åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Afsnit P Angivelse, indberetning og betaling" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

§§ 57-65 Loven fastsætter de nærmere regler for angivelse og betaling af moms samt følgerne af, at disse regler ikke overholdes.

Regler om angivelse og betaling findes desuden i lov nr 289 af 28. april 2003 om opkrævning af skatter og afgifter mv. med senere ændringer (OPKL).