Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan RIM fastsætter afdragsordninger overfor personer og hvilke omstændigheder, der skal tages højde for.

Afsnittet indeholder:

  • Overblik over afdragsordninger (I.1.1.3.1)
  • Indkomstbegrebet (I.1.1.3.2)
  • Tabeltræk efter inddrivelsesbekendtgørelsen § 5, stk. 1 (I.1.1.3.3)
  • Betalingsevnevurdering efter inddrivelsesbekendtgørelsen § 5, stk. 6 (I.1.1.3.4)
  • Kulanceaftale efter inddrivelsesbekendtgørelsen § 5, stk. 7 (I.1.1.3.5)
  • Ændring af en afdragsordning (I.1.1.3.6)