Dato for udgivelse
3. september 2001
SKM-nummer
SKM2001.330.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/01-4330-00167
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Kapitaliseringsfaktorer, unoterede aktier, værdiansættelse, dødsboer, interesseforbundne parter, gaveafgift
Resumé

Ligningsrådet har vedtaget følgende nye kursfaktorer for unoterede aktier og anparter. De nye kursfaktorer har virkning fra 4. september 2001.

Reference(r)

Cirk. nr. 185 af 17. november 1982
Ligningsvejledningen 2000 A.B.7.2 og S.G.2.4.6

Ligningsrådet har vedtaget følgende kapitaliseringsfaktorer for unoterede aktier og anparter. De nye kursfaktorer har virkning fra d. 4. september 2001.

Indtjeningsevne:

7,5

Modificerede regel:

3,75

Udbytte:

44,5

Indre værdi:

80 pct.

De beregnede kapitaliseringsfaktorer for unoterede aktier og anparter gælder kun ved beregning af værdien af unoterede aktier og anparter i dødsboer, ved overdragelser mellem interesseforbundne parter, hvor overdragelserne er omfattet af cirkulære nr. 185 af 17. november 1982, og ved gaveafgiftsberegning, jf. TSS-cirkulære 2000-09, Værdiansættelse af aktier og anparter.

De nye faktorer skal anvendes i overensstemmelse med de retningslinier, der fremgår af Told- og Skattestyrelsens udtalelse offentliggjort i TfS 1997, 599, om mulighederne for anvendelse af skattekursreglerne ved værdiansættelse af unoterede aktier og anparter i visse overdragelsessituationer (arv og gave) efter gennemførelsen af lov nr. 1219 af 27/12 1996, (ændringer som følge af afskaffelse af formueskatten mv.).