Dato for udgivelse
17 Sep 2001 09:47
SKM-nummer
SKM2001.361.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/00-4369-00011
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Genemsnitlig effektiv obligationsrente, 7-måneders renten
Reference(r)

Pensionsafkastbeskatningsloven § 20, stk. 2
Beskatning af pensionsafkast for år 2001 I.1 og I.8.1

Ifølge lovbekendtgørelse nr. 60 af 30. januar 2001 om beskatning af visse pensionskapitaler mv. og senere ændringer (pensionsafkastbeskatningsloven) udgør:

Den gennemsnitlige effektive obligationsrente fra Københavns Fondsbørs, gældende for indkomståret 2002 (7-månedersrenten), jf. lovens § 20, stk. 2:

6,35 pct.

Det præciseres, at ovennævnte er en rettelse af SKM 2001.318.TSS.