Vareområde
§ 3
Der er afgift på glødelamper mv. og elektriske sikringer til stærkstrømsanlæg.

Glødelamper Elektriske glødelamper omfatter foruden almindelige el-pærer også fx elektronblitzlamper, pærer monteret i plasticjuletræer, som bruges som dekorationsgenstande, og lamper til brug i telefoncentraler. LED lysdioder og LED-pærer er ikke glødelamper, og er ikke omfattet af afgiften.

Damplamper Damplamper, herunder lysstoflamper, neonrør o.l. lysrør, omfatter også fx frimærkelamper (glimrør) og kvartsbrændere til højfjeldssole. Ensoklede lavenergilysstofrør (lavenergipærer) er undtaget fra afgift.

Indførsel fra udlandet Belysningsgenstande (glødelamper mv.), der indføres fra udlandet monteret i lygter, hænge- og stålamper, lysekroner o.l. belysningsgenstande, er også afgiftspligtige.

Glødelamper mv., der er anbragt i andre genstande end ovennævnte, er kun afgiftspligtige, hvis værdien af de pågældende glødelamper mv. skønnes at være betydelig i forhold til varens samlede værdi. I andre tilfælde er glødelamperne mv. ikke afgiftspligtige.

Der skal derfor betales afgift af fx:

  • kvartsbrændere i højfjeldssole,
  • glødelamper/glimlamper i spændingsprøvere og tændrørsprøvere af form som skruetrækkere,
  • glødelamper i lokomotiver, vogne, signaler mv. til modeljernbaner og
  • glødelamper med fatning beregnet til udskiftning i dukkestuelamper
men ikke af fx:
  • glødelamper mv. i køleskabe, symaskiner, mikroskoper, køretøjer o.l. og
  • glødelamper, der er monteret i legetøj af plast, blik o.l., og som består af en glaskolbe med isat glastråd, hvis ender er ført ud gennem kolbens ende og direkte forbundet til ledninger til strømkilden.

Sikringer Stærkstrømsanlæg defineres i stærkstrømsreglementet som anlæg til produktion, transmission og distribution af elektricitet med så høj spænding eller så stor strømstyrke, at der kan opstå fare.

Stærkstrømsanlæg opdeles i høj- og lavspændingsanlæg. Der er afgift på sikringer til lavspændingsanlæg, uanset om de er til industriel brug eller til husholdningsbrug. Sikringer til højspændingsanlæg er fritaget for afgift. Anlæg, ved hvilke den normale driftsspænding mellem en vilkårlig leder og jord overstiger 250 V, er højspændingsanlæg, medens anlæg, der ikke overstiger 250 V, er lavspændinganlæg.

Finsikringer Finsikringer, som bruges til beskyttelse af elektriske brugsgenstande og elektroniske apparater, og som efter stærkstrømsreglementet ikke er tilladt for brug i lavspændingsanlæg, er undtaget fra afgiftspligten.

Eksempler I det følgende gives eksempler på afgørelser om afgiftspligtige og afgiftsfrie glødelamper mv. og sikringer:

Afgiftspligtige
el-glødelamper

Elektronblitzlampe Glasrør forsynet med en elektrode i hver ende og indeholdende en luftart, som bringes til at lyse ved et kortvarigt strømstød fra en kondensator.
Flackerbirnen Pæren består af en tilspidset 70 mm lang glaskolbe, hvori er monteret to metaltråde, der ender i særligt udformede, mørke plader, der formentlig er belagt med et glinsende stof. Pæren tænder ved 101 volt og slukker ved 99 volt.
Halogenpærer Opmåling af pærens bredde og længde foretages eksklusiv en evt. parabol og sokkel, selv om disse indgår i en sammenbygget enhed.
Juletræs-pærer Pærerne er monteret i plastikjuletræer, der anvendes som dekorationsgenstande i fx lastbiler. Pærerne (7-9 stk.) tilsluttes cigartænderstikket.
Lysslange En lang glødetråd på en meter med 36 "lyspunkter", der afgiftsmæssigt betragtes som 36 pærer, SKM2001.261.LSR
Neon-indikator Glimlampe fremstillet af et tilsmeltet glasrør med en diameter på 6 mm og en længde på 15 mm, der indeholder to ikke-forbundne metalelektroder, som er ført ud gennem rørets ene lukkede ende og påloddet to 38 mm lange metalflige. Lampen er monteret i en sokkel af plast af længde 44 mm, bestående af to halvdele, som er samlet ved hjælp af en skrue, og monteringen er foretaget således, at lampen når ca. 8 mm uden for soklen i den ene ende og metalfligene ca. 10 mm uden for den anden ende. Varen er afgiftspligtig efter laveste sats.
Neon-natlamper  
Neon-signallamper  
Neon-spændings-viserlamper  
Neon-tube Udladningslampe, der anvendes som signallampe.
Telefonlamper Lamper til brug i telefoncentraler.

