Du kan ikke anvende ligningslovens § 33 A, hvis udlandsopholdet ikke har sammenhæng med din arbejdsgivers forhold. Lønindkomsten skal være knyttet til arbejdet i det pågældende udland.

Det vil sige, at i tilfælde af, at du som dansk lønmodtager, har bevaret din fulde skattepligt til Danmark, og du af egen drift og uafhængigt af din arbejdsgiver vælger at bosætte dig i udlandet, uden at det pågældende land har sammenhæng med din arbejdsgivers forhold, falder dette uden for bestemmelsen.