åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Reglerne om eftergivelse og henstand af personskatter (restskatter/B-skatter) findes i KSL §§ 73 B, C og D, § 89 og § 89 A.

Reglerne om eftergivelse og henstand af ikke afregnede indeholdte A-skatter findes i OPKL § 15.

På arbejdsmarkedsbidragsområdet findes reglerne om eftergivelse og henstand i AMBL § 13, stk. 7, der henviser til bestemmelserne i KSL § 73 D og OPKL § 15.

På momsområdet findes reglerne om eftergivelse og henstand i § 15 i OPKL.

På told og afgiftsområdet findes reglerne om eftergivelse og henstand i § 15 i OPKL, i § 72 i TDL og i forskellige afgiftslove, der henviser til § 15 i OPKL.

Herudover findes reglerne om eftergivelse af andre skyldige beløb til det offentlige i lov nr. 431 af 6. juni 2005 om ændring af forskellige love, som henviser til reglerne i opkrævningsloven.

Nedenfor følger en opremsning af disse regler:

 • Lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 709 af 13. august 2003, som ændret senest ved § 7 i lov nr. 327 af 18. maj 2005, § 95, stk. 5, "Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive skyldige beløb efter reglerne i opkrævningsloven."
 • Lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 709 af 13. august 2003, som ændret senest ved § 7 i lov nr. 327 af 18. maj 2005, § 116, stk. 2, "Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive skyldige beløb efter reglerne i opkrævningsloven."
 • Lov om arbejdsløshedsforsikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 708 af 13. august 2003, som ændret ved § 2 i lov nr. 1042 af 17. december 2002, § 1 i lov nr. 420 af 10. juni 2003, § 1 i lov nr. 191 af 24. marts 2004, § 1 i lov nr. 304 af 2. maj 2005 og § 4 i lov nr. 327 af 18. maj 2005, § 100 c " Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive skyldige beløb omfattet af §§ 84, 85 b, 86 og 86 a efter reglerne i opkrævningsloven."
 • Lov om arbejdsskadesikring, jf. lov nr. 422 af 10. juni 2003, som ændret ved § 3 i lov nr. 365 af 19. maj 2004 og § 11 i lov nr. 1383 af 20. december 2004, § 51 a. "Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive skyldige beløb omfattet af § 51 efter reglerne i opkrævningsloven."
 • Lov om arbejdsskadesikring, jf. lov nr. 422 af 10. juni 2003, som ændret ved § 3 i lov nr. 365 af 19. maj 2004 og § 11 i lov nr. 1383 af 20. december 2004, § 52, stk. 7 "Reglerne i § 51 a finder tilsvarende anvendelse for refusionskrav efter stk. 2, jf. stk. 1, og renter heraf efter § 60."
 • Lov om fleksydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 758 af 26. august 2002, som ændret ved § 4 i lov nr. 417 af 10. juni 2003 og ved § 1 i lov nr. 1413 af 22. december 2004 og § 5 i lov nr. 327 af 18. maj 2005, § 28 a, stk. 2, "Restanceinddrivelses-myndigheden kan eftergive skyldige beløb efter reglerne i opkrævningsloven."
 • Lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 994 af 7. oktober 2004, som ændret ved lov nr. 322 af 18. maj 2005, § 12 b, " Restance-inddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav efter § 12 a efter reglerne i opkrævningsloven."
 • Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1047 af 28. oktober 2004, som ændret ved lov nr. 1424 af 22. december 2004 og lov nr. 1425 af 22. december 2004, § 3 i lov nr. 304 af 2. maj 2005 og § 6 i lov nr. 327 af 18. maj 2005, § 29, stk. 3, "Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive skyldige beløb efter reglerne i opkrævningsloven."
 • Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1047 af 28. oktober 2004, som ændret ved lov nr. 1424 af 22. december 2004 og lov nr. 1425 af 22. december 2004, § 3 i lov nr. 304 af 2. maj 2005 og § 6 i lov nr. 327 af 18. maj 2005, § 31, stk. 3, "Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive skyldige beløb efter reglerne i opkrævningsloven."
 • Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1047 af 28. oktober 2004, som ændret ved lov nr. 1424 af 22. december 2004 og lov nr. 1425 af 22. december 2004, § 3 i lov nr. 304 af 2. maj 2005 og § 6 i lov nr. 327 af 18. maj 2005, § 32, stk. 3, "Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive skyldige beløb efter reglerne i opkrævningsloven."  
 • Lov om apoteksvirksomhed (Apotekerloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 28. juli 1995, som senest ændret ved lov nr. 214 af 31. marts 2004, § 71 c, "Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive skyldige beløb omfattet af § 71 a efter reglerne i opkrævningsloven."
 • Lov om Det Centrale Personregister, jf. lovbekendtgørelse nr. 140 af 3. marts 2004, § 58, stk. 5, "Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive skyldige beløb efter reglerne i opkrævningsloven."
 • Lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves eller inddrives af amtskommuner og kommuner, jf. lov nr. 939 af 27. december 1991, som ændret ved lov nr. 131 af 28. februar 1994 og lov nr. 1093 af 29. december 1997, § 4, stk. 4, "Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive skyldige beløb efter stk. 1 efter reglerne i opkrævningsloven."
 • Færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 712 af 2. august 2001, som senest ændret ved § 16 i lov nr. 473 af 9. juni 2004, § 122 d, "Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive skyldige beløb efter § 122 b efter reglerne i opkrævningsloven."  
 • Lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 961 af 21. september 2004, som ændret ved § 2 i lov nr. 1436 af 22. december 2004 og § 4 i lov nr. 366, lov nr. 368 og § 2 i lov nr. 369, alle af 24. maj 2005,  §147 h, "Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive skyldige beløb omfattet af § 147 c, stk. 1, efter reglerne i opkrævnings-loven."  
 • Lov om biblioteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 340 af 17. maj 2000, som ændret ved § 2 i lov nr. 1049 af 17. december 2002, § 33 a, "Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive ubetalte gebyrer efter §§ 21 og 28, stk. 1, efter reglerne i opkrævningsloven."
 • Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 14. oktober 2001, § 33 c, "Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive misligholdte statslån ydet efter denne lov efter reglerne i opkrævningsloven."
 • Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 14. oktober 2001, § 34 a, stk. 2. "Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive skyldige beløb efter stk. 1 efter reglerne i opkrævningsloven."
 • Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 506 af 10. juni 2004, som ændret ved lov nr. 1437 af 22. december 2004 og ved § 24 i lov nr. 1439 af 22. december 2004, § 71 a, "Restance-inddrivelsesmyndigheden kan eftergive afgifter og gebyrer omfattet af § 71 efter reglerne i opkrævningsloven."
 • Lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004, § 63 a, stk. 2, "Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav efter §§ 54, 55 og 63 efter reglerne i opkrævningsloven."
 • Lov om støtte til de små øsamfund (østøtteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 612 af 5. juli 2002, § 4 a "Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive misligholdte statslån efter § 4 efter reglerne i opkrævningsloven."
 • Lov om kemiske stoffer og produkter, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 16. januar 1996, som senest ændret ved § 5 i lov nr. 1373 af 20. december 2004, § 64, stk. 3, "Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav efter stk. 1 efter reglerne i opkrævningsloven."
 • Lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 114 af 28. januar 1997, som ændret ved § 16 i lov nr. 442 af 9. juni 2004, § 57, stk. 4, "Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav efter stk. 1 og renter efter stk. 2 efter reglerne i opkrævningsloven."
 • Lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 18. august 2004, § 45, stk. 3, "Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav efter stk. 1 efter reglerne i opkrævningsloven."
 • Lov om godtgørelse i forbindelse med indsamling af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier), jf. lovbekendtgørelse nr. 547 af 30. maj 2000, som ændret ved § 21 i lov nr. 442 af 9. juni 2004, § 2, stk. 4, "Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav efter stk. 2 efter reglerne i opkrævningsloven."
 • Lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001, som ændret senest ved § 6 i lov nr. 325 af 18. maj 2005, § 88 a, stk. 2, "Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav efter stk. 1 efter reglerne i opkrævningsloven."
 • Lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 884 af 18. august 2004, § 92, stk. 4, "Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav efter stk. 1 og 2 efter reglerne i opkrævningsloven."
 • Lov om miljø og genteknologi, jf. lovbekendtgørelse nr. 981 af 3. december 2002, som ændret ved lov nr. 434 af 9. juni 2004, lov nr. 440 af 9. juni 2004 og ved § 6 i lov nr. 1373 af 20. december 2004, § 29 a, stk. 2, "Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav efter stk. 1 efter reglerne i opkrævningsloven."
 • Lov om inddrivelse af underholdsbidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 631 af 15. september 1986, som senest ændret ved § 9 i lov nr. 461 af 7. juni 2001, § 21 a, "Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive bidragskrav, der tilkommer det offentlige, og som inddrives efter denne lov, efter reglerne i opkrævningsloven."
 • Lov om forbrugerklager (forbrugerklageloven), jf. lov nr. 456 af 10. juni 2003, § 17, stk. 5, "Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav efter stk. 1-3 efter reglerne i opkrævningsloven.«
 • Lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr § 55, stk. 4, "Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav efter stk. 2 efter reglerne i opkrævningsloven."  
 • Lov nr. 433 af 9. juni 2004 om dyrlæger § 37, stk. 4, "Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav efter stk. 2 efter reglerne i opkrævningsloven."
 • Udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 808 af 14. juli 2004, som ændret ved lov nr. 429 af 9. juni 2004, lov nr. 323 af 18. maj 2005 og § 1 i lov nr. 324 af 18. maj 2005,  § 9, stk. 19, 2. pkt., indsættes efter »skatter«: "i kildeskatteloven og efter §§ 15, 15 a, og 15 b i opkrævningsloven."  
 • Lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. (Bemyndigelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april 2004, som ændret ved § 3 i lov nr. 366 af 24. maj 2005, § 31 b "Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav efter §§ 21 og 31 a efter reglerne i opkrævningsloven."
 • Lov om arbejderboliger på landet, jf. lovbekendtgørelse nr. 344 af 16. maj 1997, § 68 c, "Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav efter § 68 a efter reglerne i opkrævningsloven."
 • Lov om Kongeriget Danmarks Fiskeribank, jf. lovbekendtgørelse nr. 92 af 8. februar 2001, § 6 b, "Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav efter § 6 a efter reglerne i opkrævningsloven."
 • Lov om ophørsstøtte til erhvervsfiskere, jf. lovbekendtgørelse nr. 1081 af 22. december 1993, § 12 a, "Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav, som inddrives efter § 12, efter reglerne i opkrævningsloven."
 • Lov om ophørsstøtte til jordbrugere, jf. lovbekendtgørelse nr. 676 af 9. august 1995, § 19 a, "Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav efter § 19 efter reglerne i opkrævningsloven."
 • Lov om statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere, jf. lov nr. 268 af 6. maj 1993, som ændret ved lov nr. 1108 af 22. december 1993, § 14 a, "Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav efter § 14 efter reglerne i opkrævningsloven."
 • Lov om strukturforanstaltninger vedrørende fiskerisektoren, jf. lovbekendtgørelse nr. 316 af 3. maj 2001, som ændret ved § 2 i lov nr. 967 af 4. december 2002, § 17 a, "Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav, som inddrives i medfør § 17, efter reglerne i opkrævningsloven."
 • Lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 192 af 26. marts 1999, som ændret ved § 31 i lov nr. 338 af 17. maj 2000, bekendtgørelse nr. 964 af 27. maj 2000, bekendtgørelse nr. 317 af 7. maj 2001 og bekendtgørelse nr. 950 af 31. oktober 2001,  § 22 a, "Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav, som inddrives i medfør § 22, efter reglerne i opkrævningsloven."
