Dato for udgivelse
25 jun 2002 15:25
SKM-nummer
SKM2002.323.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/02-482-00326
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Fast ejendom, anskaffelsessum, pristalsregulering
Resumé

Beregnede reguleringstal efter den tidligere gældende § 5, stk. 1, i ejendomsavancebeskatningsloven (lovbekendtgørelse nr. 866 af 22. oktober 1992).  

Reference(r)

Ejendomsavancebeskatningsloven § 4, stk. 1 
TSS-cirkulære 2002-18
Ligningsvejledningen E.J.2.2.2.1.1

På given foranledning skal Told- og Skattestyrelsen meddele, at følgende reguleringstal gælder for pristalsregulering af anskaffelsessummer efter ejendomsavancebeskatningslovens § 4, stk. 1, fra anskaffelsesåret, dog tidligst fra 1975, og frem til og med 1993, jf. TSS-cirkulære 2002-18:

Reguleringstal efter den tidligere gældende § 5, stk. 1, i ejendomsavancebeskatningsloven

 

År Beregnet  reguleringstal
1975 42,5
1976 46,4
1977 50,0
1978 54,5
1979 57,7
1980 62,0
1981 66,7
1982 73,8
1983 80,4
1984 85,6
1985 90,6
1986 94,0
1987 97,1
1988 101,6
1989 106,7
1990 111,4
1991 113,6
1992 115,9
1993 120,0