Afgiftspligtige damplamper, lysstoflamper mv.

Frimærkelampe Glimrør - indbygget i en frimærkelampe - med sort glas, der alene tillader gennemtrængning af ultraviolet lys, som fremstilles ved en elektrisk glimudladning i argon-kviksølvdamp.
Kvartsbrænder Kvartsbrænder til højfjeldssole.
Lysstofrør Black-lightblue Lysstofrør, der har en effekt på 20 eller 40 watt, og som udsender et ultraviolet lys. Glasset er indvendig belagt med et særligt fluorescerende materiale. Rørene passer til montering i standardarmaturer.
Xenonpærer

Xenonpærer er en relativ ny type autopærer. Betegnelsen xenonpærer bruges også om nogle højeffektive halogenlamper, det er imidlertid kun de "ægte" xenonpærer, der er udladningslamper (damplamper).

Xenon eller HID, der står for High Intensity Discharge Lamp. Der er ikke nogen glødetråd som i en almindelig halogenpære. Lyset kommer i stedet fra en quartztube (pæren), hvor der er en mængde xenon gas i. Denne gas bliver udsat for 23.000 volt, hvilket frembringer det kraftige lys, som er mere blåt/hvidt og ikke gulligt, som en normal halogenpære.

Mini-neon Standard-bogstaver og -tal Glasrørsbogstaver, der på indersiden er belagt med et luminicerende pulver. Bogstaverne er anbragt på en kasse i et højfrekvent strålefelt og bringes til at lyse ved en passende strømstyrke i feltet.

Afgiftsfrie
el-glødelamper og
damplamper mv.

Cathode RayTube Et elektronrør, hvori en accelereret elektronstråle afbøjes i et elektrostatisk felt, hvorved et signals kurveform kan afbildes på rørets frontglas. Indvendig er frontglasset belagt med et materiale, som lyser op, når elektronstrålen rammer frontpladen. Røret finder anvendelse i elektriske måleinstrumenter, såkaldte oscilloskoper.
Lysemitterende dioder (LED) Lysemitterende dioder (LED) er halvlederkomponenter, der omdanner elektrisk energi til lys. Dioderne er ikke glødelamper og er derfor ikke afgiftspligtige. Lysdioder findes både i enkelt udførelse til signal- eller dekorationsformål og som sammenbyggede enheder, der kan anvendes til direkte belysningsformål.
Lysstofrør Et lysrør, der har en effekt på 400 watt, og som udsender ultraviolet lys. Røret er 12 cm langt og er i hver ende forsynet med en hoved- og bielektrode. Det indeholder kviksølvdampe og kan ikke umiddelbart anvendes, idet det ikke er forsynet med fatning. Lysrøret anvendes ved overfladebehandling og hærdning af lakker i industrien.
Lysstofrør Et glasrør uden indhold af luftarter, men med indstøbte glødetråde. Røret afgiver ikke nogen egentlig lyseffekt, men kun en varmeeffekt, som kan nærme sig 1.000o C. Røret anvendes i tørreovne til tørring af forskellige lakerede genstande.
Regenerering af neonrør o.l. Indpumpning af ny gas i lysstofrør.
Vacublitz-lamper Lamper af form som glødelamper, som anvendes til fotografering og kun kan benyttes én gang.
Varmestave Til montering i højfjeldssole.

Afgiftsfrie sikringer

Sikringer med en mærkespænding på over 500 volt Sådanne sikringer kan kun anvendes i højspændingsanlæg
Automatsikringer Ledningsbeskyttelsesafbrydere.
Bilsikringer Sikringer til anvendelse i automobiler i tilknytning til akkumulatorer med en spænding på fra 6 til 12 volt.
Sølvtråd mv. Sølvtråd og forsølvet kobbertråd, som finder anvendelse som smeltesikringer i skibe og på el-værker.