 • Lov om støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1172 af 16. december 1992, som ændret ved § 7 i lov nr. 284 af 27. april 1994 og § 1 i lov nr. 1108 af 21. december 1994, § 20 b, "Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav, som inddrives i medfør af § 20 a, efter reglerne i opkrævningsloven."  
 • Lov om støtte til udvikling af landdistrikterne (landdistriktsstøtteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 728 af 29. juni 2004, § 23 a, "Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive gæld til det offentlige efter § 23 efter reglerne i opkrævningsloven."
 • Lov om støtte til udvikling af landdistrikterne (landdistriktsstøtteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 728 af 29. juni 2004, § 29, stk. 4, "For lån, hvorpå reglerne i lov om statsgaranti og rentetilskud m.m. ved udlån til yngre jordbrugere, jf. lovbekendtgørelse nr. 1186 af 23. december 1994 i medfør af stk. 1 fortsat finder anvendelse, kan restanceinddrivelsesmyndigheden eftergive gæld til det offentlige efter reglerne i opkrævningsloven.
 • Lov om støtte til udvikling af landdistrikterne (landdistriktsstøtteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 728 af 29. juni 2004, § 29, stk. 7 "For lån, hvorpå reglerne i lov nr. 397 af 14. juni 1995 om statsgaranti og ydelsestilskud ved lån til yngre jordbrugere i medfør af stk. 1 fortsat finder anvendelse, kan restanceinddrivelsesmyndigheden eftergive gæld til det offentlige efter reglerne i opkrævningsloven.
 • Lov nr. 1159 af 19. december 2003 om ændring af lov om støtte til udvikling af landdistrikterne, § 2, stk. 7, "For lån, hvorpå reglerne i kapitel 3 i lov om støtte til udvikling af landdistrikterne (landdistriktsstøtteloven), som affattet ved lov nr. 338 af 17. maj 2000, i medfør af stk. 3 fortsat finder anvendelse, kan restanceinddrivelsesmyndigheden eftergive gæld til det offentlige efter reglerne i opkrævningsloven."  
 • Lov om tilskud til fremme af innovation, forskning og udvikling m.v. i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren (innovationsloven), jf. lov nr. 421 af 31. maj 2000, som ændret ved § 7 i lov nr. 967 af 4. december 2002, § 18 a, "Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav som inddrives i medfør af § 18 efter reglerne i opkrævningsloven."
 • Lov om mark- og vejfred (Mark- og vejfredsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 818 af 11. december 1987, som ændret ved § 10 i lov nr. 1082 af 20. december 1995 og § 11 i lov nr. 232 af 2. april 1997, § 6, stk. 4, "Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive skyldige beløb efter reglerne i opkrævningsloven."
 • Fiskeriloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 828 af 31. juli 2004, som ændret ved § 1 i lov nr. 1428 af 22. december 2004, § 116, stk. 2, "Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav efter stk. 1 efter reglerne i opkrævningsloven."
 • Lov om teknologi og innovation, jf. lov nr. 419 af 6. juni 2002, § 12 a, "Inddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav efter § 12 efter reglerne i opkrævningsloven."
 • Lov om arbejdsmarkedsbidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 1018 af 10. oktober 2006 med senere ændringer; efter § 23a kan beløb nævnt i § 23, stk. 5, eftergives
 • Lov om en børnefamilieydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 846 af 4. september 2000, som ændret ved  § 8 i lov nr. 1029 af 22. november 2000, lov nr. 1162 af 19. december 2003 og § 2 i lov nr. 1166 af 19. december 2003, § 7, stk. 3, "Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive tilbagebetalingskrav efter stk. 1 efter reglerne i opkrævningsloven."
