Ved lov nr. 1382 af 28. december 2011 er der vedtaget nye regler om beskatning af telefon, computer og datakommunikation, som har virkning fra og med indkomståret 2012.  Se om beskatningen af fri telefon, computer og datakommunikation i Den juridiske vejledning, afsnit C.A.5.2.

For indkomståret 2011 gælder reglerne om multimediebeskatning for disse goder. Se denne vejledning 2011-2, afsnit B.1.6.2 om multimediebeskatningen. Se om beskatningen af multimedier, som var gældende for indkomståret 2011 i den juridiske vejledning 2011-2 afsnit C.A.5.2.

Telefon

Fra 1. januar 2012 (indkomståret 2012) beskattes medarbejdere af fri telefon, der stilles til rådighed af arbejdsgiveren for privat brug. Se LL § 16, stk. 1 og 12. 1. pkt. Medarbejderen bliver beskattet af 2.500 kr. årligt (►2013◄). Opfylder en telefon betingelserne for en arbejdsmobiltelefon beskattes medarbejderen imidlertid ikke af telefonen.

Telefon eller datakommunikation, der er stillet til rådighed for privat brug, er A-indkomst, og arbejdsgiveren skal indberette og indeholde A-skat og AM-bidrag af værdien af fri telefon på 2.500 kr. årligt (►2013◄), jf. KSLbek § 18, nr. 49, og AMBL § 2, stk. 2, nr. 3. 

Datakommunikation

Er der privat rådighed over en datakommunikationsforbindelse, hvor der ikke er adgang til arbejdsgiverens netværk beskattes medarbejderen  ligesom ved fri telefon af 2.500 kr. (i ►2013◄). 

Er der privat rådighed over både fri telefon og fri datakommunikationsforbindelse, sker der en samlet beskatning. En arbejdstager, der har privat rådighed over både fri telefon og fri datakommunikationsforbindelse er således skattepligtig af 2.500 kr. (►2013◄).  

En arbejdsgiverbetalt datakommunikationsforbindelse beskattes ikke, hvis medarbejderen via forbindelsen har adgang til arbejdsgiverens netværk. Se LL § 16, stk. 1 og 12. 3. pkt.

Computer

Hvis en arbejdsgiver stiller en computer til rådighed for en medarbejder til brug for arbejdet, skal den private benyttelse heraf ikke beskattes. Se LL § 16, stk. 13. 

xEr der privat rådighed over en arbejdsgiverbetalt computer, skal medarbejderen beskattes af markedsværdien.x xHvis en medarbejder får stillet en computer til rådighed udelukkende til privat brug, eller der slet ikke er en arbejdsmæssig begrundelse for at stillet computeren til rådighed for medarbejderen, skal medarbejderen beskattes af markedsværdien. Arbejdsgiveren skal indberette det skattepligtige beløb jf. § 13 i bekendtgørelsen  nr. 1315 af 15. december 2011. x Der tale om B-indkomst, og der er ikke AM-bidragspligt, jf. AMBL § 2, stk. 2 modsætningsvis.

Ægtefællerabat 

Hvis to ægtefæller begge er omfattet af beskatningen af fri telefon, herunder en fri datakommunikationsforbindelse, og har en samlet skattepligtig værdi på mindst 3.300 kr. reduceres den skattepligtige værdi, som den enkelte ægtefælle er skattepligtig af dog med 25 pct. Se LL § 16. stk. 12, 4. pkt. 

Arbejdsgiveren skal indberette den fulde værdi, uanset om hver af ægtefællerne er berettiget til en nedsættelse af den skattepligtige værdi med 25 pct, idet nedsættelsen automatisk beregnes i SKATs systemer.