Dato for udgivelse
27 Feb 2006 12:24
SKM-nummer
SKM2006.89.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
06-007127
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Afgift + Moms og lønsumsafgift + Skat
Overemner-emner
Afgifter + Moms og lønsumsafgift + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Kontrol og revision
Emneord
Årsrapporten, Skatteregnskabet
Resumé
Årsrapporten er en del af det skattemæssige årsregnskab, når årsrapporten er indsendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Virksomheden behøver ikke at indsende årsrapporten sammen med selvangivelsen, når denne er indsendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Det fremgår af mindstekravsbekendtgørelsens § 6.
Hjemmel
Mindstekravsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 707 af 4. juli 2005, som ændret ved bekendtgørelse nr. 836 af 31. august 2005)
Reference(r)

Skattekontrolloven

Henvisning
Ligningsvejledningen 2006-2 E.B.1.3

Årsrapporten er en del af det skattemæssige årsregnskab, når årsrapporten er indsendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Virksomheden behøver derfor ikke at indsende årsrapporten sammen med selvangivelsen, når denne er indsendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Det fremgår af mindstekravsbekendtgørelsens § 6

Digitaliseringen

Digitaliseringen af selvangivelsen indebar en række ændringer af mindstekravsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 707 af 4. juli 2005, som ændret ved bekendtgørelse nr. 836 af 31. august 2005). Ændringerne har virkning for selvangivelsen for indkomståret 2005. Der er ikke hermed sket nogen ændring af, hvad skatteregnskabet er. Formkravene er uændrede, jf. mindstekravsbekendtgørelsens § 7. Det skattemæssige årsregnskab skal være udarbejdet efter skattemæssige principper eller bilagt nødvendige skattemæssige korrektioner og specifikationer til regnskabet.

For visse virksomheder sker der ændring af, hvad der skal indsendes sammen med selvangivelsen, og nogle virksomheder skal afgive supplerende regnskabsoplysninger i selvangivelsen. Ændringen har betydning for virksomheder, som via Erhvervs- og Selskabsstyrelsen offentliggør årsrapporten. Årsrapporten er stadig en del af skatteregnskabet, selv om den er indsendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Skatteregnskabet

De oplysninger, som fremgår af årsrapporten, behøver ikke at fremgå af skatteregnskabet. Virksomheden kan nøjes med at give de yderligere oplysninger i skatteregnskabet, som ikke allerede fremgår af årsrapporten, eller er afgivet som supplerende oplysninger i selvangivelsen. SKAT henter selv den offentliggjorte årsrapport.

De almindelige krav til skatteregnskabet fremgår af mindstekravsbekendtgørelsens § 8. Det skattemæssige årsregnskab skal omfatte en balance, en resultatopgørelse og en specifikation af bevægelser i virksomhedens egenkapital og skal aflægges på en klar og overskuelig måde samt indeholde sådanne specifikationer, at det kan danne grundlag for SKATs kontrol. Når årsrapporten, der er indsendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, indeholder en balance og en resultatopgørelse, behøver virksomheden ikke at vise de samme oplysninger i skatteregnskabet, og når nettoomsætningen er oplyst som en supplerende regnskabsoplysning i selvangivelsen, behøver virksomheden ikke at oplyse dette i skatteregnskabet.

Selvangivelsen

De supplerende regnskabsoplysninger, omsætning, vareforbrug osv. skal gives i selvangivelsen selv om oplysningerne også findes i den årsrapport, som er indsendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.