 • Lov om tilskud til afvikling af studiegæld og om eftergivelse af studiegæld, jf. lovbekendtgørelse nr. 952 af 16. december 1998, § 16 c,  indsættes efter »regler«: "eller eftergivelse efter reglerne i opkrævningsloven".
 • Lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 21. februar 2005, som ændret ved § 1 i lov nr. 328 af 18. maj 2005, § 1 i lov nr. 330 af 18. maj 2005 og § 3 i lov nr. 371 af 21. maj 2005,  § 48, stk. 7, "Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav omfattet af stk. 4 efter reglerne i opkrævningsloven."
 • Lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 21. februar 2005, som ændret ved § 1 i lov nr. 328 af 18. maj 2005, § 1 i lov nr. 330 af 18. maj 2005 og § 3 i lov nr. 371 af 21. maj 2005, § 176 a, "Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav omfattet af § 176 efter reglerne i opkrævningsloven."
 • Lov om boligbyggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 663 af 8. august 2002, som ændret ved lov nr. 406 af 28. maj 2003 og § 4 i lov nr. 1219 af 27. december 2003, § 8, stk. 6, "Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav omfattet af stk. 4 efter reglerne i opkrævningsloven."
 • Lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. lov nr. 1234 af 27. december 2003, som ændret ved § 6 i lov nr. 330 af 18. maj 2005, § 55, stk. 6, "Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav omfattet af stk. 1 efter reglerne i opkrævningsloven."
 • Lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. lov nr. 1234 af 27. december 2003, som ændret ved § 6 i lov nr. 330 af 18. maj 2005, § 103 a, "Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav omfattet af § 103 efter reglerne i opkrævningsloven."
 • Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig, almindelig førtidspension m.v., jf. lov nr. 1164 af 19. december 2003, som ændret ved § 3 i lov nr. 319 af 5. maj 2004, § 3 i lov nr. 1431 af 22. december 2004 og § 3 i lov nr. 1450 af 22. december 2004, og § 2 i lov nr. 327 af 18. maj 2005,§ 46, stk. 5, "Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive tilbagebetalingskrav efter stk. 2 efter reglerne i opkrævningsloven."
 • Lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 75 af 19. januar 2005, § 51, stk. 2, "Restanceinddrivelsesmyndigheden kan endvidere eftergive krav efter stk. 1 efter reglerne i opkrævningsloven."
 • Lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1219 af 7. december 2004, som ændret ved § 2 i lov nr. 1431 af 22. december 2004, lov nr. 1449 af 22. december 2004 og § 2 i lov nr. 1450 af 22. december 2004, og § 1 i lov nr. 327 af 18. maj 2005, § 47, stk. 5, "Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav efter stk. 3 efter reglerne i opkrævningsloven."
 • Lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1219 af 7. december 2004, som ændret ved § 2 i lov nr. 1431 af 22. december 2004, lov nr. 1449 af 22. december 2004 og § 2 i lov nr. 1450 af 22. december 2004, og § 1 i lov nr. 327 af 18. maj 2005, § 72 a, stk. 2, "Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav efter stk. 1 efter reglerne i opkrævningsloven."
 • Lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 97 af 17. februar 2005, som ændret ved § 3 i lov nr. 327, lov 329, § 3 i lov nr. 330 og lov nr. 331, alle af 18. maj 2005, § 119 a, "Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav efter §§ 118 og 120 efter reglerne i opkrævningsloven."
 • Lov om tvungen administration af udlejningsejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 76 af 19. januar 2005, § 9, stk. 3, "Restanceinddrivelsesmyndigheden kan endvidere inddrive krav efter stk. 2 ved indeholdelse i løn m.v. efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven og eftergive krav efter stk. 2 efter reglerne i opkrævningsloven."
 • Lov om buskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 107 af 19. februar 2003, som ændret ved § 1 i lov nr. 474 af 9. juni 2004, § 5, stk. 6, "Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav efter stk. 3 efter reglerne i opkrævningsloven."
