åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "E.E.3.4 Hjortevildt" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

VarelagerlovenErhvervsdrivende, der driver hjortefarme, skal opgøre værdien af hjortebesætningen efter varelagerloven, se JV C.C.2.3.1.2.

Vejledende fremstillings-
priser
SKM2011.807.SKAT er fastsat følgende vejledende fremstillingspriser til brug ved skatteansættelsen for hjorteavlere for indkomståret :

 Krondyr   ►1.510 kr.◄
 Kronkalve      ►890 kr.◄
 Dådyr      ►790 kr.◄
 Dådyrkalve      ►480 kr.◄

Værdierne kan anvendes ved værdiansættelsen i stedet for den faktiske fremstillingspris, beregnet på grundlag af virksomhedens regnskab. Værdierne for indkomståret forventes fastsat ved udgangen af .