åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Ovennævnte love fastsætter de nærmere regler for angivelse og betaling af moms samt følgerne af, at disse regler ikke overholdes.