Forord Afgift af glødelamper mv. samt elektriske sikringer fremgår af lovbekendtgørelse nr. 56 af 21. januar 2008 om forskellige forbrugsafgifter med senere ændringer.

Afgift af glødelamper mv. blev indført i 1940. I 1955 blev afgiften lagt ind under lov om forskellige forbrugsafgifter for at samle en række mindre afgifter.

Lovændringer mv. De senere års lovændringer mv. fremgår af C.3 Cigaretpapir, skrå og snus.