 • Lov om hovedstadsområdets kollektive persontrafik, jf. lovbekendtgørelse nr. 492 af 16. juni 1995, som senest ændret ved § 4 i lov nr. 1317 af 20. december 2000, § 6 c, "Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav efter § 6 a efter reglerne i opkrævningsloven."
 • Lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, § 23 a, "Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav efter § 23 efter reglerne i opkrævningsloven."
 • Lov om CO2 -kvoter, jf. lov nr. 493 af 9. juni 2004, § 31, stk. 9, "Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav efter stk. 1, 3 og 4 efter reglerne i opkrævningsloven."
 • Lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, jf. lovbekendtgørelse nr. 107 af 18. februar 2004, § 29 a, "Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav efter § 29 efter reglerne i opkrævningsloven."
 • Lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 870 af 21. oktober 2003, som ændret ved lov nr. 360 af 19.maj 2004, lov nr. 477 af 9. juni 2004 og ved lov nr. 1457 af 22. december 2004, og lov nr. 335 af 18. maj 2005, § 50, stk. 11, "Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav efter stk. 1 og 2 efter reglerne i opkrævningsloven."
 • Lov om Dansk Eksportkreditfond m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 913 af 9. december 1999, som ændret ved § 2 i lov nr. 409 af 31. maj 2000, § 10 a, "Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav efter § 10 efter reglerne i opkrævningsloven."
 • Lov om en garantiordning for udlån til nye aktiviteter i mindre virksomheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 1191 af 23. december 1994, § 8 a, "Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav efter § 8 efter reglerne i opkrævningsloven."
 • Lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 196 af 23. marts 2004, som ændret ved § 2 i lov nr. 364 af 19. maj 2004 og § 4 i lov nr. 491 af 9. juni 2004, § 151, stk. 6, "Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive afgifter efter stk. 3 efter reglerne i opkrævningsloven."
 • Lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 196 af 23. marts 2004, som ændret ved § 2 i lov nr. 364 af 19. maj 2004 og § 4 i lov nr. 491 af 9. juni 2004, § 162, stk. 4, "Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav efter stk. 1 og 2 efter reglerne i opkrævningsloven."
 • Lov om Garantifonden for Skibsbygning m.v. (skibsværfts-aftalen), jf. lov nr. 209 af 28. april 1993, som senest ændret ved lov nr. 310 af 3. juni 1998, § 8 a, "Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav efter § 8 efter reglerne i opkrævningsloven."
 • Lov om statsgaranti til lån til forsøgsbyggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 34 af 21. januar 1999, § 2 a, "Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav efter § 2 efter reglerne i opkrævningsloven."
 • Lov om Klagenævnet for Udbud, jf. lov nr. 415 af 31. maj 2000, som ændret ved § 15 i lov nr. 450 af 7. juni 2001 og § 1 i lov nr. 306 af 30. april 2003, § 13, stk. 3, "Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav efter stk. 1 efter reglerne i opkrævningsloven."
 • Lov om Danmarks Statistik, jf. lovbekendtgørelse nr. 599 af 22. juni 2000, § 13, stk. 7, "Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav efter stk. 4 efter reglerne i opkrævningsloven."
 • Konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 539 af 28. juni 2002, som ændret ved § 5 i lov nr. 381 af 28. maj 2003 og lov nr. 1461 af 22. december 2004, § 22, stk. 3, "Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav efter stk. 1 efter reglerne i opkrævningsloven."
 • Lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 627 af 26. juli 2002, som senest ændret ved lov nr. 1465 af 22. december 2004, § 24, stk. 6, "Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav efter stk. 1-4 efter reglerne i opkrævningsloven."
 • Lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 90 af 3. februar 2005, § 369, stk. 3, "Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav efter stk. 1 efter reglerne i opkrævningsloven."
 • Lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 90 af 3. februar 2005, § 374, stk. 4, "Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive tvangsbøder efter stk. 1 og 2 efter reglerne i opkrævningsloven.

Derudover er der i luftfartslovens § 148, stk. 11, hjemmel til eftergivelse: "Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive skyldige beløb efter reglerne i lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer".