 certifikat. Senest 31. oktober 2023 ophører denne mulighed. Det anbefales straks at skifte til brug af OCES3 organisationscertifkat.

16-03-2023 12:50:00
Servicevindue 20. og 21. maj 2023 mellem kl. 19.30 og 01.3012-05-2023 kl. 11:2716-05-2023 kl. 10:57

Servicevinduet er udviddet til at slutte den 21. maj kl. 06.00.

12-05-2023 11:27:00
Indberetning til test - Ekstern Test Udstilling10-05-2023 kl. 10:5310-05-2023 kl. 10:53

Der vil blive arbejder på adgangen til at indberette testoplysninger til brug i Ekstern Test Udstilling 16. maj 2023 mellem kl. 08 og 14.

Det vil ikke være muligt at indberette testoplysninger i perioden.

10-05-2023 10:53:00
'Klassisk dag' 9. maj 2023 i ETU - udsat09-05-2023 kl. 09:0009-05-2023 kl. 09:00

Den daglige leverance af 'klassisk dag' fra Ekstern Test Udstilling er udsag fra kl. 12. til senere. Udsættelsen skyldes idriftsættelse af en større applikationsændring.

09-05-2023 09:00:00

Se alle servicevinduer

Information om eIndkomst Udstilling

Breaking Change: eIndkomst og TIN27-11-2023 kl. 13:5327-11-2023 kl. 13:53

De nye versioner af webservicerne:

 • AnsaettelseForholdPersonHent (AFPH)
 • AnsaettelseForholdPersonKontroller (AFPK)
 • IndkomstOplysningPersonAbonnementAjourfoer (IOPAA)
 • IndkomstOplysningPersonAbonnentBestil (IOPAB)
 • IndkomstOplysningPersonHent (IOPH)
 • IndkomstOplysningPersonTidAbonnentBestil (IOTAB)
 • IndkomstOplysningPersonTidHent (IOTIH)
 • IndkomstOplysningVirksomhedAbonnentBestil (IOVAB)
 • IndkomstOplysningVirksomhedHent (IOVH)

kommer planmæssigt i produktion tirsdag den 5. december 2023 (i praksis i løbet af dagen den 4. december 2023).

I perioden fra 4. december 2023 til den 30. juni 2024 vil der være paralleldrift med en version 1 og 2 af hver webservice. Det betyder, at man i denne periode kan benytte version 1, der er uden TIN eller version 2, der er med TIN. Efter den 30. juni 2024 vil version 1 af alle webservicerne blive lukket.

Det er ikke muligt at sige noget om, hvor mange indberetninger der vil indeholde indberetninger med TIN. Læs evt. om kravene i forbindelse med indberetning af TIN her:
Indberetningsvejledningen - nyhedsbrev version 14.4 vær desuden opmærksom på afsnit 5 om Identifikation af indkomstmodtagere samt eIndkomst Teknisk vejledning 

De tekniske beskrivelser af servicerne findes på UdviklerWiki.  Her kan man finde to mapper med tekniske oplysninger om webservicen.

27-11-2023 13:53:00
Breaking Change: Klassisk Dag (IOKAH) og TIN27-11-2023 kl. 13:4827-11-2023 kl. 13:48

Den nye version af webservicen til Klassisk dag - IndkomstOplysningKlassiskAbonnentHent - IOKAH kommer planmæssigt i produktion tirsdag den 5. december 2023 (i praksis i løbet af dagen den 4. december 2023).

I perioden fra 4. december 2023 til den 30. juni 2024 vil der være paralleldrift. Det betyder, at man i denne periode kan vælge mellem version 1 af IOKAH der er uden TIN eller version 2 der er med TIN.

Hvis man har aftalt, at leverancen skal indeholde TIN fra første produktionsdag, ser planen sådan ud:

 • Sidste levering uden TIN afvikles den 4. december 2023. Den indeholder data fra 3. december 2023.
 • Første levering med TIN afvikles den 5. december 2023. Den indeholder data fra 4. december 2023.

Hvis man IKKE har aftalt omlægning til at modtage TIN fra første produktionsdag, vil produktionen fortsætte uden ændringer indtil ophør af perioden med paralleldrift.

Anvendere med en Message Que vil helt som sædvanligt få pakken levereret i deres MQ.
Anvendere med en 'selv-henter-løsning' skal huske at de har maksimalt 30 dage til at hente pakkerne.

Alle anvendere med aftaler, der inkluderer levering via IOKAH, er blevet kontaktet for at afklare, om de ønsker at få TIN inkluderet i data fra den første produktionsdag. Hvis der ikke er givet positivt tilsagn om dette, bliver de ikke omlagt til at få TIN inkluderet. Det er vigtigt at huske, at det IKKE er muligt at få data efterleveret. Dvs. at der kan opstå huller i data pga. manglende TIN.

Det er ikke muligt at sige noget om, hvor mange indberetninger der vil indeholde indberetninger med TIN. Læs evt. om kravene i forbindelse med indberetning af TIN her:
Indberetningsvejledningen - nyhedsbrev version 14.4 vær desuden opmærksom på afsnit 5 om Identifikation af indkomstmodtagere samt eIndkomst Teknisk vejledning 

De tekniske beskrivelser af servicerne findes på UdviklerWiki. Her kan man finde to mapper med tekniske oplysninger om webservicen.
Efter TIN i eIndkomst 
Før TIN i eIndkomst

27-11-2023 13:48:00
Leveranceplan for 202409-11-2023 kl. 10:1609-11-2023 kl. 10:16

Data fra eIndkomst Udstilling

 

Hele aftalen inkl. underskrifter eller ændringer til eksisterende aftaler skal være afklaret

Seneste kl. 12.00

Leverancen går i drift

Første tirsdag i måneden om aften kl. 20:30-20:31, dog ikke i april pga. påsken

NB januar 2025

Januar

1. december 2023

9. januar 2024

Februar

5. januar 2024

6. februar 2024

Marts

2. februar 2024

5. marts 2024

April

1. marts 2024

9. april 2024

Maj

5. april 2024

7. maj 2024

Juni

3. maj 2024

4. juni 2024

Juli

31. maj 2024

2. juli 2024

August

5. juli 2024

6. august 2024

September

2. august 2024

3. september 2024

Oktober

30. august 2024

1. oktober 2024

November

4. oktober 2024

5. november 2024

December

1. november 2024

3. december 2024

Januar 2025

29. november 2024

7. januar 2025

09-11-2023 10:16:00
Test af TIN - ETU15-09-2023 kl. 07:4615-09-2023 kl. 07:46

Kære anvendere 

Version2 af webservices som er ændret i forbindelse med TIN, ligger nu klar til jeres test

15-09-2023 07:46:00
Opdatering af Vejledning til feltoversigt27-06-2023 kl. 14:4227-06-2023 kl. 14:42

Vejledningen til feltoversigt for eIndkomst Udstilling er opdateret til version 5.0. Find den her 

Link til at åbne vejledningen direkte er her 

Næste version af vejledningen kan forventes i efteråret 2023.

27-06-2023 14:42:00

Se al information