Dato for udgivelse
10 sep 2008 12:00
SKM-nummer
SKM2008.716.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
08-130837
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering + Skat
Overemner-emner
Om kommunikation og information samt kampagner
Emneord
TSS-cirkulære, ophævelse
Resumé
Ophævelse af TSS-cirkulærer.
Reference(r)
-
Henvisning
Vurderingsvejledningen 2008-3 C.2.5.

ToldSkat og de kommunale skatteforvaltninger fusionerede 1. november 2005, og hermed blev SKAT organiseret som en enhedsorganisation. Det tidligere over-/underordnelsesforhold mellem Told- og Skattestyrelsen og told- og skatteregionerne, og i et vist omfang de kommunale skatteforvaltninger, eksisterer derfor ikke længere. På den baggrund er det besluttet ikke at anvende cirkulæreformen i SKAT, og der er ikke udsendt cirkulærer efter fusionen. I stedet udsendes enten en bekendtgørelse eller en SKAT-meddelelse, jf. SKM2006.607.SKAT.

I løbet af 2006 og 2007 er der gennemført en undersøgelse af samtlige TSS-cirkulærer med henblik på at få ophævet så mange som muligt og dermed nedbragt mængden af retsforskrifter. Ved SKM2007.3.SKAT blev 180 TSS-cirkulærer og nogle få SD-cirkulærer ophævet. Med SKM2007.858.SKAT blev yderligere 30 TSS-cirkulærer, herunder nogle få SD-cirkulærer ophævet. Og med SKM2008.13.SKAT blev endnu et TSS-cirkulære ophævet.

Med virkning fra 11. september 2008 ophæves hermed:

1999

Cirkulære nr. 130 af 20. august 1999 (TSS-cirkulære 1999-15) om samarbejdsaftale med Holland af 22. februar 1999.

2001

Cirkulære nr. 215 af 20. december 2001 (TSS-cirkulære 2001-50) om grundværdiprocenten for skove ved 2002-vurderingen.

Cirkulæret er indarbejdet i Vurderingsvejledningen.