Hvis arbejdsgiveren betaler for den ansattes medlemskab af foreninger, klubber, loger mv. skal den ansatte som udgangspunkt beskattes af værdien heraf, idet der typisk vil være tale om en privat udgift. Som udgangspunkt vil et betalt medlemsskab være B-indkomst. I TfS 1995, 579 TSS blev et pengeinstituts betaling af de ansattes medlemskontingenter til bl.a. Lions Club, Rotary, skydelav og frimureloger anset som skattepligtig A-indkomst.

►Arbejdsgiverens betaling af kontingent til et ledelsesnetværk var ikke skattepligtigt. Se SKM2012.565.SR.◄ 

Se endvidere Den juridiske vejledning, afsnit C.A.5.16.3