Dato for udgivelse
07 apr 2006 13:14
SKM-nummer
SKM2006.216.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
05-023681
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Skat, selskaber, selskabsskat, renter, procentsatser, tilbagekaldelse
Resumé

I overensstemmelse med selskabsskatteloven offentliggøres hermed godtgørelsesprocent, restskatteprocent og procenttillæg for indkomståret 2006, samtidig tilbagekaldes SKM2006.11.SKAT.

Reference(r)
Selskabsskatteloven § 29B, stk. 10
Henvisning

Ligningsvejledningen 2006-2 S.E.4.9.4

Redaktionelle noter
Se SKM2006.11.SKAT.

Den tidligere udsendte SKAT-meddelelse SKM2006.11.SKAT tilbagekaldes.

Under henvisning til § 29B, stk. 10 i lovbekendtgørelse nr. 111 af 19. februar 2004 med senere ændringer om indkomst-beskatning af aktieselskaber mv. meddeles det herved at:

  1. Godtgørelsesprocenten udgør 1,8 pct. med virkning for indkomståret 2006
  2. Restskatteprocenten udgør 5,3 pct. med virkning for indkomståret 2006
  3. Procenttillægget udgør 0,5 pct. for indkomståret 2006.