åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Del I Andre afgifter" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.