åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "S.E.4.9.4 Tillæg og godtgørelse" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Der er vedtaget justerede satser for forrentning af overskydende skat og restskat. Godtgørelsesprocenten skal herefter beregnes ud fra en reduceret markedsrente efter skat, jf SEL § 29 B stk. 5, 3. pkt. og § 29 B stk. 8. Restskatteprocenten beregnes som godtgørelsesprocenten tillagt 3,5 procent, jf SEL § 29 B stk 4, 3. pkt. og § 29 B stk. 8. Procenttillæggene for frivillige indbetalinger af acontoskat beregnes ud fra niveauet for godtgørelsesprocenten, jf. SEL § 29 B stk. 6, 2. og 3. pkt. og § 29 B stk. 8. Godtgørelsesprocent, restskatteprocent og procenttillæg for indkomståret offentliggøres af SKAT senest den 15. januar, jf SEL § 29 B stk 8, 9 og 10. 


Procentsatser

2007

2008

2009

2010

2011

Godtgørelsen ved tilbagebetaling af overskydende skat

2,3 pct.

2,8 pct.

2,6 pct.

1,6 pct.

1,3 pct.

Tillæg, der er knyttet til frivillig indbetaling og refusion af udbytteskat

0,6 pct.

0,7 pct.

0,7 pct.

0,4 pct

0,3 pct.

Restskattetillægget

5,8 pct.

6,3 pct.

6,1 pct.

5,1 pct.

4,8 pct.

 Tillæg, renter og godtgørelse indgår ikke i den skattepligtige indkomst jf SEL § 29 B, stk. 11.