Dato for udgivelse
30 Jun 2008 12:54
SKM-nummer
SKM2008.599.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
08-095055
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Lønindeholdelse + Afdragsordninger og henstand
Emneord
Nettoindkomst, tabeltræk, afdragsordninger, lønindeholdelse
Resumé
Denne meddelelse præciserer hvilke data der anvendes til brug for opgørelse af nettoindkomsten, jf. bekendtgørelse nr. 420 af 21. maj 2008 om inddrivelse af gæld til det offentlige (inddrivelsesbekendtgørelsen)
Reference(r)
Bekendtgørelse nr. 420 af 21. maj 2008 om inddrivelse af gæld til det offentlige

SKAT, Hovedcentret har fået en del forespørgsler, om hvilke data der anvendes til brug for opgørelse af nettoindkomsten, jf. § 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 420 af 21. maj 2008 om inddrivelse af gæld til det offentlige (inddrivelsesbekendtgørelsen) og kan hertil anføre følgende:

Nettoindkomsten skal opgøres på baggrund af oplysninger fra årsopgørelsen eller oplysninger afgivet i forbindelse med frivillig forskudsregistrering. Foreligger der flere årsopgørelser eller oplysninger afgivet i forbindelse med frivillig forskudsregistrering. Foreligger der flere årsopgørelser for et indkomstår, skal den nyeste årsopgørelse lægges til grund. Der henvises nærmere til Inddrivelsesvejledningens afsnit I.2.1.1., SKM2007.643.SKAT, SKM2008.5.SKAT og SKM2008.495SKAT.

Den indbyrdes "rækkefølge" mellem de nævnte data er i prioriteret rækkefølge følgende:

  1. Sidste års nyeste årsopgørelse lægges til grund. I overgangsperioden, det vil sige fra januar og til det tidspunkt hvor årsopgørelserne falder på plads i SKATs it-systemer anvendes forrige års årsopgørelse. Dette betyder, at skal der træffes afgørelse om lønindeholdelse efter tabeltrækket i fx marts 2008, skal SKAT anvende data fra årsopgørelsen fra 2006, idet der på dette tidspunkt ikke er dannet en årsopgørelse for 2007.
  2. Kun når førnævnte årsopgørelse ikke findes, undersøges det, om der er afgivet frivillig forskudsregistrering for indeværende år, og hvis der er, så anvender den som grundlag for opgørelse af nettoindkomsten.
  3. Findes hverken årsopgørelse eller frivillig forskudsregistrering, så baseres opgørelsen af nettoindkomsten på oplysningerne i eIndkomst.

I særlige situationer, fx hvor en skyldner i henhold til årsopgørelsesoplysningerne er kontanthjælpsmodtager, fordi han sidste år oppebar kontanthjælp, men hvor han i det år, hvor SKAT har fået en restance til inddrivelse, har fået betalingsevne, da han nu er blevet lønmodtager, er det Hovedcentret opfattelse, at SKAT i denne særlige situation må bruge oplysninger fra eIndkomsten, når nettoindkomsten skal opgøres.