Dato for udgivelse
18 Dec 2007 12:59
SKM-nummer
SKM2007.905.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
07-142686
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomheder
Emneord
Landbrug, tyre på tyrestationer, fremstillingspriser, normaludgift, kostdag, egne produkter
Resumé

SKAT har fastsat vejledende satser for beregnet handelsværdi for tyre på tyrestationer og fremstillingspriser for 2007. Normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 2008. Satserne blev forelagt for Skatterådet på mødet den 18. december 2007.

Reference(r)

Husdyrbesætningslovens § 2, stk. 1
Varelagerloven
Statsskatteloven § 4
Statsskatteloven § 6

Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-4 E.E.1.1
Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-4 E.E.3.4
Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-4 E.E.3.5
Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-4 E.E.4.10.
Redaktionelle noter

I sidste linje i afsnittet "b. Vejledende fremstillingspriser (ekskl. moms)" er 2007 ændret til 2008.

SKAT har til brug ved skatteansættelsen for landbrugere m.v. for indkomståret 2007, fastsat nedenstående vejledende satser.

a. Beregnet handelsværdi af tyre på tyrestationer (ekskl. moms).

Husdyrbesætningslovens § 2, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 919 af 2. december 1993.

For landbrugere er fastsat følgende vejledende beregnede handelsværdier pr. 31. december 2007:

RDM/SDM/DRK

JERSEY

Værdi 0-1 år

 17.600 kr.

10.700 kr.

Værdi 1-2 år

 37.100 kr.

21.100 kr.

Værdi 2-3 år

 49.100 kr.

30.600 kr.

Værdi 3-4 år

 60.900 kr.

39.900 kr.

Værdi 4-5 år

 72.700 kr.

49.400 kr.

over 5 år

 84.500 kr.

58.900 kr.

S-INDEKS

103-106

 84.500 kr.

50.500 kr.

107-113

169.400 kr.

101.500 kr.

over 114

254.000 kr.

152.500 kr.

b. Vejledende fremstillingspriser (ekskl. moms)

Varelagerloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 918 af 2. december 1993 som senest ændret ved lov nr. 428 af 6. juni 2005.

For erhvervsdrivende, der driver hjortefarme eller er pelsdyravlere, er fastsat følgende vejledende fremstillingspriser:

Krondyr:

1.380 kr.

Kronkalve:

790 kr.

Dådyr:

720 kr.

Dådyrkalve:

430 kr.

Mink, herunder avlsdyr,
dyr til pelsning samt skind:


131 kr.

Chinchilla:

92 kr.

Blå- og sølvræve, herunder
avlsdyr, dyr til pelsning samt skind:


270 kr.

Unger under 3 mdr.:

0 kr.

Erhvervsdrivende, der driver hjortefarme eller er pelsdyravlere, med kalenderårsregnskab skal benytte de fremstillingspriser, der er fastsat ved kalenderårets udgang. Anvendes et andet indkomstår end kalenderåret (forskudt indkomstår), skal de fremstillingspriser, der sidst er offentliggjort forud for regnskabsafslutningen benyttes.

SKAT har til brug for indkomståret 2008 fastsat nedenstående vejledende satser:

a. Normaludgift pr. kostdag

Statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, jf. lov nr. 149 af 10. april 1922 om indkomstskat til staten som senest ændret ved lov nr. 238 af 2. april 1997.

Landbrugere, gartnere, frugtavlere m.fl., der i årets løb har ydet kost til medhjælpere kan i stedet for den faktiske andel af husholdningsudgifterne fratrække 49 kr. pr. kostdag for hver medhjælper. Det er en betingelse, at antallet af kostdage ikke overstiger det normale antal kostdage for syv helårsarbejdere.

b. Værdi af forbrug af egne produkter for landbrugere

Statsskattelovens § 4, jf. lov nr. 149 af 10. april 1922 om indkomstskat til staten som senest ændret ved lov nr. 238 af 2. april 1997.

De vejledende mindstesatser er fastsat således:

ekskl. moms 

 Okse- og kalvekød/pr. kg.:

   9,30 kr.

 Svinekød/pr. kg.:

    6,00 kr.

 Heste pr. kg.:

    6,00 kr.

 Får og lam/pr. kg.:

 13,00 kr.

 Fjerkræ og æg/pr. person:

145,00 kr.

 Mælk/pr. person:

130,00 kr.

Satserne for fjerkræ og mælk gælder pr. person pr. år, også for børn, som ikke ved indkomstårets begyndelse er fyldt 14 år.