Dato for udgivelse
18 sep 2002 11:30
SKM-nummer
SKM2002.450.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/02-412-00496
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Fri telefon, indberetningspligt, arbejdsgiverbetalt datakommunikation
Reference(r)

Ligningsloven § 16, stk. 3, nr. 3 og stk. 13
Skattekontrolloven § 7 A, stk. 2
Indberetningsbekendtgørelsen (bek. nr. 1184 af 15/12-2000)
Ligningsvejledningen 2001 A.B.1.9.4 og A.B.1.9.13
A-skattevejledningen 2002 B.1.6.2 og B.1.6.11

Told- og Skattestyrelsen er blevet spurgt om reglerne for beskatning og indberetning af værdi af fri telefon og datakommunikation for 2002.

Ligningsrådet har fastsat værdi af fri telefon for indkomståret 2002 til 3.000 kr, jf. Told- og Skattestyrelsens cirkulære 2001-45.

Med virkning fra 1. januar 2002 er værdi af fri telefon gjort til B-indkomst, jf. bekendtgørelse nr. 980 af 16. november 2001. Arbejdsgiveren skal derfor ikke længere indeholde A-skat mv. i værdi af fri telefon. Arbejdsgiveren skal dog fortsat indberette værdi af fri telefon, skattekontrollovens (lovbekendtgørelse nr. 726 af 13. august 2001) § 7 A, stk. 2, nr. 15.

Den ansatte skal selvangive værdi af fri telefon, men kan reducere den skattemæssige værdi med husstandens privat afholdte telefonudgifter, dvs udgifter til samtale og abonnement. Overstiger de privat afholdte telefonudgifter 3.000 kr i 2002, bliver der således intet at selvangive.

Ved lov 263 af 8. maj 2002 (hjemme-pc-ordning samt skattefrihed for arbejdsgiverbetalt datakommunikation) er der indsat en ny bestemmelse i ligningslovens § 16, stk. 13, hvorefter arbejdsgiverbetalt datakommunikation i forbindelse med en hjemmearbejdsplads er gjort skattefri, med virkning fra 1. januar 2002. Det er en forudsætning for skattefriheden, at den ansatte via datakommunikationsforbindelsen kan få adgang til arbejdsgiverens interne netværk. Det betyder på den ene side, at det ikke er nok, at den ansatte har adgang til arbejdsgiverens hjemmeside, hvor almindelige internetbrugere også har adgang. På den anden side er det heller ikke et krav, at den ansatte har adgang til alle arbejdsgiverens interne systemer.

Skattefriheden gælder den enkelte datakommunikationsforbindelse i forbindelse med en hjemmearbejdsplads. Kan forbindelsen også anvendes til telefoni, vil en sådan anvendelse være skattefri, jf. bemærkningerne til lovforslaget punkt 3.2. Skattefriheden kan imidlertid ikke udstrækkes til andre arbejdsgiverbetalte telefonforbindelser, der ikke giver adgang til arbejdsgiverens netværk. Arbejdsgiver kan således ikke samtidigt skattefrit stille en mobiltelefon, eller en fastnetsforbindelse til sommerhuset til rådighed.

Det er Told og Skattestyrelsens opfattelse, at arbejdsgiveren ikke har indberetningspligt i de tilfælde, hvor en arbejdsgiverbetalt datakommunikationsforbindelse er omfattet af den nye bestemmelse i ligningslovens § 16, stk. 13. Værdi af fri telefon er som anført B-indkomst med virkning fra 1. januar 2002, og indberetningspligten efter skattekontrollovens § 7 A, stk. 2, nr. 15, omfatter alene værdi af fri telefon, som nævnt i ligningslovens § 16, stk. 3, nr. 3, jf. ligningslovens § 16, stk. 1.