åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "E.E.3.5 Pelsdyravl" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

VarelagerlovenPelsdyravlere skal opgøre værdien af deres besætning efter reglerne i varelagerloven, se JV C.C.2.3.1.2. Se TfS 1997, 656, hvor Landsskatteretten fandt, at også en produktionsvirksomhed kunne anvende dagsprisen, dvs. genanskaffelsesprisen på statustidspunktet.

Vejledende fremstillings-
priser
SKM2011.807.SKAT er fastsat følgende vejledende fremstillingspriser til brug ved skatteansættelsen for pelsdyravlere for indkomståret :

Mink, herunder avlsdyr, dyr til pelsning samt skind ►155 kr.◄
Chinchilla ►92 kr.◄
Blå- og sølvræve, herunder avlsdyr, dyr til pelsning samt skind ►270 kr.◄
Unger under 3 mdr. ►0 kr.◄

Værdierne kan anvendes ved værdiansættelsen i  stedet for den faktiske fremstillingspris, beregnet på grundlag af virksomhedens regnskab. Værdierne for indkomståret forventes fastsat ved udgangen af .