Dato for udgivelse
05 sep 2003 15:56
SKM-nummer
SKM2003.358.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/03-7020-55
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning
Emneord
Grundværdi, ejendomsværdi, reguleringssats, årsregulering
Resumé
3 rettelser.
Reference(r)
TSS-cirkulære 2003-23
Henvisning
Vurderingsvejledningen 2003-1 H.3

I TSS-cirkulære nr. 2003-23 er der den 5. september 2003 foretaget følgende rettelser:

Under 1. Årsregulering, 2. afsnit, er 31. december 2002 ændret til 1. oktober 2003.

I 3. afsnit, 1. sætning, er 1. januar 2003 ændret til 1. oktober 2003, dvs. at afsnittet indledes sådan: Er en ejendom udtaget til årsomvurdering pr. 1. oktober 2003, foretages reguleringen.....

Endvidere er overskriften i bilagets sidste skema ændret fra Erhvervsejendomme i erhvervsområder til Ejendomme i erhvervsområder.