Dato for udgivelse
16 Dec 2008 14:03
SKM-nummer
SKM2008.998.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
08-129098
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst + Virksomheder
Emneord
Landbrug, tyre på tyrestationer, fremstillingspriser, normaludgift, kostdag, egne produkter
Resumé

SKAT har fastsat vejledende satser for normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 2009. Fremstillingspriser for pelsdyr og hjorte samt beregnet handelsværdi for tyre på tyrestationer for 2008. Satserne blev forelagt for Skatterådet på mødet den 16. december 2008.

Reference(r)

Husdyrbesætningsloven § 2, stk. 1
Varelagerloven
Statsskatteloven § 4
Statsskatteloven § 6

Henvisning

Ligningsvejledningen 2008-4 E.E.1.1

Henvisning

Ligningsvejledningen 2008-4 E.E.3.4

Henvisning

Ligningsvejledningen 2008-4 E.E.3.5

Henvisning

Ligningsvejledningen 2008-4 E.E.4.10.

SKAT har til brug for indkomståret 2009 fastsat nedenstående vejledende satser:

a. Normaludgift pr. kostdag

Statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, jf. lov nr. 149 af 10. april 1922 om indkomstskat til staten som senest ændret ved lov nr. 238 af 2. april 1997.

Landbrugere, gartnere, frugtavlere m.fl., der i årets løb har ydet kost til medhjælpere kan i stedet for den faktiske andel af husholdningsudgifterne fratrække 53 kr. pr. kostdag for hver medhjælper. Det er en betingelse, at antallet af kostdage ikke overstiger det normale antal kostdage for syv helårsarbejdere.

b. Værdi af forbrug af egne produkter for landbrugere

Statsskattelovens § 4, jf. lov nr. 149 af 10. april 1922 om indkomstskat til staten som senest ændret ved lov nr. 238 af 2. april 1997.

De vejledende mindstesatser er fastsat således:

 

ekskl. moms

 

 Okse- og kalvekød/pr. kg

  10,70 kr.

 

 Svinekød/pr. kg

     5,70 kr.

 

 Heste pr. kg

    4,50 kr.

 

 Får og lam/pr. kg

  19,50 kr.

 

 Fjerkræ og æg/pr. person

195,00 kr.

 

 Mælk/pr. person

175,00 kr.

 

Satserne for fjerkræ og mælk gælder pr. person pr. år, også for børn, som ikke ved indkomstårets begyndelse er fyldt 14 år.

SKAT har til brug ved skatteansættelsen for landbrugere m.v. for indkomståret 2008, fastsat nedenstående vejledende satser.

a. Vejledende fremstillingspriser (ekskl. moms)

Varelagerloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 918 af 2. december 1993 som senest ændret ved lov nr. 428 af 6. juni 2005.

For erhvervsdrivende, der driver hjortefarme eller er pelsdyravlere, er fastsat følgende vejledende fremstillingspriser:

Krondyr

1.420 kr.

Kronkalve

830 kr.

Dådyr

740 kr.

Dådyrkalve

450 kr.

Mink, herunder avlsdyr,
dyr til pelsning samt skind


136 kr.

Chinchilla

92 kr.

Blå- og sølvræve, herunder
avlsdyr, dyr til pelsning samt skind


270 kr.

Unger under 3 mdr.

0 kr.

Erhvervsdrivende, der driver hjortefarme eller er pelsdyravlere, med kalenderårsregnskab skal benytte de fremstillingspriser, der er fastsat ved kalenderårets udgang. Anvendes et andet indkomstår end kalenderåret (forskudt indkomstår), skal de fremstillingspriser, der sidst er offentliggjort forud for regnskabsafslutningen benyttes.

b. Beregnet handelsværdi af tyre på tyrestationer (ekskl. moms).

Husdyrbesætningslovens § 2, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 919 af 2. december 1993.

For landbrugere er fastsat følgende vejledende beregnede handelsværdier pr. 31. december 2008:

 

RDM/SDM/DRK

JERSEY

Værdi 0-1 år

  16.700 kr.

10.200 kr.

Værdi 1-2 år

  35.300 kr.

20.000 kr.

Værdi 2-3 år

  46.700 kr.

29.100 kr.

Værdi 3-4 år

  57.900 kr.

37.900 kr.

Værdi 4-5 år

  69.000 kr.

47.400 kr.

over 5 år

  80.300 kr.

56.000 kr.

S-INDEKS

   

103-106

 80.300 kr.

48.000 kr.

107-113

160.900 kr.

96.400 kr.

over 114

241.300 kr.

144.900 kr.