Dato for udgivelse
13 dec 2011 14:18
SKM-nummer
SKM2011.807.SKAT
Myndighed
Skatteministeriet
Sagsnummer
2011-541-0047
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
Emneord
Landbrug, fremstillingspriser, pelsdyr, hjorte
Resumé

Skatteministeriet har fastsat vejledende fremstillingspriser for pelsdyr og hjorte for indkomståret 2011. Satserne blev forelagt for Skatterådet på mødet den 13. december 2011.

Reference(r)

Varelagerloven

Henvisning
Ligningsvejledningen 2012-1, afsnit E.E.3.4
Henvisning

Ligningsvejledningen 2012-1, afsnit E.E.3.5

Skatteministeriet har til brug ved skatteansættelsen for indkomståret 2011, fastsat nedenstående vejledende satser. 

Vejledende fremstillingspriser (ekskl. moms).

Varelagerloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 918 af 2. december 1993 som senest ændret ved lov nr. 428 af 6. juni 2005.

For erhvervsdrivende, der driver hjortefarme eller er pelsdyravlere, er fastsat følgende vejledende fremstillingspriser:

Krondyr:

1.510 kr.

Kronkalve:

890 kr.

Dådyr:

790 kr.

Dådyrkalve:

480 kr.

Mink, herunder avlsdyr,
dyr til pelsning samt skind:


155 kr.

Chinchilla:

92 kr.

Blå- og sølvræve, herunder
avlsdyr, dyr til pelsning samt skind:


270 kr.

Unger under 3 mdr.:

0 kr.

Erhvervsdrivende, der driver hjortefarme eller er pelsdyravlere, med kalenderårsregnskab skal benytte de fremstillingspriser, der er fastsat ved kalenderårets udgang. Anvendes et andet indkomstår end kalenderåret (forskudt indkomstår), skal de fremstillingspriser, der sidst er offentliggjort forud for regnskabsafslutningen benyttes.