Dette afsnit er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.5.2 om multimedier.